Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 december 2010

Sancties voor ouders die schoolrapport niet volgen

30/12/2010 - Wettelijke verplichting voor ouders om zich te interesseren voor schoolloopbaan van hun kinderen. De meeste ouders doen dat voorbeeldig, maar groep van ouders doet dat niet of onvoldoende. 

In de mate dat ouders zich wel interesseren beïnvloedt dat schoolresultaten van hun kinderen gunstig. En daarnaast het vervroegen van de leerplicht van 6j naar 5j. Het volgen van kleuteronderwijs is cruciaal voor het succesvol doorlopen van onderwijs

Lees het volledige interview in het Het Belang van Limburg of De Gazet van Antwerpen.

woensdag 29 december 2010

Nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen (2)

29/12/2010 - Als België het vorig jaar beter deed in het aantrekken van buitenlandse investeringen was dit vooral te danken aan Wallonië. Waar vroeger de verhouding 62/38 was tussen Vlaanderen en Wallonië is nu de verhouding 44/56. Vlaams parlementslid Marino keulen (Open Vld) : "Er scheelt iets aan de manier waarop Vlaanderen investeerders aantrekt. Wat we zelf doen, doen we blijkbaar niet altijd beter!".

Naar aanleiding van een aantal berichtgen in 2009 en 2010 ondervroegVlaams Parlementslid Marino Keulen meermaals de Vlaamse minister-president over de cijfers en de inspanningen die de Vlaamse regering deed om het tij te keren. De FIT (Flanders Investment and Trade) behandelt jaarlijks ongeveer een 500 dossiers om buitenlandse investeringen aan te trekken. In 2009 werden 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten gewonnen voor Vlaanderen waarbij er slechts 14 (12%) richting de provincie Limburg gingen die qua beschikbare gronden en arbeidsreserve nochtans de meest aantrekkelijke regio dient te zijn. FIT was actief betrokken bij 41 van deze nieuwe projecten (36%).

De spreiding van de 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten over de verschillende provincies ziet er als volgt uit: 47 in Antwerpen, 14 in Limburg, 22 in Oost-Vlaanderen, 22 in Vlaams-Brabant, 8 in West-Vlaanderen en 2 over meerdere provincies gespreid. Van deze 115 projecten waren er 52 greenfield investeringsprojecten (projecten waar geen sanering voor nodig was en die op bruikklare gronden gestart zijn), 33 uitbreidingsinvesteringen, 30 fusies en overnames, 12 bedrijven ontvingen strategische en/of opleidingssteun van de Vlaamse overheid voor een bedrag van 11.061.765,98 euro en dit alles was samen goed voor de creatie van 2040 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als we naar de vorige jaren kijken zakt Vlaanderen in de rankings maar Vlaams minister-president Kris Peeters beloofde beterschap en rekent op zijn nieuw industrieel beleid. Marino Keulen : "Het is te hopen dat het niet bij het zoveelste mooie plan blijft. Na meer dan een jaar hameren op dit probleem ben ik al blij dat men eindelijk het probleem onderkent. Na de woorden nu nog de daden!".

In bijlage vindt u de vraag en het antwoord met daarin de gegevens waarop dit bericht werd opgemaakt.

De cijferverhouding is geen percentageverhouding. De cijfers 64 (voor Vlaanderen) en 56 (voor Wallonië) dienen dus niet opgeteld te worden maar zijn een vaststelling van het aantal investeringen in Vlaanderen tov het aantal investering in Wallonië volgens de berekeningen van Ernst & Young.

maandag 27 december 2010

Belbussen niet zo succesvol als gedacht

27/12/2010 - Belbussen blijken niet zo succesvol te zijn als gedacht. Daarom kwam er een proefproject van De Lijn in Limburg waar belbussen vervangen werden door taxi's en de resultaten zijn positief. Dit zal nu uitbreiding vinden in gans Vlaanderen.

Om ook de locaties te bereiken die niet ontsloten werden door vaste busverbindingen van De Lijn werd het idee van de belbussen in het leven geroepen. Maar na een aantal jaren bleek dit systeem niet zo succesvol te zijn. Het aantal reizigers steeg wel bij elk nieuw gebied dat ontsloten werd door de belbus maar het trok geen extra reizigers aan. In 2009 daalde zelfs het aantal reizigers in Limburg van 491.791 naar 484.035 op jaarbasis. Het systeem is te duur en daarom werd er gezocht naar alternatieven.

De Lijn heeft in ongeveer de helft van Limburg een proefproject gelanceerd waar de belbussen op bepaalde tijdstippen en locaties vervangen worden door taxi's. Uit de cijfers blijkt dat in Limburg op deze manier 177.000 euro kon bespaard worden en 2,7 VTE elders konden ingezet worden bij De Lijn. Hieruit blijkt nog maar eens dat het dikwijls beter is private bedrijven in te schakelen dan de overheid een apart systeem te laten uitwerken dat veel duurder is!

Ook voor de taxisector die het dikwijls moeilijk heeft is dit goed nieuws en hieruit blijkt nog maar eens dat deze onderschatte sector een heel belangrijke rol kan spelen in de mobiliteit van de Limburgers en de Vlamingen.

Op basis van dit succes gaat minister Crevits deze manier van werken uitbreiden naar gans Vlaanderen en wordt opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn.

In bijlage vindt u zowel de vraag als het antwoord met de nodige informatie en cijfers.

woensdag 22 december 2010

Ecocheques blijven in de schuif

22/12/2010 - Marino Keulen betreurt dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) het niet mogelijk gemaakt heeft om vervoersabonnementen van het openbaar vervoer -- zoals De Lijn, NMBS, TEC, MIVB -- aan te schaffen met ecocheques. Dit is een gemiste kans.*

De NAR boog zich gisterenavond over de lijst van producten die met ecocheques kunnen aangekocht worden. In deze lijst was reeds voorzien dat individuele vervoersbewijzen konden aangekocht worden met ecocheques. Vlaams Parlementslid Marino Keulen ijvert er sinds meer dan een jaar voor dat De Lijn ecocheques aanvaardt als betaalmiddel en dat ook vervoersabonnementen aan het lijstje zouden worden toegevoegd.

Als er nu iets is dat groene mobiliteit stimuleert, zijn het wel verplaatsingen met het openbaar vervoer. De vakbonden en werkgevers hebben hier een kans laten liggen.

Nochtans is vandaag niet evident ecocheques als betaalmiddel te gebruiken. De mensen hebben er voor gewerkt maar hebben dikwijls geen mogelijkheid om deze te besteden. Hun geld ligt letterlijk en figuurlijk thuis in de schuif.

De ecocheques werden ingevoerd om iets te doen aan de koopkracht van de mensen zonder de reeds zwaar belaste lonen te laten stijgen. Men wilde de mensen stimuleren "groene" aankopen te doen zoals spaarlampen, zuinige douchekoppen, isolatie, ... Doordat niet alle winkels de ecocheques aanvaarden en het aantal mogelijkheden beperkt zijn blijven veel mensen met hun ecocheques zitten.

Vlaams parlementslid Marino Keulen had de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zover gekregen om ermee in te stemmen dat De Lijn de ecocheques zou aanvaarden als betaalmiddel voor de aankoop van vervoersabonnementen. De Lijn, die nog steeds te weinig betalende klanten heeft, zou op die manier ook een groter betalend publiek kunnen aantrekken.

Biologisch is niet altijd ecologisch
Dat in de toekomst biologisch geteelde voeding kan aangekocht worden met ecocheques verwondert Marino Keulen : "Veel biologische voeding wordt ingevoerd vanuit het buitenland en door het transport krijgt deze biologische voeding dikwijls een hoge ecologische voetafdruk.
Biologische voeding is dus niet altijd ecologisch."

dinsdag 14 december 2010

Vlaanderen aantrekkelijker maken

14/12/2010 - Als België het vorig jaar beter deed in het aantrekken van buitenlandse investeringen was dit vooral te danken aan Wallonië. Waar vroeger de verhouding 62/38 was tussen Vlaanderen en Wallonië is nu de verhouding 64/57. Vlaams parlementslid Marino keulen (Open Vld) : "Er scheelt iets aan de manier waarop Vlaanderen investeerders aantrekt. Wat we zelf doen, doen we blijkbaar niet altijd beter!"

Naar aanleiding van een aantal berichtgevingen in 2009 en 2010 ondervroeg Marino Keulen meermaals de Vlaamse minister-president over de cijfers en de inspanningen die de Vlaamse regering deed om het tij te keren. De FIT (Flanders Investment and Trade) behandelt jaarlijks ongeveer een 500 dossiers om buitenlandse investeringen aan te trekken. In 2009 werden 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten gewonnen voor Vlaanderen waarbij er slechts 14 (12%) richting de provincie Limburg gingen. FIT was actief betrokken bij 41 van deze nieuwe projecten (36%).

De spreiding van de 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten over de verschillende provincies ziet er als volgt uit: 47 in Antwerpen, 14 in Limburg, 22 in Oost-Vlaanderen, 22 in Vlaams-Brabant, 8 in West-Vlaanderen en 2 over meerdere provincies gespreid. Van deze 115 projecten waren er 52 greenfield investeringsprojecten, 33 uitbreidingsinvesteringen, 30 fusies en overnames, 12 bedrijven ontvingen strategische en/of opleidingssteun van de Vlaamse overheid voor een bedrag van 11.061.765,98 euro en dit alles was samen goed voor de creatie van 2040 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als we naar de vorige jaren kijken zakt Vlaanderen steeds dieper weg maar Vlaams minister-president Kris Peeters beloofde beterschap en rekent op zijn nieuw industrieel beleid. Marino Keulen : "Het is te hopen dat het niet bij het zoveelste mooie plan en woorden blijft. Na meer dan een jaar hameren op dit probleem ben ik al blij dat men eindelijk het probleem onderkent. Zoals bij alles is de onderkenning de eerste fase. Na de woorden nu nog de daden!".

Bekijk hier de vragen en de antwoorden.

vrijdag 10 december 2010

Inkomenscompensatie bij de lijn komt er niet

10/12/2010 - De Lijn zal geen schadevergoedingen moeten uitkeren als ze het voorziene openbaar vervoer niet aanbiedt. In het Vlaams parlement heeft de commissie Mobiliteit en Openbare Werken deze resolutie van Marino Keulen gisteren weggestemd.

Lees hier het persartikel.

donderdag 9 december 2010

Vandenbossche zet eigenaars sociale verhuurwoningen in de kou

09/12/2010 - Op voorstel van Vlaams minister Van den Bossche heeft de Vlaamse regering nog maar eens een financiering met terugwerkende kracht gewijzigd zonder overgangsmaatregelen. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) ontdekte dat deze keer de premieregeling voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door erkende sociale verhuurkantoren afgeschaft werd.

Uit fouten moet je leren. Maar blijkbaar gaat de Vlaamse regering, met Vlaams minister Freya Van den Bossche op kop, lustig door met brokken maken. Eind 2008 riep Marino Keulen, als toenmalig minister van Wonen, de premieregeling voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door erkende sociale verhuurkantoren in het leven. Een maatregel goed voor de eigenaar die zijn woning wil isoleren en verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, goed voor de huurder die minder stookkosten heeft en vooral goed voor het milieu.

"Maar wat blijkt nu? In juni 2010 stelde men vast dat het budget op was", aldus Marino Keulen. Daarom riep minister Van den Bossche een nieuwe regel in het leven: "Enkel woningen waarvoor de aanvraag voor screening werd ingediend voor 30 juni 2010 en woningen waarvoor los van deze screenings een technisch verslag bestaat, uitgereikt door Wonen Vlaanderen en opgemaakt tussen 1 februari 2008 en 30 juni 2010, komen nog in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Er worden geen overgangsmaatregelen voorzien.”

Goed bestuur is failliet

Marino Keulen : "En dan moet je vaststellen dat de minister doodleuk op 6 december 2010 aan mij antwoordt dat alle SVK’s hierover recent werden ingelicht. Beeld je maar eens in dat je pas een woning gekocht hebt die je wil verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, en dat je goed hebt nagekeken wat de kosten en subsidies zijn. En dan moet je vaststellen dat men ineens de regels heeft gewijzigd, met terugwerkende kracht. Je staat letterlijk en figuurlijk in de kou", aldus Marino Keulen.

Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) : "Deze Vlaamse regering (CD&V, SPa en NVA) heeft ondertussen een stevige reputatie opgebouwd met het terugschroeven van subsidies, premies, ... en aanpassen van voorwaarden met terugwerkende kracht zonder dat men overgangsmaatregelen voorziet. Als de betrokkenen ontdekken wat er aan de hand is, dan pas volgt de communicatie en blijven de mensen of organisaties met de brokken zitten. Het failliet van het goed bestuur is ondertussen een feit!"

woensdag 1 december 2010

Vervuiling van de Zenne door Aquiris, schadeclaim Vlaams Gewest

01/12/2010 -Vervuiling van de Zenne door Aquiris, schadeclaim Vlaams Gewest |  In bijlage vindt u mijn vraag en het antwoord.

dinsdag 30 november 2010

Provincie Limburg scoort beter dan Vlaanderen op vlak van riolering

30/11/2011 - Tegen 2015 dient het afvalwater van elk huishouden ofwel individueel ofwel collectief gezuiverd te worden. Volgens een artikel in Knack 26, 6 oktober 2010, is 25 à 30 % van de Vlaamse gezinnen niet aangesloten op het rioleringsnet.

Naar aanleiding van dit artikel vroeg Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) de cijfers op van de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Uit deze cijfers zijn opvallende vaststellingen te halen :
 • In tegenstelling tot de cijfers in gans Vlaanderen heeft de provincie Limburg een goed rapport want slechts 10,5% van de gezinnen in de provincie Limburg zijn niet aangesloten op het rioleringsnet.  Hierbij moet dan ook nog eens rekening gehouden worden dat Limburg een landelijke provincie is en 100% ontsluiting nooit mogelijk is.  Limburg scoort dus goed!
 • In Limburg zal het nog beter worden want er staan voor 198 miljoen euro werken gepland voor de komende jaren.  Dit is goed voor de gezinnen, goed voor het milieu en ook nog eens goed voor onze aannemers die hierdoor weer veel garantie hebben op werkgelegenheid.  Aangezien Limburg gekend is als aannemersprovincie bij uitstek en het werken zijn in de provincie Limburg is er ook veel kans dat de Limburgse bedrijven deze contracten kunnen binnen halen.
 • Bovendien zijn er een heel deel slapende dossiers waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een tussenkomst in de kosten doet van 75% tot zelfs 100%. In plaats de toegewezen middelen voor deze slapende dossiers mee te laten slapen zouden we de middelen beter vrij maken en stoppen in recente dossiers.  Hiermee komen er dan middelen vrij om sneller te komen tot optimale rioleringsprojecten waarbij regen- en afvalwater gescheiden worden.  Naar schatting zou dit gaan over minstens 20 miljoen euro vrij te komen middelen.  Hiermee kan je al een aantal mooie dingen realiseren.
 • Maar ook de traagheid van de werken dient voldoende aandacht te krijgen.  De Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten van het Vlaams Parlement, waar Marino Keulen ondervoorzitter van is, legde de vinger al op de wonde. Procedures moeten korter, formaliteiten vermindert! Niemand is immers gebaad met lang aanslepende of slapende dossiers.
In bijlage vindt u zowel de vraag & antwoord, als het nodige cijfermateriaal in bijlage 12 & 3.

donderdag 25 november 2010

Autoverzekeraars mogen gebruikers niet dubbel laten betalen

25/11/2010 - Marino Keulen (Vlaams Parlementslid Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken over de stijging van de autoverzekeringspremies. Deze zou te wijten zijn aan de slechte staat van het wegennet en de daaruit volgende schadeclaims. Uit het antwoord bleek dat de Vlaamse overheid dit jaar reeds 1,5 miljoen euro betaalde aan de verzekeringsmaatschappijen. Tegen eind 2010 zal dat bedrag naar alle verwachtingen de kaap van de 2 miljoen overschrijden. De vraag rijst of er nu eigenlijk niet dubbel betaald wordt? Eenmaal door de verzekerde en eenmaal door het Vlaams Gewest. Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Economie, vraagt een analyse van de prijsontwikkeling van de premies door het Prijzenobservatorium.

Door de slechte staat van onze wegen liepen veel wagens schade op die vaak verhaald werd op de verzekeringsmaatschappijen. Omdat de kosten te fel opliepen, verhoogden zowat alle maatschappijen hun premies in de eerste helft van dit jaar. Toen vorige maand een nieuwe prijsverhoging werd aangekondigd, ondervroeg Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken over een mogelijke financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid om zo een nieuwe stijging voor de gebruiker te vermijden. Uit het antwoord bleek echter dat de verzekeringsmaatschappijen al lang schadeclaims indienen bij het Vlaamse Gewest.
 • 2005 : 934 dossiers
 • 2006 : 878 dossiers
 • 2007 : 812 dossiers
 • 2008 : 764  dossiers
 • 2009 : 888 dossiers
 • 2010 : 1.575 dossiers tot en met 31/10/2010
Dit jaar verdubbelde het aantal dossiers dus. Het Vlaams Gewest heeft dit jaar al 1,5 miljoen euro aan schadeclaims uitbetaald en men verwacht dat dit cijfer zal aandikken tot 2 miljoen tegen eind 2010.Marino Keulen : "Dit deed bij mij de wenkbrauwen fronsen want dit geeft de indruk dat de verzekeringsmaatschappijen hun financieel verlies aan de éne zijde doorrekenen aan de gebruikers door de premies te verhogen en aan de andere kant hun financieel verlies ook nog eens compenseren met belastinggeld van het Vlaams Gewest. Daarom heb ik Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Economie, gecontacteerd om deze situatie aan hem voor te leggen."Vincent Van Quickenborne: “Ik heb ondertussen gevraagd aan het door mij opgerichte Prijzenobservatorium om een analyse te maken van de prijsontwikkeling van de premies die verzekerden betalen voor hun omniumverzekering. Op die manier kan op een objectieve manier worden nagegaan of deze premies op een concurrentiële en correcte manier evolueren.”

donderdag 18 november 2010

Afritten autosnelwegen worden aangepast tegen spookrijders

18/11/2010 - We horen het geregeld op de radio: "Opgepast, spookrijder gesignaleerd, hou uiterst rechts!" Bij ongevallen met spookrijders is de de materiële en lichamelijke schade groot. Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits dat er in het voorjaar 2011 initiatieven komen om spookrijden terug te dringen.

Volgens Marino Keulen (Open Vld) telt de federale politie jaarlijks 350 tot 400 spookrijders op de Belgische autosnelwegen. Uit cijfers van het BIVV blijkt dat 5 tot 10% onderschept wordt. Van 1998 tot 2008 werden in België 157 ongevallen geteld die veroorzaakt werden door een spookrijder. De balans van deze aanrijdingen is 52 doden (3 % van het aantal doden op de autosnelwegen) en 123 zwaargewonden. De ongevallen met spookrijders hebben grote gevolgen aangezien het om frontale aanrijdingen gaat met hoge snelheden. Het risico op een dodelijke afloop is acht keer hoger dan bij een klassiek ongeval op de autosnelweg.
"Dankzij de zeer snelle waarschuwingen via de verschillende radiozenders worden reeds veel ongevallen vermeden", zegt Keulen.

Maar zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Marino Keulen: "Veruit de grootste oorzaak van spookrijden is een vergissing: de auto-bestuurder neemt een afrit in plaats van een oprit van de autosnelweg. Verstrooidheid en onoplettendheid spelen dikwijls een rol maar ook een onoverzichtelijke infrastructuur en slechte signalisatie hebben een impact. Een goede signalisatie gecombineerd met een goede infrastructuur kan veel voorkomen. In 2002 werd het dienstorder LIN/AWV 2002/5 uitgevaardigd. Reeds heel wat op- en afritten werden verbeterd maar uit de cijfers blijkt dat er nog wel wat werk aan de winkel is."

Daarom besloot Marino Keulen de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken met deze cijfers te confronteren en te vragen of er op korte tijd nog bijkomende initiatieven zijn gepland om spookrijden terug te dringen. De minister liet weten dat er dit voorjaar een aantal kleine, maar toch belangrijke ingrepen zullen gebeuren zoals het aanbrengen van wegmarkeringen en het plaatsen van ontbrekende signalisatie. Een dertigtal afritten heeft een structurele aanpak nodig. Wanneer daarmee wordt begonnen, is nog niet bepaald. Marino Keulen is tevreden dat de minister aandacht heeft voor deze problematiek en bereid gevonden werd initiatieven te nemen.

dinsdag 16 november 2010

Kilometerheffing voor vrachtwagens schaadt Vlaamse welvaart

16/11/2010 - Open Vld wil ook buitenlandse personenwagens laten betalen voor onderhoud Vlaamse wegen. 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel willen tegen het einde van het jaar een akkoord bereiken over een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Voor Open Vld lijkt dit vreselijk gecompliceerd. Vlaams volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Sas van Rouveroij vrezen voor een nieuwe lastenverhoging en schade voor de Vlaamse welvaart.

De aankondiging van de drie gewestregeringen doet bij Open Vld de wenkbrauwen fronsen. Het Vlaams regeerakkoord spreekt immers enkel over een kilometerheffing voor vrachtwagens, waarbij per gereden kilometer wordt betaald. De Waalse regering verkiest een wegenvignet, een forfaitair bedrag dat toegang verleent tot onze wegen. En Brussel heeft al inkomsten uit een eurovignet voor vrachtwagens. ‘Het compromis heeft alles gewoon bij elkaar geklutst en dreigt nu een wangedrocht te worden waar we allemaal slechter van worden’, aldus Marino Keulen.

Voor Marino Keulen en Sas van Rouveroij moet een compromis eenvormig en duidelijk zijn en aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Ten eerste mag de invoering van welke regeling ook geen economische schade berokkenen aan de Vlaamse welvaart. 'Nu een kilometerheffing invoeren zonder Nederland is slecht voor onze havens, voor onze transportsector, kortom voor onze welvaart', stelt Keulen.

Ten tweede kan Open Vld zich enkel verzoenen met een wegenvignet als de verkeersbelasting kan worden afgeschaft. 'Het wegenvignet moét fiscaal neutraal zijn voor de Belgische automobilist', zegt Van Rouveroij. Ten derde moeten de buitenlandse personenwagens in de regeling mee betalen voor het onderhoud en de schade aan de Vlaamse wegen. 'De helft van de voertuigen op onze wegen is afkomstig uit het buitenland', legt Van Rouveroij uit. 'En tenslotte vinden wij dat de netto opbrengst van de nieuwe regeling gereserveerd moet worden voor het onderhoud van onze wegen, dat dringend nood heeft aan een inhaalbeweging' besluiten de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

woensdag 10 november 2010

Hogere Vlaamse verkeersbelasting voor auto's waar je groene korting voor krijgt?

10/11/2010 - De Vlaamse inning van de belasting op inverkeersstelling (BIV) mag niet leiden tot de absurde situatie dat mensen die voor de aankoop van een dieselauto met lage CO2-uitstoot een groene korting krijgen van de federale overheid een hogere Vlaamse verkeersbelasting moeten betalen.

Dag zegt Vlaams parlementslid Marino Keulen. Gisteren raakte bekend dat de Vlaamse regering auto's op diesel zwaarder wil belasten dan benzinewagens. Keulen dringt aan op een eenvormig systeem.

Vanaf 1 januari 2010 int niet langer de federale overheid, maar de Vlaamse overheid de verkeersbelasting. Gisteren raakte bekend dat de Vlaamse regering auto's op diesel zwaarder wil belasten dan benzinewagens. Vlaams parlementslid Marino Keulen waarschuwt ervoor om niet tot de absurde situatie te komen waarbij mensen die een dieselauto kopen waar ze federaal een groene korting voor krijgen een hogere verkeersbelasting in Vlaanderen moeten betalen.

Zowat alle bestaande premie- en kortingstelsels die vandaag bestaan, werken op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Denk maar een het (federale) systeem van een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van minder dan 115 gr/km of 105 gr/km. Voor zo'n auto's krijg je vandaag bij aankoop resp. 3% of 15% korting op je factuur. Van de 603 modellen en uitvoeringen van auto's die vandaag recht geven op zo'n aankoopkorting van 3 of 15% bij aankoop, zijn er 468 uitgerust met een dieselmotor. Meer dan drie op vier auto's die recht geven op een korting omdat ze een lagere CO2-uitstoot hebben, zijn dus dieselwagens.

"We moeten echt vermijden dat kopers van een nieuwe dieselauto met lagere CO2-uitstoot hun korting die ze van de federale overheid krijgen, moeten afgeven aan de Vlaamse BIV wanneer ze hun nummerplaat aanvragen. De federale groene auto kan voor de Vlaamse regering toch geen vuile auto zijn?"

Marino Keulen roept daarom Muyters op om overleg te plegen met de federale overheid om tot een zelfde systeem te komen. "Automobilisten mogen hiervan niet de dupe worden van de Vlaamse BIV."

maandag 8 november 2010

2040 Nieuwe arbeidsplaatsen in 115 buitenlandse investeringsprojecten in Vlaanderen

08/11/2010 - 115 nieuwe buitenlandse investeringen in Vlaanderen sedert 1 juli 2009. Koploper is provincie Antwerpen, goed voor 47 projecten, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Elk goed voor 22 buitenlandse investeringprojecten. Dan komen Limburg (14 projecten) en tenslotte West-Vlaanderen (8 projecten).

Die 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten zijn samen goed voor 2040 nieuwe arbeidsplaatsen.

Dat antwoordde Minister-President en Vlaams Minister van Economie, Kris Peeters, op een parlementaire vraag van mij over de evolutie van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen sedert begin juli 2009.

De parlementaire vraag en het antwoord van de Minister-President zijn als bijlage bijgevoegd.

zaterdag 6 november 2010

Steunmaatregelen voor de bijenteelt

06/11/2010 - De laatste jaren horen we uit de wereld van de imkers meer en meer dat het niet goed gaat met de bijen. Er zijn een aantal ziektes die optreden en het aantal bijen blijkt achteruit te gaan.

Bijen kweken, roept bij de meeste mensen iets folkloristisch op; niets is echter minder waar. Bijen zijn van grote economische waarde voor de fruit- en groententeelt. Maar bijen zijn ook van grote ecologische waarde voor de voortplanting van planten en bomen en zorgen voor zo voor de noodzakelijke biodiversiteit.

Het probleem mag dus allerminst onderschat worden.

Er worden een aantal oorzaken naar voren geschoven. Eén van de grootste oorzaken zou zij dat er te weinig bloemen zijn die goed stuifmeel hebben om sterke bijen voort te brengen.

Om deze redenen worden er een aantal initiatieven gestart – zoals de Limburgse imkers in samenwerking met het provinciebestuur Limburg – om ervoor te zorgen dat er volgend jaar veel meer bloemen zouden zijn die voor veel stuifmeel zorgen. Ondermeer de krokus blijkt hier een ideale bloem voor te zijn.

De Vlaamse overheid beschikt zelf over veel gronden; natuurgebieden, wegbermen, parken, groene stroken aan openbare gebouwen, parkeerterreinen, … Plaatsen waar, mits aandacht voor de juiste bloemensoorten, men projectmatig ondersteunend kan werken om het bijenbestand terug gezond te maken.

Klik hier voor de volledige vraag en het antwoord van de minister.

vrijdag 5 november 2010

Europa financiert mee in aanleg en vernieuwing van Vlaamse Wegen

05/11/2010 - Ik stelde aan Minister Hilde Crevits, van Mobiliteit en Openbare Werken, een parlementaire vraag over de mogelijke Europese (Co-)financiering van mobiliteitsprojecten in Vlaanderen. In haar antwoord zegt de Minister dat dit ook gebeurt. 

De concrete projecten worden vermeld in haar antwoord. Europa, via EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) financiert volop mee in nieuwe of verbeterde mobiliteitsinfrastructuur : wegen, bruggen, voet- en fietspaden.

Meestal kaderen deze projecten in een breder kader van investeringen in stadsvernieuwing.

De parlementaire vraag en het antwoord van de Minister zijn als bijlage toegevoegd.

woensdag 3 november 2010

3.800 Controles uitgevoerd en 737 processen-verbaal opgesteld in verband met te zwaar geladen vrachtwagens

03/11/2010 - Vanaf begin dit jaar tot en met augustus (2010) werden 3.800 controles uitgevoerd en 737 processen-verbaal opgesteld voor vrachtwagens die te zwaar waren geladen.

Dit antwoordde Minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken, in de marge op een parlementaire vraag die ik haar stelde. De focus van deze vraag was gericht op de keuze van de locaties waar een weeginstallatie voor vrachtwagens zal worden geïnstalleerd.

Interessante bedenkingen :
 • 2009 : 1.004 boetes op 12 maanden tijd
  2010 : 737 boetes op 8 maanden tijd, geëxtrapoleerd naar 12 maanden zou dit neerkomen op 1.106 boetes.
  Een duidelijke verhoging dus en een bewijs dat de bijkomende controleplaatsen nodig zijn.
 • 17% zijn buitenlanders wat ik een heel laag cijfer vind.
  Dit betekent dat het vooral onze eigen landgenoten zijn die de regels overtreden.
  Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat de buitenlanders een veel langer traject moeten rijden (ook voor een groot stuk in het buitenland zelf) en dat dus de pakkans groter is. Daardoor houden zij zich misschien beter aan de regels ?
 • Algemene vaststellingen : de pakkans verhogen heeft dus duidelijk effect.
 • De investeringen (plaatsen van weeginstallaties) betalen zich duidelijk terug op heel korte termijn :
  • Eénmaal door de boetes die meer opbrengen dan de kostprijs.
  • Wanneer de aantal overtredingen zakken - wat de bedoeling is - zal de weg minder schade oplopen. Dat is maatschappelijke winst

Interpellatie over censuur en andere praktijken in bepaalde joodse scholen

03/11/2010 - Volgens Het VN-verdrag over de Rechten van het Kind moet onderwijs gericht zijn op “de zo volledig mogelijke ontplooiing van het kind, met eerbied voor de waarden van het land waar het woont en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare. Met de inhoud van dit citaat kan een mens een hele leven toekomen. Dit is zuivere pedagogie.

In Vlaanderen zou daarover geen betwisting mogen bestaan

En toch. In Gazet van Antwerpen van 2 november jl. getuigen drie leerkrachten van een gesubsidieerde joodse school over “censuurcommissies” die bestaan en handboeken “binnenstebuiten keren”, dat verwijzingen naar “evolutieleer” en “seksuele opvoeding”, uit de schoolboeken worden verwijderd. Maar ook banale feiten als “ondergoed dat aan de wasdraad hangt” of “een vrouw met ontblote armen” kunnen blijkbaar niet door de beugel en worden weggestreept.

Onderwijs hoort jonge mensen voor te bereiden op een zelfstandig leven later. Daar hoort kennisoverdracht bij en sociale vaardigheden. Onze samenleving is veelzijdig. Waar alle soorten van mensen samenleven : mannen en vrouwen, gelovigen, anders-gelovigen en niet-gelovigen, autochtone Vlamingen en Vlamingen die hier pas zijn aangekomen, …. Zo’n samenleving kan maar bestaan als er respect is voor elkaar en voor de regels van de democratische rechtsstaat waarin men leeft.

In de vorige Vlaamse Regering was dat ook de basis waarop het toen nog nieuwe inburgeringsbeleid was gestoeld : wederzijds respect maar ook de rechtsstaat handhaven en zorgen dat iedereen meedoet.

Daar bestond toen een breed draagvlak voor. Ook nu nog, denk ik. Ook bij de Joodse gemeenschap. Ik heb dat ervaren toen we een nieuw handboek Maatschappelijke Orientatie lanceerden. Daarin wordt de nieuwe Vlaming op een aanschouwelijke manier getoond en uitgelegd hoe onze samenleving functioneert, zowel praktische info maar ook wettelijke regelingen. Dat gaat dus over de regeling rond de wekelijkse huisvuilophaling, als over de positie van de vrouw in onze samenleving, die gelijk is aan die van de man, maar ook over zaken als SOA’s en het feit dat hier mensen van hetzelfde geslacht wettelijk met elkaar kunnen huwen, …

Ultra-orthodoxe joden verzetten zich heftig hiertegen. Vooral het feit dat men deze cursussen verplicht moet volgen, in gemengde klassen bovendien. Aan de inburgeringsverplichting én de inhoud van de cursussen valt niet te ontkomen en er wordt bij onwettige afwezigheid gestraft met geldboetes. Heel wat joden hebben mij toen bezworen “niet” toe te geven aan de ultra’s in hun gemeenschap en door te zetten. Daaruit blijkt dat men niet mag veralgemenen maar anderzijds kunnen de stemmen in Gazet van Antwerpen niet ontkend of geminimaliseerd worden.

Last but not least wordt in Gazet van Antwerpen ook melding gemaakt van strafbare praktijken. Als ze waar zijn tenminste. Ik herhaal het citaat uit de krant “Toen ik op een dag bedenkingen uitte over het feit dat onze school steeds een positief inspectieverslag krijgt, werd me officieus meegedeeld dat die verslagen gekocht werden en dat we de juiste connecties op de juiste plaatsen hebben”. Dergelijk citaat waaruit omkoping blijkt, moet elke beleidsverantwoordelijke onmiddellijk tot actie nopen. Om de waarheid, wat die ook is, recht te doen! Vervolgens wordt in het betreffende citaat ook nog gemeld dat op Vlaamse leerkrachten enorme druk wordt gezet om leerlingen te delibereren en zo aan een A-attest te helpen - da’s intimidatie! - omdat dit anders nadelige effecten zou hebben op de huwelijkkansen van de betrokken leerlingen.

Deze laatste paragraaf bevat zoveel zwaarwichtige feiten dat onmiddellijke actie geboden is!
Volgende vragen voor de minister :
 1. Zijn de feiten de minister bekend? Ik bedoel hiermee de klachten over censuur in de leerboeken. Taboes op het bestaan van de evolutieleer en seksuele opvoeding. Zo ja, treedt de minister hiertegen op op basis van bv. de inhoud van de eindtermen? Zo neen, waarom niet?
 2. Heeft de minister met de betrokken leerkrachten contact gehad? In het krantenbericht wordt melding gemaakt dat de minister de leerkrachten zou ontvangen voor een gesprek? Heeft de minister contact gehad met de betrokken scholen?
 3. Hoeveel inspecties heeft de onderwijsinspectie gedaan vanaf het jaar 2000 tot nu, in de joodse gesubsidieerde scholen? En in joodse privéscholen?
 4. Wordt er op basis van de geuite klachten nu meer gecontroleerd in de joodse scholen?
 5. Klopt de bewering dat “inspectieverslagen gekocht werden/worden”, zoals de leerkrachten in Gazet van Antwerpen beweren? Worden deze klachten onderzocht? Door de onderwijsinspectie en/of door het Parket?
 6. Worden Vlaamse leerkrachten onder druk gezet om om leerlingen positief te delibereren, zoals beweerd in het krantenstuk? Gebeurt hier onderzoek naar en door wie? Wat is hiervan aan?

dinsdag 2 november 2010

Internationale gemeenschap moet steniging Sakineh Ashtiani voorkomen

02/11/2010 - Vlaams Volksvertegenwoordigers Ann Brusseel en Marino Keulen hopen dat de internationale gemeenschap alsnog kan voorkomen dat morgen de geplande steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani zou plaatsvinden.

Keulen en Brusseel verwijzen naar de eerder in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurde resolutie waarin de Vlaamse Regering werd opgeroepen via de vertegenwoordiger van de Iraanse republiek in België te pogen de terdoodveroordeling niet uit te voeren.

Ingevolge de internationale druk in de zomer van dit jaar had Iran toegezegd de steniging niet uit te voeren. Als de Iraanse Republiek nu op die toezegging terugkomt, hopen Ann Brusseel en Marino Keulen dat dit niet zonder gevolgen blijft.

Maar voor alles willen Brusseel en Keulen alles in het werk stellen om alsnog te proberen deze barbaarse rechtspraak geen uitvoering te laten vinden. Concreet zullen ze vandaag nog Minister-President Kris Peeters contacteren om hem aan te sporen, in overleg met de federale Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere, de Iraanse vertegenwoordiger hun afkeuring kenbaar te maken en erop aan te dringen om de executie niet te laten gebeuren.

dinsdag 19 oktober 2010

Maximumsnelheid - Borden 70 km/u

19/10/2010 - Midden april dit jaar stelde ik een schriftelijke vraag ivm het zoveelste voorstel dat gelanceerd werd over het terugbrengen van de maximumsnelheid van 90 km/u naar 70 km/u.

In deze vraagstelling werd er ondermeer gevraagd hoeveel borden C43 met vermelding “70” er staan op de Vlaamse gewestwegen en op de gemeentewegen.

Dit cijfer was niet bekend, werd meegegeven in het antwoord dat ik mocht ontvangen op 14 mei ll.

Twee maanden later – 15 juli ll. – bleek het in kaart brengen van de verkeersborden op alle wegen in Vlaanderen rond te zijn.

Bekijk hier mijn vraag en het antwoord van minister Crevits.

maandag 18 oktober 2010

Heraanleg E40 in Brussel tot stadsboulevard leidt tot files in Limburg

18/10/2010 - Kan iemand Crevits dringend de Brusselse plannen voor de omvorming van de E40 tot een stadsboulevard bezorgen!
Hieronder een persbericht ivm de plannen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest om de E40 om te vormen tot een stadsboulevard en de filegevolgen voor Vlaanderen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement ondervroeg ik Vlaams Minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken over de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de omvorming van de E40 tot een stadsboulevard. De Brusselse plannen voorzien immers in een halvering van het aantal rijstroken wat tot ongelooflijke verkeerschaos gaat leiden voor iedereen die Brussel binnen wil via de E40.

Marino Keulen : "Na 23 jaar dagelijks pendelen naar Brussel kan ik wel zeggen dat ik een ervaringsdeskundige geworden ben op dat vlak. Nu is het soms al problematisch om Brussel te bereiken van uit Limburg met files vanaf Aarschot en op de E40 vanaf Bertem. Maar als men de toegang gaat halveren zal het zelfs niet meer stapvoets gaan maar staan we stil vanaf Aarschot en begint de file al in Limburg. De Limburgers-en Brabanders-pendelaars gaan hiervan de dupe zijn. De Limburgers worden extra getroffen want voor hun is er weinig alternatief gezien de slechte ontsluiting van de provincie door de NMBS."

Praten Crevits en Grouwels dan helemaal niet met elkaar?

Dat niemand iets wist van de plannen is verbazend. Nochtans is er sinds februari dit jaar geregeld interregionaal overleg over de mobiliteit en ondermeer de verkeersproblemen richting Brussel en op de Brusselse ring. Logisch want mobiliteit stopt niet aan een grens. In het interregionaal overleg zitten naast de administraties ook Vlaams CD&V-minister Crevits en Brussels CD&V-minister Grouwels. Maar het voorstel werd daar ook niet ter tafel gebracht door het Brussels Gewest. Zelfs informeel bracht Brussels CD&V-minister Grouwels haar collega, Vlaams CD&V-minister Crevits, niet op de hoogte. Vlaams minister Crevits bleek de Brusselse plannen ook maar te moeten vernemen via de pers. Het is ook onbegrijpelijk dat een maand na communicatie in de pers hierover, Hilde Crevits nog altijd geen plannen heeft ontvangen. Praten de CD&V-sters Grouwels en Crevits dan helemaal niet met elkaar ?

"Dit is toch ongelooflijk. Brussel is geen geïsoleerd eiland en als er al geen informeel overleg kan zijn tussen partijgenoten wordt het wel heel moeilijk besturen in dit land. Deze maand moet er nog overleg gepleegd worden want de huidige werkwijze is geen oplossing en desastreus voor de Limburgse en Brabantse pendelaars!" aldus Vlaams parlementslid Marino Keulen.

De vraag om uitleg als basis voor de bespreking in de commissie vindt u in bijlage.


dinsdag 12 oktober 2010

Werking ESF-Agentschap Vlaanderen

12/10/2010 - onlangs ondervroeg ik minister Muyters over de functionering van het ESF-Agentschap Vlaanderen. ESF middelen zouden voor bedrijven een stimulans moeten zijn om opleidingsprogramma’s op te zetten om zo veel mogelijk werknemers bij te schaven om mee te blijven. Van de bedrijven zelf wordt ook een inspanning gevraagd.

In de praktijk is reeds gebleken dat de administratieve procedure die uitgedacht werd heel zwaar is voor de bedrijven die zelfs moeten overgaan tot het inhuren van consultants om hun in een dergelijk dossier te laten begeleiden. Het is niet verwonderlijk dat daarom een aantal bedrijven niet meer meegedaan hebben bij de laatste oproep.

Maar het blijkt nu ook nog eens mis te lopen met de huidige lopende dossiers. Steeds meer laten bedrijven hun ongenoegen horen over de werking en het functioneren van het ESF Agentschap Vlaanderen vzw.

Als bijlagen vindt u mijn vraag aan en het antwoord van minister Muyters.

woensdag 6 oktober 2010

Marino Keulen ondervraagt de Vlaamse ministers

06/10/2010 - Morgen, donderdag 7 oktober in de voormiddag, ondervraagt Marino Keulen in de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van het Vlaams Parlement minister Van den Bossche.

De vraag om uitleg handelt over de beslissing van de minister betreffende de taalvoorwaarden voor koopwoningen bij de Inter-Vilvoordse Huisvestingsmaatschappij. In tegenstelling tot wat de minister verklaard heeft in het Vlaams Parlement blijkt ze niet geruggensteund te worden door een juridisch advies. Wel heeft ze een uitgebreid juridisch advies ontvangen van haar eigen administratie die haar in het ongelijk stelt.

Doordat Vlaams minister Van den Bossche dergelijke standpunten inneemt brengt ze de rechtszekerheid in het gedrang omtrent de hele taalregeling in de sociale huisvestingsector.
De vraag vindt u in bijlage van dit persbericht.

Eveneens op donderdag 7 oktober, maar dan in de namiddag, ondervraagt Marino Keulen in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken minister Crevits over de volgende onderwerpen :
 • Het behalen van het autorijbewijs op 17 jaar.
  Uit cijfers blijkt dat er een daling is van het aantal ongevallen indien men de startleeftijd verlaagt naar 17 jaar in combinatie met een goede begeleiding.(bijlage)
 • Het plaatsen van nieuwe flitspalen en de efficiëntie hiervan.
  Naar aanleiding van het plaatsen van nieuwe flitspalen kwam hierover kritiek vanuit verschillende korpschefs over het nut en het correct inzetten van flitspalen. (bijlage)
 • Beschikbaarheid aan veilige parkings langs de autosnelwegen.
  Deze zomer waren we spijtig genoeg getuige van onveiligheid op de autosnelwegenparkings. Meerdere keren werden vrachtwagens 's nachts in brand gestoken en dit op het moment dat de chauffeurs er in sliepen. Uit nader onderzoek blijkt dat geen enkele parking in Vlaanderen voldoet aan de criteria om de stempel te krijgen van "beveiligde truckerparking". (bijlage)

maandag 4 oktober 2010

De Vlaamse overheid blijft aan een te hoge prijs gebouwen inhuren

04/10/2010 - Door de crisis zijn de huurprijzen voor kantoorgebouwen drastisch gezakt. De federale overheid, de Regie der Gebouwen, is daarom een operatie begonnen om verschillende huurcontracten terug open te breken en een betere prijs te bedingen. Door de krappe budgettaire situatie waarin de federale overheid zich bevindt zoekt men hier dus op een goede wijze naar besparingsmaatregelen.

Dit zou een voorbeeld kunnen zijn voor de Vlaamse overheid en dus gaf ik deze werkwijze mee aan minister Bourgeois samen met een vraag of de Vlaamse overheid dit goede voorbeeld zou volgen. Immers ook de Vlaamse overheid kan elke euro goed gebruiken al is het maar om meer te kunnen investeren in kinderopvang, gehandicaptensector, herstelling van onze slechte wegen, investeringsmaatregelen om onze concurrentiekracht terug op te krikken, ...

Uit het antwoord blijkt dat er 24 locaties ingehuurd worden waarbij het contract het toelaat om opnieuw te onderhandelen over een lagere huurprijs en waarbij dit ook nuttig is omdat er geen verhuis in de nabije toekomst voorzien is. Maar voor slechts 5 locaties zal men deze heronderhandeling doen. Het is voor mij nog altijd niet duidelijk waarom men dit niet doet voor de andere 19 locaties en de Vlaamse overheid blijft opteren om een te hoge huurprijs te betalen.

Als bijlagen mijn vraag aan en het antwoord & bijlage van minister Bourgeois.

maandag 27 september 2010

Limburg niet van haar beste kant

27/09/2010 - Op 23 september voerde OKRA nog actie in de Vlaamse provincies voor betere bushaltes en een toegangkelijker openbaar vervoer. Eén van de actiepunten was een gebrek aan schuilhuisjes. 

Gisteren ook ontving ik het antwoord van minister Crevits op mijn vraag betreffende schuilhuisjes van De Lijn. In Vlaanderen staan er in totaal 4.679 waarvan 1.074 in Limburg, 952 in Antwerpen, 918 in Oost-Vlaanderen, 1.131 in Vlaams-Brabant en 604 in West-Vlaanderen.

Meeste schadegevallen in Limburg

Gemiddeld kan men dus zeggen dat er bijna 1000 schuilhuisjes staan per provincie met een uitschieter naar beneden voor West-Vlaanderen. Echter, wat betreft schadestatistieken, blijkt Limburg veruit koploper te zijn met in 2009 liefst 118 schadegevallen op een totaal van 337 voor heel Vlaanderen; méér dan 1/3de dus!

Uit bijgevoegde grafiek blijkt bovendien dat de situatie sinds 2007 in Limburg, ook in Antwerpen, verergert.

Oorzaken? Het is niet altijd vandalisme, schade kan ook een gevolg zijn van verkeersongevallen of weersomstandigheden (storm, hagel, …)

Respect en burgerzin

Mochten we over een gelijkaardige statistiek beschikken over treinstations zou Limburg er ongetwijfeld beter uitkomen; we beschikken nu eenmaal over een minimum aan spoorweginfrastructuur. Maar toch, toch toont Limburg zich hier niet van haar beste kant; 1 op de 9 schuilhuisjes is beschadigd terwijl dit in West-Vlaanderen, met maar 604 schuilhuisjes, slechts 1 op 21 is. Een oproep tot respect voor openbaar bezit is hier wel op haar plaats; per slot van rekening worden ook die schuilhuisjes geplaatst en hersteld met belastingsgeld, met geld van ons allemaal!

Bekijk hier het persartikel in het belang van Limburg.

zaterdag 25 september 2010

Klachtenrapportage bij de Vlaamse overheid

25/09/2010 - In het jaarverslag 2009 van de Vlaamse Ombudsman las ik volgende alinea: “De cijfers maken heel duidelijk dat sommige Vlaamse overheidsdiensten niet alle klachten als klachten herkennen of erkennen, en zeker niet goed registreren. Er wordt over de eerstelijnsklachtenbehandeling in elk geval niet gerapporteerd zoals het Klachtendecreet en de omzendbrief dat voorschrijven”.

Dit blijkt een probleem dat al jaren aansleept want deze opmerking staat, in andere bewoordingen, ook in de jaarverslagen van 2002, 2004, 2006 en 2008. Daarom stelde ik daarover een vraag aan de bevoegde minster G. Bourgeois.

Klik hier voor mijn vraag en het antwoord van de minister.

vrijdag 24 september 2010

Recreatievaart zit in de lift

24/09/2010 - Uit de jaarverslagen van Promotie Binnenvaart Vlaanderen” blijkt dat tussen 2000 en 2008 de recreatievaart met 38% is toegenomen. Belangrijk dus dat Vlaanderen hieraan de nodige aandacht besteedt en hierin investeert!

Als bijlage vindt u mijn vraag aan en het antwoord van de minister.

donderdag 16 september 2010

Sluikstorten blijft een doorn in het oog

16/09/2010 - Slechts 0,3 pv’s per bevoegde ambtenaar per jaar | Vorige vrijdag ontving ik het antwoord op mijn vraag aan minister Crevits betreffende het sluikstorten langs de gewestwegen. 

Wie regelmatig de op- en afritten van onze snelwegen gebruikt kan er niet naast kijken: de bermen liggen vol blikjes, flesjes, sigarettenpakjes papierproppen, plastic zakken etc. Sinds de jaren 1990 voert de Vlaamse overheid een campagne tegen sluikstorten.

Slechts 0,3 pv’s per bevoegde ambtenaar per jaar

In haar antwoord geeft de minister aan dat binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 257 ambtenaren in het bezit zijn van een legitimatiekaart om processen-verbaal op te stellen. Sinds het jaar 2000 werden er door hen 734 pv’s uitgeschreven: 533 keer ging het om betrapping op heterdaad en in 171 gevallen kon men de dader vatten na onderzoek ter plaatse en het terugvinden van persoonsgegevens. Een klein rekensommetje leert ons dat er door 257 ambtenaren, oorspronkelijk waren het er zelfs ongeveer 300, op 10 jaar tijd maar 734 pv’s zijn opgesteld, dat is 73,4 pv’s per jaar wat neerkomt op nauwelijks 0,3 processen-verbaal per ambtenaar per jaar. De conclusie is ontluisterend, er is vermoedelijk een deel van die 257 à 300 ambtenaren die nog nooit hun legitimatiekaart hebben gebruikt. Want, als elke ambtenaar minstens één keer per jaar zijn kaart gebruikt zou het aantal pv’s op 10 jaar tijd ergens tussen 2570 en 3000 moeten liggen oftewel 4 keer meer dan nu.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor opvolging van pv’s

Uit het antwoord van de minister blijkt ook dat voor een adequatere opvolging van de pv’s binnen AWV een proefproject gestart is waarbij de pv’s overgemaakt worden aan de GAS-ambtenaar van de gemeente (ambtenaren die moeten toezien op het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).

Verhoog de pakkans

Gelet op bovenstaande cijfers over aantallen pv’s en aantallen ambtenaren lijkt het mij verstandig dat de minister eerst de diensten eens doorlicht die pv’s mogen opstellen om zo te komen tot een (aanzienlijk) hoger aantal pv’s. Hoe hoger de kans op betrapping hoe minder men zal geneigd zijn om te sluikstorten!

Als bijlagen mijn vraag aan en het antwoord van de minister.

dinsdag 14 september 2010

Schaarste leidt tot creativiteit

14/09/2010 - Gehuurd patrimonium van de Vlaamse Overheid | Je leeft naargelang je inkomen” is een bekende uitspraak. Net zoals “Schaarste leidt tot creativiteit”. Iets wat de federale overheid gaat toepassen in verband met de huur van overheidsgebouwen maar vooral wat tot voorbeeld kan dienen voor de Vlaamse overheid.

De federale overheid maar ook de Vlaamse overheid huurt tal van gebouwen waar een grote kostprijs tegenover staat. Momenteel is er veel aanbod op de huurmarkt, vooral in Brussel. Sinds lang kan men spreken van een duidelijk overaanbod. Dit lijkt dan ook het uitgesproken moment om opnieuw te onderhandelen over de huurcontracten. Het tijdvenster waarin dit kan is beperkt, de crisis en het overaanbod blijven niet eeuwig duren, waardoor er dan ook nu gehandeld moet worden.

De Regie der Gebouwen heeft in ieder geval al aangekondigd dat ze gaat starten met dergelijke onderhandelingsoperaties met ondersteuning van een consultant.

Lees hier de volledige vraag en het antwoord met bijlage van minister Bourgeois.

Semi-internaten - Leerlingenvervoer

14/09/2010 - Op 4 juni verscheen in Het Belang van Limburg een kort artikel onder de hoofding “Ouders gehandicapte kinderen boos over wegvallen busdienst”. Bij het verder doorlezen van het artikeltje valt op dat het leerlingenvervoer vervalt omwille van besparingen bij De Lijn en dat daardoor ook de opvang op vrijdagavond zal vervallen.

Met andere woorden, de ouders van een 50-tal gehandicapte kinderen, die door Ter Engelen in Maaseik in naschoolse opvang worden opgevangen, worden door de besparingen van De Lijn dubbel geconfronteerd met problemen; hun kinderen kunnen niet meer met de bus naar huis en de kinderopvang op vrijdag zal vanaf 1 september vervallen.

Bekijk hier de volledige vraag en het antwoord van minister Crevits.

maandag 13 september 2010

Flitspalen of Pestpalen?

13/09/2010 - Vlaanderen staat er vol van. | Maandag 6 september 2010 kondigde de minister de plaatsing aan van 73 nieuwe flitspalen. Twee dagen later verschijnt in diverse dagbladen kritiek uit onverwachte hoek. 

Enkele korpschefs van politiezones twijfelen aan het nut van meer flitspalen en zeker aan de plaats waar deze geïnstalleerd zullen worden. De korpschefs worden in hun kritiek gesteund door de politievakbond NSVP. “Elke korpschef zal in zijn zone een flitspaal kunnen aanwijzen die totaal geen nut heeft', zegt NSPV-voorzitter Philip Van Hamme in De Standaard van 8/09/2010, p. 6 en hij vervolgt: 'In totaal staat zo'n 20 procent van onze flitspalen op volstrekt foute plaatsen.'

20 procent van al onze flitspalen betekent dat liefst 280 van de 1400 flitspalen die Vlaanderen telt verkeerd staan of geen nut hebben en dus geen bijdrage leveren tot het verhogen van de verkeersveiligheid.

Nog volgens het artikel in De Standaard van 8/09 “blijft de minister niet doof voor de kritiek. Alle 1.400 Vlaamse flitspalen worden binnenkort aan een grondige evaluatie onderworpen. 'We willen van elke flitspaal weten of die nog het gewenste effect heeft: de verkeersveiligheid verhogen'.

De kritische bedenkingen van de korpschefs, gesteund door de NSPV, laat vermoeden dat de keuze van de plaatsen waar de nieuwe flitspalen worden geïnstalleerd niet in structureel overleg is gebeurd met de locale autoriteiten. Dit wordt bevestigd in een artikel in de Standaard van 09/09/2010 waarin de Kortrijkse korpschef zegt:” Ik kan alleen maar vaststellen dat wij niet genoeg zijn geconsulteerd door de commissie die de beslissingen over de locaties neemt”.

Bovendien staat, gelet op de kritiek van de korpschefs, de aankondiging van een studie over het effect van de flitspalen haaks op de eerdere aankondiging over het plaatsen van nieuwe flitspalen. Indien men eerst een studie had gemaakt, had men meer dan waarschijnlijk kunnen vaststellen dat er van de 280 fout geplaatste flitspalen er vermoedelijk wel 73 konden verplaatst worden zonder afbreuk te doen aan het afschrikeffect dat een ‘nutteloze’ flitspaal kan hebben.

De kritiek van de korpschefs en het NSPV is blijkbaar niet in dovemansoren gekropen want prompt kondigt de minister in het artikel van de Standaard dd 09/09/2010 een overleg aan met de politiezones om te bekijken hoe ze de plaatsing kunnen evalueren.

Toch een rare manier van werken van onze minister: eerst nieuwe palen aankondigen, dan gaan evalueren en gaan praten en kijken welke nog nut hebben. Ik ga de minister hierover uitleg vragen in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement in de hoop dat ook in dit dossier de verkeersveiligheid van alle weggebruikers primeert!

dinsdag 31 augustus 2010

Studeren is duur, betrek de kostprijs van een kot als aftrekpost in de berekening van een studietoelage

31/08/2010 - Studeren is duur. Het verschil in kostprijs van studeren met of zonder studiebeurs kan het verschil maken om de stap te zetten naar het Hoger of Universitair Onderwijs. 

Daarom stel ik voor de (gemiddelde) prijs van een studentenkot als aftrekpost op te nemen in de berekening om in aanmerking te komen voor een studietoelage.

Klik hier voor de perstekst

dinsdag 24 augustus 2010

Situatie van Dexia en Ethias

24/08/2010 - Vraag om uitleg aan minister Bourgeois & minister Muyters | Op 19/08/2010 werd weeral bekend dat de verzekeringsgroep Ethias nog steeds kampt met problemen door haar belang van 5,04 procent in Dexia. Dit komt doordat de mindere waarde van het Dexia-aandeel niet werd ingeboekt.

Ethias heeft 88,8 miljoen aandelen van Dexia die in de boeken, volgens de revisor PricewaterhouseCoopers (PwC), staan op een waarde van 9,90 euro per aandeel. Het Dexia-aandeel had op 18/08/2010 echter maar een waarde van 3,48 euro.

Ondanks de vraag van de revisor om de afwaardering in te schrijven gaat Ethias hier niet op in met als reden dat de participatie voor de lange termijn aangehouden wordt. Nochtans verplicht Europa aan Ethias om 90 procent van de aandelen van de financiële groep tegen mei 2012 af te stoten waardoor van lange termijn geen sprake kan zijn.

PricewaterhouseCoopers is redelijk scherp over deze beslissing door te stellen dat Ethias voor de rekening van 2010 veel moeilijker zal kunnen ontsnappen aan een afboeking. Die kan leiden tot zo'n daling van het eigen vermogen dat de groep maatregelen moet treffen en moet beslissen over ontbinding of voortbestaan.

De Vlaamse overheid is een belangrijke aandeelhouder van Dexia en Ethias. Bij Ethias bezit het Vlaamse Gewest 25% van de aandelen + 1 aandeel waardoor zij een blokkeringsminderheid heeft.

Lees hier de vragen om uitleg aan minister Muyters & minister Bourgois.

woensdag 28 juli 2010

Veiligheid voor alles

28/07/2010 - Slecht wegdek, teveel signalisatie en 'het verkeer' zijn de drie grootste ergernissen van de Vlaamse weggebruiker | Vandaag ontving ik het antwoord van minister Crevits op mijn vraag over het klachtenmanagement bij de Administratie Wegen en Verkeer. 

In het voorbije jaar (mei 2009 tot 11 juni 2010): In totaal ontving AWV 3431 meldingen (klachten) waarvan 2034 meldingen over gewestwegen. Uit een opsplitsing per provincie telt Antwerpen veruit het meeste klachten, 672, en komen er het minste meldingen uit Limburg, 207.


Staat van wegdek irriteert
Uit het overzicht “meldingen per categorie” blijken veruit de meeste klachten te gaan over de staat van het wegdek, 67,7%, en over de signalisatie, 16,4%. Alle andere categorieën blijven onder de 10%.
Wat betreft de staat van het wegdek zal de winterschade daar voor een groot stuk tussen zitten. Maar, ook de hitte speelt een rol want in de zomer van 2009 kwam op verschillende plaatsen het betonnen wegdek omhoog door extreme hitte. Ook de voorbije maand juni en begin juli 2010 was dit het geval al zitten die calamiteiten nog niet in de opgegeven statistieken.
Goedkoop = duurkoop
De huidige noodzakelijke inhaalbeweging die de minister momenteel doorvoert is positief alleen is het zo dat er vandaag slechts gewoon een nieuwe laag asfalt bovenop het bestaande beton wordt gelegd. Een goedkope maar zeker geen duurzame oplossing. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat alvast weten dat een volledige betonlaag vervangen een te zware investering is.
Academici bevestigen: investeer in duurzame oplossingen!
In het voorjaar werd in het Vlaams parlement gedebatteerd over de slechte staat van het Vlaamse wegennet. Onregelmatig onderhoud én te veel besparen op het herstel van de wegen blijken de voornaamste oorzaken te zijn. Dit laatste is geen politiek statement maar de analyse van de heer De Winne, professor Wegenbouwkunde van de Universiteit Gent. "De beste oplossing voor het herstel van wegen is een dubbele laag van gewapend beton met een laag asfalt ertussen", aldus professor Etienne De Winne.
Gebrek aan ambitie?
Hoe komt het dat de minister er ook voor wegenbouw niet dergelijke langetermijnvisie op nahoudt? Waarom kan er nu niet meer geïnvesteerd worden in het herstellen van ons wegennet zodat we niet blijven kampen met het hier en daar oplappen van een stuk zonder daarbij structureel in te grijpen? Als Vlaanderen de ambitie koestert om de "slimme logistieke draaischijf van Europa" te zijn, mag men tenminste verwachten dat de wegen in behoorlijke staat zijn. Vlaanderen moet daarom resoluut kiezen voor een nieuwe ambitie; we kunnen niet blijven gaten vullen, scheuren dichten en bulten plat leggen.
Verkeersbordenbos
Opmerkelijk is ook het vrij hoge aantal klachten over signalisatie. Onlangs verscheen een studie waaruit bleek dat het “Vlaams bos” van verkeersborden eerder zorgt voor verkeersonveiligheid dan wel verkeersveiligheid, waar signalisatie in de eerste plaats toch toe moet leiden.
Met andere woorden, 1 op 6 weggebruikers ergert zich aan de signalisatie langs de weg. Als de minister haar klachtenstatistiek goed bekeken had dan hoefden we niet te wachten op een rondvraag van Touring. Alhoewel, uit navraag bij 1600 automobilisten blijkt 60% van de ondervraagden zich te ergeren aan het ‘verkeersbordenbos’, dat is dus méér dan 1 op 2 weggebruikers!
De inventarisatie van de verkeersborden in Vlaanderen werd op 15/07/2010 afgerond. Nu maar hopen dat minister Crevits door het bos de bomen ziet en dat veiligheid primeert in het gebruik van verkeersborden.
Onveilige inrichting van onze wegen
Uit een onderzoek van Touring waarvan op 23/07 de resultaten verschenen blijkt dat onze wegen naar veiligheid slecht zijn ingericht. Dikwijls zijn het obstakels die zorgen voor gevaarlijke situaties. Er gebeuren nog altijd te veel aanrijdingen tegen obstakels, goed voor veertig procent van het totale aantal dodelijke ongevallen. Maar ook de inrichting van de wegen leidt tot gevaarlijke situaties.
Eenvoudige oplossing mogelijk
Een mogelijke en vrij goedkope oplossing is bijvoorbeeld verhoogde middenbermen of zijbermen of andere obstakels naast de rijbaan op regelmatige afstand voorzien van reflectoren of stroken reflecterende verf. Dit verhoogt de zichtbaarheid van de obstakels wat alleen maar kan bijdragen tot een verkeersveiliger wegennet.
Minister? Doe er iets aan!

dinsdag 20 juli 2010

Erepenningen

20/07/2010 - Om de twee jaar kent het Vlaams Parlement Erepenningen toe aan personen, instellingen of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaamse Gemeenschap. 

Op 5 juli besliste het Uitgebreid Bureau dat in het najaar van 2010 de eerstvolgende erepenningen zullen worden uitgereikt aan kandidaten die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de Vlaamse filmwereld.

Erepenningen: suggesties voor eind augustus

Heeft u voorstellen voor kandidaten uit de filmwereld, laat ze mij dan weten voor eind augustus as via e-mail (info@marinokeulen.be). Vergeet niet de motivering bij eventuele naamvoorstellen die u doet.
Heeft u voorstellen voor kandidaten uit de filmwereld, laat ze mij dan weten voor eind augustus as via e-mail (info@marinokeulen.be). Vergeet niet de motivering bij eventuele naamvoorstellen die u doet.

donderdag 15 juli 2010

Brugpensioen op 50 is totaal verkeerd signaal

15/07/2010 - Open Vld vraagt bespreking op ministerraad | De verlaging van de brugpensioenleeftijd tot 50 jaar is een totaal verkeerd signaal. Dat zegt Open Vld-voorzitter Alexander De Croo in reactie op het nieuws dat federaal minister van Werk Joëlle Milquet van plan is om voor de werknemers van Opel Antwerpen de brugpensioenleeftijd te verlagen tot 50.

“Natuurlijk moeten we solidair zijn met de mensen die door de sluiting van Opel Antwerpen hun job verliezen. Maar dat doe je door hen op weg te helpen naar een nieuwe job, niet door hen op hun vijftigste te dumpen in de dure regeling van het brugpensioen.” Open Vld vraagt dat de regering in lopende zaken volgende week het dossier bespreekt.

Bij bedrijven in herstructurering kan de federale minister van Werk normaal gezien zonder enig overleg met haar collega-ministers eenzijdig beslissen om de brugpensioenleeftijd te verlagen. “De federale regering bevindt zich in lopende zaken en moet bijgevolg voorzichtigheid aan de dag leggen. Daarom vraagt Open Vld dat het dossier op 20 juli op de ministerraad wordt besproken. Zeker omdat het hier om een belangrijke politieke beslissing gaat.“

Een kwestie van solidariteit

Alexander De Croo begrijpt dat het voornemen van Joëlle Milquet heel wat mensen tegen de borst stoot. “Niet alleen geeft ze aan mensen van vijftig de boodschap dat ze er niet meer toe doen. Dit soort van regelingen zijn gewoon niet langer betaalbaar. Het is ook een kwestie van solidariteit tussen de generaties. Om onze pensioenen ook in de toekomst nog te kunnen betalen, zullen meer mensen langer aan de slag moeten blijven. Brugpensioen vanaf 50 staat haaks op die doelstelling.”

Open Vld wil daarom dat de nieuwe federale regering het brugpensioen laat uitdoven, gekoppeld aan maatregelen die oudere werknemers meer kansen moeten geven op de arbeidsmarkt. “In plaats van oudere werknemers af te schrijven en hen een dure uitstapregeling te bezorgen, zou men veel beter investeren in een sterkere begeleiding voor 50-plussers die hun job verliezen,” zegt Alexander De Croo. “Maar ook het aanwerven van 50-plussers moet aantrekkelijker worden gemaakt. Dat kan door een selectieve loonkostverlaging. Nu prijst men in ons land de kostbare ervaring uit de markt.”

Vlaamse regering speelt verstoppertje

Open Vld verbaast zich trouwens over de zeer eigenaardige houding van de Vlaamse regering in dit dossier. Vlaamse parlementsleden Patricia Ceysens en Annick De Ridder: “Gevraagd naar haar advies, weigert de Vlaamse regering te antwoorden. Maar de minister van Werk uit op de radio wel zijn bedenkingen. Intussen zegt Kris Peeters dat Joëlle Milquet verstoppertje speelt. Maar geen advies geven, is dat dan geen verstoppertje spelen, mijnheer de minister-president? Als Philippe Muyters bezwaren heeft, waarom zegt de Vlaamse regering dat dan niet? Van een Vlaamse regering die te pas en te onpas over zichzelf zegt dat ze een hechte ploeg is die kordaat beslissingen durft te nemen, mag je meer duidelijkheid verwachten.”

donderdag 8 juli 2010

Ontslag van Bourgeois en Muytrers heeft WEL een administratieve mallemolen op gang gebracht

08/07/2010 - Men laat nu uitschijnen dat de minister-president gewoon ervoor gezorgd heeft dat de kabinetsmedewerkers van Bourgeois en Muyters werden overgenomen, zonder gevolg voor de medewerkers zelf. Inderdaad, de kabinetsmedewerkers zullen er weinig van gemerkt hebben, maar, kabinetsmedewerkers hebben een eigenaardig statuut; “sui generis” heet dat. 

Ze hebben een éénzijdige aanstelling; de minister tekent hun aanstellingsbesluit, de medewerker tekent niet mee omdat hij bij ministerieel besluit aangesteld wordt. Als die minister die hem of haar aanstelt ontslag neemt, vervalt meteen het aanstellingsbesluit.

Dus moet er een ontslagbesluit opgemaakt. Om C4s te vermijden wordt op dezelfde dag een nieuw aanstellingsbesluit opgemaakt waardoor de medewerker onder de hoede komt van de minister-president, en als de ontslagnemende ministers terug hun eed afleggen, wordt heel die procedure in omgekeerde richting herhaald.

Administratief komt er dus weldegelijk een mallemolen op gang, inclusief besluiten van de Vlaamse regering want de regering moet kennis nemen van het ontslag van de ministers, er dient een bevoegdheidsoverdrachtenbesluit opgesteld, etc. Bovendien gebeurt de aanstelling van kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs bij besluit van de regering.

Zijn er ontslagen gevallen? Nee, maar om de medewerkers in dienst te houden is er een administratie verschillende dagen bezig om honderden bladzijden papier klaar te stomen zodat er niemand echt op straat komt te staan en er een rechtsgrond blijft om de lonen van al die medewerkers uit te kunnen betalen.

woensdag 7 juli 2010

Ontslag Bourgeois en Muyters kost belastingbetaler geld

07/07/2010 - Naast de farce van ontslag, eedaflegging, laten vervangen en terug minister worden is er nog een bijkomende, bij het publieke veel minder of niet geweten wissel moeten gebeuren in de kabinetten van beide ministers.

Alle kabinetsmedewerkers hebben samen met het ontslag van hun minister een ontslagbesluit gehad, werden terug aangesteld door de minister-president, worden daar opnieuw ontslagen en straks terug aangesteld door de heren Bourgeois en Muyters.

Het gaat om 59 kabinetsmedewerkers, 33 bij Bourgeois en 26 bij Muyters, waarvoor een haast onwaarschijnlijke administratieve mallemolen dient opgezet om de heren ministers hun ding te laten doen. De administratie van de Kanselarij moet maar liefst 59 ontslagbesluiten maken, 59 nieuwe aanstellingsbesluiten, opnieuw 59 ontslagbesluiten en opnieuw 59 aanstellingsbesluiten.

De farce die beide heren opvoeren heeft dus weldegelijk een hele administratieve mallemolen in gang gezet met natuurlijk daaraan verbonden een kostprijs; ambtenaren werken niet voor niets en hun loon wordt met belastinggeld betaald, dus, er is weldegelijk een flinke bijkomende maatschappelijke kostprijs aan deze carrousel verbonden.

13 juni gaf de kiezer een signaal dat men het anders en beter wil, dit bewijst echter het tegendeel. Degenen die de verandering op gang moeten brengen zetten een serieuze stap terug in de tijd!

donderdag 24 juni 2010

Transparantie in de watersector

24/06/2010 - Dinsdagnamiddag heb ik in de commissie leefmilieu twee vragen om uitleg gesteld aan minister Schauvlieghe. 

De eerste vraag betreft onduidelijkheid over open afwaterende grachten niet in eigendom van de overheid en het probleem van vervuild water; verantwoordelijkheden dienaangaande, aansprakelijkheid en rechten / plichten van de eigenaars van de gronden waarover deze grachten lopen.

De tweede vraag gaat over het tekort aan transparantie in de watersector en meer bepaald de waterfacturen van het eerste kwartaal van dit jaar voor bedrijven die zelf, geheel of gedeeltelijk, hun water oppompen. De facturen bevatten afrekeningen van voorbije jaren, vermenging van verschillende zaken, zijn onoverzichtelijk opgesteld met de nodige onduidelijkheid en oncontroleerbaarheid tot gevolg.

Het antwoord op de vraag betreffende de grachten is ingewikkeld en geeft voor de burger die met het probleem geconfronteerd wordt niet direct een oplossing. Wat betreft de transparantie van de waterfacturen gaf minister Schauvlieghe de redenen aan waarom de factuur zo ingewikkeld was. Maar, ook zij gaf toe dat het té was en beloofde de VMW aan te zetten tot een wekbare oplossing met als resultaat doorzichtige en duidelijke facturen.

Dat het VKW als intermediair optreedt omdat het VMW niet erg behulpzaam zou zijn vond zij voldoende reden om de VMW aan te zetten tot een klantvriendelijker beleid.

vrijdag 18 juni 2010

Vrachtwagens verdwalen door gebrek aan een vrachtroutenetwerk

18/06/2010 - Vraag om uitleg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken | De gemeentebesturen in Vlaanderen tekenen ieder op eigen houtje een voorkeursroute uit voor vrachtwagens. Een gebrek aan onderlinge afstemming dwingt vrachtwagenchauffeurs echter vaak om omwegen te maken, met onveilige verkeerssituaties en verdwaalde vrachtwagens tot gevolg.

Een gemeente kan om de vijf jaar autonoom een mobiliteitsplan vaststellen, dat een kader vormt voor het mobiliteitsbeleid. Een dergelijk plan legt accenten voor de volgende 10 jaar aangaande verkeersveiligheid, uitbouw van fietsroutenetwerken en ... rijroutes van vrachtwagens.

Net bij die vrachtwagens knelt het schoentje. Elke gemeente tekent eigen routes uit voor zwaar vrachtverkeer, maar hoogst zelden denkt men verder dan de gemeentegrens, en houdt men rekening met de visie van buurgemeenten. Door gebrek aan afstemming tussen de gemeentelijke mobiliteitsplannen worden vrachtwagens verplicht om enorme omwegen te maken, met alle gevolgen van dien voor de CO2-uitstoot.

Iedereen tracht zwaar verkeer uit zijn gemeente te bannen en iedereen opereert op zijn eigen klein eilandje. In bepaalde gevallen worden vrachtwagens langs veredelde veldwegen gestuurd, met levensgevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Buitenlandse chauffeurs, niet bekend in de streek, rijden zich hopeloos vast in dorpskernen.

Er is daarom dringend nood aan een Vlaams vrachtroutenetwerk waarbij de Vlaamse overheid naar het globale plaatje kijkt en de steden/gemeenten die niet willen meestappen kan overrulen.

Hieromtrent zou ik een aantal vragen willen stellen aan de minister:
 1. Heeft de minister zicht op de extra kost dit de huidige situatie meebrengt voor de economie?
 2. Hoe ver staat het met de ontwikkeling van dit Vlaams vrachtroutenetwerk en wanneer zal dit klaar zijn?
 3. Wordt de bedrijfswereld hierbij betrokken?
 4. Welk gaan de principes zijn van dit Vlaams vrachtroutenetwerk en welke zijn de gevolgen voor de bestaande situaties en de bestaande reglementering van steden en gemeenten?

donderdag 10 juni 2010

Te weinig ouderen aan het werk

10/06/2010 - BRUSSEL - Er zijn in ons land nog te weinig 55- tot 64-jarige werknemers aan het werk. De werkzaamheidsgraad in die leeftijdscategorie bedroeg in 2008 slechts 34,5 procent.

Ons land scoort daarmee ruim 10 procent lager dan het Europese gemiddelde van 45,6 procent en minder dan de helft van Zweden (70,1 procent). Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters op een vraag van Marino Keulen (Open Vld).

In de periode 2000-2008 steeg de werkzaamheidsgraad van de oudere werknemers in ons land van 26,1 tot 34,5 procent, maar België kon de kloof niet dichten met de EU.

Belga
© 2010 Concentra

maandag 31 mei 2010

Limburg Slimme Regio

31/05/2010 - Limburg heeft een rijke traditie als energieprovincie. Limburg was dé energieleverancier door ons mijnverleden, we moeten terug aanknopen met die traditie. Zorgen dat we terug energieleverancier worden en zorgen voor jobs in de energiesector.

In de toekomst zal hier onderzoek gebeuren naar alles wat te maken heeft met groene energie bv. Hoe kan zonne-energie, windenergie, thermische energie en waterkrachtenergie slim opgeslagen en gebruikt worden.

Hiervoor is onderzoek op topniveau nodig en dat zal hier gebeuren. Dit levert in eerste instantie tientallen jobs op voor onderzoekers maar nadien als die slimme batterijen geproduceerd worden ook jobs voor honderden Limburgers in productie en onderhoud.

Wij moeten hierop zwaar inzetten om van Limburg een slimme regio te maken. Het bedrijfsleven moet hierin betrokken worden om bv. De leiding te nemen in ontwikkeling van elektrische auto’s, slimme huishoudtoestellen, energiezuinige verwarmingstoestellen … enz. om zo ook de productie van deze dingen hier te verankeren.

Om jobs te creëren en onze welvaart voor de toekomst veilig te stellen mogen we dus zeker niet besparen op middelen voor onderzoek en ontwikkeling.

Bekijk hier het interview op TVL 'Marino Keulen over Research Park Waterschei'