Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 24 juni 2010

Transparantie in de watersector

24/06/2010 - Dinsdagnamiddag heb ik in de commissie leefmilieu twee vragen om uitleg gesteld aan minister Schauvlieghe. 

De eerste vraag betreft onduidelijkheid over open afwaterende grachten niet in eigendom van de overheid en het probleem van vervuild water; verantwoordelijkheden dienaangaande, aansprakelijkheid en rechten / plichten van de eigenaars van de gronden waarover deze grachten lopen.

De tweede vraag gaat over het tekort aan transparantie in de watersector en meer bepaald de waterfacturen van het eerste kwartaal van dit jaar voor bedrijven die zelf, geheel of gedeeltelijk, hun water oppompen. De facturen bevatten afrekeningen van voorbije jaren, vermenging van verschillende zaken, zijn onoverzichtelijk opgesteld met de nodige onduidelijkheid en oncontroleerbaarheid tot gevolg.

Het antwoord op de vraag betreffende de grachten is ingewikkeld en geeft voor de burger die met het probleem geconfronteerd wordt niet direct een oplossing. Wat betreft de transparantie van de waterfacturen gaf minister Schauvlieghe de redenen aan waarom de factuur zo ingewikkeld was. Maar, ook zij gaf toe dat het té was en beloofde de VMW aan te zetten tot een wekbare oplossing met als resultaat doorzichtige en duidelijke facturen.

Dat het VKW als intermediair optreedt omdat het VMW niet erg behulpzaam zou zijn vond zij voldoende reden om de VMW aan te zetten tot een klantvriendelijker beleid.

vrijdag 18 juni 2010

Vrachtwagens verdwalen door gebrek aan een vrachtroutenetwerk

18/06/2010 - Vraag om uitleg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken | De gemeentebesturen in Vlaanderen tekenen ieder op eigen houtje een voorkeursroute uit voor vrachtwagens. Een gebrek aan onderlinge afstemming dwingt vrachtwagenchauffeurs echter vaak om omwegen te maken, met onveilige verkeerssituaties en verdwaalde vrachtwagens tot gevolg.

Een gemeente kan om de vijf jaar autonoom een mobiliteitsplan vaststellen, dat een kader vormt voor het mobiliteitsbeleid. Een dergelijk plan legt accenten voor de volgende 10 jaar aangaande verkeersveiligheid, uitbouw van fietsroutenetwerken en ... rijroutes van vrachtwagens.

Net bij die vrachtwagens knelt het schoentje. Elke gemeente tekent eigen routes uit voor zwaar vrachtverkeer, maar hoogst zelden denkt men verder dan de gemeentegrens, en houdt men rekening met de visie van buurgemeenten. Door gebrek aan afstemming tussen de gemeentelijke mobiliteitsplannen worden vrachtwagens verplicht om enorme omwegen te maken, met alle gevolgen van dien voor de CO2-uitstoot.

Iedereen tracht zwaar verkeer uit zijn gemeente te bannen en iedereen opereert op zijn eigen klein eilandje. In bepaalde gevallen worden vrachtwagens langs veredelde veldwegen gestuurd, met levensgevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Buitenlandse chauffeurs, niet bekend in de streek, rijden zich hopeloos vast in dorpskernen.

Er is daarom dringend nood aan een Vlaams vrachtroutenetwerk waarbij de Vlaamse overheid naar het globale plaatje kijkt en de steden/gemeenten die niet willen meestappen kan overrulen.

Hieromtrent zou ik een aantal vragen willen stellen aan de minister:
  1. Heeft de minister zicht op de extra kost dit de huidige situatie meebrengt voor de economie?
  2. Hoe ver staat het met de ontwikkeling van dit Vlaams vrachtroutenetwerk en wanneer zal dit klaar zijn?
  3. Wordt de bedrijfswereld hierbij betrokken?
  4. Welk gaan de principes zijn van dit Vlaams vrachtroutenetwerk en welke zijn de gevolgen voor de bestaande situaties en de bestaande reglementering van steden en gemeenten?

donderdag 10 juni 2010

Te weinig ouderen aan het werk

10/06/2010 - BRUSSEL - Er zijn in ons land nog te weinig 55- tot 64-jarige werknemers aan het werk. De werkzaamheidsgraad in die leeftijdscategorie bedroeg in 2008 slechts 34,5 procent.

Ons land scoort daarmee ruim 10 procent lager dan het Europese gemiddelde van 45,6 procent en minder dan de helft van Zweden (70,1 procent). Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters op een vraag van Marino Keulen (Open Vld).

In de periode 2000-2008 steeg de werkzaamheidsgraad van de oudere werknemers in ons land van 26,1 tot 34,5 procent, maar België kon de kloof niet dichten met de EU.

Belga
© 2010 Concentra