Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 26 november 2009

Verbinding St.-Truiden-E40 - Haalbaarheidsstudie

26/11/2009 - Op 18 maart 2009 gaf de minister te kennen dat zij de studie naar de ontsluiting van Sint-Truiden richting E40 opnieuw zou laten bekijken door de Administratie Wegen en Verkeer Limburg. Op 10 juni 2009 zou er een overlegvergadering hebben plaatsgehad met als eerste resultaat de aanleg van uit-wijkstroken op de N3 en de N80.

Uit bevragingen van zowel Unizo als VKW bij meer dan 350 ondernemers uit Zuid-Limburg blijkt meer dan duidelijk dat de regio Sint-Truiden en bij uitbreiding heel Haspengouw absoluut nood heeft aan een betere ontsluiting richting E40. De regio heeft enorm veel economisch potentieel en ruimte. In het belang van de economische ontwikkeling van de streek, de verdere diversificatie van economische activiteiten en met het oog op een vlotte mobiliteit van en naar bedrijventerreinen en andere economi-sche centra, is het inderdaad noodzakelijk een snelle verbinding te hebben vanuit deze regio naar het Vlaamse / Belgische autosnelwegennet.

De realisatie van een betere ontsluiting van de streek, ook getroffen door de crisis met sluitingen en verhoogde werkloosheid tot gevolg, maakt bovendien de streek aantrekkelijk voor investeerders.

1. Is er daadwerkelijk een nieuwe studie betreffende de ontsluiting van de regio Sint-Truiden naar de E40 in opmaak?
In het overleg van 10 juni 2009 tussen de SERR en AWV werd beslist om een studie te verrichten naar de MKBA van een nieuwe verbinding van Zuid-Limburg met de E40. Er wordt momenteel nog overlegd tussen de SERR en AWV over de juiste projectomschrijving van de studieopdracht en over de kostenverdeling tussen beide partijen. Nadien zal deze studie worden aanbesteed.

2. Wie voert deze studie uit?
In samenwerking met de SERR zal AWV deze studieopdracht uitschrijven. Ze zal worden uitbesteed.

3. Worden de sociale partners en werkgeversorganisaties betrokken bij de opmaak van de studie? Zo ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?
Zowel in de formulering van de opdracht als in de overlegmomenten tijdens de uitvoering van de studie, zullen de leden van de SERR uitvoerig betrokken worden.

4. Wanneer zal deze studie ter beschikking zijn?
Een juiste timing is nog afhankelijk van de uiteindelijke projectomschrijving.

woensdag 25 november 2009

Tussenkoms tijdens plenaire vergadering over de toegankelijkheid van het Nationaal Park Hoge Kempen

25/11/2009 - Ik heb bepleit om samen met het gemeentebestuur van Maasmechelen actie te ondernemen om het Mechelse bos open te houden. Dit deel van het Nationaal Park wordt jaarlijks door 1000-den natuurliefhebbers bezocht. Is ook al sedert jaar en dag publiek toegankelijk.

Dit Mechels Bos vervult een belangrijke recreatieve en educatieve functies en dat moet ook in de toekomst verder mogelijk blijven. De NV Mosane voert hier chantage politiek om zo de verkoopprijs aan het Vlaams Gewest op te trekken.

Vlaanderen mag hieraan niet toegeven. Om hier het algemeen belang hier te vrijwaren, bepleit ik gezamenlijke acties van alle betrokken overheden. Minister Schauvlieghe stemde hier mee in.

dinsdag 10 november 2009

Zonnepanelen tennishal Lanaken officieel in gebruik genomen

10/11/2009 - Lanaken trekt de kaart van de groene stroom. | In Lanaken werden 670m² zonnepanelen in gebruik genomen. Met deze investering wordt een hoeveelheid groene stroom opgewekt die tegemoet komt aan de stroombehoefte van 11 huishoudens op jaarbasis. Meteen is dit het orgelpunt van een duurzame investering in energievoorziening in de tennishal. In 2009 werd ook de binnenverlichting van de tennishal vervangen door energiezuinige verlichting.

Re-lighting

Uit een studie bleek dat de verlichting in de tennishal verre van ideaal was en zeker niet energievriendelijk. Hierop besloot het gemeentebestuur de verlichting aan te passen: meer efficiënte lampen en armaturen leverden niet alleen een betere belichting op, het zorgt ook voor een lager kostenplaatje qua energieverbruik. Bovendien kreeg de gemeente Lanaken voor dit ‘re-lighting’ dossier een Greenlight-certificaat. Greenlight is een programma van de Europese Commissie waarin instellingen zich verbinden om oude verlichting te vervangen door energiezuinigere lampen en armaturen. Daarbij moet de investering zichzelf terug verdienen en de lichtkwaliteit minstens even goed blijven of zelfs verbeteren.

Een stap verder: zonnepanelen

Schepen Roland Baldewijns: “We zijn echter nog een stap verder gegaan. Na de herziening van de verlichting in de hal hebben we ook besloten om te investeren in zonnepanelen om aan de energiebehoefte van de tennishal te voorzien. Hiermee trekt het gemeentebestuur de kaart van de groene stroom en willen we ook een voorbeeld stellen. Iedereen heeft de mond vol van zuinig omgaan met energie. Wij wilden als gemeentebestuur dan ook niet achterblijven.”

Het dak van de tennishal te Lanaken is gerenoveerd met hittereflecterende witte dakbanen. De hittestralingen worden weerkaatst waardoor thermische schommelingen op het dak verminderen en de binnentemperatuur van het gebouw comfortabeler doet aanvoelen. In totaal werden 310 modules geplaatst die voor een verwachte opbrengst van 31.750 kWh. per jaar zullen zorgen.

De overcapaciteit van opgewekte stroom zal aangewend worden om ook het nabij gelegen Cultureel Centrum van stroom te voorzien” .

donderdag 5 november 2009

Slot Pietersheim in Lanaken wordt beter toegankelijk gemaakt

05/11/2009 - Aan kasteel Pietersheim zullen voor €34.700 werken uitgevoerd worden om de toegankelijkheid van dit gebouw te verhogen.

Het kasteel is tot op heden enkel toegankelijk via trappen, en dat zowel aan de voor- als de achterzijde. Onlangs werden deze trappen voorzien van een leuning, maar om het kasteel ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk te maken zijn er grotere ingrepen noodzakelijk. Aan de rechterzijde van de trappen van de hoofdingang zal een hefplateau geplaatst worden. Hierdoor krijgt men via een bordes toegang tot het kasteel. De bestaande dubbele inkomdeur zal tevens geautomatiseerd worden. Van op de parking zal een licht hellend pad de bezoeker naar het hefplateau leiden.

Door de discrete opstelling van het hellend pad en het hefplateau achter de bestaande haag en de transparante uitvoering van het bordes uit metaal en glas blijft de impact op het geklasseerde gebouw beperkt waardoor ook Monumenten en Landschappen haar goedkeuring aan het project verleende.

dinsdag 3 november 2009

Stripverhaal voor waterburcht Pietersheim

03/11/2009 - In het volgende voorjaar zal de vernieuwde waterburcht Pietersheim voor het publiek geopend worden. Bijzonder in deze context is dat er nu ook een stripverhaal in de maak is waarbij de heer Jan van Pietersheim de hoofdrol zal spelen. 

Het stripverhaal wordt getekend door Zonhovenaar Geert De Sutter in opdracht van de vzw Vrienden van Pietersheim.

De verhaallijn

Het verhaal situeert zich in het midden van de 16e eeuw. In de buurt van Lanaken staat het prachtige kasteel van heer Jan van Pietersheim. De Nederlanden worden hardhandig geregeerd door Koning Filips II vanuit Spanje. Niet iedereen is het daar mee eens. Zo ook heer Jan, die sympathiseert met de geuzen die zich openlijk verzetten tegen de Spaanse overheerser.

Sinds enige tijd wordt de bevolking op het land van Pietersheim aangevallen en bedreigd.

Wie terroriseert het volk van Jan van Pietersheim? Het zijn erg woelige tijden, het hele land staat in rep en roer. Waarom moet Jan naar Brussel?Trekken de beeldenstormers ook naar Hasselt? En hoe komt het gezin van de pas onthoofde Graaf van Egmond in Limburg terecht?

Heer Jan krijgt gelukkig hulp van zijn trouwe schildknaap Willibrord en van Diederik, een jonge kerel uit Rekem, die de kapelschilderingen restaureert… en het portret schildert van Olivia, de mooie dochter van de Graaf van Egmond!

Waarheidsgetrouw kader

Het verhaal zelf is verzonnen. Het historisch kader is wel correct.. Hiervoor ging de striptekenaar advies inwinnen bij ondermeer de gemeentelijke dienst Erfgoed. Ook de gebouwen die in de strip te zien zullen zijn, zijn waarheidsgetrouw.

  • Een plaatselijke drukker neemt de drukkosten voor zijn rekening. Uit dank zal hij als schildknaapje in het album figureren. 
  • Het papier voor het stripverhaal wordt geschonken door de enige papierproducent in de gemeente. 
  • De vzw Vrienden van Pietersheim staat in voor de inbindkosten van de 2.300 exemplaren van de eerste druk en de vergoeding voor de auteur. 
  • De 2.000 exemplaren met een zachte kaft zullen 5 à 6 euro kosten, 
  • de 300 stuks met harde kaft wellicht 10 euro.