Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 oktober 2008

"Vlaming toont veel interesse voor nieuwe mogelijkheden"

30/10/2008 - Naar aanleiding van Allerheiligen publiceerden Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg de bijlage 'In de Tuin van de Dood', waarin alle vragen over (leven na) de dood en begrafenissen aan bod komen. 

Vlaams minister Marino Keulen, bevoegd voor begrafenissen, heeft al heel wat verwezenlijkt in de sector. "Je kunt een dergelijke wetgeving pas aanpassen als je je in het leed van de mensen probeert te verplaatsen", aldus Marino Keulen.

"Vlaming toont veel interesse voor de nieuwe mogelijkheden"

Van Vlaams minister Marino Keulen is veel geweten, maar amper dat hij als minister ook bevoegd is voor begrafenissen. Toch heeft hij tijdens zijn ambtstermijn al heel wat in die sector verwezenlijkt. Zo mag, om foute begrafenissen te voorkomen, iedere Vlaming voortaan zijn laatste wilsbeschikking over zijn uitvaart aan de bevolkingsdienst van zijn gemeente overmaken. Maar ook de as van een overleden familielid kunt u voortaan mee huiswaarts nemen, het een dierbaar plekje geven of ze zelfs onder de familie verdelen. Dat en nog veel meer liet Marino Keulen ons weten tijdens een uitvoerig gesprek op zijn kabinet in Brussel.

"Wat veel mensen niet weten is dat we geregeld met schrijnende verhalen geconfronteerd worden", zegt Marino Keulen. "Zoals dat van het koppel dat door een ongeval een kind verliest en dagelijks passeert op de plek waar dit ongeval plaatsvond. Die mensen kunnen dat niet aan en willen verhuizen naar de andere kant van het land. Hun kind willen ze meenemen om het daar opnieuw te begraven zodat ze het dagelijks kunnen bezoeken. Maar de wet voorzag dat een stoffelijk overschot dat nog geen tien jaar begraven ligt, niet verplaatst mag worden, tenzij sprake is van een gerechtelijke procedure. Die regels hebben we nu versoepeld om dit wel mogelijk te maken. Je kunt een dergelijke wetgeving pas aanpassen als je je in het leed van de mensen probeert te verplaatsen."

"Je kunt een wetgeving pas aanpassen als je je in het leed van de mensen probeert te verplaatsen"

Marino Keulen is er van overtuigd dat de Vlaming heel bewust omgaat met de dood. "Ook jongeren zijn ermee bezig, ondanks de taboesfeer die errond hangt. En dat is een goede zaak." Toch heeft de dood in sommige gevallen ook een communautair tintje. "Tot voor kort had de overheveling van de bevoegdheid over het vervoer van lijken naar de gewesten een administratieve vertraging voor gevolg. Als bijvoorbeeld een Vlaming in Wallonië overleed, moest het stoffelijk overschot immers een gewestgrens over. Met een hoop administratie tot gevolg. En dat is bij een uitvaart niet zo evident. "Dat was inderdaad een lacune, die we inmiddels in overleg tussen de verschillende gewesten hebben opgelost."

"Tot voor kort ging een overledene-zonder-familie mee in de rij van de graven van het kerkhof"

Een uitvaart of begrafenis tegemoet zien die tegen je overtuiging indruist, baart heel wat mensen zorgen. Vooral voor wie leeft zonder familie of in onmin met zijn familie. Marino Keulen: "Het is de begrafenisondernemer en de ambtenaar van de burgerlijke stand die dan alles moeten regelen. Tot voor kort ging zo'n overledene meestal mee in de rij van de graven op het kerkhof. Maar of die persoon dat wel wilde, was niet duidelijk. Het is daarom dat iedereen die dat wil voortaan bij de dienst bevolking zijn laatste wilsbeschikking kan laten vastleggen. Daarin staat op welke manier de uitvaart van de overledene moet plaatsvinden en aan welke rituelen die persoon belang hecht en uiteraard voor welk geloof hij of zij staat, of helemaal niet gelovig is. We hebben naar de gemeenten ook een brief gestuurd met de vraag om een neutrale ruimte ter beschikking te houden voor een afscheidsplechtigheid van mensen die bijvoorbeeld niet gelovig zijn. Dat kan in een uit gebruik geraakte kerk zijn, of in een zaal in de buurt. Als familieleden en vrienden er maar kunnen zitten, als de overledene opgebaard kan worden en als er afscheidstoespraken gehouden kunnen worden. Ook voor moslims, hindoes en Joden is het uitermate belangrijk dat zij hun doden volgens eigen ritueel kunnen begraven. Voor hindoes bijvoorbeeld kan het belangrijk zijn dat de dampen van een gecremeerd familielid worden opgevangen en meegenomen."

"De as van een overledene kan zelfs verdeeld worden"

Terwijl twintig jaar geleden in Vlaanderen zo'n twintig procent van de overledenen gecremeerd werd is dat aantal nu opgelopen tot de helft en in de steden zelfs tot zeventig procent. En dat brengt meteen ook knelpunten in de wetgeving aan de oppervlakte. "We hebben de wetgeving ook op dit vlak moeten versoepelen", zegt Marino Keulen: "Zo is het niet alleen familie van de eerste graad die de as mee huiswaarts mag nemen, maar ook van de tweede graad. Zoiets kan met een document geregeld worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De as kan zelfs onder de kinderen verdeeld worden. Het is wel belangrijk dat dit allemaal op voorhand geregeld is. Het kan best ook dat iemands as in zijn tuin begraven wordt, bijvoorbeeld bij een boom waar die persoon een groot deel van zijn leven doorbracht of elders op een geliefkoosd plekje."

"Bovengronds begraven is ook aangewezen op plaatsen waar het grondwater te hoog staat"

"De globalisering en de grote migratiestromen die daaruit voortvloeien, leiden ertoe dat we ook in ons land te maken krijgen met andere soorten van gebruiken en tradities in het begraven van overledenen. Het bovengronds begraven is daar een voorbeeld van." In Vlaanderen gebeurt dit al in Lanaken, de gemeente waar Marino Keulen van afkomstig is, en sinds kort ook in Gent. Marino Keulen: "Maar het kan soms ook aangewezen zijn op plaatsen waar het grondwater te hoog staat." Ook lijkwaden zijn voortaan toegelaten. "Het is niet meer verplicht om in een kist begraven te worden", gaat Keulen verder. "Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld die te maken hebben met hygiëne en afbreekbaarheid van het gebruikte materiaal." Want zelfs na onze dood vervuilen we de aarde nog een beetje. En om ook onder de grond of in de lucht die vervuilende elementen te verminderen, is ook op dat vlak een regelgeving uitgewerkt. "Niet alleen de kist moet van afbreekbaar, milieuvriendelijk materiaal gemaakt zijn. Zelfs de handvatten en de nagels in uw doodskist moeten zodanig gefabriceerd zijn dat ze het milieu het minst belasten."

"Persoonlijk verkies ik de natuurlijke ontbinding in de grond"

Erg gevoelig ligt het begraven van foetussen. "Vroeger mocht dat pas vanaf zes maanden. Die termijn hebben we vervroegd tot drie maanden. Voor heel wat mensen is dit belangrijk in het verwerken van dit trauma. Een foetus verliezen is een gebeurtenis die een mens een heel leven lang bijblijft."

"Hoe ik mijn eigen laatste levensreis zie? Ik hoop dat er op de begrafenis veel goede vrienden aanwezig zijn. Er mag, wat mij betreft, heel wat volk bij zijn - ik ben nu eenmaal een volksmens - als er ook maar wat goede muziek gedraaid wordt. Er mogen best wat verhalen over mijn leven verteld worden en hopelijk met een knipoog. Wat mijn begrafenis betreft opteer ik er voor de grond in te gaan. Ik verkies de natuurlijke ontbinding. Ik hoop alleen dat het geen trieste gebeurtenis wordt. Mijn begrafenis mag ook een spiegel zijn van mijn leven, mag de levenslust uitstralen waarmee ik dit leven heb geleid."

Chris NELIS
Bron: Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg

Bekijk hier de volledige bijlage 'In de Tuin van de Dood'

dinsdag 28 oktober 2008

Verbouwing tweede Silvertoptoren Antwerpen is afgerond

28/10/2008 - De verbouwing van de tweede Silvertoptoren in Antwerpen is afgerond. Vlaams minister van Wonen Marino Keulen huldigde het gebouw, dat plaats biedt aan 197 sociale appartementen, officieel in. "Een mooi project", vindt de minister.

De werken aan de tweede toren startten in 2006. Tijdens de renovatie werden 228 uitgeleefde appartementen omgevormd tot 197 moderne flats met meer comfort. Er kwamen onder andere nieuwe liften en alle flats zijn aangesloten op een centraal ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

In 2009 zal ook de heraanleg van de omgeving rond het appartementsgebouw klaar zijn en begint de verbouwing van de derde en laatste toren. De heraanleg van de omgeving zal 2 miljoen euro kosten. Er komt onder andere een educatieve waterspeeltuin en een ontmoetingsplein.

In de sokkel op het gelijkvloers komt er een kantoor van Woonhaven Antwerpen en er zijn twee handelspanden voorzien, waarvan één wordt ingenomen door een huisarts. De verbouwing van de tweede toren kostte in totaal 19.170.000 euro.

De Silvertop-gebouwen dateren uit de jaren '70 en begonnen ernstige slijtage te vertonen. Daarom besliste sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Woning, nu opgenomen in Woonhaven Antwerpen, om over te gaan tot een volledige renovatie. De renovatie van de eerste toren van het Silvertop-complex was in 2006 al klaar.

Vlaams minister Keulen, die ook bevoegd is voor inburgering, had het in zijn speech bij de inhuldiging nogmaals over het succes van de taaltesten voor kandidaat-huurders van een sociale woning. Hij kondigde aan dat de testen in de toekomst niet langer zullen worden afgenomen door het Huis van het Nederlands, maar door opgeleide medewerkers van de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf. Bij twijfel kan het Huis van het Nederlands nog wel uitsluitsel geven. Keulen noemde de renovatie van de drie Silvertop-gebouwen een mooi project, ondanks de hoge kosten van meer dan 58 miljoen euro in totaal.

maandag 27 oktober 2008

Taalbereidheidsvereiste in wooncode treft doel

27/10/2008 - Zestig procent van de kandidaat-huurders voor een sociale woning die geen Nederlands spreken, verbleef al langer dan vijf jaar in België. "Dankzij de taalvereiste in de wooncode kunnen we deze mensen aansporen om Nederlands te leren", zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen in Gazet van Antwerpen.

Tussen 1 januari en 15 september legden 16.221 kandidaat-huurders voor een sociale woning een taaltest af bij een van de Huizen van het Nederlands. Het overgrote deel (13.934) had geen enkel probleem met de test. 630 moesten aantonen bereid te zijn om Nederlands te leren om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

"Niemand weigerde de taaltest of om lessen Nederlands te volgen", zegt Keulen. "De mensen zijn overtuigd van het nut. Er is ook nog aan niemand een sociale woning geweigerd. We bereiken met de taalbereidheidsvereiste de mensen die voor de invoering van het verplichte inburgeringsbeleid al in ons land verbleven. De gemeenschappen in ons land zijn zo groot dat deze mensen nooit de nood voelden om het Nederlands te leren."

Keulen benadrukt dat deze maatregel niemand discrimineert. "Elke kandidaat-huurder dient aan te tonen dat hij of zij Nederlands kent. Het gros van de mensen kan dit door een diploma of getuigschrift voor te leggen. De anderen worden getest. Tot nu toe gebeurde dit door de Huizen van het Nederlands. We zijn volop bezig met het opleiden van het personeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De woningmaatschappijen kunnen dan zelf de test afnemen."

De minister betreurt dat de invoering van de taalvereiste vertragingen opliep door de juridische procedures vanuit Franstalige kant.

"Met de taalvereiste sluiten we niemand uit", zegt Keulen. "Het is een sociale maatregel. Ik wil alleen dat sociale huurders met elkaar kunnen spreken. Taal is een belangrijke schakel om deel te nemen aan de maatschappij."

Sacha VAN WIELE
Gazet van Antwerpen

Wie spreekt geen Nederlands?
  • In de stad Antwerpen slaagden 461 van de 2.900 kandidaat-huurders niet in de taaltest. Wie zijn deze mensen?
  • 9% is jonger dan 25 jaar, 36% is tussen 25 en 40 jaar, 55% is ouder dan 40.
  • Ongeveer 60% is een vrouw.
  • 40% verblijft nog geen 5 jaar in ons land, bijna 30% verblijft hier tussen de 5 en de 10 jaar, 30% woont al langer dan 10 jaar in België.
  • Meer dan de helft is na zijn zesde verjaardag minder dan 6 jaar naar school geweest, ongeveer 40% tussen 6 en 12 jaar. Een kleine 10% ging dus na 18 jaar nog naar school.
  • De meeste mensen worden geadviseerd om Nederlands te volgen bij het Centrum voor Basiseducatie (73%), 16% bij de Centra voor Volwassenenonderwijs.
  • De meest voorkomende nationaliteit is de Marokkaanse (38%), gevolgd door de Belgische (11%) en de Turkse (6%). Er zijn 3 Fransen.
  • Het geboorteland van de meeste Nederlands-onkundigen is Marokko (49%). (Turkije 8%.)
  • De moedertaal van de betrokkenen is voornamelijk Berbers (27%), Arabisch (24%) of Turks (6%). Drie mensen hebben als moedertaal Frans (1,1%).

donderdag 23 oktober 2008

Kandidatuur sociale woning enkel met gegronde reden 'on hold'

23/10/2008 - Kandidaten voor een sociale huurwoning kunnen de huisvestingsmaatschappij vragen om hen tijdelijk geen woning aan te bieden, zonder dat ze hun plaats op de wachtlijst verliezen. 

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen wil dat die mogelijkheid enkel behouden blijft als daar een gegronde reden voor is, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Misbruiken van de regeling wil hij onmogelijk maken.

Wie kandidaat is voor een sociale huurwoning mag één keer een aangeboden woning weigeren. Doet hij dat een tweede keer, wordt hij van de wachtlijst geschrapt.

Toch zijn er achterpoortjes: bij de huisvestingsmaatschappijen is een praktijk gangbaar waarbij kandidaten vragen om hun kandidatuur "op wacht" te zetten. Ze willen dan even geen woning aangeboden krijgen, maar behouden hun plaats op de wachtlijst. Dat kan bijvoorbeeld voor iemand die lang in het ziekenhuis opgenomen wordt.

Maar er zijn ook kandidaten die van de "on hold"-regeling gebruikmaken omdat ze pas een sociale woning toegewezen willen krijgen op het moment dat het hen uitkomt. Zo zijn er kandidaten die jaren op een wachtlijst staan, goed wetende dat ze pas een sociale woning willen nadat ze met pensioen zijn of afgestudeerd zijn. Of kandidaten die goedkoop op de private huurmarkt huren, maar hun plaats op de wachtlijst willen behouden voor het geval hun goedkoop huurcontract opgezegd zou worden.

Minister Keulen wil die misbruiken aanpakken. "Deze mensen zijn niet woonbehoeftig op het moment van hun inschrijving en zorgen dus eigenlijk voor een scheeftrekking van de wachtlijsten. Niet alleen voor wat de aantallen betreft, maar ook en vooral voor de gemiddelde wachttijd", zegt hij.

Keulen wil daarom de mogelijkheid van het "on hold"-stellen behouden, maar reglementeren. De kandidaat moet gegronde redenen aanvoeren en die motivatie mag geen afbreuk doen aan de woonbehoeftigheid van de kandidaat. Grondige redenen zijn bijvoorbeeld wanneer een kandidaat opgenomen is in een ziekenhuis of gedetineerd is. "Maar het kan niet dat studenten zich al gaan inschrijven op een wachtlijst, zich vervolgens 'on hold' laten zetten en de dag dat ze afgestudeerd zijn nog maar even moeten wachten op een sociale woning", zegt Keulen.

Het komt de huisvestingsmaatschappijen zelf toe om te oordelen over de aangebrachte motieven. De toezichthouder gaat wel na of er geen misbruiken zijn.

"Provocaties Arena over stedenbeleid moeten stoppen"

23/10/2008 - De Vlaamse ministers Keulen en Van Mechelen vragen federaal minister Arena te stoppen met de provocaties over het grootstedenbeleid. "De houding van Marie Arena is onbegrijpelijk. Geld uitgeven dat men niet heeft, voor zaken waarvoor men niet bevoegd is, dat moet stoppen!", zegt Marino Keulen.

De Vlaamse ministers van Stedenbeleid, Marino Keulen, en van Financiën en Begroting, Dirk Van Mechelen, stellen vast dat federaal minister Marie Arena vandaag verklaart dat ze werkingsbudgetten voor een federaal grootstedenbeleid wil vastleggen voor de periode 2009 tot en met 2013. In de voorbije vier jaar gaf de federale overheid op jaarbasis ongeveer 66 miljoen euro uit aan het grootstedenbeleid.

De ministers Van Mechelen en Keulen vinden dit onaanvaardbaar. Het stedenbeleid is immers een bevoegdheid van de deelgebieden. Het Vlaamse standpunt is al langer dat de federale overheid moet stoppen met parallel een eigen grootstedenbeleid te voeren op domeinen waarvoor de Gewesten en de Gemeenschappen bevoegd zijn. Voor de Vlaamse regering is het dan ook evident dat dit onderwerp op de agenda staat van de Gemeenschapsdialoog. Vlaanderen vraagt de stopzetting van het federale stedenbeleid en is bereid zelf bijkomende middelen voor het stedenbeleid te vinden. Op die manier wordt de bevoegdheidsverdeling eindelijk gerespecteerd en wordt er ruimte gecreëerd voor de federale begroting.

Dat Arena vandaag met haar voorstellen komt is onbegrijpelijk. Terwijl de federale overheid bijkomende budgettaire steun van Vlaanderen vraagt, wil Arena opnieuw federale centen vastleggen op een domein dat niet tot de federale bevoegdheid behoort. Keulen en Van Mechelen vragen haar dan ook deze ondoordachte provocatie te stoppen en vragen dat de problematiek zo snel als mogelijk behandeld wordt in de Gemeenschapsdialoog.

Minister Keulen besluit: "De houding van Marie Arena is een pure provocatie. Geld uitgeven dat men niet heeft, voor zaken waarvoor men niet bevoegd is, dat moet stoppen!"

woensdag 22 oktober 2008

OCMW's kunnen gezamenlijk stookolie aankopen

22/10/2008 - OCMW's kunnen een samenkoop voor stookolie opzetten, maar ze moeten dan wel de wetgeving op de overheidsopdrachten en de handelspraktijken respecteren. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen. Volgens de minister is het daarom een pak efficiënter als niet het OCMW, maar gewone verenigingen zo'n samenkoop organiseren.

Om de energiefactuur van vooral mensen met een lager inkomen te verlichten, hadden tal van OCMW's of gemeenten samenaankopen van stookolie opgezet. Bedoeling was om ook mensen die slechts kleine hoeveelheden kunnen inslaan ook mee te laten genieten van een korting.

De acties krijgen echter tegenwind van de brandstofhandelaars. Een groep handelaars bekwam van de rechter in kortgeding dat de OCMW's van Zottegem en Sint-Lievens-Houtem hun gezamenlijke samenaankoop moesten opschorten. En het OCMW van Diest besliste maandag om de samenaankoop af te blazen doordat handelaars dreigden met een klacht.

Brafco, de federatie van de brandstofhandelaars, zei toen dat de rechter heeft geoordeeld dat het niet de rol van lokale besturen is om als makelaar in stookolie op te treden. Volgens minister Keulen klopt die uitleg niet en heeft de rechter de samenaankoop geschorst vanwege een technisch aspect.

Niemand stelt de goede intenties van de OCMW's die dergelijke samenaankopen organiseren in vraag, maar de meningen zijn verdeeld over het feit of zo'n actie al dan niet een taak is van het OCMW.

Volgens minister Keulen verbiedt de OCMW-wetgeving dergelijke gezamenlijke aankopen niet. Maar de OCMW's moeten zich wel aan verschillende wetgevingen houden, zoals die op de overheidsopdrachten en de handelspraktijken. En dat maakt de zaak complexer en vaak ook tijdrovender dan wanneer bijvoorbeeld een wijkcomité of een gewone vereniging zo'n actie op het getouw zet. Dat verenigingen dergelijke acties opzetten, vindt minister Keulen verstandig. "Dan zijn gewoon slimme burgers die van hun grondwettelijk recht om zich te verenigen gebruikmaken om voordelige tarieven af te dwingen."

dinsdag 21 oktober 2008

Eerste woon-doelgroepenplan van kracht in Leuven

21/10/2008 - Het kaderbesluit sociale huur geeft aan de gemeente de mogelijkheid om één of meerdere doelgroepen die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt, af te bakenen en voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale woning.

Als een gemeente voorrang wenst te verlenen aan een bepaalde doelgroep moet in overleg met de lokale huisvestings- (sociale huisvestingsmaatschappijen, Vlaams Woningfonds,...)- en welzijnsactoren (Centra Algemeen Welzijnswerk, OCMW, ...) een doelgroepenplan worden opgesteld en moet de noodzaak aangetoond worden om voor deze doelgroep woningen vrij te houden.

De stad Leuven heeft in dit kader in een eerste fase een doelgroepenplan, specifiek voor senioren, uitgewerkt. In een tweede fase zal er gekeken worden of er nog andere doelgroepen dienen afgebakend te worden.

60-plussers
Op basis van het lokaal sociaal beleidsplan en het seniorenbeleidsplan toont de stad Leuven aan dat het aandeel van 60-plussers stijgt. Daarenboven blijkt uit de gegevens van het OCMW dat deze ouderen steeds meer beroep moeten doen op de inkomensgarantie voor ouderen of financiële steun krijgen van het OCMW. Vandaar dat de stad de noodzaak ziet om bepaalde woningen voor te behouden voor deze doelgroep.

De voorrang voor senioren is gekoppeld aan gelijkvloerse woningen of woningen die bereikbaar zijn met een lift, in de nabijheid van een zorgcentrum en winkels gelegen zijn,... . Deze woningen worden nu reeds betrokken door senioren. Wanneer een dergelijke woning opnieuw vrijkomt wordt ze met voorrang toegewezen aan de eerst gerangschikte kandidaat-huurder uit deze doelgroep. Ongeveer 6% van het woningpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen (Dijledal, SWal, Volkswoningbouw Herent) wordt vrijgehouden voor senioren.

De goedkeuring van dit doelgroepenplan is een primeur voor Vlaanderen en geeft concreet uitvoering aan de regisseurrol van de gemeente met betrekking tot het lokaal woonbeleid. Alle gemeentelijke toewijzingsreglementen die goedgekeurd werden, zullen worden opgenomen op www.bouwenenwonen.be.

maandag 20 oktober 2008

6.349 Open Vld'ers stemmen voor Marino Keulen

20/10/2008 - Vorige week konden de Open Vld-leden hun stem uitbrengen voor de verkiezing van het nationale partijbestuur. Vlaams minister Marino Keulen behaalde liefst 6.349 stemmen en is daarmee rechtstreeks verkozen. "Dit mooie resultaat heeft me aangenaam verrast en sterkt me om verder te blijven werken zoals ik bezig ben", aldus Marino Keulen.

Marino Keulen wil iedereen uitdrukkelijk danken voor het vertrouwen en de hulp om dit mooie resultaat binnen te halen. "In de eerste plaats iedereen die is gaan stemmen. Dat bewijst betrokkenheid bij de partij en zulke mensen hebben we nodig. Mensen die niet aan de zijlijn staan, maar daadwerkelijk een inbreng doen", zegt Marino Keulen. "En daarnaast uiteraard ook iedereen die specifiek voor mij heeft gestemd. Net als in het verleden blijf ik hard werken voor de liberale beginselen, in de Vlaamse regering en binnen Open Vld."

In totaal hebben vorige week 15.480 Open Vld-leden hun stem uitgebracht. Op de eerste plaats staat Guy Verhofstadt, daarna volgen Karel De Gucht, Herman De Croo en Dirk Van Mechelen. Hierna ziet u een lijst van de 40 kandidaten met de meeste stemmen. Voor alle informatie over de bestuursverkiezingen kan u terecht op www.bestuursverkiezingen.be

Resultaten verkiezingen partijbestuur Open Vld

1. Guy Verhofstadt-9673 stemmen
2. Karel De Gucht-9126
3. Herman De Croo-8548
4. Dirk Van Mechelen-6495
5. Marino Keulen-6349
6. Patrick Dewael-6144
7. Dirk Sterckx-6104
8. Vincent Van Quickenborne-5814
9. Jean-Jacques De Gucht-5479
10. Patricia Ceysens-5083
11. Rik Daems-4797
12. Mathias De Clercq-4568
13. Marleen Vanderpoorten-4567
14. Annemie Neyts-Uyttebroeck-4345
15. Fientje Moerman-3712
16. Bart Tommelein-3556
17. Annemie Turtelboom-3472
18. Guy Vanhengel-3386
19. Jeannine Leduc-2779
20. Jaak Gabriels-2687
21. Hilde Vautmans-2447
22. Guido De Padt-2432
23. Patrik Vankrunkelsven-2355
24. Annick De Ridder-2045
25. Hilde Eeckhout-1642
26. Carina Van Tittelboom-Van Cauter-1638
27. Fons Borginon-1587
28. Georges Lenssen-1502
29. Patricia De Waele-1490
30. Sabine Bovend'aerde-1470
31. Hilde Dierickx-1403
32. Louis Bril-1397
33. Sas van Rouveroij-1388
34. Nele Lijnen-1381
35. Stefaan Noreilde-1330
36. Laurence Libert-1282
37. Kristl Strubbe-1251
38. Sofie Staelraeve-1249
39. Ann Somers-1244
40. Jef Valkeniers-1199

dinsdag 14 oktober 2008

Minister Keulen subsidieert 619.147 euro voor project wonen in Noord-Limburg

14/10/2008 - Vlaams Minister van Wonen Marino Keulen heeft een bedrag van 617.147 euro toegekend aan het project "Wonen in Noord-Limburg". Hij bracht het nieuws tijdens een werkbezoek dat hij op maandag 13 oktober samen met deputé Van Baelen bracht aan het stadhuis van Lommel.

Het dossier "Wonen in Noord-Limburg" werd goedgekeurd binnen het subsidiekader voor ‘projecten lokaal woonbeleid' waarbij het noodzakelijk is dat de gemeente de regie in handen neemt en dat de lokale woonactoren met elkaar overleggen en samenwerken.

De initiatiefnemer van deze subsidieaanvraag is de interlokale vereniging Wonen in Noord-Limburg (WIN) en is samengesteld uit 8 gemeenten: Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer.

Binnen dit project zullen gedurende drie jaar 6,5 voltijdse krachten tewerkgesteld worden. Zij zullen sociaal en technisch advies aanbieden op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds.

Er worden initiatieven genomen die duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen ondersteunen en het levenslang en aanpasbaar wonen bevorderen. Er wordt actie ondernomen in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

De totale projectkost, bestaande uit een personeelskost en een werkingskost bedraagt 1.183.134 euro. De gemeenten komen hierin tussen voor 303.699 euro, de provincie voor 260.289 euro en de Vlaamse Overheid voor 617.147 euro.


zaterdag 11 oktober 2008

Opinie: "Waarom ik de grootste bouwheer van Vlaanderen wil blijven"

11/10/2008 - Betaalbare woningen en de wachtlijsten in de sociale huisvesting baren heel wat mensen zorgen, zoals uit de bijdrage van Pascal De Decker, Dirk Verhofstadt en anderen (DM 10/10) bleek. De nood aan sociale huurwoningen en de betaalbaarheid en kwaliteit op de private huurmarkt houden ook Marino Keulen al jaren sterk bezig. Hij antwoordt in een opiniestuk in de krant De Morgen.

Betaalbare woningen en de wachtlijsten in de sociale huisvesting baren heel wat mensen zorgen, zoals uit de bijdrage van Pascal De Decker, Dirk Verhofstadt en anderen (DM 10/10) bleek. De nood aan sociale huurwoningen en de betaalbaarheid en kwaliteit op de private huurmarkt houden ook mij al jaren sterk bezig. Zonder afgeleid te zijn door een maandenlange communautaire blokkage, de voorthollende inflatie of de bankencrisis van de jongste weken.

Ik laat de cijfers voor zich spreken: de begroting wonen is een van de absolute stijgers in deze regeerperiode (+57 procent). De Vlaamse regering en ikzelf, als bevoegd minister, vinden wonen dus wel degelijk een topprioriteit.

Wij Vlamingen hebben het geluk in een rijke regio te wonen. De kwaliteit van onze onderwijssector, gezondheidszorg en huisvesting is ongeëvenaard groot. Nergens zijn er meer eigenaars dan in Vlaanderen (75 procent van de Vlamingen is eigenaar). Dat is een teken van welvaart: wie een eigen huis bezit, is veel bestaanszekerder dan wie geen eigenaar is. Dat komt doordat mensen daar ontzettend hard voor werken en daar hun best voor willen doen, maar ook omdat de overheid dat stimuleert via fiscale maatregelen en premies.

Ik ben het ermee eens dat de federale belastingaftrekken voor woonkredieten vooral eigenaars ten goede komen. Helaas valt dat buiten mijn bevoegdheid. Het zou veel beter zijn om het woonbeleid op hetzelfde niveau te concentreren. Met de geplande overheveling van de huurwetgeving naar de gewesten zullen we daar hopelijk binnenkort een stap verder in zetten.

Mijn beleid als Vlaams minister richt zich vandaag in de eerste plaats op de sociale woningsector. De inspanningen voor de socialehuisvestingssector zijn nooit groter geweest dan vandaag. De investeringsvolumes zijn ten opzichte van 1998 vervijfvoudigd. Vandaag is het grootste probleem in de sociale huisvesting atypisch: het geld opkrijgen. Met het vooropgestelde investeringsvolume van 400 miljoen euro kunnen we jaarlijks 2.500 nieuwe sociale woningen en appartementen bouwen en 6.000 bestaande sociale woningen renoveren.

Vandaag stellen we vast dat de capaciteit van de bouwsector aan haar limiet zit. Als Vlaams minister van Wonen ben ik de grootste bouwheer van Vlaanderen. Aannemers zien me graag komen: ik sta in voor honderden orders en een veelvoud aan jobs. Maar het probleem is de bouwvakkers vinden. Er is een groot tekort aan bouwpersoneel.

Het aangekondigde plan om tegen 2020 45.000 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren, is daarom een enorme uitdaging. Vooral in de gemeenten met te weinig sociale woningen moeten we een grote stap vooruitzetten. Bij de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering zullen maatregelen om de bouwcapaciteit te verhogen even cruciaal zijn als de budgetten om die sociale woningen te bouwen. Ik sta zeker open voor goede adviezen.

Al vaker heb ik gesteld dat de private huurmarkt vandaag het zwakste broertje is van de sector. Ik heb een slagvaardige wooninspectie uitgebouwd, zowel qua mankracht als qua middelen. De huisjesmelkerij ligt aan banden. Het stelsel van de renovatiepremie staat open voor verhuurders die via een sociaal verhuurkantoor verhuren. Zo wordt ook de kwaliteit van die huurwoningen verbeterd. Toen de Vlaamse regering in 2004 aantrad, telden we 2.800 woningen in beheer van 36 sociale verhuurkantoren. Vandaag zijn er 49 kantoren met een patrimonium van 3.900 woningen. Ook werd het budget van de huursubsidie verdrievoudigd van 10 tot 30 miljoen euro.

Veel sociaal geïnspireerde critici van het woonbeleid bepleiten een verdere uitbreiding van het systeem van huursubsidies. Een veralgemeende huursubsidie slorpt echter een budget van 600 miljoen tot 1 miljard euro op. Ieder jaar opnieuw. Op een (Vlaamse) begroting van ongeveer 23 miljard euro is dat ingrijpend. Zo'n keuze heeft grote gevolgen voor andere sectoren. Gaan we dan scholen of bejaardentehuizen sluiten? De jobkorting afschaffen?

Tot slot wil ik ingaan op de 60.000 kandidaten voor een sociale huurwoning. Die mensen komen vandaag objectief gesproken in aanmerking voor een sociale woning. Maar sommige kandidaat-huurders zijn dermate selectief in hun woonstkeuze dat ze vijf jaar of langer willen wachten op een woning in een welbepaalde wijk of gemeente. Mensen die minder selectief zijn, kunnen veel vlugger geholpen worden.

De 180.000 mensen die volgens hun inkomen recht hebben op een sociale woning, wíllen daarom nog geen sociale woning. Bij die 180.000 zijn er ook zelfstandigen, bejaarden, gezinnen, mensen die tevreden en goed wonen. Ik vind statistieken een nuttig informatiemiddel én een hard argument om te pleiten voor bijkomende sociale huurwoningen. Maar we mogen de realiteit - de echte woonnood - achter de cijfers niet uit het oog verliezen. Ik werk wat ik kan aan de echte woonnood, zonder geleuter om te bewijzen hoe sociaal ik wel ben.

Marino Keulen
Vlaams minister van Wonen

donderdag 9 oktober 2008

Woonverzekering uitbreiden kost tientallen miljoenen

09/10/2008 - De verzekering gewaarborgd wonen uitbreiden naar de doelgroep van huurders zou de Vlaamse overheid tientallen miljoenen euro\'s kosten. Bovendien zijn er praktische obstakels voor een uitbreiding naar de huurmarkt. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Marino Keulen donderdag in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement verklaard.

Minister Keulen kreeg donderdag in de commissie een resem vragen over de voorlopige stopzetting van de verzekering gewaarborgd wonen. Die polis verzekert mensen die een woonkrediet moeten afbetalen tegen inkomensverlies ten gevolge van werkloosheid of ziekte. Het contract met verzekeraar Ethias liep deze zomer af en werd niet verlengd, vooral omdat Ethias 9 miljoen euro vroeg, meer dan dubbel zoveel als de Vlaamse overheid had begroot.

Keulen herhaalde dat iedereen, hijzelf incluis, gewonnen is voor een voortzetting van de polis, maar dat hij daar \"geen zotte prijzen\" voor wil betalen. De minister betreurt het daarom ook dat Ethias niet is ingegaan op zijn vraag om de offerte te komen toelichten. De minister vermoedt dat de verzekeraar ook bewust ruimer gebudgetteerd heeft, omdat Ethias vanuit het verleden een soort monopolie op dat type verzekeringen heeft verworven. Dat Ethias als enige een offerte heeft ingediend, heeft volgens Keulen ook te maken met een zekere \"onverschilligheid\" bij de andere verzekeraars.

De sp.a vraagt intussen om de polis ook uit te breiden naar de huurmarkt. Minister Keulen toonde zich niet principieel gekant tegen zo\'n uitbreiding, maar waarschuwde voor de praktische en budgettaire consequenties. Zo veranderen huurders doorgaans sneller van woning dan kopers, met andere woorden huurders vormen voor de verzekeraar een onstabieler publiek dan kopers. Daarnaast zou een uitbreiding naar de huurmarkt ook belangrijke budgettaire gevolgen hebben. \"Dan spreken we over tientallen miljoenen euro\'s en is het natuurlijk de vraag waar we dat geld gaan halen\", aldus Keulen.

In Marino stroomt wijn uit de kranen

09/10/2008 - In Marino, een dorpje vlakbij Rome, stroomde tot grote vreugde van de inwoners wijn in plaats van water uit de kranen. Een loodgieter vergiste zich toen hij de kranen aansloot voor het jaarlijkse wijnfestijn.

Normaal stroomt er dan wijn uit de fontein in het dorp maar door een verkeerde koppeling stroomde er wijn uit de kranen in de huizen van de dorpsbewoners van Marino. Nadat de deelnemers aan het wijnfestijn tien minuten hadden gewacht op de wijn in de fontein, werd de fout hersteld, aldus Italiaanse media. Verder waren er geen grote incidenten, maar enkele huisvrouwen hebben wel een tijdje met wijn gepoetst.

Bron: Belga

dinsdag 7 oktober 2008

Elia-geld voor 2009 nu reeds uitbetaald

07/10/2008 - De 126,66 miljoen compensaties voor het wegvallen van de inkomsten uit de Eliaheffing worden al eind 2008 doorgestort aan de lokale besturen. De gemeenten krijgen dit geld van 2009 dus al dit jaar uitbetaald. Dat zei Vlaams minister Marino Keulen tijdens de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.

De oplopende inflatie baart ook de lokale besturen zorgen. In de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement van 7 oktober vroegen Jan Verfaillie, Jan Peumans en Kurt De Loor aan minister Marino Keulen of de Vlaamse regering denkt aan bijkomende initiatieven ten voordele van de lokale besturen. Minister Keulen had goed nieuws voor de lokale besturen. Hij kondigde aan dat de 126,66 miljoen compensaties voor het wegvallen van de inkomsten uit de Eliaheffing al eind 2008 in plaats van in 2009 zullen doorgestort worden. De gemeenten krijgen dit geld van 2009 dus al dit jaar uitbetaald. Minister Keulen verduidelijkte dat deze beslissing los staat van de huidige bankcrisis. Ze dateert al van de begrotingsopmaak 2009.

Groeivoet Gemeentefonds blijft 3,5%

Minister Keulen wil op het einde van de regeerperiode niet meer morrelen aan het Gemeentefonds. De parlementsleden hadden hem gevraagd of de groeivoet van dit fonds niet kon worden verhoogd, of op zijn minst inflatievast gemaakt. "De financiering van de gemeenten kan worden herbekeken bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord, na de verkiezingen van 9 juni", stelde Keulen.

De minister merkte ook op dat de jaarlijkse dotatie van het Gemeentefonds evolueert volgens een vaste groeivoet van 3,5%. Met die vaste groeivoet heeft de Vlaamse regering begrotingszekerheid en stabiliteit gecreëerd, voor de lokale besturen (het Gemeentefonds vertegenwoordigt ongeveer 20% van de totale gemeentelijke ontvangsten) en voor de beleidsruimte van de Vlaamse regering zelf.

Door de huidige hoge inflatie klopt het dat met een groeivoet van 3,5% het Gemeentefonds er in 2008 op achteruitgaat in reële termen. Maar Keulen wees erop dat de dotatie van het fonds in de hele periode 2002-2007 met 21,36% is gegroeid, terwijl de cumulatieve jaarinflatie in die periode slechts 12,17% bedroeg. Volgens de maandvooruitzichten van het Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie van 2008 op 4,7% uitkomen, waardoor de cumulatieve inflatie van 2002-2008 17,44% zou bedragen. In diezelfde periode nam het Gemeentefonds toe met 25,6%, een toename van 373 miljoen euro. Minister Keulen: "Dit impliceert dat het Gemeentefonds jarenlang sneller is toegenomen dan de inflatie. Het fonds heeft in de periode 2002-2008 de lokale besturen een reële koopkrachtverhoging van nagenoeg 7% opgeleverd".

Minister Keulen herinnerde verder aan de overname van de gemeentelijke schulden voor een globaal bedrag van 612 miljoen euro in het kader van het Lokaal Pact. "Deze structurele ingreep zorgt voor alle gemeenten samen voor een intrestbesparing en dus bijkomende beleidsruimte van 180 miljoen euro", aldus Keulen.

126 miljoen vervroegd uitbetaald

Daar bovenop komt nog de compensatie voor het wegvallen van de inkomsten uit de Eliaheffing, in 2008 goed voor 83 miljoen euro, een bedrag dat vanaf 2009 jaarlijks geïndexeerd wordt. In het kader van het Lokaal Pact was nog eens een extra compensatiebedrag afgesproken van 25 miljoen voor 2008 en telkens 41,5 miljoen euro, te indexeren, voor 2009 en 2010. Minister Keulen maakte in de commissie bekend dat de Vlaamse regering zowel het compensatiekrediet voor 2009 (84,66 miljoen euro) en het extra compensatiekrediet voor 2009 (42 miljoen euro) al in 2008 zal doorstorten. "Met die 126,66 miljoen euro wil de Vlaamse regering de kaspositie van de gemeenten versterken en extra beleidsruimte creëren voor 2009", zei Keulen.

vrijdag 3 oktober 2008

Keulen zoekt oplossing verzekering gewaarborgd wonen

03/10/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen onderzoekt de mogelijkheid om de verzekering gewaarborgd wonen opnieuw in te voeren. Dat zegt hij in antwoord op de Vlaamse Confederatie Bouw. 

Die vraagt maatregelen van de overheid nu ook de bouwsector de gevolgen van de kredietcrisis begint te voelen. Die verzekering, die voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, werd eerder dit jaar stopgezet.

De verzekering gewaarborgd wonen werd in 2003 gelanceerd. De verzekering moest bouwers beschermen tegen het gevaar dat ze hun lening niet meer zouden kunnen afbetalen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Als de kandidaat aan de inkomensvoorwaarden voldeed, betaalde de Vlaamse overheid volledig de premie voor de verzekering.

Eind juli 2008 liep het contract tussen de Vlaamse overheid en verzekeraar Ethias af. Er werd beslist het contract niet te verlengen. Dat had te maken met de prijs die Ethias vroeg. Ethias wilde 9 miljoen euro terwijl er volgens Vlaams minister Keulen 4,15 miljoen was voorzien in de begroting.

"Ik ben de grootste supporter van de verzekering. Maar we mogen geen zotte dingen doen. Ik heb de markt de laatste maanden twee keer bevraagd, één keer in België en één keer Europees. Telkens werd maar één offerte ingediend, door Ethias. En die vraagt meer dan het dubbele dan wat is begroot", aldus Keulen. Hij wijst er ook op dat de verzekering, ondanks de kosteloosheid, "nooit een laaiend succes" is geweest. Zo werden jaarlijks maar 4.200 polissen afgesloten.

Toch geeft Keulen de zoektocht niet op. Als er alsnog een goed voorstel op tafel komt, is het volgens hem best mogelijk dat de verzekering gewaarborgd wonen opnieuw wordt ingevoerd.

Omleidingstracé voor Noord-Zuidverbinding

03/10/2008 - De Vlaamse regering kiest voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren voor het omleidingstracé en niet voor de ondertunneling. Omdat het omleidingstracé door een beschermd natuurgebied loopt, neemt de Vlaamse regering een aantal milderende maatregelen, waaronder een nieuw natuurgebied van 30 ha.
Met de beslissing voor het omleidingstracé lijkt het doek gevallen voor een decennialang aanslepende discussie. Voor de verbindingsweg lagen twee pistes op tafel: enerzijds de ondertunneling van Houthalen-Helchteren, ofwel de aanleg van een nieuwe omleidingsweg.

Op basis van het milieu-effectenrapport en de maatschappelijke kosten-baten analyse blijkt nu dat het omleidingstracé het beste is, onder meer omdat het centrum van Houthalen meer zuurstof krijgt en omdat men de hinder kan spreiden over een groter gebied.

Omdat de nieuwe omleidingsweg door een habitatrichtlijngebied loopt, moest de Vlaamse regering op zoek naar compenserende natuuringrepen. Zo wordt er een nieuw natuurgebied van 30 ha gerealiseerd. Rond Houthalen-Helchteren wordt een aaneengesloten natuurgebied gerealiseerd van 111 ha.

De Noord-Zuidverbinding is een onderdeel van het Limburgplan waarvan Vlaams minister Marino Keulen grote pleitbezorger is.