Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 april 2009

Versnelde vervanging enkel glas in sociale huisvesting

30/04/2009 - Op de ministerraad van vandaag is 7 miljoen euro uit het Energiefonds vrijgemaakt om in de sociale huisvesting versneld enkel glas te vervangen door hoogrendementsbeglazing. 

Samen met de bestaande lokale premies kan de tussenkomst nu oplopen tot een derde van de totale kostprijs. Volgens minister Keulen kan hiermee in zowat 5.000 sociale woningen enkel glas vervangen door superisolerende beglazing.

De sociale huisvesting in Vlaanderen zat al altijd in de spits inzake rationeel energieverbruik. Momenteel kent het sociale woningpatrimonium een norm van E85 en sinds eind 2008 wordt nog maximaal gebouwd aan een norm van E80. De maatstaf voor particuliere nieuwbouwwoningen is momenteel E100. Desondanks zijn er nog een deel woningen in het sociaal woningpatrimonium, vooral oudere woningen, met enkel glas. Nu worden reeds jaarlijks 6.000 sociale woningen gerenoveerd waarbij energiezuinigheid centraal staat.

De beslissing van de ministerraad laat de sociale huisvestingsmaatschappijen toe om voortaan een premie van 100 euro per m² te vervangen raamoppervlak aan te vragen voor nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing. Samen met de bestaande lokale premies kan de tussenkomst nu oplopen tot een derde van de totale kostprijs. Minister Keulen stelt dat hiermee in zowat 5.000 sociale woningen dubbel glas kan worden geplaatst.

Tegelijkertijd is ook beslist om een studie uit te voeren binnen het sociale woningpatrimonium m.b.t. collectieve stookinstallaties. Op termijn is het de bedoeling om op basis van deze studie de collectieve stookinstallaties in de sociale huisvesting te optimaliseren. Momenteel maken in Vlaanderen zo'n 14.000 sociale woningen gebruik van een dergelijke collectieve verwarmingsinstallatie.

Met deze maatregelen wordt nog maar eens aangetoond dat de energiezuinigheid van het sociale woningpatrimonium zeer belangrijk is voor de Vlaamse regering. Het plaatsen van dubbel glas in een sociale woning kan voor grote besparingen op de energiefactuur zorgen. En het is juist voor deze doelgroep dat dit het verschil kan maken om op het einde van de maand rond te komen. Daarnaast betekent dit natuurlijk ook een belangrijke bijkomende inspanning om de CO2-uitstoot in Vlaanderen verder terug te dringen.

dinsdag 28 april 2009

750.000 euro subsidie voor Vlaamse tolkentelefoon en ondersteuningscel voor sociaal tolken en vertalen

28/04/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen heeft de subsidiebesluiten goedgekeurd voor Babel, de Vlaamse tolkentelefoon (€ 503.000) en de Centrale Ondersteuningscel (COC) voor sociaal tolken en vertalen (€ 253.604). 

Het is de laatste keer dat Keulen deze organisaties met jaarlijkse subsidies ondersteunt. Hun financiering zal is vanaf volgend jaar verankerd in het vorige week door het Vlaams Parlement goedgekeurde integratiedecreet.

De tolkentelefoon biedt telefonische tolkhulp aan hulp- en dienstverlenende organisaties onder Vlaamse bevoegdheid, in sectoren als inburgering, integratie, welzijn, gezondheid, onderwijs, tewerkstelling, lokale dienstverlening, etc. Concreet betekent dit dat wanneer een Nederlandsonkundige zich aanmeldt op de overheidsdienst in kwestie, de beambte de tolkentelefoon Babel in Brussel kan bellen. Die verbindt dan de juiste tolk door die het gesprek telefonisch tolkt.

Sociaal tolken ideale tussenoplossing
"Dat Nederlandsonkundigen die zich hier permanent komen vestigen, Nederlands leren, blijft het eerste doel van het beleid", zegt minister Keulen. "Maar in afwachting dat ze voldoende Nederlands kennen, zijn onze sociale tolken onmisbaar. Daarom heb ik Babel en COC een structurele financiering bezorgd via het integratiedecreet, in plaats van hen afhankelijk te houden van jaarlijks te vernieuwen subsidies."

Het aantal afnemers van de telefonische tolkhulp Babel, die opgericht werd in 2001, steeg van 316 in 2002 naar ongeveer 835 in 2008. Vorig jaar beantwoordde Babel 10.729 oproepen, een stijging van 27% tegenover 2007. Er werd vorig jaar in 40 talen getolkt door zo'n honderd zelfstandige tolken. Per maand wordt een 70-tal tolken ingezet.

Babel leverde in 2008 ook de eerste centrale vertaalopdrachten. In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werden bijvoorbeeld de doorverwijsbrieven naar het Onthaalbureau en het Huis voor het Nederlands vertaald. Deze brieven kunnen dan door huisvestingsmaatschappijen worden gebruikt in het kader van de taalbereidheid.

Via de steun voor het project Centrale Ondersteuningscel sociaal tolken en vertalen (COC), onder de vleugels van het Vlaams minderhedencentrum, maakt de Vlaamse regering ook werk van de uitbouw van behoeftedekkende, kwalitatieve tolk- en vertaaldiensten die zoveel mogelijk een beroep kunnen doen op goed opgeleide en gecertificeerde tolken en vertalers.

vrijdag 24 april 2009

Open Vld Limburg geeft de aftrap

24/04/2009 - Op 44 dagen voor de verkiezingen van 7 juni heeft Open Vld Limburg officieel de aftrap gegeven voor de campagne. 

Met een spetterende startmeeting in een volgelopen Herkenrodeabdij in Hasselt, stelde lijsttrekker Marino Keulen de kandidaten uit de provincie Limburg voor.

Bekijk hier de foto's

dinsdag 21 april 2009

Dania Trabucco vervolledigt Open Vld-lijst

21/04/2009 - De Limburgse Open Vld-lijst voor het Vlaams Parlement is compleet. Dania Trabucco uit Houthalen-Helchteren vervolledigt de lijst van op de 9de opvolgersplaats.

Dania Trabucco is 26 en werkt bij de streekkrant-reclameblad 'Passe-Partout'. De Limburgse met Italiaanse roots wil zich ten volle inspannen om zo haar bijdrage leveren aan een sterk Open Vld-resultaat in haar provincie.

donderdag 16 april 2009

Marleen Renders kandidaat voor Open Vld op Vlaamse lijst

16/04/2009 - Marleen Renders neemt deel aan de verkiezingen van 7 juni. De Limburgse marathonkampioene staat als 6de opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement. 
Dat maakt lijsttrekker Marino Keulen vandaag bekend. Ze is ook 5de opvolger op de Europese lijst.

Marleen Renders (40) woont in Zonhoven en is vooral bekend van haar rijk gevulde sportcarrière met als hoogtepunten de overwinningen tijdens de marathons van Berlijn (1998) en Parijs (2000 en 2002), Belgische records op de 10.000 meter, de halve marathon en de marathon én drie Gouden Spikes. Recent was Marleen ook laureate van het tv-programma 'Eeuwige Roem'.

Naast haar leven als topsporter, is ze voor Open Vld al sinds 2001 politiek actief in de gemeenteraad van Zonhoven en zetelt ze sinds 2007 in de Limburgse provincieraad. Ook in de politiek wil Marleen Renders zich vooral toeleggen op het sportbeleid, al ziet ze eveneens op het sociale vlak nog heel wat uitdagingen.

Lijsttrekker Marino Keulen is verheugd over de deelname van Marleen Renders. "Zo'n sterke vrouw tilt onze Limburgse lijst nog hoger", aldus de minister.

Marleen Renders is gehuwd, heeft twee dochters en is in blijde verwachting van haar derde kindje.

dinsdag 14 april 2009

8 miljoen euro voor Limburgs erfgoed

14/04/2009 - Voor 2009 wordt 314.000 euro vrijgemaakt voor de restauratie van de stoomstroopfabriek in Borgloon, eind 2007 nog winnaar van 'De Monumentenstrijd'. In het totaal voorziet de Vlaamse regering 8 miljoen euro voor Limburgs erfgoed. Dat maakten ministers Dirk Van Mechelen en Marino Keulen bekend toen ze afgelopen weekend het Loonse plein aan de stoomstroopfabriek inhuldigden.

De tweede fase bestaat uit restauratie en heropbouw van de fabrieksschouw, dringende werken aan lekkende daken, het demonteren van bouwvallige elementen en beschermen van de nog aanwezige machines. De resten van de fabrieksschoorsteen zullen worden afgebroken tot op 12,5 meter om nadien 30 meter hoog te herrijzen. Deze restauratie is geraamd op 158.000 euro.

Boven de bedrijfsruimte van de fabriek wordt begonnen met het dichtmaken van de bestaande platte daken. De nieuwe dakbedekking moet het gebouw tijdelijk tegen het insijpelen van hemelwater beschermen. De oude dakconstructie blijft behouden als waardevol industrieel erfgoed. Die was zo ontworpen dat de kookdampen via het open dampscherm het gebouw konden verlaten. De kostenraming bedraagt hier 137.500 euro.

De oude dakbedekking van de historische kern zal ook gedemonteerd worden. Tot slot wordt een voorlopige dakconstructie in krimpfolie aangelegd ter bescherming van de archeologisch waardevolle machines. Hier voor is 207.500 euro uitgetrokken.

"Na de heraanleg van het plein, kan nu de eigenlijke restauratie van de gebouwen starten", aldus burgemeester Eric Awouters. Voor Borgloon moet de site uitgroeien tot een van de belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van dag- en verblijfstoerisme. De werken in deze tweede fase zullen in totaal 415.566 euro, exclusief btw, kosten. Hiervan komt 394.000 euro in aanmerking voor Vlaamse steun. Op basis van de verdeelsleutels stelt Vlaams minister Van Mechelen een premie van 314.344 euro ter beschikking. De rest komt van de provincie en uit eigen stadsmiddelen.

zondag 12 april 2009

Vlaamse renovatiepremie overdonderend succes

12/04/2009 - De Vlaamse renovatiepremie blijkt bijna twee jaar na de invoering een overdonderend succes. Eind maart was het aantal aanvragen al gestegen tot 44.565 of 50 procent meer dan in september 2008. 

Dat blijkt uit een tussentijds rapport over de renovatiepremie, zo staat in de krant De Morgen. Minister Keulen reageert tevreden: "uit het succes blijkt dat de maatregel doel treft, namelijk de algemene woonkwaliteit verbeteren."

De renovatiepremie wordt met een sneltreinvaart steeds populairder in Vlaanderen. In september vorig jaar hadden in totaal 29.875 verbouwers een aanvraag ingediend voor de gegeerde premie. Eind vorige maand waren er dat al 44.565. In zes maanden tijd betekent dat dus een stijging met 50 procent. Dik 70 procent van de aanvragen krijgt een fiat van de Vlaamse administratie.

Gemiddeld dienen de Vlamingen een renovatiepremie in voor een bedrag van 27.554 euro, daarvan krijgen ze 6.292 terug. Vooral voor buitenschrijnwerk (60%), dakwerken (54%) en sanitair (42%) vragen de Vlamingen compensaties aan.

Meer dan 80 procent van de aanvragers woont samen. Eenoudergezinnen zorgen slechts voor 3,2 procent van alle aanvragen, alleenstaanden zonder kinderen nemen 15,6 procent voor hun rekening. Die discrepantie tussen samenwonenden en alleenstaanden is niet verwonderlijk, ze weerspiegelt de verhoudingen op de woningmarkt. Slechts 5,5 procent van de Vlaamse eenoudergezinnen bezit een eigen woning.

Verrassend genoeg zijn 45 procent van de aanvragers ouder dan 45 jaar; 14 procent van de mensen die hopen op een renovatiepremie zijn zelfs ouder dan 65. Jonge eigenaars (tussen 17 en 35) maken 31 procent uit van de aanvragers.

Nochtans was de premie vooral bedoeld om starters een duwtje in de rug te geven bij de aankoop van hun eerste, eigen stek en werd ze meermaals aangeprezen als hét middel tegen de stadsvlucht van jonge gezinnen. Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open Vld) vindt echter niet dat de premie haar doel voorbijschiet. "Wij wilden niet alleen jonge mensen aan een woning helpen, maar de algemene woonkwaliteit verbeteren. Het is ook logisch dat ouderen hun woning renoveren. Vaak hebben zij hun hypothecaire lening helemaal afbetaald, waardoor er geld vrijkomt voor verbeteringen aan hun huis."

In de beginperiode van de premie werden er opvallend veel beroepen ingediend tegen de procedure. De betrokken diensten waren zo overdonderd door de lawine aan aanvragen dat ze de dossiers niet op tijd konden verwerken. Meer dan 700 van de 1.309 beroepen werden uiteindelijk ontvankelijk verklaard, al die mensen ontvingen dus een premie.

Het reglement van de premie werd intussen uitgebreid, waardoor ook een tweede woning in aanmerking komt voor een renovatiepremie. Een andere aanpassing moet ervoor zorgen dat eigenaars van koten of kleine appartementen geen misbruik kunnen maken van de premie. Door die aanpassingen rekent de studie in de toekomst op 18.500 extra aanvragen per jaar.

Meer info: www.bouwenenwonen.be

Door Tine Peeters
Bron: De Morgen, 10-04-2009