Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 31 december 2011

Eentje om terug te zien: Bal van Marino Keulen 2005


VIDEO | Naar jaarlijkse traditie zakten opnieuw een massa mensen af naar Lanaken voor het bal van Vlaams Minister Marino Keulen. Erwin zorgde voor de spetterende muzikale afsluiter.

dinsdag 27 december 2011

Beheer van belbussen niet transparant

27/12/2012 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelt vast dat er weinig transparantie is over de werking van de belbussen van De Lijn. Gegevens over kosten en opbrengsten worden omwille van zogenaamde vertrouwelijkheid naar aanleiding van aanbestedingen niet vrijgegeven. Naast het gebrek aan transparantie plaats parlementslid Keulen ook grote vraagtekens bij de efficiëntie van het belbussysteem.

“Het is altijd belangrijk, maar in tijden van crisis is het een noodzaak zo efficiënt mogelijk te werken en objectieve keuzes te maken ook al zijn die hard”, aldus Marino Keulen. Zo is het geen goed bestuur dat de inkomsten en uitgaven van de belbussen niet gekend zijn. We weten bovendien ook niet of de doelgroepen bereikt worden, of dat men mogelijke kansen en opportuniteiten laat liggen. Zo weet niemand bij De Lijn hoeveel mensen met een handicap de belbus nemen, hoewel die mensen hun ritten expliciet dagen op voorhand moeten aanvragen.

Wat De Lijn wel al goed doet in verband met de belbussen, vindt Keulen, is dat langdurige wachttijden van de chauffeurs efficiënt worden opgevuld door middel van andere noodzakelijke taken op de stelplaatsen zoals bussen reinigen, materiaal klaar zetten, …

Ondanks het efficiënt opvullen van de wachttijden maken de cijfers van het aantal reizigers per gereden kilometer duidelijk dat het systeem van de belbussen zwaar verlieslatend is, volgens Marino Keulen. Als je weet dat de reiziger voor een busticket voor 1 of 2 zones nu 1,20 euro moet betalen en daar tegenover een kost staat van 1,34 euro per reiziger per gereden kilometer dan zie je het probleem onmiddellijk. Personeelskosten, aankoop en onderhoud van materiaal is dan nog niet eens in rekening gebracht.

Daarom stelt parlementslid Keulen voor dat het systeem van de belbussen dringend moet doorgelicht en geëvalueerd worden. Misschien moeten een aantal belbussen zelfs afgeschaft worden, vervangen worden door auto’s, of moet er toch geraakt worden aan de basismobiliteit zo lang het maar efficiënter wordt en het niveau van aanbod goed genoeg blijft.

Marino Keulen : “De Lijn krijgt een jaarlijkse werkingsdotatie van 837 miljoen euro en brengt voor elke 100 euro die ze kost slechts 14,29 euro zelf in het laadje. Het is dus noodzakelijk dat iedereen uit de ideologische loopgraven komt en op basis van objectieve gegevens realistische gaat keuzes maken in verband met De Lijn.”

Op een moment dat de Vlaamse regering 400 tot 500 miljoen euro moet gaan zoeken om de begroting in evenwicht te krijgen, moet je alles – zonder taboes – durven te onderzoeken, en dan moet het vertrekpunt zijn, wat is de kostprijs van de dienstverlening en wat is het maatschappelijk nut? Het kan dan zijn dat een taxi goedkoper is, dan een belbus! Dat is een voorbeeld van efficiëntiewinst die de Vlaamse regering “beweert” na te steven.

dinsdag 20 december 2011

Langs alle kanten wordt er met scherp op het project Spartacus geschoten

20/12/2012 - Toch even enkele bedenkingen voor diegenen die de investeringen van de Vlaamse overheid in de Limburgse mobiliteit niet zien zitten:
 • Diegenen die Spartacus steeds opnieuw in vraag stellen wegens steeds duurder worden van het project en nieuwe studies eisen zijn zelf verantwoordelijk voor een ongelooflijke meerkost. De studiekosten zijn nu reeds 12 miljoen euro en blijven op deze manier stijgen. Met elk jaar vertraging stijgt de kostprijs met minstens 10% gewoonweg door de indexstijging, stijging van de lonen en door de steeds stijgende materiaalprijzen. vb. De prijs van zink, lood en koper steeg tussen juni 2010 en januari 2011 zelfs met gemiddeld 58%.
 • Als Spartacus er niet komt zal er niet ineens een andere oplossing opduiken die gratis is. Gratis bestaat niet!
 • De tegenstanders van Spartacus stellen dat er terug treinverbindingen moeten komen. Juist omdat we al meer dan 30 jaar verloren hebben door het stilzitten van de NMBS werd er gekozen voor Spartacus. Als men opnieuw wilt starten met 30 jaar te wachten om dan nog geen altijd niets beweging te zien ...
Over het advies van IF zijn toch heel wat bedenkingen te maken :
 • IF rekent wat een gemiddelde bezetting zou zijn op basis van de rittenhoeveelheid en maximale tramcapaciteit op de piekmomenten. Als de redenering die IF opbouwt gevolgd zou worden geraken tijdens de piekmomenten iedereen gewoonweg niet vervoerd en dat kan moeilijk de doelstelling zijn.
 • IF spreekt van kannibalisatie-effect op NMBS-reizigersaantallen terwijl de verkeersmodellen, die IF ook ter beschikking had, een stijgend reizigersaantal geeft voor de NMBS. Trouwens een kannibalistisch effect op spoorverbindingen die er niet zijn lijkt me geen overtuigend argument.
 • IF trekt enkel cijfers in twijfel als het project verder negatief beoordeeld kan worden. Cijfers die positief zijn voor het project en niet werden opgenomen worden "toevallig" er niet bijgehaald. Een objectief advies gaat in op alle elementen.
 • ...
Conclusie : Het advies moest blijkbaar negatief zijn terwijl we een objectief advies nodig hebben.

vrijdag 16 december 2011

Fractieleiders blikken vooruit op 2012: Marino Keulen

HBVL.be - 16/12/2012 | "Ik ben lid van Open Vld. In Lanaken onderscheidt deze partij zich van de andere door initiatieven te nemen die moed vergen. Ik denk aan de nieuwe spoorverbinding tussen Lanaken en Maastricht en de hele economische ontwikkeling van het industrieterrein Europark; een ontzettend belangrijke troef voor de welvaart van onze inwoners. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe brandweerkazerne waardoor de veiligheid van de Lanakense bevolking gevoelig verhoogt. Dit zijn dossiers waar onze Open Vld-fractie en onze burgemeester Guido Willen in persoon heel hard aan de kar hebben getrokken om ze te realiseren. Ik kan deze dynamiek nog verder illustreren met voorbeelden als Oud-Rekem, mooiste dorp van Vlaanderen, en de waterburcht, mooiste monument van Vlaanderen. Twee dossiers waar Mark Curvers zijn uiterste best voor heeft gedaan, idem voor wat betreft de creatie van de wekelijkse markt die 2000 bezoekers naar het centrum loodst of de feestcheques en de sociale restaurants in Briegden en Neerharen enz." Lees verder het volledige interview

donderdag 15 december 2011

Het Belang van Limburg: Marino Keulen legt eed af als burgemeester van Lanaken

15/12/2012 - Vandaag om 14 uur legt de 48-jarige Marino Keulen (Open Vld) de eed af als vierde burgemeester van Lanaken sinds de fusie van 1976. "Lanaken" - dixit Keulen - "heeft altijd sterke bestuurders gehad, sterke burgemeesters." Hij zegt het niet letterlijk, maar Keulen is vast van plan die traditie voort te zetten. Er is gedrevenheid, er is goesting, er liggen plannen klaar. Wie deze wat atypische 48-jarige liberaal niet beter kent, zou zeggen: "Er zijn binnenkort vast verkiezingen."

Waarom nog burgemeester worden? Waarom Guido Willen zijn laatste jaar niet laten uitdoen?
"Omdat het zo afgesproken is aan het begin van de legislatuur: 'Het laatste jaar ben ik burgemeester.' Ik was in 2007 nog Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur. Maar ik ben wel een ploegspeler. Dat is misschien het atypische. Door te delen, word je sterker. Ik hoor vaak: 'Je moet meer van je afbijten, je moet meer opeisen.' Maar door te zijn wie ik ben, ben ik er ook gekomen. Guido heeft een fantastisch parcours afgelegd. Qua deskundigheid en aanpak niet te overklassen. Hij blijft ook in het college als schepen van Financiën. Tegelijk hebben veel mensen voor mij gestemd in 2006, ze verwachten het ook van mij."

Je bent lijsttrekker van Open Vld, veruit de sterkste fractie in de gemeenteraad. Gaan jullie verder met de sp.a?
"De verstandhouding in de coalitie is goed, er is een loyale samenwerking, maar er is geen overeenkomst met de sp.a. En ook niet met een andere partij. Het zal een open race worden. Een nieuwe factor zal de N-VA zijn. Zullen ze hun nationale succes ook lokaal kunnen vertalen?

Hoe pijnlijk was je nederlaag om het voorzitterschap van Open Vld?
"Na enkele weken werd het me duidelijk dat ik het niet ging halen. Ik werd te veel met de vorige generatie geassocieerd, met Dewael, Verhofstadt. Hoewel ik dat nog altijd de sterkste generatie vind die de Vld ooit gehad heeft. Maar de militanten wilden een cesuur, wilden iets nieuws, wilden verandering. En zo is Alexander De Croo voorzitter geworden. Je kan van Alexander beweren wat je wil, maar in de regeringsonderhandelingen heeft hij wel bewezen dat hij het kan.

woensdag 14 december 2011

Samenwerking Schauvliege-Muyters leidt tot totale chaos

14/12/2012 - Vlaamse regering blundert met invoering nieuwe BIV | Met de invoering van de nieuwe Belasting op Inverkeerstelling (BIV) doet de Vlaamse regering waar ze goed in is: een totale chaos organiseren. Dat stelde Open Vld bij monde van Marino Keulen en Dirk Van Mechelen in het Vlaams Parlement, na het uitstel van de nieuwe regeling tot 1 maart 2012.

In juli van dit jaar besliste de Vlaamse regering bij monde van haar ministers Joke Schauvliege en Philippe Muyters om een vergroening van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) door te voeren. De vergroening bestond erin het motorvermogen als grondslag voor deze belasting te vervangen door een ingewikkelde formule waarin de CO2-uitstoot en de Euronorm als criteria worden ingevoerd.

Na vernietigende kritiek van mobiliteitsorganisaties, de autoconstructeurs en de Inspectie van Financiën, werd het voorstel bijgestuurd. De fijn stof component heeft iets meer gewicht gekregen en de hele regeling wordt ook van toepassing op de bedrijfswagens. Deze bijsturing biedt echter geen antwoord op de kritiek dat de nieuwe regeling erop neer komt dat vooral de kleine- en de gezinswagens meer zullen betalen.

Als klap op de vuurpijl ontstaat nu de grootste verwarring over het tijdstip waarop het nieuwe stelsel zal worden ingevoerd. Het ontwerpdecreet dat pas op 22 november bij het Vlaams Parlement werd ingediend, vermeldt 1 januari 2012 als datum van inwerkingtreding. Dezelfde datum wordt gehanteerd op de website van de Vlaamse belastingsdienst waarop alle potentiële kopers en verkopers van wagens een simulatie met betrekking tot de nieuwe BIV kunnen laten lopen.

Vandaag werd na de toelichting in de bevoegde parlementscommissie echter door de meerderheid via een amendement aangekondigd dat de startdatum van dit nieuwe systeem pas 1 maart 2012 zal zijn. Dit brokkenparcours had men kunnen voorspellen: er werd een half jaar verspeeld door de onvoldragenheid van het voorstel. En het werd pas op 22 november bij het Parlement ingediend.

De verwarring bij de sector, op enkele maanden van het autosalon, is compleet. Reeds enkele weken worden auto’s verkocht aan salonvoorwaarden waarbij gretig gebruik gemaakt wordt van de simulatietool en de ingangsdatum van 1 januari. Fout dus…

Open Vld heeft de beide ministers opgeroepen om nu eindelijk naar de sector en de kopers toe duidelijkheid te verschaffen rond het tijdstip van invoering van het nieuwe belastingsstelsel, na de wancommunicatie van de laatste weken. Gezien de knoeiboel die de Vlaamse regering van de nieuwe BIV maakt is 1 april misschien een betere keuze!

Marino Keulen over de problemen ivm de realisatie van de Noord-Zuid in Limburg

14/12/2012 - Marino Keulen over de problemen ivm de realisatie van de Noord-Zuid in Limburg, meer bepaald de schorsing van het gewestelijk RUP Noord-zuidverbinding N74 door de Raad van State.

donderdag 8 december 2011

Daling aantal zwartrijders bij De Lijn

08/12/2011 - Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) te pakken kreeg blijkt dat het aantal zwartrijders bij De Lijn tussen 2008 en 2010 met 19,48% daalt en dit zelfs met een stijging van het aantal controles.

In de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn werd de doelstelling opgenomen om jaarlijks 5% meer controles uit te voeren om het zwart- en grijsrijden tegen te gaan. In 2010 werd deze doelstelling gehaald en steeg het aantal controles met 101.133 personen, van 1.450.763 naar 1.551.896 ofwel met 6,97%.

Parlementslid Keulen : “Meestal stijgen het aantal betrappingen wanneer men meer gaat controleren maar hier kunnen we een spectaculaire daling vaststellen. In 2008 waren er nog 46.206 PV’s voor zwartrijden, in 2009 nog 40.638 PV’s en in 2010 zakte het naar 37.204 PV’s. De trend die in 2009 werd ingezet gaat dus verder door.”

“Deze PV’s leveren ook een aantal inkomsten op. In 2008 werden er voor 3.978.363,66 euro PV’s uitgeschreven, in 2009 voor 3.535.293,82 euro en in 2010 voor 3.097.429,80 euro. Maar het belangrijkste is dat er dus minder gefraudeerd wordt en dat dit ook leidt tot meer inkomsten voor De Lijn via abonnementen- en ticketverkoop.” houdt Marino Keulen voor.

Naast de verhoging van de controles blijkt ook het vooraan instappen in de bus en tram een groot effect te hebben op de daling van het aantal zwartrijders. Een goede beleidskeuze dus.

Onder het moto “als het goed is mag het ook gezegd worden” vindt volksvertegenwoordiger Keulen dat De Lijn en Vlaams minister Crevits in deze een pluim verdienen!

donderdag 1 december 2011

Open Vld verwelkomt de steun van Touring voor de Groene Golf

01/12/2011 - Open Vld pleit al jaren voor het invoeren van een Groene Golf en verwelkomt dus de steun van Touring voor dit idee. Met een Groene Golf worden de verkeerslichten zodanig afgesteld dat het rijdend verkeer als die een bepaalde snelheid aanhoudt niet moet stoppen voor een verkeerslicht. Op deze manier verloopt het verkeer veel vlotter.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) : “Met Open Vld pleiten wij al een aantal jaren voor het invoeren van een Groene Golf op alle wegen waar dit kan. Nederland is hier gidsland waar dit ondertussen de normaalste zaak van de wereld is en ze zelfs een Groene Golf Team hebben. In Vlaanderen kan dit leiden tot een jaarlijkse filekostbesparing van 30 miljoen euro doordat de capaciteit van de wegen vergroot door de vlottere doorstroming.”

Voor Open Vld bleef het niet bij woorden want Marino Keulen diende samen met zijn collega’s Vlaams volksvertegenwoordigers Annick De Ridder en Sas van Rouveroij, Jean-Jacques De Gucht en Irina De Knop reeds in maart 2010 een resolutie in bij het Vlaams Parlement om de regering te verplichten tegen 2014 één op drie verkeerslichten op kruispunten langs wegen met een belangrijke verbindingsfunctie te laten analyseren en te optimaliseren om de doorstroming te bevorderen.

“Open Vld is blij dat Touring deze visie van Open Vld bijtreedt wat nogmaals onderstreept dat Open Vld het bij het rechte eind heeft. Nu is het te hopen dat onze resolutie de steun krijgt van iedereen en vooral dat er snel realisaties komen op het terrein.” Aldus Marino Keulen.

woensdag 30 november 2011

2de Grootste wegbeheerder van het land boycot nieuw verkeersbord

30/11/2011 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelt voor de zoveelste keer vast dat het niet botert tussen Etienne Schouppe (CD&V), federaal Staatssecretaris voor Mobiliteit, en Hilde Crevits (CD&V) als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Het nieuwe verkeersbord dat de staatssecretaris introduceert waarbij fietsers rechtsaf kunnen slaan bij een rood licht wordt geboycot door het Vlaamse Gewest dat toch de 2e grootste wegbeheerder van het land is.

Verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid zijn bevoegdheden waarop zowel de federale overheid als de Gewesten – dus ook het Vlaams gewest – actief zijn. Op federaal niveau is dit Etienne Schouppe (CD&V) – Staatssecretaris voor Mobiliteit – en op Vlaams niveau is dit Hilde Crevits (CD&V) – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Parlementslid Keulen : “In het belang van elke weggebruiker is een goede verstandhouding tussen de federale overheid en de verschillende gewesten geen aanrader maar een minimum. In het verleden waren we al te dikwijls getuige van een vechtfederalisme op dit terrein. We kregen recent nog de ruzie over de wegcode, daarvoor de bevoegdheidsoverschrijding door Staatssecretaris Schouppe over het uitschrijven van parkeerboetes door privébedrijven, campagnes van het BIVV waar men niet over akkoord geraakt, informatiedoorstroming van ongevallen dat maar niet geregeld geraakt waardoor we met twee tot drie jaar oude data moeten werken, …”

Nu ook recent was het weer zover. Op voorstel van staatssecretaris Schouppe (CD&V) werd een nieuw verkeersbord geïntroduceerd waarbij de fietser die rechts afslaat bij een kruispunt het rode licht mag negeren om zo tijd te winnen. De Vlaamse regering gaf op voorstel van Vlaams minister Crevits (CD&V) echter een negatief advies omdat ze dit systeem niet veilig vinden, een specifiek verkeerslicht beter is, er geen duidelijke reglementering is om te bepalen waar het wel of niet mogelijk is om zo een bord te plaatsen en dat de borden te verwarrend zijn voor de fietser.

Marino Keulen : “Ondanks het negatieve advies van het Vlaamse Gewest zette staatssecretaris Schouppe toch door. Uit mijn recente ondervraging van de minister blijkt nu dat het Vlaamse Gewest – toch 2e grootste wegbeheerder van dit land na Wallonië die 1e is omdat ze meer kilometers wegen hebben – dit verkeersbord gaat boycotten. Het is onbegrijpelijk dat er geen communicatie vooraf kan zijn tussen twee partijgenoten om iets uit te werken. Als men daarna de officiële adviezen aanvraagt zal alles vlot lopen in plaats van dit vechtfederalisme.”

“Wat de nieuwe federale regering betreft die in de maak is, wens ik Hilde Crevits een constructieve collega toe die federaal de bevoegdheid opneemt voor Mobiliteistbeleid. Samen met haar zal de weggebruiker er wel bij varen!” aldus volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

woensdag 23 november 2011

Verhoging van bruggen Albertkanaal vertraagt

23/11/2011 - BRUSSEL - Als de Vlaamse regering geen tandje bij steekt, zal de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal nooit zoals gepland klaar zijn tegen het jaar 2020. Dat zegt Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld). Reden is dat de financiering nog altijd niet rond is.

Over de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, met zo'n 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar een van de belangrijkste waterwegen in Vlaanderen, wordt al sinds de jaren '60 gediscussieerd. Sinds vorig jaar heeft de Vlaamse regering ook een concreet plan klaar om de verhoging te realiseren. De komende jaren zullen op het Albertkanaal in het kader van het Masterplan 2020 tussen Antwerpen en Limburg 48 bruggen worden aangepast of nieuw gebouwd, waarvan 24 in Limburg.

De verhoging tot 9,10 meter is nodig om binnenschepen toe te laten met vier lagen containers. Nu zijn er dat nog maar drie. De logistieke sector is al jaren vragende partij. "Als je met vier lagen containers in plaats van met drie lagen containers de bruggen kan passeren, druk je de kostprijs van het transport per ton met meer dan 20 procent en verhoog je de capaciteit van het Albertkanaal met 33 procent", aldus Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld).

Financiering

Met het project is een investering gemoeid van 488 miljoen euro en daar knelt momenteel het schoentje. Vlaams minister-president Kris Peeters liet onlangs nog uitschijnen nog op zoek te zijn naar zo'n 400 miljoen euro om de financiering rond te krijgen en nu zegt Vlaams parlementslid Marino Keulen (foto) dat het project tegen het jaar 2020 nooit klaar zal raken als de Vlaamse regering geen versnelling hoger schakelt. "Al vraag ik mij af of deze datum überhaupt nog wel gehaald kan worden", aldus Keulen.

"Als Vlaanderen zijn ambitie als logistiek knooppunt wil waarmaken, dan moeten we daar ook werk van maken. En als zich rond dit project problemen voordoen op vlak van financiering, dan moeten we misschien eens kijken naar een alternatieve financiering, bijvoorbeeld via de Europese subsidiekanalen voor de Trans-Europese Netwerken. In ieder geval kan Vlaanderen zich nergens achter wegsteken. Wij dragen voor dit dossier de volledige bevoegdheid. "

Noodzaak

Volgens Marino Keulen heeft de praktijk uitgewezen dat bedrijven wel degelijk geïnteresseerd zijn in alternatieven voor de vrachtwagen. Dat blijkt onder meer uit de resultaten van de transportdeskundigen die sinds vorig jaar door De Scheepvaart, Waterwegen & Zeekanaal, Voka en Unizo op pad worden gestuurd. Marino Keulen: "Zij bezochten ruim 600 bedrijven en slaagden erin zo'n 128 miljoen tonkilometer van de weg naar het water te halen. Dat is vergelijkbaar met 60 grote vrachtwagens per dag."

Ook de Vlaamse regering ondersteunt dit beleid, onder meer met de Flanders Logistics Roadshow, waarbij leerlingen warm gemaakt worden voor een job in de logistiek, maar Keulen vindt vooral dat de Vlaamse regering op zijn minst moet realiseren wat ze heeft beloofd. "De binnenvaart is er klaar voor en heeft nog capaciteit over, de bedrijven kijken steeds meer over de grens en laten hun oog steeds meer vallen op de binnenvaart. Kortom, de sector is klaar, nu moet de overheid dringend de laatste hordes nemen", vindt het parlementslid.

Guido CLOOSTERMANS in Het Belang Van Limburg, 23/11/2011

© Concentra

vrijdag 18 november 2011

Vlaamse regering verdoezelt belastingverhoging met ingewikkeld BIV-systeem

18/11/2011 - ‘Werk aan eenvoudiger en beter BIV-systeem op basis van ecoscore’
Vlaams parlementslid Marino Keulen is bijzonder negatief over de nieuwe BIV van de Vlaamse regering. “Het is goed dat men het wagenpark wil vergroenen, maar de uitwerking loopt volledig mank. De nieuwe BIV is niet alleen ondoorzichtig en complex, het dreigt ook voor heel veel mensen een botte belastingverhoging te worden. Open Vld vindt de genomen beslissing een gemiste kans omdat men niet kiest voor een eenvoudig systeem, bijvoorbeeld een bonus/malus op basis van de ecoscore.”

De Vlaamse regering is er in geslaagd een bijzonder complex systeem uit te dokteren voor de belasting op in verkeerstelling. Marino Keulen: “Een kat kan in de nieuwe BIV haar jongen niet meer in terugvinden. Heeft men het systeem bewust zo complex gemaakt om te verdoezelen dat men voor heel wat mensen een botte belastingverhoging doorvoert?

Wagenbezit wordt duurder belast

Van de twintig meest verkochte wagens zullen er zestien meer kosten. Dit betekent in de feiten dat de Vlaamse regering onder het mom van een groene hervorming een regelrechte belastingsverhoging doorvoert. Populaire wagens zoals een Volkswagen Polo diesel zullen meer gaan kosten.

Bonus/malus op basis van ecoscore

Open Vld vraagt dat de Vlaamse regering haar werk opnieuw doet en een eenvoudig en beter systeem uitwerkt. Dat kan bijvoorbeeld een bonus/malus-systeem zijn op basis van de ecoscore van auto’s. De ecoscore, uitgewerkt door het VITO en de VUB, geeft een helder beeld hoe vervuilend een auto is. Het houdt onder meer rekening met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de aarde (voornamelijk door CO2), luchtvervuiling (bijv door fijn stof en stikstofoxiden) en geluidsoverlast. Hoe dichter een auto de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker die is. Voor auto’s die de 100 benaderen moet er dan ook een bonus komen, voor auto’s met een lage score een malus. Ook het federaal systeem van kortingen zou zich in de toekomst best baseren op de ecoscore.

vrijdag 11 november 2011

Romelu en Freya

11/11/2011 - Het is nochtans een mooi verhaal, dat van Romelu Lukaku. Een jongen van bij ons die op zijn zestiende bij Anderlecht in de eerste ploeg voetbalt. Zo mooi is dat verhaal, dat aan hem zelfs een tv-serie werd gewijd. Want die jongen is sympathiek en hij spreekt ook nog Vlaams! Die jongen krijgt op zijn achttiende een transfer naar een voetbalclub van wereldformaat, toevallig de club van zijn jongensdromen.

En wat blijkt nu? De ouders van Romelu wonen in een sociale woning. Hoe kan dat nu toch, vraagt de pers zich luidop af. Die knaap verdient immers miljoenen! De nieuwszenders duikelen zelfs beelden op waar Romelu zegt dat hij voor zijn mama een huis wil kopen en hij heeft het ondertussen blijkbaar ook gedaan. Toch wonen zijn ouders in een sociale woning en volgens de pers zou ook vader Lukaku over een klein fortuin beschikken. Zijn die sociale woningen dan niet voorbehouden voor degenen die het echt nodig hebben? Voor degenen die niet de middelen hebben om zelf een huis te kopen en die het zelfs op de huurmarkt moeilijk hebben?

Ik wil mij niet uitspreken over één concrete zaak, dat zal zich wel uitwijzen. Maar als voormalig minister van Wonen en dus ook van de sociale huisvesting, is het algemene probleem mij zeer goed bekend. Laten we enkele puntjes op de i’s zetten. De sociale woningen zijn inderdaad bedoeld voor degenen die financieel het zwakst staan. Je kan enkel een sociale woning aanvragen wanneer je jaarinkomen onder een bepaalde grens zit. Die grens is echt niet hoog. Romelu komt in elk geval niet in aanmerking, bescheiden tweeverdieners ook al niet meer. Daarnaast is er ook een beperkte vermogenstoets: wanneer je een sociale woning wil, dan mag je niet al een andere woning hebben, niet in België en ook nergens anders in de wereld. Er zijn ook nog andere regels die de huisvestingsmaatschappijen toelaten om de meest behartenswaardige gevallen voorrang te verlenen. Om die twee redenen vind je in de sociale woningen vooral alleenstaande ouders en mensen die van een vervangingsinkomen moeten leven (invaliditeit, werkloosheid, pensioen). Tot daar de basis van het verhaal.

 1. Eerste ‘probleem’: mensen gaan vooruit in het leven. Wie vandaag onder de inkomensgrens zit, kan daar morgen boven gaan. Dat is natuurlijk géén probleem, maar heuglijk nieuws. Je moet mensen niet direct uit hun huis gaan zetten omdat ze werken en daardoor meer inkomsten hebben. Dat zou een verkeerde boodschap zijn, die mensen ontmoedigt om zich op te werken. Als minister van Wonen heb ik voor dat geval wel twee zaken geregeld: wie meer gaat verdienen, moet ook meer betalen, gradueel stijgend met de inkomsten, tot je de normale marktprijs betaalt. Ik heb daarnaast ook de mogelijkheid gecreëerd dat mensen hun sociale woning kopen. Wie het beter voor de wind gaat, kan blijven en zelf eigenaar worden. De sociale sector kan dan de opbrengst gebruiken om bij te bouwen, én je krijgt een sociale mix in de wijk. Dat lijkt me voor de meeste gevallen te volstaan.
 2. Tweede probleem: we controleren niet het hele vermogen van de kandidaat sociale huurder. We gaan alleen na of die persoon, of dat gezin, niet reeds eigenaar is van een eigen woning. Dat is gemakkelijk na te gaan indien die woning in België staat. Dat is veel moeilijker voor de rest van de wereld. Indien mensen niet eerlijk zijn als het hun eigendommen in het buitenland betreft, moet je kunnen samenwerken met overheden in andere landen. We hebben die samenwerking vandaag niet met een aantal landen. Daarom heb ik als minister van Wonen ook samengewerkt met de bevoegde federale minister om hierover akkoorden te proberen te maken met onder meer Turkije en Marokko. We moeten daar mee verder, want dit is een reëel probleem. Het is een kwestie van billijkheid, als je geen huis mag hebben in België, dan ook niet ergens anders.
 3. Derde probleem: Er wordt geen rekening gehouden met andere vermogens dan een eigen huis. Theoretisch kun je dus multi-miljonair zijn en toch in aanmerking komen voor een sociale woning. Het zal dan wel om zeer zeldzame gevallen zal gaan. Je zal al topvoetballer moeten worden of winnen met EuroMillions. Er zijn vast ook wel mensen in een sociale woning die een meer bescheiden vermogen hebben, door erfenis bijvoorbeeld. Fair, we kunnen wel eens de discussie voeren of we op een of andere manier daar rekening mee kunnen houden bij de toekenning van sociale woningen, of bij de berekening van de huurprijs. Gemakkelijk zal dat niet zijn en het is ook nog maar de vraag of het om meer dan een aantal enkelingen gaat die in dat geval in hun sociale woning willen blijven. Maar goed, laat ons dat meer eens bekijken. Eerlijk is eerlijk.

Ondertussen gaat het hard in de pers. Ik was dus meer dan benieuwd hoe de huidige minister van Wonen, Freya Vandenbossche, zou reageren op ‘het geval Lukaku’. Al zijn de miljonairs in de sociale woning dan misschien niet het meest dringende probleem, het spreekt wél tot de verbeelding. Als minister moet je reageren op zo’n storm in de pers.

Freya heeft gereageerd. En hoe! Minister Vandenbossche wil “dat elke Belg op zijn belastingbrief de intresten op zijn spaarboekje en de inkomsten uit zijn beleggingen aangeeft. Zo wil ze vermijden dat rijke mensen te weinig huurgeld betalen voor een sociale woning”.

Ik ben verbijsterd en ik ben ongetwijfeld niet de enige. Vooreerst: je moet een probleem van enkelen in de sociale huisvesting uiteraard niet oplossen met een draconische maatregel die impact heeft op alle Belgen. Ten tweede: Freya is Vlaams minister van Wonen, en géén federaal minister van Financiën. Het zou handig zijn als ze de problemen echt aanpakt, met de middelen waarover ze zelf beschikt, in plaats van ze naar een ander door te schuiven met een té gek voorstel. Ten derde: we betalen reeds een bevrijdende roerende voorheffing op roerende inkomsten. Ten vierde: ons spaargeld is meestal geld dat al flink belast werd, vooraleer het spaargeld werd...

En ga zo maar door. Het voorstel is eigenlijk té gek om het helemaal uit te spitten. De conclusie is hoe dan ook dat je de reële problemen in de sociale huisvesting niet oplost door onwerkbare voorstellen te lanceren. Alsjeblieft, Freya, berg die wilde plannen op en doe iets aan de echte problemen.
 • Doe iets aan de wachtlijsten!
 • Help er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun eigen woning kunnen verwerven!
 • Doe iets aan de huursubsidies die beloofd werden!
 • Help er voor te zorgen dat er ook privé voldoende betaalbare huurwoningen worden gebouwd!
 • Doe iets waardoor de huisvestingsmaatschappijen sneller gaan bouwen en de overheid sneller gaat vergunnen!
 • En blijf van de mensen hun spaarcenten af, ze hebben er hard voor gewerkt.

En laat Romelu nu maar voetballen. Hij doet dat echt goed.


vrijdag 4 november 2011

Jean-Paul Peuskens moet niet Limburg overtuigen maar wel de Sp.a-ministers in de Vlaamse regering

04/11/2011 - Het getuigt van goed bestuur als per dossier nog hooguit twee bestuursniveaus beslissen. Dat versnelt de besluitvorming en vermindert de bureaucratie. Daar kan niemand tegen zijn.

Op elk belangrijk principe moeten uitzonderingen mogelijk zijn omwille van specifieke behartenswaardige belangen. Dat geldt zeker voor het jeugdbeleid in Limburg. In tegenstelling tot bv Oost-Vlaanderen hebben wij nauwelijks grootstedelijke centra in de provincie. In Limburg is een provinciale aansturing van het jeugdbeleid wel nodig en belangrijk. Gent, Aalst, Sint-Niklaas kunnen hun eigen boontjes doppen en zullen voor hun jeugdbeleid rechtstreeks zaken doen en afspraken maken met de Vlaamse regering in Brussel. Voor Kortessem, Wellen, Leopoldsburg, ... is de afstand met Brussel eenvoudigweg te groot. Echter niet met de provinciale jeugddienst in Hasselt. Als gewezen schepen van Jeugd in Lanaken weet ik waarover ik spreek. In de tweede helft van de jaren '90 heb ik, samen met de provinciale jeugddienst, prachtige zaken kunnen realiseren voor de jongeren van Lanaken. Ik denk hierbij aan het jeugdhuis De Brik in Rekem waar met steun van de provincie - inhoudelijk en financieel - een repetitieruimte voor beginnende bands werd gebouwd. De provinciale jeugddienst stond toen onder de bezielende leiding van Eddy Brebels, vandaag gemeentesecretaris van Bocholt, de gemeente ook van gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Waar Jean-Paul Peuskens nu geen tijd moet in investeren, is de Limburgers en de Limburgse gemeentebesturen overtuigen. Die staan aan zijn kant. Waar Peuskens wel werk moet van maken is Pascal Smet overtuigen. Die is de Vlaamse minister van Jeugd en jawel, ook een socialist net als Peuskens. De maatregel om een streep te trekken door het provinciale jeugdbeleid, is genomen door CDV, SP.a en NVA, de partijen die de Vlaamse regering vormen. De partij van Peuskens, de SP.a, maakt dus deel uit van die Vlaamse regering en diezelfde SP.a levert ook nog eens de minister van jeugdzaken. Van twee zaken een, ofwel zwijgt men, ic de gedeputeerde van Jeugd, omwille van de betrokkenheid van zijn partij, de SP.a bij het afschaffen van het provinciale jeugdbeleid, ofwel overtuigt men de eigen SP.a-ers in de Vlaamse Regering om voor Limburg een perfect verdedigbare uitzondering toe te staan. Al de rest is praat voor de galerij.

donderdag 3 november 2011

Ribbelstroken nu standaard bij wegenwerken

03/11/2011 - Tijdens de werken aan de E17 werden ribbelstroken gebruikt als project om het aantal ongevallen te doen dalen en het blijkt te werken. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vraagt dat dit systeem, waar het kan, een standaard wordt bij wegenwerken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, schaart zich achter deze vraag.

Tijdens de zomer werden er ribbelstroken aangebracht aan de werken op de E17 ter hoogte van Zwijnaarde-Deinze. Na een aantal aanpassingen bleek het een positief effect te hebben en het aantal ongevallen te doen dalen.

Marino Keulen : “Het principe is simpel. Ribbelstroken worden aangebracht ter hoogte van snelheidswisselingen voor de werken en zorgen ervoor dat de wagen trilt als men erover rijdt. Het effect is dat een chauffeur die wat onachtzaam of niet alert was door deze trilling terug bij de pinken en oplettend is wanneer hij de werken bereikt.”

Twee types van ribbelstroken geprobeerd

Er werden eerst ribbelstroken aangebracht met een dikte van 5mm, een breedte van 50cm en een tussenafstand van 3 meter tussen twee stroken maar dit bleek weinig schudeffect te veroorzaken. De tweede poging verhoogde de ribbelstrook tot 8mm, de breedte werd 5cm en de tussenafstand 30cm. De chauffeurs werden letterlijk en figuurlijk wakker geschud.

Deze tweede versie werd positief onthaald door de VAB, Touring, de politie, de aannemers, de wegenwerkers, … Daarom stelde volksvertegenwoordiger Keulen voor de ribbelstroken, waar kan, als een standaard onderdeel te voorzien bij wegenwerken.

“De kostprijs van 17.000 euro om twee keren ribbelstroken te leggen en te verwijderen is weinig ten opzichte van de totale kost van enkele miljoenen euro voor dergelijke grote wegenwerken. Bovendien worden hier ongevallen met doden en zwaargewonden mee vermeden. Ik ben een fan van de ribbelstroken!” stelt Marino Keulen.

Overal ribbelstroken

Parlementslid Marino Keulen pleitte daarom ervoor om de ribbelstroken als een standaard mee op te nemen bij grote werken op autosnelwegen en andere gewestwegen. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits steunt deze vraag en besliste dan ook om ribbelstroken toe te passen op andere locaties op voorwaarde dat het lawaai van deze stroken de omgeving niet te veel tot last is.

dinsdag 1 november 2011

Euregio-ticket van De Lijn is een grote flop

01/11/2011- De Lijn investeert in verschillende manieren om tickets te kopen en voor verschillende zaken. Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) bekwam blijkt dat het Euregio-ticket geen succes kent maar dat andere initiatieven van De Lijn aantonen dat het ook anders kan. Een aanpassing is noodzakelijk volgens Keulen.

Sinds de start van het project Euregioticket in juli 2011 zijn er slechts 34 tickets verkocht. Nochtans kan met het ticket, dat 15,50 euro kost, onbeperkt gereisd worden met trein en bus in de provincies Belgisch en Nederlands Limburg, Luik en de Duitse regio Aken.

Dat het anders kan bewijzen volgens parlementslid Keulen de cijfers van de stadspas ‘cultuurontdekking’ in Brugge en Leuven. In Brugge gingen 650 kaarten de deur uit tussen begin 2010 en juni 2011. In Leuven gingen er sinds de start van de M-pas in oktober 210 tot en met juni 2011 een goede 225 exemplaren de deur uit.Online verkoop is de toekomstWat wel goed draait zijn de tickettenverkoop via de moderne verkoopsmethodes waar vooral het jonge publiek mee bereikt wordt. De verkoop via SMS en via internet loopt als een trein. De online aankopen stijgen constant : 4.367 in 2008, 11.157 in 2009 en 19.941 in 2010. Via SMS worden jaarlijks records gebroken : 226.849 ritten in 2008, 289.706 in 2009, 857.298 in 2010 en in de eerste zes maanden van 2011 werden reeds 1.235.290 ritten verkocht. Dat de verkoop snel stijgt ligt volgens Marino Keulen aan het feit dat men vroeger enkel kon aankopen via Proximus waar dit nu ook kan via Base en Mobistar maar de GSM is ondertussen ingeburgerd geraakt als betaalinstrument, vooral bij jongeren.“Dankzij deze automatische systemen kan De Lijn besparen in personeelskosten en administratie zonder aan dienstverlening in te boeten. Zo daalde in 2010 de tickettenverkoop aan een loket met 644.451 stuks. Een slimme investering dus waar Open Vld voor 200% achter staat en waar nog meer moet op ingezet worden!” duidt Marino Keulen.Falen van Euregio-ticket onderzoekenDe Lijn kan dus duidelijk inspelen op de noden en behoeften. De competentie om goede zaken op de rails te zetten heeft De Lijn dus in huis. Daarom vraagt Marino Keulen dat het project Euregioticket, dat nu niet goed draait, onderzocht wordt om te kijken waarom men de beoogde doelgroep niet bereikt en hoe de nodige aanpassingen kunnen gebeuren. “Een beslissing of aanpassing moet snel volgen want het systeem kost duidelijk veel meer dan het opbrengt” besluit Keulen.

zondag 30 oktober 2011

Geweldig nieuws voor Lanaken

30/10/2011 - Nieuws dat wat in de schaduw is blijven hangen, is de recente beslissing van Sappi in Zuid Afrika om 42 miljoen euro te investeren in de vestiging hier bij ons in Lanaken.

Die smak geld moet dienen voor bouw van een centrale voor warmtekrachtkoppeling. Die centrale moet oa dienen om de energiefactuur van sappi-lanaken fors te doen dalen. En dat maakt de positie van de fabriek internationaal, in de groep en daarbuiten, weer competitiever. Vooral belangrijk is dat ze op het hoofdkwartier in Zuid Afrika door deze beslissing hun vertrouwen in de toekomst van de fabriek in lanaken tot uitdrukking brengen. En dat is dan weer uitstekend nieuws voor de 580 werknemers die er aan de slag zijn. Sappi is de grootste werkgever en de grootste welvaartscreator van de gemeente. 

Geweldig nieuws dus voor heel Lanaken!

dinsdag 25 oktober 2011

De waarheid over het nieuwe sportcomplex met evenementenhal

25/10/2011 - Open Vld zorgt er voor dat er een nieuw sportcomplex komt op de terreinen vlakbij de Paters in Lanaken. Naast de nieuwe sporthal wordt ook de bouw van een nieuwe evenementenhal voorzien. Deze evenementenhal was een blikvanger in het Open Vld-verkiezingsprogramma. De realisatie ervan beantwoordt aan een reële behoefte die zich stelt. We realiseren dit project zonder belastingsverhoging en zonder extra kosten voor de sportverenigingen. Over dit project werd altijd open en transparant gecommuniceerd en werd met de betrokkenen uitgebreid overleg gevoerd.

Omdat de oppositie (CD&V) nu met haar initiatief van een zogenaamde ‘volksraadpleging’ onze projecten verdacht maakt en veel onzin erover vertelt, zetten wij van Open Vld voor U nog even de puntjes op de i’.

Wat is de waarheid?

Wat is NIET waar?
Een evenementenhal waar niemand zit op te wachten ?  
Onzin! Een hal waar grotere evenementen voor 1500 personen ongestoord kunnen georganiseerd worden is een gemis in Lanaken. Alle verenigingen erkennen dit gemis.  Nu worden soms grote evenementen georganiseerd in de ontmoetingscentra die niet alleen  storend zijn voor de omgeving maar die dikwijls ook georganiseerd worden door organisaties die totaal geen binding hebben met het kerkdorp.  Eigenaardig: Ook de CD&V heeft bij de vorige verkiezingen de bouw van een evenementenhal als een doel naar voor geschoven. Nu wij dit daadwerkelijk realiseren, veranderen zij van gedacht… 

Onbetaalbaar ?   
Niet waar!  Onze gemeente is financieel gezond en we willen en zullen dit ook zo houden. De bouw van een nieuwe sporthal met evenementenhal zal geen invloed hebben op de belastingen die wij aan onze inwoners vragen. Het is niet met de Open Vld dat de belastingen zullen stijgen. Het tegendeel is waar. Open Vld heeft  een belastingvermindering doorgevoerd van 2 miljoen euro in deze legislatuur. Ondanks deze belastingvermindering hebben wij een reserve kunnen opbouwen van meer dan 13.000.000 euro. Een gedeelte van deze reserve ( +/- 3 miljoen euro ) zal gebruikt worden om het project te financieren.  Dit project zal geen invloed hebben op andere investeringen zoals de  noodzakelijke herstelling en onderhoud van wegen, investeringen in het  woon en zorgcentrum voor ouderen, investeringen in de economische ontwikkeling van Lanaken, politie en brandweer, netheid van Lanaken, toeristische infrastructuur, jeugd, enz. Daarnaast krijgen we voor dit project trouwens belangrijke financiële steun van de Vlaamse overheid, namelijk 350.000 euro per jaar.  Omdat de versleten sporthal Sint Servaes wordt gesloten, besparen we jaarlijks 100.000 euro. Op die manier is de bouw van het nieuwe sportcomplex perfect betaalbaar.  Zonder verhoging van de belastingen en zonder dat we andere taken verwaarlozen.

Te weinig inspraak ?  
Onzin!  De plannen werden gedurende drie volle dagen uitvoerig met alle betrokkenen besproken. Het hele project werd ook uitvoerig besproken op een speciale gemeenteraad.  Ook met de verenigingen werd een bijzondere bijeenkomst gehouden, hun wensen en verzuchtingen werden mee in de plannen opgenomen.
Jagen wij de verenigingen op kosten?  Helemaal niet! alle verenigingen en clubs van Lanaken zullen hun sport en activiteit op dezelfde manier kunnen uitoefenen. Dit zal geen extra financiële last voor de vereniging betekenen. Zij zullen overigens steeds vrij mogen kiezen of zij hun sport of activiteit willen organiseren in de sporthal van Rekem, Veldwezelt of de nieuwe sporthal in Lanaken.

Geen evenementen meer in de deelgemeenten?  
Natuurlijk zal dat wel nog kunnen! Het is helemaal niet de bedoeling dat de verenigingen uit de kerkdorpen hun activiteiten in Lanaken-Centrum zullen moeten organiseren. Met de nieuwe evenementenhal zorgen we wel voor een alternatief voor evenementen die van buiten Lanaken georganiseerd worden.  Bepaalde grootschalige evenementen horen niet langer thuis in het Cultureel Centrum, omwille van vooral praktische redenen. De nieuw te bouwen evenementenhal zal daar een uitwijkmogelijkheid voor bieden.

Moeten de sporthallen in Veldwezelt en Rekem verdwijnen 
Helemaal niet!  Net het omgekeerde gebeurt, we blijven investeren in deze twee sporthallen. Zo komt er in Rekem een nieuwe vloer.  Zo blijven deze twee sporthallen de thuishaven blijven van wie er vandaag sport en dat in de toekomst verder wil blijven doen. 

Tennisclub en atletiekpiste bedreigd?    
CD&V beweert dat de tennisclub en de atletiekpiste uit het Domein Pietersheim moeten verdwijnen. Dit is een puur verzinsel.  De tennisclub en de piste blijven. Open Vld bouwde tezamen met atletiekverenging ATLA een prachtige atletiekpiste. Een accommodatie die ons in heel Limburg benijd wordt.  Er is geen haar op ons hoofd die ook maar overweegt om aan dit pareltje van een accommodatie te raken.  De tennisclub Lanaken is met zijn 800 leden één van de grootste clubs uit Limburg. Nergens in Limburg is er een tennisclub die over zo’n mooie accommodatie in een mooie groene omgeving gelegen is. Op vraag van onze tennisclub willen wij zelfs bijkomende “mini” tennisvelden aanleggen om de beginnende jongeren nog een betere begeleiding en training te kunnen aanbieden. Wel moet er een oplossing gezocht worden voor het wild parkeren in het park Pietersheim en proberen wij de auto te bannen uit het domein.

Open Vld is altijd zeer transparant en eerlijk geweest. We betreuren dat de CD&V onze inwoners overspoelt  met onjuiste informatie en valse insinuaties. We hopen dat we u met deze toelichting nogmaals duidelijkheid geven over onze plannen.

Guido Willen                                                                          Marino Keulen
Burgemeester                                                                      Voorzitter van de gemeenteraad

dinsdag 11 oktober 2011

Nieuwe spiegelafstelplaatsen vermijden dodelijke ongevallen

11/10/2011 - Eind oktober van dit jaar zullen er 12 nieuwe spiegelafstelplaatsen voor vrachtwagens operationeel zijn blijkt uit de gegevens die Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) te pakken kreeg. Spiegelafstelplaatsen zijn zeer nuttig om ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers te vermijden. Aan kruispunten bevinden zwakke weggebruikers zich dikwijls in de dode hoek van de spiegels van de vrachtwagen en geraken zo dikwijls onder de wielen terecht.

Volksvertegenwoordiger Marino Keulen : "Jaarlijks vallen er ongeveer een 9 doden, 13 zwaar gewonden en een 45 lichtgewonden te betreuren volgens cijfers van het BIVV (Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid) die gebeuren door de dode hoek bij de spiegels van de vrachtwagens. Investeren in spiegelafstelplaatsen redt dus mensenlevens!"

Er waren reeds drie spiegelafstelplaatsen (H. Essers Wilrijk, Nike site Laakdal, N702 t.h.v. weegbrug Hasselt), dit jaar kwamen er 10 bij (Luchthaven Oostende, Gheeraert Transport Zedelgem, Haven Zeebrugge, Transportcentrum LAR Menen, Opleidingscentrum De Nestor haven Gent, DBT Bulktransport Kalmthout, Vervoer Verbessem Kontich, BASF Antwerpen, GOBO Transport Lanaken, Alders Transport Overpelt) en er volgen dit jaar nog twee (Grensinspectiepost linkeroever haven Antwerpen, Kempisch dok rechteroever haven Antwerpen). De gemiddelde kostprijs van een spiegelafstelplaats is 5.318,85 euro en er werd budget voorzien voor 20 spiegelafstelplaatsen.

Er is dus nog ruimte voor 8 bijkomende locaties die mee kunnen helpen het aantal slachtoffers te doen dalen. Marino Keulen roept dan ook bedrijven, gemeenten en politiezones op de nodige voorstellen te doen zodat er zo snel als mogelijk kan overgegaan worden tot de bepaling van de laatste locaties en deze vlug kunnen gerealiseerd worden.

De Lijn kan door een éénmalige investering jaarlijks 6,5 miljoen euro besparen.

11/10/2011 - Het project Eco-driving van De Lijn dat startte in 2010 leert dat het gemiddeld verbruik van de bussen 15% lager kan. Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) heeft uitgerekend dat Eco-driving laten volgen door alle chauffeurs die in dienst zijn bij De Lijn een jaarlijkse besparing oplevert van 6,5 miljoen euro. "Dit is nu iets waar ze van gas mogen op geven! " aldus Marino Keulen.

Eind 2010 startte De Lijn met het project Eco-driving waarbij een aantal chauffeurs van De Lijn via een opleiding leren anticiperen op verkeerssituaties, constanter rijden, beter remmen en rekening houden met het overige verkeer. Het gevolg is minder verbruik maar ook de verandering in rijgedrag levert meer veiligheid en comfort op voor de reizigers.

"Het verbruik daalde in het proefproject gemiddeld met 15%. Als je weet dat De Lijn jaarlijks 51.375.099 liter brandstof verbruikt voor een bedrag van 43.530.814 euro dan kan er jaarlijks 6.529.622 euro bespaard worden als we alle chauffeurs van De lijn, 5.206 chauffeurs, deze opleiding laten volgen.", duidt Marino Keulen en in één adem legt hij verder uit wat de kost is : "De investeringskost is eigenlijk éénmalig. Het kost 1.073 euro om vier chauffeurs een dagopleiding te laten volgen ofwel 1.395.973 euro om dit te doen voor alle 5.206 chauffeurs die bij De Lijn in dienst zijn."

Hierin investeren is een slimme investering volgens Marino Keulen want reeds het eerste jaar brengt de investering meer op dan ze kost, de jaren erna zijn pure winst en zowel de veiligheid van de passagiers als het milieu is ermee gediend. Iedereen is winnaar!

woensdag 28 september 2011

Ze werken voor jou!

28/09/2011 - Hoe de Vlaamse parlementsleden voor jou werken wordt van dichtbij opgevolgd door drie politicologen. Om de burger dit mee te laten volgen hebben ze de website www.zewerkenvoorjou.be ontwikkeld.

Uiteraard is niet alles te plaatsen in cijfertjes of betekent veel aanwezig zijn nog niet dat dit parlementslid zijn/haar mond open doet en weegt op de beslissingen.

De mensen die mij kennen weten dat ik hard werk, geen muurbloempje ben dat stilletjes op zijn stoel zit maar steeds actief deelneem. Zo hoort het ook want parlementsleden zijn politici, moeten de mening van het volk vertegenwoordigen door standpunten in te nemen en hard te werken.

Mijn persoonlijk profiel op deze website kan je vinden op "http://www.zewerkenvoorjou.be/parlementair.php?i=1834"

dinsdag 27 september 2011

Meer geld voor de gemeenten

27/09/2011 - Meer geld voor de gemeenten. Da's wat de vvsg, de vereniging van vlaamse steden en gemeenten, vraagt aan de Vlaamse en de in de maak zijnde federale regering. 

Vandaag hebben onze gemeenten financieel het heel moeilijk. De gemeenten staan het kortste bij de mensen en zijn zeer belangrijk voor de dienstverlening. Onze gemeenten doen daarvoor ontzettend hun best maar dat kost geld, waarvan er tekort is. Ik word op 1 januari burgemeester en hou mijn hart vast voor de toekomst van de gemeentelijke financien. En dan is lanaken nog een van de beste leerlingen van de klas! Wij hebben financiele reserves. Ik ondersteun de vraag van de vvsg naar meer geld. Alleen tem 2015 moeten alle overheden samen ruim 20 miljard euro besparen! 

De massaliteit van dat bedrag is niet te bevatten. Dat betekent de broeksriem aanhalen. Dus het met minder gaan doen! Iedereen weet dat, maar daar ook consequenties aan koppelen?

maandag 26 september 2011

Assessment voor elke scholier

26/09/2011 - Pleidooi voor een grondige evaluatie bij afsluiten van de schoolloopbaan | Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) pleit voor een betere en nuttiger evaluatie van leerlingen bij het beëindigen van de leerplicht. Dit moet hen helpen bij de keuzes in verband met hun intrede op de arbeidsmarkt of voor verdere studies. “De meeste jongeren gaan minstens vijftien jaar voltijds naar school”, zegt Keulen, “ze stappen er als kleuters in en als jongvolwassenen komen ze er weer uit. Na al die jaren op de schoolbanken, verdienen zij echt wel een evaluatie waar ze wat aan hebben”.


In België geldt de leerplicht van zes tot achttien jaar. De meesten jongeren gaan minstens vijftien jaar voltijds naar school. Ze zijn er als kleuter ingestapt, ze stappen er als jongvolwassenen weer uit. Eens zij achttien zijn, gaan velen op zoek naar een plaats op de arbeidsmarkt.  De meest ondernemende beginnen binnen enkele maanden misschien al een eigen zaak.  Anderen studeren nog verder in ons hoger onderwijs.  Dit zijn allemaal moeilijke keuzes, die van grote invloed kunnen zijn op het verdere leven van de meisjes en jongens die voor die keuzes staan.

Goed advies is in elk van deze gevallen van goudwaarde. Onze scholen zouden het best geplaatst moeten zijn om dergelijk advies te kunnen geven. Nochtans verlaten achttienjarigen het secundair onderwijs zelden met meer dan een rapport met cijfers voor de verschillende vakken waarvoor zij examen hebben afgelegd. In een aantal gevallen krijgen zij ook een advies in verband met studiekeuze mee van hun school of van het CLB. Meer zit er doorgaans niet in. Eigenlijk is dat een magere evaluatie, na twaalf jaar voltijdse leerplicht.  De jongeren die we de wereld in sturen om te werken, te ondernemen of te studeren, verdienen beter.

Eigenlijk zou ons onderwijssysteem in staat moeten zijn om  onze jongeren een evaluatierapport mee te geven, met aandacht voor hun persoonlijkheid, hun vaardigheden en hun competenties. Op die manier zou de jongere beter inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden, zijn of haar sterktes, zijn of haar verbeterpunten. Een beter zelfinzicht zou kunnen helpen bij het maken van keuzes qua werk en/of verdere studies. Zo moeilijk kan het ook niet zijn om een degelijke evaluatie te maken. We zien dat op de arbeidsmarkt dergelijk ‘assessment’  in een dag tijd gemaakt kan worden, en dat de rapporten die daarvan het resultaat zijn doorgaans een goed beeld schetsen van de persoonlijkheid van de betrokkene, en van zijn of haar vaardigheden en competenties.  Waarom zou dat dan niet kunnen bij het afsluiten van een periode van twaalf jaar voltijds onderwijs?

Bovendien zou een dergelijke evaluatie ook het signaal geven aan onze jongeren dat er in het leven ook nog andere zaken zijn dan al dan niet hoog kunnen scoren op examens. Met zo’n evaluatie zouden we hen ook kunnen helpen om een juister zelfbeeld te hebben, waar het bijvoorbeeld gaat over hun persoonlijkheid, hun sociale en communicatieve vaardigheden, hun vaardigheden om problemen op te lossen, hun creativiteit, enzovoort.  Dit zijn zaken die hun latere beroepsleven minstens even veel zullen bepalen als hun competentie om kennis te demonstreren op een examen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen wil een debat op gang brengen rond de problematiek van de evaluatie bij einde schoolloopbaan. Daarom heeft hij vandaag Minister Smet geïnterpelleerd in de Commissie Onderwijs van het Vlaamse Parlement. Marino Keulen: “Ik heb de Minister van Onderwijs gevraagd om daarover na te denken, en er werk van te maken. Laat ons dit bespreken met de jeugdsector, met de werkgevers, met het hoger onderwijs. Laat ons uitzoeken welke evaluatie echt waardevol is voor de jongere zelf en laat ons dat dan ook realiseren. Na twaalf jaar op de schoolbanken verdienen die jonge dames en heren dat eigenlijk wel”.

Het voorstel voor een bredere evaluatie van leerlingen bij het einde van hun schoolloopbaan van Marino Keulen, werd in de Commissie algemeen gesteund, ook door de leden van de meerderheid, met name mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a), mevrouw Kathleen Deckx (sp.a) en mevrouw Sabine Poleyn (cd&v).

De heer Minister van Onderwijs, Pascal Smet, was het idee ook genegen en zei dat hij dit wil laten uitwerken en opnemen in het decreet leerlingenbegeleiding, als een uitwerking van het ‘persoonlijk leerlingendossier’ dat hij daarin wil voorzien. Minister Smet verklaarde ook nog dat dit een opdracht zou zijn van de Klassenraad en het CLB.

donderdag 22 september 2011

Keulen geeft De Lijn compliment

22/09/2011 - Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) is verheugd dat De Lijn volop bezig is met het realiseren van 754 realtime informatieborden. Elk jaar interpelleert Keulen Vlaams minister Crevits over de klachten die De Lijn en de Vlaamse ombudsman binnen krijgen. Een heel groot deel van deze klachten gaat over het ontbreken van informatie over de duurtijd van de vertraging van bus of tram.
Vorig jaar kreeg De Lijn 38.201 klachten binnen waarvan 6.991 gaan over het niet rijden, te laat rijden of te vroeg vertrekken van de tram of bus.  “In mijn oproep om de reiziger meer informatie te geven en zo ergernis te vermijden sta ik niet alleen.  Dit probleem is een jaarlijks terugkerend item in het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsman, ook in het jaarverslag van 2010 waar er gepleit wordt om te zorgen voor precieze, praktische en tijdige informatie.” aldus parlementslid Keulen.
Marino Keulen : “De ideale oplossing voor veel ergernis is het plaatsen van realtime informatieborden waarmee de reiziger perfect op de hoogte wordt gehouden van de rijtijden en dus ook vertragingen van de bus of tram.  Veel ergernis en dus ook hopen klachten kunnen hiermee vermeden worden.”

“Dat deze boodschap ook bij De Lijn is doorgedrongen blijkt uit het antwoord dat ik kreeg op mijn parlementaire vraag” aldus Keulen.  In totaal gaat De Lijn 754 realtime informatieborden plaatsen voor een bedrag van 9.452.144 euro.  De borden zijn van de firma SPIE en bevatten allemaal een SIM-kaart waardoor men op elk moment de nodige nieuwe informatie kan doorsturen naar het bord en zo de wachtende reiziger bereikt.

208 borden zijn reeds geplaatst waarvan 147 reeds actief.  Momenteel staan er in elke provincie van deze borden behalve in de provincie Limburg maar er volgen nog 546 borden.  Hierdoor krijgen we de volgende verdeling :

-    Antwerpen : 239
-    Limburg : 81
-    Oost-Vlaanderen : 190
-    Vlaams-Brabant : 86
-    West-Vlaanderen : 158

Volgens Marino Keulen wordt door dit positieve initiatief van De Lijn gehoor gegeven aan een reeds jarenlange bestaande vraag en zal dit er mee voor zorgen dat het aantal klachten over De Lijn terug kan dalen.  Spijtig genoeg zijn er nog heel wat zaken die kunnen verbeterd worden bij De Lijn maar dit initiatief stemt Volksvertegenwoordiger Keulen hoopvol omdat dit nu een perfect voorbeeld is hoe De Lijn haar klanten centraal kan stellen en dat is volgens hem de juiste ingesteldheid.

donderdag 18 augustus 2011

De boerka is terecht verboden

18/08/2011 - Sommige mensen kunnen het provoceren niet laten. Neem nu de Franse zakenman Rachid Nekkaz. Hij betaalt de opgelegde boetes voor dames die een boerka dragen terwijl dat intussen wettelijk is verboden. Dat boerka-verbod staat los van geloof of een overtuiging. 

Iedereen die zich op straat begeeft moet identificeerbaar zijn. Concreet betekent dat dat het gezicht m.n de ogen, mond, neus en wangen zichtbaar moeten zijn. Dat heeft dus met veiligheid te maken. Het zou anders voor criminelen makkelijk zijn zich onder een boerka weg te steken. Verder kan je van een beschaafde samenleving niet verdragen dat zij vrouwen laat rondlopen onder boerka-tenten waardoor elk contact voor die vrouwen met de buitenwereld of medemensen onmogelijk wordt. Dus naast veiligheidsoverwegingen spelen ook mensenrechten een belangrijke rol in het uitvaardigen van dat boerka-verbod !

dinsdag 19 juli 2011

Vlaamse regering verdoezelt belastingverhoging met ingewikkeld BIV-systeem

19/07/2011 - ‘Werk aan eenvoudiger en beter BIV-systeem op basis van ecoscore’ | Vlaams parlementslid Marino Keulen is bijzonder negatief over de nieuwe BIV van de Vlaamse regering. “Het is goed dat men het wagenpark wil vergroenen, maar de uitwerking loopt volledig mank. De nieuwe BIV is niet alleen ondoorzichtig en complex, het dreigt ook voor heel veel mensen een botte belastingverhoging te worden. Open Vld vraagt daarom dat de Vlaamse regering het voorstel afvoert en dat men kiest voor een eenvoudig systeem, bijvoorbeeld een bonus/malus op basis van de ecoscore.”

De Vlaamse regering is er in geslaagd een bijzonder complex systeem uit te dokteren voor de belasting op inverkeersstelling. Marino Keulen: “Een kat kan in de nieuwe BIV haar jongen niet meer in terugvinden. Heeft men het systeem bewust zo complex gemaakt om te verdoezelen dat men voor heel wat mensen een botte belastingverhoging doorvoert? Niet voor niks kregen de plannen van de Vlaamse regering een uitermate negatief advies van de Inspectie van Financiën.”

Kleinere en middelgrote gezinswagens aangepakt
Uit de korte tabel die de Vlaamse regering zelf bekendmaakte, leer je alvast dat populaire kleinere en middelgrote gezinswagens een pak meer gaan betalen.Voor een Opel Astra diesel stijgt de BIV van 61,5 naar 231,86 euro (x4), voor een Opel Corsa benzine gaat de BIV van 61,5 naar 279,82 euro (bijna x5).

De kleine en middelgrote gezinswagens zijn de grootste groep van de nieuwe inschrijvingen: 30,5% ofwel 167.000 inschrijvingen in 2010. Bovendien roomt de Vlaamse regering de korting die je als automobilist van de federale overheid krijgt af. Een voorbeeld: voor een Opel Corsa diesel met een CO²-uitstoot van 105 gram krjig je 3% korting op je factuur, maar de BIV stijgt van 61,5 naar 151,9 euro.

Opvallend is ook dat de Vlaamse regering de bedrijfswagens volledig links laat liggen. Dat om iets aan de BIV voor bedrijfswagens te kunnen wijzigen een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten noodzakelijk is, zal daarbij wel geen toeval zijn. “De Inspectie van Financiën noemt het nog beleefd ‘onvolmaakte stappen’. Maar eigenlijk bedoelen ze dat dit kunst- en vliegwerk van het slechtere soort is,” merkt Keulen op.

Bonus/malus op basis van ecoscore
Open Vld vraagt dat de Vlaamse regering haar werk opnieuw doet en een eenvoudig en beter systeem uitwerkt. Dat kan bijvoorbeeld een bonus/malus-systeem zijn op basis van de ecoscore van auto’s. De ecoscore, uitgewerkt door het VITO en de VUB, geeft een helder beeld hoe vervuilend een auto is. Het houdt onder meer rekening met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de aarde (voornamelijk door CO2), luchtvervuiling (bijv door fijn stof en stikstofoxiden) en geluidsoverlast. Hoe dichter een auto de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker die is. Voor auto’s die de 100 benaderen moet er dan ook een bonus komen, voor auto’s met een lage score een malus. Ook het federaal systeem van kortingen zou zich in de toekomst best baseren op de ecoscore.

“De Vlaamse regering gooit haar BIV-voorstel beter meteen in de prullenmand,” besluit Marino Keulen. “Het is te complex en een verdoken belastingverhoging voor heel wat gezinnen. Werk daarom aan een eenvoudiger en beter systeem, op basis van de ecoscore.”

vrijdag 8 juli 2011

Waarom België niet mag splitsen

08/07/2011 - Mijn stelling dat iedereen (de drie gewesten) armer wordt bij een scheiding van het land is géén populistische bewering, maar mijn eerlijke overtuiging die ook kan onderbouwd worden met argumenten.

Bij een chaotische scheiding, dat wil zeggen, zonder akkoord tussen de drie gewesten zal de kost ongetwijfeld bijzonder groot zijn. Al is het alleen maar omdat allerlei administraties ontdubbeld zullen moeten worden zonder overleg, of omdat buitenlandse investeerders afgeschrikt worden.

Maar zelfs bij een georganiseerde scheiding zal de rekening voor Vlaanderen op korte en middellange termijn negatief zijn. Bovendien zou een dergelijk akkoord pas bekomen kunnen worden als Vlaanderen bereid is nog een lange tijd solidair te blijven met Brussel en Wallonië.

We zouden hierover uren kunnen praten. Ik geef maar enkele elementen. Ze hebben allemaal te maken met het feit dat Vlaanderen verliest indien Brussel plots in het buitenland zou liggen.
 • De economische verwevenheid tussen Brussel en Vlaanderen is bijzonder groot. Het verlies van Brussel zou een zware klap zijn voor de Vlaamse economie en voor onze uitstraling in het buitenland. Vergeet niet dat we leven van de export.
 • Tweehonderdduizend Vlamingen gaan dagelijks in Brussel werken. Zelfs als al die jobs blijven bestaan, verliezen we in Vlaanderen veel inkomsten indien Brussel buitenland zou worden. Volgens toepassing van het bestaande internationale recht worden de persoonsbelastingen betaald in het land waar men werkt. In dit geval betalen die 200.000 goedbetaalde Vlamingen hun belastingen voortaan in Brussel!
 • De splitsing van het land zou in elk geval ongerustheid veroorzaken op de financiële markten. Zal België zijn schulden nog kunnen betalen? Zeker in het geval van een eenzijdige scheiding, zonder akkoord over de staatschuld, zouden de gevolgen niet te overzien zijn. Je riskeert zelfs een Griekenlandscenario, waarbij het niet meer mogelijk is om geld te ontlenen. Op dezelfde manier kan een splitsing er toe leiden dat investeerders wegtrekken uit België, met banenverlies als gevolg. In elk geval zal er een periode zijn waarin geen nieuwe investeringen worden gedaan.
 • Verhuiskosten voor 20.000 Vlaamse ambtenaren, weg uit Brussel? 
 • Geen Vlaamse inkomsten meer voor het feit dat de Eu en de NAVO, en honderden andere internationale organisaties in Brussel gevestigd zijn.
 • Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn nog steeds elkaars belangrijkste handelspartners...
 • Er ontstaat een fiscale concurrentie tussen de Gewesten, waardoor de inkomsten van de vennootschapsbelasting ongetwijfeld dalen. Brussel heeft trouwens de beste troeven in die strijd.
Enzovoort, enzoverder.
 • de transfers worden door de Vlaamse regering zelf geschat op een kleine zes miljard per jaar. Die vallen maar weg indien er geen enkele solidariteit meer zou zijn in de belastingen of de sociale zekerheid. Bij een onderhandelde scheiding zal dat nooit onmiddellijk zijn. Bovendien worden die transfers kleiner, omdat de pensioenkost en de vergrijzingskost in Vlaanderen sneller stijgt dan in de andere twee gewesten.
 • kost van het koningshuis: In de plaats van één staatshoofd zullen er straks twee of drie onderhouden moeten worden. Al is een Vlaamse president op termijn misschien goedkoper dan een een Koning, bij opstart en installatie zullen de kosten ongetwijfeld groter zijn.
 • om het personeel bij de NMBS af te bouwen, is het niet nodig het land te splitsen...
 • het bestuur van het land wordt nu geblokkeerd door de communautaire strijd. Dat zal ons veel kosten Maar bij een splitsing zullen ook vele jaren verloren gaan in strijd. En ook dat zal bijzonder veel kosten.
 • Vlaanderen zou inderdaad misschien een strenger asielbeleid voeren. Maar eigenlijk is het asielbeleid iets wat Europees moet gebeuren. Wie om het even waar in Europa als asielzoeker erkend wordt (ook in Wallonië), kan Vlaanderen binnen komen... De grote toevloed van nieuwkomers zit trouwens ook niet in het asielbeleid, maar via de gezinshereniging. Na de recente aanpassingen van de federale wetgeving kan je niet veel verder meer gaan, omwille van het Europese recht.
Enzovoort.

Om al die redenen ben ik ervan overtuigd dat op korte en middellange termijn de scheiding voor alle drie de gewesten een verarming zou betekenen. Op lange termijn is dat moeilijker voorspelbaar. Maar wie wil er eerst tien of twintig jaar op achteruit gaan?

Mijn redenering is niet op emoties gebaseerd, maar op praktische economische overwegingen. De enige verstandige oplossing is een grondige hervorming van het land, met een doorgedreven responsabilisering van de gewesten. We kunnen alleen maar hopen dat ook de franstaligen dat uiteindelijk gaan inzien.

dinsdag 5 juli 2011

Gehandicapten niet gewild bij overheid

05/07/2011 - Bij de Vlaamse overheid werken veel te weinig mensen met een arbeidshandicap. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van bestuurszaken Geert Bourgeois aan Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open VLD). De Vlaamse overheid haalt zijn eigen doelstellingen niet, vindt Keulen.

Lees hier het volledige artikel in HBVL.

donderdag 30 juni 2011

LED-verlichting autowegen blijft in het donker steken

30/06/2011 - In een resolutie stellen Open Vld en Groen! samen voor om een proefproject te starten voor LED-verlichting langs autosnelwegen in Vlaanderen. Deze namiddag werd de resolutie in het Vlaams Parlement toegelicht door Sas van Rouveroij en Marino Keulen (Open Vld).

Met de resolutie willen de ondertekenaars Vlaanderen ervaring laten opdoen met LED-verlichting via een proefproject. Dat project sluit bovendien perfect aan op het verlichtingsplan dat minister Hilde Crevits vandaag heeft voorgesteld. Sas van Rouveroij : "Ervaring uit Nederland, waar de eerste autosnelweg ter wereld met LED-verlichting ligt, leert dat over een afstand van 7 kmjaarlijks 180.000 kWh kan bespaard worden. Dat komt overeen met 50 huishoudens. Bovendien levert dit Nederland een positief imago op als vooruitstrevende regio."

In de commissie kreeg de resolutie van Open Vld en Groen! de steun van LDD maar CD&V, SP.A, N-VA en VB stemden ze weg.

"Waar Nederland reeds denkt aan de toekomst moeten we vaststellen dat men in Vlaanderen, in ieder geval toch deze meerderheid, niet zo vooruitstrevend is. De meerderheid zegt wel steeds dat ze van Vlaanderen een innovatieve regio wil maken. Maar na de woorden blijven de daden ook hier achterwege", aldus Marino Keulen.

dinsdag 28 juni 2011

Verkeersproblematiek van Vlaams-Brabant is ieders probleem

28/06/2011 - Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) wilt dat de verkeersproblematiek in Vlaams-Brabant hoog op de agenda blijft staan ondanks de aandacht die naar Antwerpen gaat. Door de provincie Vlaams-Brabant stroomt, net zoals langs Antwerpen, enorm veel verkeer. Veel verkeerscongesties vind je in Vlaams-Brabant met nadelige effecten op de lokale wegen maar ook voor iedereen die door Vlaams-Brabant moet of in Brussel moet zijn.

Marino Keulen, die zelf al 24 jaar van en naar Brussel pendelt, stelt : "Uiteraard weet iedereen wat de huidige symptomen zijn, we zien dit dagelijks, maar het is belangrijk om te weten vanwaar het verkeer komt, waar het naartoe gaat en hoe toekomstige verkeersstromen eruit zullen zien. In de komende jaren zullen verschillende onderzoeken alles goed in kaart moeten brengen om dan tot snelle oplossingen te komen."

"In deze problematiek is iedereen bondgenoot van de provincie Vlaams-Brabant want elke weggebruiker rijdt wel eens door Vlaams-Brabant voor zijn/haar werk of voor een uitstap. Een reden temeer waarom ik hiervoor blijvende aandacht wil en hier vragen over stel aan de bevoegde minister." aldus een betrokken Marino Keulen.

Volgende onderzoeken zijn gepland of lopen voor een totaal van 1.712.900 euro :
 • E40 Sint-Stevens-Woluwe - Sterrebeek, einde van de lopende studieopdracht is voorzien voor dit najaar.
 • Tactische studie over doorstroming op E40 en E314, einde van de lopende studieopdracht ligt begin 2012.
 • De studieopdracht voor plan-MER van de E411 Bierges - Leonardkruispunt wordt in 2012 afgerond.
 • Omvorming van de N203a/A8 te Halle tot volwaardige hoofdweg, einde van de lopende studieopdracht ligt in 2014.
 • R0 Leonardkruispunt – Tervuren en Wezembeek-Oppem - Tervuren, men gaat een studie doen maar moet nog starten met de voorbereiding ervan.
 • De studieopdracht over de R0 Waterloo – Groenendaal kan pas afgerond worden na afloop van de werken van TUCRail/Infrabel.
In bijlage vindt u dan ook de laatste vraagstelling en het antwoord van de minister over aankomende onderzoeken.

maandag 27 juni 2011

Marino Keulen steunt oproep VAB voor spoedaanpak spitsstroken

27/06/2012 - Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) kan zich volledig vinden in de oproep van VAB in verband met het invoeren van spitsstroken. ‘Ik zie enkel voordelen’, aldus Keulen.

Marino Keulen : “In het verleden kwam dit idee reeds ter sprake en schaarde ik mij hier volmondig achter. De praktijkervaring in Nederland toont aan dat het mogelijk is en tot mooie resultaten leidt zoals op sommige locaties 68% minder files."

“We moeten open staan voor nieuwe ideeën om de huidige verkeersknoop te ontwarren op voorwaarde dat het betaalbaar, snel uitvoerbaar en veilig is. Laten we in deze leren uit Nederland en niet zelf het warm water uitvinden en ons beperken tot één proefproject, E313 richting Hasselt, maar kijken waar dit allemaal mogelijk is in Vlaanderen!”, zegt Marino Keulen.

“Indien we dit ook toepassen op locaties waar nu reeds duidelijk is dat een extra rijstrook soelaas brengt dan kan de aanleg van een spitsstrook een eerste snelle stap zijn. Bovendien zijn er locaties zoals de E40 tussen Sterrebeek en Bertem die breed genoeg zijn zodat door enkel de wegmarkering aan te passen men reeds een spitsstrook kan voorzien”, poneert Marino Keulen.

Marino Keulen stelt daarom voor dat minister Crevits de vraag van VAB om nu reeds een programma op te stellen mee onderschrijft. Van Open Vld mag het vooruit gaan want we staan met zijn allen al te lang stil.

Marino Keulen steunt oproep VAB voor spoedaanpak spitsstroken

27/06/2011 - Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) kan zich volledig vinden in de oproep van VAB in verband met het invoeren van spitsstroken. ‘Ik zie enkel voordelen’, aldus Keulen.

Marino Keulen : “In het verleden kwam dit idee reeds ter sprake en schaarde ik mij hier volmondig achter. De praktijkervaring in Nederland toont aan dat het mogelijk is en tot mooie resultaten leidt zoals op sommige locaties 68% minder files."

“We moeten open staan voor nieuwe ideeën om de huidige verkeersknoop te ontwarren op voorwaarde dat het betaalbaar, snel uitvoerbaar en veilig is. Laten we in deze leren uit Nederland en niet zelf het warm water uitvinden en ons beperken tot één proefproject, E313 richting Hasselt, maar kijken waar dit allemaal mogelijk is in Vlaanderen!”, zegt Marino Keulen.

“Indien we dit ook toepassen op locaties waar nu reeds duidelijk is dat een extra rijstrook soelaas brengt dan kan de aanleg van een spitsstrook een eerste snelle stap zijn. Bovendien zijn er locaties zoals de E40 tussen Sterrebeek en Bertem die breed genoeg zijn zodat door enkel de wegmarkering aan te passen men reeds een spitsstrook kan voorzien”, poneert Marino Keulen.

Marino Keulen stelt daarom voor dat minister Crevits de vraag van VAB om nu reeds een programma op te stellen mee onderschrijft. Van Open Vld mag het vooruit gaan want we staan met zijn allen al te lang stil.

dinsdag 21 juni 2011

Zwerfvuil aan en in de Maasvallei

21/06/2011 - Ik verneem dat er langs de Maas veel zwerfvuil achterblijft na de laatste hoge waterstand. Dit is een weerkerend fenomeen bij elk zwaar hoogwater. 

In januari dit jaar hadden we de hoogste stand van de laatste 100 jaar (2.250 m3/s) samen met een zuiderstorm van 85 km/h. De windrichting stuurde het drijvende zwerfvuil naar de Oost-West georiënteerde oevers (Herbricht, Kotem, Meers).

Bij het laatste hoogwater van deze categorie die plaatsvond in 2003 was er ook veel zwerfvuil dat achterbleef.

Het opruimen van dit zwerfvuil kost handenvol geld.

Zoals meestal in dergelijke gevallen moet de oorzaak stroomopwaarts gezocht worden. Het zwerfvuil kan er alleen maar komen als dit van de hogergelegen gebieden in de Maas komt. Er dient dus gekeken te worden in de richting van Wallonië en misschien zelfs Frankrijk.

Lees hier de volledige vraag van Marino Keulen en het antwoord van de minister.

Voorstel Keulen parkeerproblematiek thuisverzorgers zojuist aanvaard

21/06/2011 - Om zorgbehoevende mensen thuis te kunnen verplegen riskeren thuiszorgverstrekkers verkeersboetes doordat reglementair parkeren soms niet mogelijk is. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft om een oplossing te vinden een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement, die deze namiddag in de commissie Welzijn unaniem werd goedgekeurd.

In Vlaanderen wordt er beleidsmatig gekozen om onze zorgbehoevende medemensen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Marino Keulen : “Dergelijke keuzes zijn goed maar eisen ook dat men keuzes moet maken op andere terreinen zoals ondermeer zorgen dat de zorgverleners de mensen kunnen bereiken zonder geconfronteerd te worden met parkeerproblemen en daaraan gekoppelde boetes.”

Al te dikwijls valt het voor dat een zorgverlener geen parkeerplaats kan vinden dicht bij iemand die zorg behoeft. Veraf parkeren is geen oplossing want dikwijls moeten de zorgverleners toch wat materiaal mee sleuren of hebben nog meer patiënten op de agenda staan. Minder patiënten bezoeken op een dag kan ook niet want dan zou een aantal patiënten geen of minder zorg krijgen of moeten er extra krachten worden ingezet wat de factuur voor overheid en patiënt onbetaalbaar duur dreigt te maken.

Een deel van de steden en gemeenten hebben reeds oplossingen uitgedokterd maar volgens Marino Keulen dient er een globale oplossing te komen. “Nu bestaan er reeds verschillende afzonderlijke systemen maar dit is onoverzichtelijk, onwerkbaar en niet praktisch. In één gemeente kan men een soort van parkeerkaart kopen, in de naburige gemeente is er een stickersysteem en in een derde gemeente nog iets anders. Als zorgverlener die in meerdere gemeenten komt is dit, hoe goed bedoeld ook door elke gemeente, gewoon kafka!” duidt volksvertegenwoordiger Keulen.

De problematiek is niet nieuw en ook de sector is vragende partij voor een uniforme parkeerkaart die in heel Vlaanderen van toepassing is. Daarom heeft Marino Keulen een resolutie ingediend om de Vlaamse regering en in het bijzonder de Vlaamse minister van Welzijn en de Vlaamse minister van Mobiliteit in actie te laten schieten. Bedoeling is dat de ministers Vandeurzen en Crevits iedereen die betrokken is (VVSG voor wat betreft steden en gemeenten, maar ook de medische, paramedische en verzorgende sector) rond de tafel te brengen en de nodige afspraken te maken om te komen tot één uniform systeem in heel Vlaanderen.

“Ik waardeer de open geest waarmee de meerderheid dit voorstel mee helpt realiseren”, zegt Marino Keulen. “Zo hoort politiek te worden bedreven: in functie van oplossingen en niet in functie van meerderheid tegen oppositie.”

donderdag 9 juni 2011

20 Ongevallen per dag met lijnbus

09/06/2011 - Vlaanderen telt meer busbanen dan ooit en toch waren er vorig jaar nooit zo veel ongevallen met bussen van De Lijn: 7.500 per jaar of 20 per dag. "Niet zo veel als je weet dat onze 2.300 bussen jaarlijks 104 miljoen kilometer afleggen", verdedigt De Lijn zich. "Fout. Ook de tijdsdruk speelt de chauffeurs parten. Ze voelen zich te fel opgejaagd", zegt Open Vld'er Marino Keulen.

Lees hier het volledige artikel van het Laatste Nieuws

maandag 6 juni 2011

Pendelfonds op goede weg maar evaluatie dringt zich op

06/06/2011 - Het Vlaamse Pendelfonds dat bedrijven ondersteunt om werknemers te stimuleren om niet per wagen te komen werken, krijgt bij elke oproep meer aanvragen. Een goede zaak, volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Maar het blijkt vaak om erg dure projecten te gaan, berekend naar mobiliteitswinst.

”Het Pendelfonds is een uitstekend initiatief”, legt Marino Keulen uit. “Elke werknemer die per fiets, tram, bus of te voet naar het werk gaat, levert op verschillende vlakken winst op: voor het milieu, voor de lichaamsbeweging van de werknemer en voor de files die wat korter worden en iedereen tijdwinst opleveren.”

Het Pendelfonds werkt met oproepen waarop iedereen kan intekenen. Voor de eerste oproep daagden 15 kandidaturen op. De tweede leverde er slechts 11 op maar van dan af ging het beter: 26 dossiers voor de derde oproep, 25 oproep voor de vierde en zelfs 38 dossiers voor de laatste oproep. Met deze 5e oproep keerde het Pendelfonds in totaal 2 miljoen euro uit aan 16 bedrijven. Daardoor zullen 3.115 werknemers in de toekomst minstens voor 75% van hun woon-werkverkeer de wagen thuis laten.

De gunstige evolutie wijst volgens Keulen op een groeiend bewustzijn over een goede mobiliteit, bij burgers en bedrijven. “Iedereen staat steeds vaker in de file. Anderzijds lopen alle grote werken die oplossingen kunnen bieden vertraging op wegens de vele procedures of doordat de Vlaamse regering geen knopen doorhakt”, zegt Keulen.

Maar de cijfers leggen ook grote verschillen bloot tussen de projecten: “Het gemiddelde subsidiebedrag voor één werknemer die bereid is de wagen thuis te laten, ligt op 646,89 euro. Bij het goedkoopste project ligt dit bedrag op 198,95 euro en bij het duurste project op liefst 3.058,68 euro.”

Marino Keulen: “Het lijkt me raadzaam dat de minister deze grote verschillen betrekt bij de evaluatie die ze plant. Immers in de toekomst gaan er meer aanvragen komen en zal het te behalen rendement een belangrijke rol spelen zeker als er meer aanvragen komen dan er geld beschikbaar is!”

In bijlage vindt u zowel vraag, antwoord als een overzichtstabel terug.
Bekijk hier het artikel in het belang van Limburg van maandag 6 juni 2011.

vrijdag 3 juni 2011

Interimarbeid zegen voor Limburg

03/06/2011 - Voor meer dan één op vier mensen die werken via interim is dit binnen 3 maanden hun toegangsticket naar een vast contract blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) bekwam. Nog een vaststelling is dat in Limburg in verhouding interimarbeid beter aanslaat dan in de rest van Vlaanderen.

Marino Keulen : "Als je start met een interimcontract heb je 26% kans dat dit uitmondt in een vast contract na drie maanden. Dit blijkt uit VDAB-cijfers van 220.375 niet-werkende werkzoekenden in december 2009 waarvan er er 43.406 in 2010 een interimcontract hadden. Van de groep die na 1 maand nog aan het werk is, is 10,34% aan het werk met een vast contract. Na 3 maanden is dit aandeel opgelopen tot 26,81%."

Daarnaast is na 3 maanden 57,91% nog steeds aan de slag via interimarbeid wat betekent dat samen met diegenen die na 3 maanden een vast contract kregen dankzij hun start via interim er in totaal 84,72% nog steeds aan het werk is. Dit percentage is ongeveer even hoog als het aantal dat via een vast contract start en de proefperiode overleeft.

Volgens Marino Keulen is interimarbeid heel belangrijk voor regio's die veel laaggeschoolde werklozen hebben zoals in de provincie Limburg. Immers bijna de helft van de uitzendkrachten zijn laaggeschoold (46,42%), 39,97% is middengeschoold en 13,61% is hooggeschoold.

Dit blijkt ook uit de berekeningen van volksvertegenwoordiger Keulen die aantonen dat Limburg in verhouding tot haar bevolkingsaantal eigenlijk iets meer dan 25% van de interimmers in 2010 voor haar rekening neemt. Bovendien is de daling van het aantal werklozen in Limburg groter dan in een andere provincie in Vlaanderen.

Marino Keulen : "Interimarbeid mag dus niet onderschat worden als kansen krijgen om je te bewijzen op de arbeidsmarkt en zo een vast contract binnen te halen. Onder meer via interimarbeid is Limburg goed op weg om één van de betere regio's van Vlaanderen te worden!"

In bijlage kan u de vraag en het antwoord met cijfergegevens alsook een berekeningsbestand terug vinden.

donderdag 2 juni 2011

Verkeersveiligheid in secundair onderwijs een topper

02/06/2011 - In plaats van de focus voor verkeerseducatie enkel te leggen in het kleuter en lager onderwijs is er sinds een aantal jaren ook aandacht, en met succes, voor het secundair onderwijs. Marino Keulen (Open Vld) : “Het secundair onderwijs was een doelgroep die uit het oog verloren werd maar immens belangrijk is want ze zijn de eerstvolgende nieuwe automobilisten en motorrijders!”

De kentering met meer aandacht voor het secundair onderwijs kwam tijdens de vorige Vlaamse regering. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen : “Deze projecten zijn zeer succesvol en ik ben ervan overtuigd dat ze een grote bijdrage gaan leveren voor meer verkeersveiligheid!”

In 2010 namen 334 secundaire scholen deel aan Rijbewijs op School (ROS) en Slimme Mobiele Scholen (SMS), 455 secundaire scholen namen enkel deel aan Rijbewijs op School en 104 secundaire scholen namen enkel deel aan Slimme Mobiele Scholen. Hierdoor werd er via Slimme Mobiele Scholen 110.974 leerlingen bereikt en via Rijbewijs op School een 45.680 leerlingen uit de 3de graad bereikt.

Marino Keulen : “Niet alleen door de hoge deelname van het aantal scholen kan je vaststellen dat er een groot draagvlak is maar ook doordat maar liefst 47.000 reacties van leerkrachten, leerlingen en rijschoollesgevers binnen kwamen!”

“Ik stel vast dat het de doelstelling van minister Crevits is om nog meer scholen en leerlingen te bereiken en ik juich dit toe!”, aldus Marino Keulen die het trouwens tijd vindt dat deze projecten worden omgezet in regulier beleid.

Marino Keulen : “Een project moet de bedoeling hebben om af te toetsen of de call plakt en hier is dit duidelijk het geval. Het is daarom tijd om dit om te zetten in regulier beleid zodat de organisaties en scholen weten waar ze aan toe zijn en zich kunnen toespitsen op verdere verbeteringen, ook op lange termijn!”

In bijlage vindt u zowel vraag en antwoord terug waarop deze informatie is gebaseerd.
Voor meer informatie kan u terecht bij Marino Keulen, GSM 0476/41.64.80.

maandag 30 mei 2011

Ecofundamentalisme

20/05/2011 - Gisteren werd in Wetteren een waardevol wetenschappelijk experiment, een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen door een stelletje idioten vernietigd. De schade wordt in de honderdduizenden euro’s geraamd. Het wetenschappelijk onderzoek wordt minstens een jaar achteruit gezet.

De actievoerders maken zich zorgen om ongewenst neveneffecten van genetisch gemodificeerde organismen. Dat zijn terechte bekommernissen. Juist daarom hebben we nood aan onderzoek naar neveneffecten, en dat was nu net de bedoeling van het vernielde experiment. Het Gentse instituut voor biotechnologie voert al jarenlang onderzoek naar ggo’s. Doelstellingen zijn onder meer planten zo aanpassen dat er minder besproeiing nodig is, of dat woestijnvorming kan tegengegaan worden. Dit zijn uiterst belangrijke doelstellingen voor de voedselvoorziening én de ecologie van onze planeet.

Dat met de actie, door het zogenaamd Field Liberation Movement, dit soort onderzoek gedwarsboomd wordt, is een regelrechte schande. Het is in elk geval een misdrijf, dat ook als zodanig moet vervolgd en berecht worden. De mentaliteit van de actievoerders is angstwekkend. Met hun daden scharen zij zich in het kamp van degenen die menen dat het eigen gelijk boven alles gaat. Dit is ecofundamentalisme: debat en onderzoek worden zelfs niet meer getolereerd. Een kleine minderheid schuift de democratie opzij en probeert met geweld de eigen doelstellingen te promoten. Dit is irrationeel fundamentalisme. De eigen onfeilbaarheid wordt niet meer in vraag gesteld, en het resultaat is een vorm van hysterische terreur.

Ook sommige reacties in de pers zijn zorgwekkend. Europarlementslid Bart Staes noemt de vernieling van het aardappelveld ‘een vorm van democratische strijd’. Hij zegt ook: ‘dankzij burgerlijke ongehoorzame acties als deze kan het debat weer opengebroken worden’. Staes maakt zich daarmee medeplichtig aan dergelijk gedrag en legitimeert daarmee verder geweld; Dit is eigenlijk onaanvaardbaar uit de mond van een europees volksvertegenwoordiger. Staes vergist zich trouwens dramatisch. Dergelijke acties gebruiken geweld, en hebben dus niets te maken met burgerlijke ongehoorzaamheid, die principieel geweldloos is. Bovendien zijn dit soort acties juist de negatie van een democratisch debat. Wie zelfs wetenschappelijk onderzoek niet meer tolereert is op weg een groene Taliban te worden.

Voor meer informatie kan u terecht bij Marino Keulen, GSM 0476/41.64.80.

dinsdag 24 mei 2011

Slecht HR-beleid kost Vlaanderen tientallen miljoenen

24/05/2011 - Uit personeelscijfers van de agentschappen die onder minister Crevits ressorteren, blijkt dat de vooropgezette streefcijfers voor personen met een handicap, allochtonen en vrouwen nog mijlenver van de doelstellingen liggen. Bovendien tiert het absenteïsme bij dit Vlaams overheidspersoneel welig. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) meent dat een goed HR-beleid een besparing zou opleveren van minstens 28 miljoen euro op jaarbasis.


De Vlaamse overheid legt zichzelf streefcijfers op: ze wil 33% vrouwen in middenkaderfuncties tegen 2010 en 33% vrouwen in topfuncties tegen 2015. In dat jaar zouden er ook 4% allochtonen en 4,5 personen met een handicap voor de Vlaamse overheid moeten werken. De Vlaamse overheid heeft nog veel werk aan de winkel, leren de gegevens die Keulen verzamelde.

Een klein agentschap heeft het natuurlijk moeilijker dan een groot om de streefcijfers te halen. Maar zelfs bij een grote organisatie als De Lijn zijn er 3,07% allochtonen, 0,19% personen met een handicap en 17,79% vrouwen tewerkgesteld. Marino Keulen: “Als je dan weet dat veel jobs bij De Lijn zich lenen voor mensen met een lage opleiding, schrik je toch van het lage cijfer voor allochtonen. En De Lijn is toch niet zo’n vrouwonvriendelijke omgeving dat we blij moeten zijn dat ze nog géén één op vijf vrouwen tewerk kan stellen? Maar vooral de cijfers over personen met een handicap zijn ronduit schandalig!”

Een belangrijke parameter om vast te stellen of er sprake is van een goed HR beleid is het absenteïsme. Aan afwezige medewerkers is bovendien een kost verbonden. Voor de Vlaamse overheid zijn ook deze cijfers “ronduit schokkend”, zegt Keulen. " Waar de privésector voor bedienden een absenteïsmecijfer van 2,1% van de arbeidsdagen per kalenderjaar hanteert en voor arbeiders 3,5% zien we bij de overheid pieken boven de 10%." Concreet betekent dit voor De Lijn dat een personeelslid er gemiddeld 18 dagen per jaar afwezig is, terwijl dit voor de private sector voor een bediende gemiddeld 4,5 dagen en voor een arbeider gemiddeld 7,5 dagen per jaar bedraagt.

Wat betekent dit nu naar cijfers? De agentschappen MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) hadden samen in 2010 196.757 dagen waarop niet gewerkt werd. Als we een absenteïsmecijfer van 2,8 toepassen (de helft tussen 2,1 en 3,5), wat heel schappelijk is omdater bij deoverheid weinig arbeiders zijn, merken we dat er 122.231 dagen meer absenteïsme is bij de agentschappen dan wat als normaal aanzien wordt in de privé. Omgerekend komt dit neer op 28,56 miljoen euro op jaarbasis die men zou kunnen besparen aldus Marino Keulen. Indien we enkel zouden rekenen met het cijfer voor de bedienden in de privésector spreken we over een jaarbedrag van net geen 33 miljoen euro.

Maar ook de vergelijking tussen de verschillende niveaus doet je toch even de wenkbrauwen fronsen. De overheid werkt met 4 niveaus in de hiërarchie (van het hoogste niveau A naar het laagste niveau D). Normaal verwacht je dat op een hoger niveau het absenteïsme lager zal liggen dan bij de mensen die werken op een lager niveau maar ook dit is dikwijls niet het geval.

Marino Keulen: "Deze cijfers zijn zo schokkend dat ik aan Vlaams minister Bourgeois gevraagd heb mij de cijfers te bezorgen van de ganse Vlaamse overheid. Want ofwel, laten we hopen, gaan deze geruststellend zijn en trof ik bij de agentschappen onder minister Crevits uitzonderingen aan waar ze dringend iets aan moet doen, ofwel scheelt er iets bij de ganse Vlaamse overheid en moet minister Bourgeois heel dringend in gang schieten om zijn HR-beleid op punt te zetten."

maandag 23 mei 2011

Info dat het probleem bij De Lijn structureel is en niet enkel te wijten aan de chauffeurs

23/05/2011 - Momenteel wordt vooral gefocust op de chauffeurs van De Lijn hoewel de cijfers aantonen dat in de hele organisatie, chauffeurs maar ook andere medewerkers van De Lijn, kampen met een veel te groot ziekteverzuim.

Stel, hypothetisch, dat de chauffeurs van De Lijn een zwaardere job 'zouden' hebben dan bijvoorbeeld een werknemer in de bouw of dan iemand aan de band in een fabriek, of welke arbeider ook en we daarom de
ziekteverzuimcijfers over de chauffeurs van De Lijn buiten beschouwing laten, dan is het absenteïsmecijfers bij De Lijn nog altijd torenhoog!

Op de technische herstel-dienst van De Lijn (de onderhoudstechnici) zit men met een absenteïsme-percentage van 7,46 bij de mannen en 11,57 bij de vrouwen ten opzichte van 3,5 wat in de privé voor arbeiders als normaal aanzien wordt.

Bij de bedienden (weddetrekkenden) van De Lijn (kantoorpersoneel) zit men met een ziekeverzuimpercentage van 3,84 bij de mannen en 6,56 bij de vrouwen ten opzichte van 2,1 wat in de privé voor bedienden als normaal aanzien wordt.