Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 juni 2011

LED-verlichting autowegen blijft in het donker steken

30/06/2011 - In een resolutie stellen Open Vld en Groen! samen voor om een proefproject te starten voor LED-verlichting langs autosnelwegen in Vlaanderen. Deze namiddag werd de resolutie in het Vlaams Parlement toegelicht door Sas van Rouveroij en Marino Keulen (Open Vld).

Met de resolutie willen de ondertekenaars Vlaanderen ervaring laten opdoen met LED-verlichting via een proefproject. Dat project sluit bovendien perfect aan op het verlichtingsplan dat minister Hilde Crevits vandaag heeft voorgesteld. Sas van Rouveroij : "Ervaring uit Nederland, waar de eerste autosnelweg ter wereld met LED-verlichting ligt, leert dat over een afstand van 7 kmjaarlijks 180.000 kWh kan bespaard worden. Dat komt overeen met 50 huishoudens. Bovendien levert dit Nederland een positief imago op als vooruitstrevende regio."

In de commissie kreeg de resolutie van Open Vld en Groen! de steun van LDD maar CD&V, SP.A, N-VA en VB stemden ze weg.

"Waar Nederland reeds denkt aan de toekomst moeten we vaststellen dat men in Vlaanderen, in ieder geval toch deze meerderheid, niet zo vooruitstrevend is. De meerderheid zegt wel steeds dat ze van Vlaanderen een innovatieve regio wil maken. Maar na de woorden blijven de daden ook hier achterwege", aldus Marino Keulen.

dinsdag 28 juni 2011

Verkeersproblematiek van Vlaams-Brabant is ieders probleem

28/06/2011 - Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) wilt dat de verkeersproblematiek in Vlaams-Brabant hoog op de agenda blijft staan ondanks de aandacht die naar Antwerpen gaat. Door de provincie Vlaams-Brabant stroomt, net zoals langs Antwerpen, enorm veel verkeer. Veel verkeerscongesties vind je in Vlaams-Brabant met nadelige effecten op de lokale wegen maar ook voor iedereen die door Vlaams-Brabant moet of in Brussel moet zijn.

Marino Keulen, die zelf al 24 jaar van en naar Brussel pendelt, stelt : "Uiteraard weet iedereen wat de huidige symptomen zijn, we zien dit dagelijks, maar het is belangrijk om te weten vanwaar het verkeer komt, waar het naartoe gaat en hoe toekomstige verkeersstromen eruit zullen zien. In de komende jaren zullen verschillende onderzoeken alles goed in kaart moeten brengen om dan tot snelle oplossingen te komen."

"In deze problematiek is iedereen bondgenoot van de provincie Vlaams-Brabant want elke weggebruiker rijdt wel eens door Vlaams-Brabant voor zijn/haar werk of voor een uitstap. Een reden temeer waarom ik hiervoor blijvende aandacht wil en hier vragen over stel aan de bevoegde minister." aldus een betrokken Marino Keulen.

Volgende onderzoeken zijn gepland of lopen voor een totaal van 1.712.900 euro :
  • E40 Sint-Stevens-Woluwe - Sterrebeek, einde van de lopende studieopdracht is voorzien voor dit najaar.
  • Tactische studie over doorstroming op E40 en E314, einde van de lopende studieopdracht ligt begin 2012.
  • De studieopdracht voor plan-MER van de E411 Bierges - Leonardkruispunt wordt in 2012 afgerond.
  • Omvorming van de N203a/A8 te Halle tot volwaardige hoofdweg, einde van de lopende studieopdracht ligt in 2014.
  • R0 Leonardkruispunt – Tervuren en Wezembeek-Oppem - Tervuren, men gaat een studie doen maar moet nog starten met de voorbereiding ervan.
  • De studieopdracht over de R0 Waterloo – Groenendaal kan pas afgerond worden na afloop van de werken van TUCRail/Infrabel.
In bijlage vindt u dan ook de laatste vraagstelling en het antwoord van de minister over aankomende onderzoeken.

maandag 27 juni 2011

Marino Keulen steunt oproep VAB voor spoedaanpak spitsstroken

27/06/2012 - Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) kan zich volledig vinden in de oproep van VAB in verband met het invoeren van spitsstroken. ‘Ik zie enkel voordelen’, aldus Keulen.

Marino Keulen : “In het verleden kwam dit idee reeds ter sprake en schaarde ik mij hier volmondig achter. De praktijkervaring in Nederland toont aan dat het mogelijk is en tot mooie resultaten leidt zoals op sommige locaties 68% minder files."

“We moeten open staan voor nieuwe ideeën om de huidige verkeersknoop te ontwarren op voorwaarde dat het betaalbaar, snel uitvoerbaar en veilig is. Laten we in deze leren uit Nederland en niet zelf het warm water uitvinden en ons beperken tot één proefproject, E313 richting Hasselt, maar kijken waar dit allemaal mogelijk is in Vlaanderen!”, zegt Marino Keulen.

“Indien we dit ook toepassen op locaties waar nu reeds duidelijk is dat een extra rijstrook soelaas brengt dan kan de aanleg van een spitsstrook een eerste snelle stap zijn. Bovendien zijn er locaties zoals de E40 tussen Sterrebeek en Bertem die breed genoeg zijn zodat door enkel de wegmarkering aan te passen men reeds een spitsstrook kan voorzien”, poneert Marino Keulen.

Marino Keulen stelt daarom voor dat minister Crevits de vraag van VAB om nu reeds een programma op te stellen mee onderschrijft. Van Open Vld mag het vooruit gaan want we staan met zijn allen al te lang stil.

Marino Keulen steunt oproep VAB voor spoedaanpak spitsstroken

27/06/2011 - Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) kan zich volledig vinden in de oproep van VAB in verband met het invoeren van spitsstroken. ‘Ik zie enkel voordelen’, aldus Keulen.

Marino Keulen : “In het verleden kwam dit idee reeds ter sprake en schaarde ik mij hier volmondig achter. De praktijkervaring in Nederland toont aan dat het mogelijk is en tot mooie resultaten leidt zoals op sommige locaties 68% minder files."

“We moeten open staan voor nieuwe ideeën om de huidige verkeersknoop te ontwarren op voorwaarde dat het betaalbaar, snel uitvoerbaar en veilig is. Laten we in deze leren uit Nederland en niet zelf het warm water uitvinden en ons beperken tot één proefproject, E313 richting Hasselt, maar kijken waar dit allemaal mogelijk is in Vlaanderen!”, zegt Marino Keulen.

“Indien we dit ook toepassen op locaties waar nu reeds duidelijk is dat een extra rijstrook soelaas brengt dan kan de aanleg van een spitsstrook een eerste snelle stap zijn. Bovendien zijn er locaties zoals de E40 tussen Sterrebeek en Bertem die breed genoeg zijn zodat door enkel de wegmarkering aan te passen men reeds een spitsstrook kan voorzien”, poneert Marino Keulen.

Marino Keulen stelt daarom voor dat minister Crevits de vraag van VAB om nu reeds een programma op te stellen mee onderschrijft. Van Open Vld mag het vooruit gaan want we staan met zijn allen al te lang stil.

dinsdag 21 juni 2011

Zwerfvuil aan en in de Maasvallei

21/06/2011 - Ik verneem dat er langs de Maas veel zwerfvuil achterblijft na de laatste hoge waterstand. Dit is een weerkerend fenomeen bij elk zwaar hoogwater. 

In januari dit jaar hadden we de hoogste stand van de laatste 100 jaar (2.250 m3/s) samen met een zuiderstorm van 85 km/h. De windrichting stuurde het drijvende zwerfvuil naar de Oost-West georiënteerde oevers (Herbricht, Kotem, Meers).

Bij het laatste hoogwater van deze categorie die plaatsvond in 2003 was er ook veel zwerfvuil dat achterbleef.

Het opruimen van dit zwerfvuil kost handenvol geld.

Zoals meestal in dergelijke gevallen moet de oorzaak stroomopwaarts gezocht worden. Het zwerfvuil kan er alleen maar komen als dit van de hogergelegen gebieden in de Maas komt. Er dient dus gekeken te worden in de richting van Wallonië en misschien zelfs Frankrijk.

Lees hier de volledige vraag van Marino Keulen en het antwoord van de minister.

Voorstel Keulen parkeerproblematiek thuisverzorgers zojuist aanvaard

21/06/2011 - Om zorgbehoevende mensen thuis te kunnen verplegen riskeren thuiszorgverstrekkers verkeersboetes doordat reglementair parkeren soms niet mogelijk is. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft om een oplossing te vinden een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement, die deze namiddag in de commissie Welzijn unaniem werd goedgekeurd.

In Vlaanderen wordt er beleidsmatig gekozen om onze zorgbehoevende medemensen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Marino Keulen : “Dergelijke keuzes zijn goed maar eisen ook dat men keuzes moet maken op andere terreinen zoals ondermeer zorgen dat de zorgverleners de mensen kunnen bereiken zonder geconfronteerd te worden met parkeerproblemen en daaraan gekoppelde boetes.”

Al te dikwijls valt het voor dat een zorgverlener geen parkeerplaats kan vinden dicht bij iemand die zorg behoeft. Veraf parkeren is geen oplossing want dikwijls moeten de zorgverleners toch wat materiaal mee sleuren of hebben nog meer patiënten op de agenda staan. Minder patiënten bezoeken op een dag kan ook niet want dan zou een aantal patiënten geen of minder zorg krijgen of moeten er extra krachten worden ingezet wat de factuur voor overheid en patiënt onbetaalbaar duur dreigt te maken.

Een deel van de steden en gemeenten hebben reeds oplossingen uitgedokterd maar volgens Marino Keulen dient er een globale oplossing te komen. “Nu bestaan er reeds verschillende afzonderlijke systemen maar dit is onoverzichtelijk, onwerkbaar en niet praktisch. In één gemeente kan men een soort van parkeerkaart kopen, in de naburige gemeente is er een stickersysteem en in een derde gemeente nog iets anders. Als zorgverlener die in meerdere gemeenten komt is dit, hoe goed bedoeld ook door elke gemeente, gewoon kafka!” duidt volksvertegenwoordiger Keulen.

De problematiek is niet nieuw en ook de sector is vragende partij voor een uniforme parkeerkaart die in heel Vlaanderen van toepassing is. Daarom heeft Marino Keulen een resolutie ingediend om de Vlaamse regering en in het bijzonder de Vlaamse minister van Welzijn en de Vlaamse minister van Mobiliteit in actie te laten schieten. Bedoeling is dat de ministers Vandeurzen en Crevits iedereen die betrokken is (VVSG voor wat betreft steden en gemeenten, maar ook de medische, paramedische en verzorgende sector) rond de tafel te brengen en de nodige afspraken te maken om te komen tot één uniform systeem in heel Vlaanderen.

“Ik waardeer de open geest waarmee de meerderheid dit voorstel mee helpt realiseren”, zegt Marino Keulen. “Zo hoort politiek te worden bedreven: in functie van oplossingen en niet in functie van meerderheid tegen oppositie.”

donderdag 9 juni 2011

20 Ongevallen per dag met lijnbus

09/06/2011 - Vlaanderen telt meer busbanen dan ooit en toch waren er vorig jaar nooit zo veel ongevallen met bussen van De Lijn: 7.500 per jaar of 20 per dag. "Niet zo veel als je weet dat onze 2.300 bussen jaarlijks 104 miljoen kilometer afleggen", verdedigt De Lijn zich. "Fout. Ook de tijdsdruk speelt de chauffeurs parten. Ze voelen zich te fel opgejaagd", zegt Open Vld'er Marino Keulen.

Lees hier het volledige artikel van het Laatste Nieuws

maandag 6 juni 2011

Pendelfonds op goede weg maar evaluatie dringt zich op

06/06/2011 - Het Vlaamse Pendelfonds dat bedrijven ondersteunt om werknemers te stimuleren om niet per wagen te komen werken, krijgt bij elke oproep meer aanvragen. Een goede zaak, volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Maar het blijkt vaak om erg dure projecten te gaan, berekend naar mobiliteitswinst.

”Het Pendelfonds is een uitstekend initiatief”, legt Marino Keulen uit. “Elke werknemer die per fiets, tram, bus of te voet naar het werk gaat, levert op verschillende vlakken winst op: voor het milieu, voor de lichaamsbeweging van de werknemer en voor de files die wat korter worden en iedereen tijdwinst opleveren.”

Het Pendelfonds werkt met oproepen waarop iedereen kan intekenen. Voor de eerste oproep daagden 15 kandidaturen op. De tweede leverde er slechts 11 op maar van dan af ging het beter: 26 dossiers voor de derde oproep, 25 oproep voor de vierde en zelfs 38 dossiers voor de laatste oproep. Met deze 5e oproep keerde het Pendelfonds in totaal 2 miljoen euro uit aan 16 bedrijven. Daardoor zullen 3.115 werknemers in de toekomst minstens voor 75% van hun woon-werkverkeer de wagen thuis laten.

De gunstige evolutie wijst volgens Keulen op een groeiend bewustzijn over een goede mobiliteit, bij burgers en bedrijven. “Iedereen staat steeds vaker in de file. Anderzijds lopen alle grote werken die oplossingen kunnen bieden vertraging op wegens de vele procedures of doordat de Vlaamse regering geen knopen doorhakt”, zegt Keulen.

Maar de cijfers leggen ook grote verschillen bloot tussen de projecten: “Het gemiddelde subsidiebedrag voor één werknemer die bereid is de wagen thuis te laten, ligt op 646,89 euro. Bij het goedkoopste project ligt dit bedrag op 198,95 euro en bij het duurste project op liefst 3.058,68 euro.”

Marino Keulen: “Het lijkt me raadzaam dat de minister deze grote verschillen betrekt bij de evaluatie die ze plant. Immers in de toekomst gaan er meer aanvragen komen en zal het te behalen rendement een belangrijke rol spelen zeker als er meer aanvragen komen dan er geld beschikbaar is!”

In bijlage vindt u zowel vraag, antwoord als een overzichtstabel terug.
Bekijk hier het artikel in het belang van Limburg van maandag 6 juni 2011.

vrijdag 3 juni 2011

Interimarbeid zegen voor Limburg

03/06/2011 - Voor meer dan één op vier mensen die werken via interim is dit binnen 3 maanden hun toegangsticket naar een vast contract blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) bekwam. Nog een vaststelling is dat in Limburg in verhouding interimarbeid beter aanslaat dan in de rest van Vlaanderen.

Marino Keulen : "Als je start met een interimcontract heb je 26% kans dat dit uitmondt in een vast contract na drie maanden. Dit blijkt uit VDAB-cijfers van 220.375 niet-werkende werkzoekenden in december 2009 waarvan er er 43.406 in 2010 een interimcontract hadden. Van de groep die na 1 maand nog aan het werk is, is 10,34% aan het werk met een vast contract. Na 3 maanden is dit aandeel opgelopen tot 26,81%."

Daarnaast is na 3 maanden 57,91% nog steeds aan de slag via interimarbeid wat betekent dat samen met diegenen die na 3 maanden een vast contract kregen dankzij hun start via interim er in totaal 84,72% nog steeds aan het werk is. Dit percentage is ongeveer even hoog als het aantal dat via een vast contract start en de proefperiode overleeft.

Volgens Marino Keulen is interimarbeid heel belangrijk voor regio's die veel laaggeschoolde werklozen hebben zoals in de provincie Limburg. Immers bijna de helft van de uitzendkrachten zijn laaggeschoold (46,42%), 39,97% is middengeschoold en 13,61% is hooggeschoold.

Dit blijkt ook uit de berekeningen van volksvertegenwoordiger Keulen die aantonen dat Limburg in verhouding tot haar bevolkingsaantal eigenlijk iets meer dan 25% van de interimmers in 2010 voor haar rekening neemt. Bovendien is de daling van het aantal werklozen in Limburg groter dan in een andere provincie in Vlaanderen.

Marino Keulen : "Interimarbeid mag dus niet onderschat worden als kansen krijgen om je te bewijzen op de arbeidsmarkt en zo een vast contract binnen te halen. Onder meer via interimarbeid is Limburg goed op weg om één van de betere regio's van Vlaanderen te worden!"

In bijlage kan u de vraag en het antwoord met cijfergegevens alsook een berekeningsbestand terug vinden.

donderdag 2 juni 2011

Verkeersveiligheid in secundair onderwijs een topper

02/06/2011 - In plaats van de focus voor verkeerseducatie enkel te leggen in het kleuter en lager onderwijs is er sinds een aantal jaren ook aandacht, en met succes, voor het secundair onderwijs. Marino Keulen (Open Vld) : “Het secundair onderwijs was een doelgroep die uit het oog verloren werd maar immens belangrijk is want ze zijn de eerstvolgende nieuwe automobilisten en motorrijders!”

De kentering met meer aandacht voor het secundair onderwijs kwam tijdens de vorige Vlaamse regering. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen : “Deze projecten zijn zeer succesvol en ik ben ervan overtuigd dat ze een grote bijdrage gaan leveren voor meer verkeersveiligheid!”

In 2010 namen 334 secundaire scholen deel aan Rijbewijs op School (ROS) en Slimme Mobiele Scholen (SMS), 455 secundaire scholen namen enkel deel aan Rijbewijs op School en 104 secundaire scholen namen enkel deel aan Slimme Mobiele Scholen. Hierdoor werd er via Slimme Mobiele Scholen 110.974 leerlingen bereikt en via Rijbewijs op School een 45.680 leerlingen uit de 3de graad bereikt.

Marino Keulen : “Niet alleen door de hoge deelname van het aantal scholen kan je vaststellen dat er een groot draagvlak is maar ook doordat maar liefst 47.000 reacties van leerkrachten, leerlingen en rijschoollesgevers binnen kwamen!”

“Ik stel vast dat het de doelstelling van minister Crevits is om nog meer scholen en leerlingen te bereiken en ik juich dit toe!”, aldus Marino Keulen die het trouwens tijd vindt dat deze projecten worden omgezet in regulier beleid.

Marino Keulen : “Een project moet de bedoeling hebben om af te toetsen of de call plakt en hier is dit duidelijk het geval. Het is daarom tijd om dit om te zetten in regulier beleid zodat de organisaties en scholen weten waar ze aan toe zijn en zich kunnen toespitsen op verdere verbeteringen, ook op lange termijn!”

In bijlage vindt u zowel vraag en antwoord terug waarop deze informatie is gebaseerd.
Voor meer informatie kan u terecht bij Marino Keulen, GSM 0476/41.64.80.