Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 december 2010

Sancties voor ouders die schoolrapport niet volgen

30/12/2010 - Wettelijke verplichting voor ouders om zich te interesseren voor schoolloopbaan van hun kinderen. De meeste ouders doen dat voorbeeldig, maar groep van ouders doet dat niet of onvoldoende. 

In de mate dat ouders zich wel interesseren beïnvloedt dat schoolresultaten van hun kinderen gunstig. En daarnaast het vervroegen van de leerplicht van 6j naar 5j. Het volgen van kleuteronderwijs is cruciaal voor het succesvol doorlopen van onderwijs

Lees het volledige interview in het Het Belang van Limburg of De Gazet van Antwerpen.

woensdag 29 december 2010

Nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen (2)

29/12/2010 - Als België het vorig jaar beter deed in het aantrekken van buitenlandse investeringen was dit vooral te danken aan Wallonië. Waar vroeger de verhouding 62/38 was tussen Vlaanderen en Wallonië is nu de verhouding 44/56. Vlaams parlementslid Marino keulen (Open Vld) : "Er scheelt iets aan de manier waarop Vlaanderen investeerders aantrekt. Wat we zelf doen, doen we blijkbaar niet altijd beter!".

Naar aanleiding van een aantal berichtgen in 2009 en 2010 ondervroegVlaams Parlementslid Marino Keulen meermaals de Vlaamse minister-president over de cijfers en de inspanningen die de Vlaamse regering deed om het tij te keren. De FIT (Flanders Investment and Trade) behandelt jaarlijks ongeveer een 500 dossiers om buitenlandse investeringen aan te trekken. In 2009 werden 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten gewonnen voor Vlaanderen waarbij er slechts 14 (12%) richting de provincie Limburg gingen die qua beschikbare gronden en arbeidsreserve nochtans de meest aantrekkelijke regio dient te zijn. FIT was actief betrokken bij 41 van deze nieuwe projecten (36%).

De spreiding van de 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten over de verschillende provincies ziet er als volgt uit: 47 in Antwerpen, 14 in Limburg, 22 in Oost-Vlaanderen, 22 in Vlaams-Brabant, 8 in West-Vlaanderen en 2 over meerdere provincies gespreid. Van deze 115 projecten waren er 52 greenfield investeringsprojecten (projecten waar geen sanering voor nodig was en die op bruikklare gronden gestart zijn), 33 uitbreidingsinvesteringen, 30 fusies en overnames, 12 bedrijven ontvingen strategische en/of opleidingssteun van de Vlaamse overheid voor een bedrag van 11.061.765,98 euro en dit alles was samen goed voor de creatie van 2040 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als we naar de vorige jaren kijken zakt Vlaanderen in de rankings maar Vlaams minister-president Kris Peeters beloofde beterschap en rekent op zijn nieuw industrieel beleid. Marino Keulen : "Het is te hopen dat het niet bij het zoveelste mooie plan blijft. Na meer dan een jaar hameren op dit probleem ben ik al blij dat men eindelijk het probleem onderkent. Na de woorden nu nog de daden!".

In bijlage vindt u de vraag en het antwoord met daarin de gegevens waarop dit bericht werd opgemaakt.

De cijferverhouding is geen percentageverhouding. De cijfers 64 (voor Vlaanderen) en 56 (voor Wallonië) dienen dus niet opgeteld te worden maar zijn een vaststelling van het aantal investeringen in Vlaanderen tov het aantal investering in Wallonië volgens de berekeningen van Ernst & Young.

maandag 27 december 2010

Belbussen niet zo succesvol als gedacht

27/12/2010 - Belbussen blijken niet zo succesvol te zijn als gedacht. Daarom kwam er een proefproject van De Lijn in Limburg waar belbussen vervangen werden door taxi's en de resultaten zijn positief. Dit zal nu uitbreiding vinden in gans Vlaanderen.

Om ook de locaties te bereiken die niet ontsloten werden door vaste busverbindingen van De Lijn werd het idee van de belbussen in het leven geroepen. Maar na een aantal jaren bleek dit systeem niet zo succesvol te zijn. Het aantal reizigers steeg wel bij elk nieuw gebied dat ontsloten werd door de belbus maar het trok geen extra reizigers aan. In 2009 daalde zelfs het aantal reizigers in Limburg van 491.791 naar 484.035 op jaarbasis. Het systeem is te duur en daarom werd er gezocht naar alternatieven.

De Lijn heeft in ongeveer de helft van Limburg een proefproject gelanceerd waar de belbussen op bepaalde tijdstippen en locaties vervangen worden door taxi's. Uit de cijfers blijkt dat in Limburg op deze manier 177.000 euro kon bespaard worden en 2,7 VTE elders konden ingezet worden bij De Lijn. Hieruit blijkt nog maar eens dat het dikwijls beter is private bedrijven in te schakelen dan de overheid een apart systeem te laten uitwerken dat veel duurder is!

Ook voor de taxisector die het dikwijls moeilijk heeft is dit goed nieuws en hieruit blijkt nog maar eens dat deze onderschatte sector een heel belangrijke rol kan spelen in de mobiliteit van de Limburgers en de Vlamingen.

Op basis van dit succes gaat minister Crevits deze manier van werken uitbreiden naar gans Vlaanderen en wordt opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn.

In bijlage vindt u zowel de vraag als het antwoord met de nodige informatie en cijfers.

woensdag 22 december 2010

Ecocheques blijven in de schuif

22/12/2010 - Marino Keulen betreurt dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) het niet mogelijk gemaakt heeft om vervoersabonnementen van het openbaar vervoer -- zoals De Lijn, NMBS, TEC, MIVB -- aan te schaffen met ecocheques. Dit is een gemiste kans.*

De NAR boog zich gisterenavond over de lijst van producten die met ecocheques kunnen aangekocht worden. In deze lijst was reeds voorzien dat individuele vervoersbewijzen konden aangekocht worden met ecocheques. Vlaams Parlementslid Marino Keulen ijvert er sinds meer dan een jaar voor dat De Lijn ecocheques aanvaardt als betaalmiddel en dat ook vervoersabonnementen aan het lijstje zouden worden toegevoegd.

Als er nu iets is dat groene mobiliteit stimuleert, zijn het wel verplaatsingen met het openbaar vervoer. De vakbonden en werkgevers hebben hier een kans laten liggen.

Nochtans is vandaag niet evident ecocheques als betaalmiddel te gebruiken. De mensen hebben er voor gewerkt maar hebben dikwijls geen mogelijkheid om deze te besteden. Hun geld ligt letterlijk en figuurlijk thuis in de schuif.

De ecocheques werden ingevoerd om iets te doen aan de koopkracht van de mensen zonder de reeds zwaar belaste lonen te laten stijgen. Men wilde de mensen stimuleren "groene" aankopen te doen zoals spaarlampen, zuinige douchekoppen, isolatie, ... Doordat niet alle winkels de ecocheques aanvaarden en het aantal mogelijkheden beperkt zijn blijven veel mensen met hun ecocheques zitten.

Vlaams parlementslid Marino Keulen had de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zover gekregen om ermee in te stemmen dat De Lijn de ecocheques zou aanvaarden als betaalmiddel voor de aankoop van vervoersabonnementen. De Lijn, die nog steeds te weinig betalende klanten heeft, zou op die manier ook een groter betalend publiek kunnen aantrekken.

Biologisch is niet altijd ecologisch
Dat in de toekomst biologisch geteelde voeding kan aangekocht worden met ecocheques verwondert Marino Keulen : "Veel biologische voeding wordt ingevoerd vanuit het buitenland en door het transport krijgt deze biologische voeding dikwijls een hoge ecologische voetafdruk.
Biologische voeding is dus niet altijd ecologisch."

dinsdag 14 december 2010

Vlaanderen aantrekkelijker maken

14/12/2010 - Als België het vorig jaar beter deed in het aantrekken van buitenlandse investeringen was dit vooral te danken aan Wallonië. Waar vroeger de verhouding 62/38 was tussen Vlaanderen en Wallonië is nu de verhouding 64/57. Vlaams parlementslid Marino keulen (Open Vld) : "Er scheelt iets aan de manier waarop Vlaanderen investeerders aantrekt. Wat we zelf doen, doen we blijkbaar niet altijd beter!"

Naar aanleiding van een aantal berichtgevingen in 2009 en 2010 ondervroeg Marino Keulen meermaals de Vlaamse minister-president over de cijfers en de inspanningen die de Vlaamse regering deed om het tij te keren. De FIT (Flanders Investment and Trade) behandelt jaarlijks ongeveer een 500 dossiers om buitenlandse investeringen aan te trekken. In 2009 werden 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten gewonnen voor Vlaanderen waarbij er slechts 14 (12%) richting de provincie Limburg gingen. FIT was actief betrokken bij 41 van deze nieuwe projecten (36%).

De spreiding van de 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten over de verschillende provincies ziet er als volgt uit: 47 in Antwerpen, 14 in Limburg, 22 in Oost-Vlaanderen, 22 in Vlaams-Brabant, 8 in West-Vlaanderen en 2 over meerdere provincies gespreid. Van deze 115 projecten waren er 52 greenfield investeringsprojecten, 33 uitbreidingsinvesteringen, 30 fusies en overnames, 12 bedrijven ontvingen strategische en/of opleidingssteun van de Vlaamse overheid voor een bedrag van 11.061.765,98 euro en dit alles was samen goed voor de creatie van 2040 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als we naar de vorige jaren kijken zakt Vlaanderen steeds dieper weg maar Vlaams minister-president Kris Peeters beloofde beterschap en rekent op zijn nieuw industrieel beleid. Marino Keulen : "Het is te hopen dat het niet bij het zoveelste mooie plan en woorden blijft. Na meer dan een jaar hameren op dit probleem ben ik al blij dat men eindelijk het probleem onderkent. Zoals bij alles is de onderkenning de eerste fase. Na de woorden nu nog de daden!".

Bekijk hier de vragen en de antwoorden.

vrijdag 10 december 2010

Inkomenscompensatie bij de lijn komt er niet

10/12/2010 - De Lijn zal geen schadevergoedingen moeten uitkeren als ze het voorziene openbaar vervoer niet aanbiedt. In het Vlaams parlement heeft de commissie Mobiliteit en Openbare Werken deze resolutie van Marino Keulen gisteren weggestemd.

Lees hier het persartikel.

donderdag 9 december 2010

Vandenbossche zet eigenaars sociale verhuurwoningen in de kou

09/12/2010 - Op voorstel van Vlaams minister Van den Bossche heeft de Vlaamse regering nog maar eens een financiering met terugwerkende kracht gewijzigd zonder overgangsmaatregelen. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) ontdekte dat deze keer de premieregeling voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door erkende sociale verhuurkantoren afgeschaft werd.

Uit fouten moet je leren. Maar blijkbaar gaat de Vlaamse regering, met Vlaams minister Freya Van den Bossche op kop, lustig door met brokken maken. Eind 2008 riep Marino Keulen, als toenmalig minister van Wonen, de premieregeling voor de uitvoering van energiebesparende investeringen in woningen verhuurd door erkende sociale verhuurkantoren in het leven. Een maatregel goed voor de eigenaar die zijn woning wil isoleren en verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, goed voor de huurder die minder stookkosten heeft en vooral goed voor het milieu.

"Maar wat blijkt nu? In juni 2010 stelde men vast dat het budget op was", aldus Marino Keulen. Daarom riep minister Van den Bossche een nieuwe regel in het leven: "Enkel woningen waarvoor de aanvraag voor screening werd ingediend voor 30 juni 2010 en woningen waarvoor los van deze screenings een technisch verslag bestaat, uitgereikt door Wonen Vlaanderen en opgemaakt tussen 1 februari 2008 en 30 juni 2010, komen nog in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Er worden geen overgangsmaatregelen voorzien.”

Goed bestuur is failliet

Marino Keulen : "En dan moet je vaststellen dat de minister doodleuk op 6 december 2010 aan mij antwoordt dat alle SVK’s hierover recent werden ingelicht. Beeld je maar eens in dat je pas een woning gekocht hebt die je wil verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, en dat je goed hebt nagekeken wat de kosten en subsidies zijn. En dan moet je vaststellen dat men ineens de regels heeft gewijzigd, met terugwerkende kracht. Je staat letterlijk en figuurlijk in de kou", aldus Marino Keulen.

Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) : "Deze Vlaamse regering (CD&V, SPa en NVA) heeft ondertussen een stevige reputatie opgebouwd met het terugschroeven van subsidies, premies, ... en aanpassen van voorwaarden met terugwerkende kracht zonder dat men overgangsmaatregelen voorziet. Als de betrokkenen ontdekken wat er aan de hand is, dan pas volgt de communicatie en blijven de mensen of organisaties met de brokken zitten. Het failliet van het goed bestuur is ondertussen een feit!"

woensdag 1 december 2010

Vervuiling van de Zenne door Aquiris, schadeclaim Vlaams Gewest

01/12/2010 -Vervuiling van de Zenne door Aquiris, schadeclaim Vlaams Gewest |  In bijlage vindt u mijn vraag en het antwoord.