Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 28 juli 2010

Veiligheid voor alles

28/07/2010 - Slecht wegdek, teveel signalisatie en 'het verkeer' zijn de drie grootste ergernissen van de Vlaamse weggebruiker | Vandaag ontving ik het antwoord van minister Crevits op mijn vraag over het klachtenmanagement bij de Administratie Wegen en Verkeer. 

In het voorbije jaar (mei 2009 tot 11 juni 2010): In totaal ontving AWV 3431 meldingen (klachten) waarvan 2034 meldingen over gewestwegen. Uit een opsplitsing per provincie telt Antwerpen veruit het meeste klachten, 672, en komen er het minste meldingen uit Limburg, 207.


Staat van wegdek irriteert
Uit het overzicht “meldingen per categorie” blijken veruit de meeste klachten te gaan over de staat van het wegdek, 67,7%, en over de signalisatie, 16,4%. Alle andere categorieën blijven onder de 10%.
Wat betreft de staat van het wegdek zal de winterschade daar voor een groot stuk tussen zitten. Maar, ook de hitte speelt een rol want in de zomer van 2009 kwam op verschillende plaatsen het betonnen wegdek omhoog door extreme hitte. Ook de voorbije maand juni en begin juli 2010 was dit het geval al zitten die calamiteiten nog niet in de opgegeven statistieken.
Goedkoop = duurkoop
De huidige noodzakelijke inhaalbeweging die de minister momenteel doorvoert is positief alleen is het zo dat er vandaag slechts gewoon een nieuwe laag asfalt bovenop het bestaande beton wordt gelegd. Een goedkope maar zeker geen duurzame oplossing. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat alvast weten dat een volledige betonlaag vervangen een te zware investering is.
Academici bevestigen: investeer in duurzame oplossingen!
In het voorjaar werd in het Vlaams parlement gedebatteerd over de slechte staat van het Vlaamse wegennet. Onregelmatig onderhoud én te veel besparen op het herstel van de wegen blijken de voornaamste oorzaken te zijn. Dit laatste is geen politiek statement maar de analyse van de heer De Winne, professor Wegenbouwkunde van de Universiteit Gent. "De beste oplossing voor het herstel van wegen is een dubbele laag van gewapend beton met een laag asfalt ertussen", aldus professor Etienne De Winne.
Gebrek aan ambitie?
Hoe komt het dat de minister er ook voor wegenbouw niet dergelijke langetermijnvisie op nahoudt? Waarom kan er nu niet meer geïnvesteerd worden in het herstellen van ons wegennet zodat we niet blijven kampen met het hier en daar oplappen van een stuk zonder daarbij structureel in te grijpen? Als Vlaanderen de ambitie koestert om de "slimme logistieke draaischijf van Europa" te zijn, mag men tenminste verwachten dat de wegen in behoorlijke staat zijn. Vlaanderen moet daarom resoluut kiezen voor een nieuwe ambitie; we kunnen niet blijven gaten vullen, scheuren dichten en bulten plat leggen.
Verkeersbordenbos
Opmerkelijk is ook het vrij hoge aantal klachten over signalisatie. Onlangs verscheen een studie waaruit bleek dat het “Vlaams bos” van verkeersborden eerder zorgt voor verkeersonveiligheid dan wel verkeersveiligheid, waar signalisatie in de eerste plaats toch toe moet leiden.
Met andere woorden, 1 op 6 weggebruikers ergert zich aan de signalisatie langs de weg. Als de minister haar klachtenstatistiek goed bekeken had dan hoefden we niet te wachten op een rondvraag van Touring. Alhoewel, uit navraag bij 1600 automobilisten blijkt 60% van de ondervraagden zich te ergeren aan het ‘verkeersbordenbos’, dat is dus méér dan 1 op 2 weggebruikers!
De inventarisatie van de verkeersborden in Vlaanderen werd op 15/07/2010 afgerond. Nu maar hopen dat minister Crevits door het bos de bomen ziet en dat veiligheid primeert in het gebruik van verkeersborden.
Onveilige inrichting van onze wegen
Uit een onderzoek van Touring waarvan op 23/07 de resultaten verschenen blijkt dat onze wegen naar veiligheid slecht zijn ingericht. Dikwijls zijn het obstakels die zorgen voor gevaarlijke situaties. Er gebeuren nog altijd te veel aanrijdingen tegen obstakels, goed voor veertig procent van het totale aantal dodelijke ongevallen. Maar ook de inrichting van de wegen leidt tot gevaarlijke situaties.
Eenvoudige oplossing mogelijk
Een mogelijke en vrij goedkope oplossing is bijvoorbeeld verhoogde middenbermen of zijbermen of andere obstakels naast de rijbaan op regelmatige afstand voorzien van reflectoren of stroken reflecterende verf. Dit verhoogt de zichtbaarheid van de obstakels wat alleen maar kan bijdragen tot een verkeersveiliger wegennet.
Minister? Doe er iets aan!

dinsdag 20 juli 2010

Erepenningen

20/07/2010 - Om de twee jaar kent het Vlaams Parlement Erepenningen toe aan personen, instellingen of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaamse Gemeenschap. 

Op 5 juli besliste het Uitgebreid Bureau dat in het najaar van 2010 de eerstvolgende erepenningen zullen worden uitgereikt aan kandidaten die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de Vlaamse filmwereld.

Erepenningen: suggesties voor eind augustus

Heeft u voorstellen voor kandidaten uit de filmwereld, laat ze mij dan weten voor eind augustus as via e-mail (info@marinokeulen.be). Vergeet niet de motivering bij eventuele naamvoorstellen die u doet.
Heeft u voorstellen voor kandidaten uit de filmwereld, laat ze mij dan weten voor eind augustus as via e-mail (info@marinokeulen.be). Vergeet niet de motivering bij eventuele naamvoorstellen die u doet.

donderdag 15 juli 2010

Brugpensioen op 50 is totaal verkeerd signaal

15/07/2010 - Open Vld vraagt bespreking op ministerraad | De verlaging van de brugpensioenleeftijd tot 50 jaar is een totaal verkeerd signaal. Dat zegt Open Vld-voorzitter Alexander De Croo in reactie op het nieuws dat federaal minister van Werk Joëlle Milquet van plan is om voor de werknemers van Opel Antwerpen de brugpensioenleeftijd te verlagen tot 50.

“Natuurlijk moeten we solidair zijn met de mensen die door de sluiting van Opel Antwerpen hun job verliezen. Maar dat doe je door hen op weg te helpen naar een nieuwe job, niet door hen op hun vijftigste te dumpen in de dure regeling van het brugpensioen.” Open Vld vraagt dat de regering in lopende zaken volgende week het dossier bespreekt.

Bij bedrijven in herstructurering kan de federale minister van Werk normaal gezien zonder enig overleg met haar collega-ministers eenzijdig beslissen om de brugpensioenleeftijd te verlagen. “De federale regering bevindt zich in lopende zaken en moet bijgevolg voorzichtigheid aan de dag leggen. Daarom vraagt Open Vld dat het dossier op 20 juli op de ministerraad wordt besproken. Zeker omdat het hier om een belangrijke politieke beslissing gaat.“

Een kwestie van solidariteit

Alexander De Croo begrijpt dat het voornemen van Joëlle Milquet heel wat mensen tegen de borst stoot. “Niet alleen geeft ze aan mensen van vijftig de boodschap dat ze er niet meer toe doen. Dit soort van regelingen zijn gewoon niet langer betaalbaar. Het is ook een kwestie van solidariteit tussen de generaties. Om onze pensioenen ook in de toekomst nog te kunnen betalen, zullen meer mensen langer aan de slag moeten blijven. Brugpensioen vanaf 50 staat haaks op die doelstelling.”

Open Vld wil daarom dat de nieuwe federale regering het brugpensioen laat uitdoven, gekoppeld aan maatregelen die oudere werknemers meer kansen moeten geven op de arbeidsmarkt. “In plaats van oudere werknemers af te schrijven en hen een dure uitstapregeling te bezorgen, zou men veel beter investeren in een sterkere begeleiding voor 50-plussers die hun job verliezen,” zegt Alexander De Croo. “Maar ook het aanwerven van 50-plussers moet aantrekkelijker worden gemaakt. Dat kan door een selectieve loonkostverlaging. Nu prijst men in ons land de kostbare ervaring uit de markt.”

Vlaamse regering speelt verstoppertje

Open Vld verbaast zich trouwens over de zeer eigenaardige houding van de Vlaamse regering in dit dossier. Vlaamse parlementsleden Patricia Ceysens en Annick De Ridder: “Gevraagd naar haar advies, weigert de Vlaamse regering te antwoorden. Maar de minister van Werk uit op de radio wel zijn bedenkingen. Intussen zegt Kris Peeters dat Joëlle Milquet verstoppertje speelt. Maar geen advies geven, is dat dan geen verstoppertje spelen, mijnheer de minister-president? Als Philippe Muyters bezwaren heeft, waarom zegt de Vlaamse regering dat dan niet? Van een Vlaamse regering die te pas en te onpas over zichzelf zegt dat ze een hechte ploeg is die kordaat beslissingen durft te nemen, mag je meer duidelijkheid verwachten.”

donderdag 8 juli 2010

Ontslag van Bourgeois en Muytrers heeft WEL een administratieve mallemolen op gang gebracht

08/07/2010 - Men laat nu uitschijnen dat de minister-president gewoon ervoor gezorgd heeft dat de kabinetsmedewerkers van Bourgeois en Muyters werden overgenomen, zonder gevolg voor de medewerkers zelf. Inderdaad, de kabinetsmedewerkers zullen er weinig van gemerkt hebben, maar, kabinetsmedewerkers hebben een eigenaardig statuut; “sui generis” heet dat. 

Ze hebben een éénzijdige aanstelling; de minister tekent hun aanstellingsbesluit, de medewerker tekent niet mee omdat hij bij ministerieel besluit aangesteld wordt. Als die minister die hem of haar aanstelt ontslag neemt, vervalt meteen het aanstellingsbesluit.

Dus moet er een ontslagbesluit opgemaakt. Om C4s te vermijden wordt op dezelfde dag een nieuw aanstellingsbesluit opgemaakt waardoor de medewerker onder de hoede komt van de minister-president, en als de ontslagnemende ministers terug hun eed afleggen, wordt heel die procedure in omgekeerde richting herhaald.

Administratief komt er dus weldegelijk een mallemolen op gang, inclusief besluiten van de Vlaamse regering want de regering moet kennis nemen van het ontslag van de ministers, er dient een bevoegdheidsoverdrachtenbesluit opgesteld, etc. Bovendien gebeurt de aanstelling van kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs bij besluit van de regering.

Zijn er ontslagen gevallen? Nee, maar om de medewerkers in dienst te houden is er een administratie verschillende dagen bezig om honderden bladzijden papier klaar te stomen zodat er niemand echt op straat komt te staan en er een rechtsgrond blijft om de lonen van al die medewerkers uit te kunnen betalen.

woensdag 7 juli 2010

Ontslag Bourgeois en Muyters kost belastingbetaler geld

07/07/2010 - Naast de farce van ontslag, eedaflegging, laten vervangen en terug minister worden is er nog een bijkomende, bij het publieke veel minder of niet geweten wissel moeten gebeuren in de kabinetten van beide ministers.

Alle kabinetsmedewerkers hebben samen met het ontslag van hun minister een ontslagbesluit gehad, werden terug aangesteld door de minister-president, worden daar opnieuw ontslagen en straks terug aangesteld door de heren Bourgeois en Muyters.

Het gaat om 59 kabinetsmedewerkers, 33 bij Bourgeois en 26 bij Muyters, waarvoor een haast onwaarschijnlijke administratieve mallemolen dient opgezet om de heren ministers hun ding te laten doen. De administratie van de Kanselarij moet maar liefst 59 ontslagbesluiten maken, 59 nieuwe aanstellingsbesluiten, opnieuw 59 ontslagbesluiten en opnieuw 59 aanstellingsbesluiten.

De farce die beide heren opvoeren heeft dus weldegelijk een hele administratieve mallemolen in gang gezet met natuurlijk daaraan verbonden een kostprijs; ambtenaren werken niet voor niets en hun loon wordt met belastinggeld betaald, dus, er is weldegelijk een flinke bijkomende maatschappelijke kostprijs aan deze carrousel verbonden.

13 juni gaf de kiezer een signaal dat men het anders en beter wil, dit bewijst echter het tegendeel. Degenen die de verandering op gang moeten brengen zetten een serieuze stap terug in de tijd!