Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 19 oktober 2010

Maximumsnelheid - Borden 70 km/u

19/10/2010 - Midden april dit jaar stelde ik een schriftelijke vraag ivm het zoveelste voorstel dat gelanceerd werd over het terugbrengen van de maximumsnelheid van 90 km/u naar 70 km/u.

In deze vraagstelling werd er ondermeer gevraagd hoeveel borden C43 met vermelding “70” er staan op de Vlaamse gewestwegen en op de gemeentewegen.

Dit cijfer was niet bekend, werd meegegeven in het antwoord dat ik mocht ontvangen op 14 mei ll.

Twee maanden later – 15 juli ll. – bleek het in kaart brengen van de verkeersborden op alle wegen in Vlaanderen rond te zijn.

Bekijk hier mijn vraag en het antwoord van minister Crevits.

maandag 18 oktober 2010

Heraanleg E40 in Brussel tot stadsboulevard leidt tot files in Limburg

18/10/2010 - Kan iemand Crevits dringend de Brusselse plannen voor de omvorming van de E40 tot een stadsboulevard bezorgen!
Hieronder een persbericht ivm de plannen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest om de E40 om te vormen tot een stadsboulevard en de filegevolgen voor Vlaanderen.

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement ondervroeg ik Vlaams Minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken over de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de omvorming van de E40 tot een stadsboulevard. De Brusselse plannen voorzien immers in een halvering van het aantal rijstroken wat tot ongelooflijke verkeerschaos gaat leiden voor iedereen die Brussel binnen wil via de E40.

Marino Keulen : "Na 23 jaar dagelijks pendelen naar Brussel kan ik wel zeggen dat ik een ervaringsdeskundige geworden ben op dat vlak. Nu is het soms al problematisch om Brussel te bereiken van uit Limburg met files vanaf Aarschot en op de E40 vanaf Bertem. Maar als men de toegang gaat halveren zal het zelfs niet meer stapvoets gaan maar staan we stil vanaf Aarschot en begint de file al in Limburg. De Limburgers-en Brabanders-pendelaars gaan hiervan de dupe zijn. De Limburgers worden extra getroffen want voor hun is er weinig alternatief gezien de slechte ontsluiting van de provincie door de NMBS."

Praten Crevits en Grouwels dan helemaal niet met elkaar?

Dat niemand iets wist van de plannen is verbazend. Nochtans is er sinds februari dit jaar geregeld interregionaal overleg over de mobiliteit en ondermeer de verkeersproblemen richting Brussel en op de Brusselse ring. Logisch want mobiliteit stopt niet aan een grens. In het interregionaal overleg zitten naast de administraties ook Vlaams CD&V-minister Crevits en Brussels CD&V-minister Grouwels. Maar het voorstel werd daar ook niet ter tafel gebracht door het Brussels Gewest. Zelfs informeel bracht Brussels CD&V-minister Grouwels haar collega, Vlaams CD&V-minister Crevits, niet op de hoogte. Vlaams minister Crevits bleek de Brusselse plannen ook maar te moeten vernemen via de pers. Het is ook onbegrijpelijk dat een maand na communicatie in de pers hierover, Hilde Crevits nog altijd geen plannen heeft ontvangen. Praten de CD&V-sters Grouwels en Crevits dan helemaal niet met elkaar ?

"Dit is toch ongelooflijk. Brussel is geen geïsoleerd eiland en als er al geen informeel overleg kan zijn tussen partijgenoten wordt het wel heel moeilijk besturen in dit land. Deze maand moet er nog overleg gepleegd worden want de huidige werkwijze is geen oplossing en desastreus voor de Limburgse en Brabantse pendelaars!" aldus Vlaams parlementslid Marino Keulen.

De vraag om uitleg als basis voor de bespreking in de commissie vindt u in bijlage.


dinsdag 12 oktober 2010

Werking ESF-Agentschap Vlaanderen

12/10/2010 - onlangs ondervroeg ik minister Muyters over de functionering van het ESF-Agentschap Vlaanderen. ESF middelen zouden voor bedrijven een stimulans moeten zijn om opleidingsprogramma’s op te zetten om zo veel mogelijk werknemers bij te schaven om mee te blijven. Van de bedrijven zelf wordt ook een inspanning gevraagd.

In de praktijk is reeds gebleken dat de administratieve procedure die uitgedacht werd heel zwaar is voor de bedrijven die zelfs moeten overgaan tot het inhuren van consultants om hun in een dergelijk dossier te laten begeleiden. Het is niet verwonderlijk dat daarom een aantal bedrijven niet meer meegedaan hebben bij de laatste oproep.

Maar het blijkt nu ook nog eens mis te lopen met de huidige lopende dossiers. Steeds meer laten bedrijven hun ongenoegen horen over de werking en het functioneren van het ESF Agentschap Vlaanderen vzw.

Als bijlagen vindt u mijn vraag aan en het antwoord van minister Muyters.

woensdag 6 oktober 2010

Marino Keulen ondervraagt de Vlaamse ministers

06/10/2010 - Morgen, donderdag 7 oktober in de voormiddag, ondervraagt Marino Keulen in de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van het Vlaams Parlement minister Van den Bossche.

De vraag om uitleg handelt over de beslissing van de minister betreffende de taalvoorwaarden voor koopwoningen bij de Inter-Vilvoordse Huisvestingsmaatschappij. In tegenstelling tot wat de minister verklaard heeft in het Vlaams Parlement blijkt ze niet geruggensteund te worden door een juridisch advies. Wel heeft ze een uitgebreid juridisch advies ontvangen van haar eigen administratie die haar in het ongelijk stelt.

Doordat Vlaams minister Van den Bossche dergelijke standpunten inneemt brengt ze de rechtszekerheid in het gedrang omtrent de hele taalregeling in de sociale huisvestingsector.
De vraag vindt u in bijlage van dit persbericht.

Eveneens op donderdag 7 oktober, maar dan in de namiddag, ondervraagt Marino Keulen in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken minister Crevits over de volgende onderwerpen :
  • Het behalen van het autorijbewijs op 17 jaar.
    Uit cijfers blijkt dat er een daling is van het aantal ongevallen indien men de startleeftijd verlaagt naar 17 jaar in combinatie met een goede begeleiding.(bijlage)
  • Het plaatsen van nieuwe flitspalen en de efficiëntie hiervan.
    Naar aanleiding van het plaatsen van nieuwe flitspalen kwam hierover kritiek vanuit verschillende korpschefs over het nut en het correct inzetten van flitspalen. (bijlage)
  • Beschikbaarheid aan veilige parkings langs de autosnelwegen.
    Deze zomer waren we spijtig genoeg getuige van onveiligheid op de autosnelwegenparkings. Meerdere keren werden vrachtwagens 's nachts in brand gestoken en dit op het moment dat de chauffeurs er in sliepen. Uit nader onderzoek blijkt dat geen enkele parking in Vlaanderen voldoet aan de criteria om de stempel te krijgen van "beveiligde truckerparking". (bijlage)

maandag 4 oktober 2010

De Vlaamse overheid blijft aan een te hoge prijs gebouwen inhuren

04/10/2010 - Door de crisis zijn de huurprijzen voor kantoorgebouwen drastisch gezakt. De federale overheid, de Regie der Gebouwen, is daarom een operatie begonnen om verschillende huurcontracten terug open te breken en een betere prijs te bedingen. Door de krappe budgettaire situatie waarin de federale overheid zich bevindt zoekt men hier dus op een goede wijze naar besparingsmaatregelen.

Dit zou een voorbeeld kunnen zijn voor de Vlaamse overheid en dus gaf ik deze werkwijze mee aan minister Bourgeois samen met een vraag of de Vlaamse overheid dit goede voorbeeld zou volgen. Immers ook de Vlaamse overheid kan elke euro goed gebruiken al is het maar om meer te kunnen investeren in kinderopvang, gehandicaptensector, herstelling van onze slechte wegen, investeringsmaatregelen om onze concurrentiekracht terug op te krikken, ...

Uit het antwoord blijkt dat er 24 locaties ingehuurd worden waarbij het contract het toelaat om opnieuw te onderhandelen over een lagere huurprijs en waarbij dit ook nuttig is omdat er geen verhuis in de nabije toekomst voorzien is. Maar voor slechts 5 locaties zal men deze heronderhandeling doen. Het is voor mij nog altijd niet duidelijk waarom men dit niet doet voor de andere 19 locaties en de Vlaamse overheid blijft opteren om een te hoge huurprijs te betalen.

Als bijlagen mijn vraag aan en het antwoord & bijlage van minister Bourgeois.