Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 28 september 2011

Ze werken voor jou!

28/09/2011 - Hoe de Vlaamse parlementsleden voor jou werken wordt van dichtbij opgevolgd door drie politicologen. Om de burger dit mee te laten volgen hebben ze de website www.zewerkenvoorjou.be ontwikkeld.

Uiteraard is niet alles te plaatsen in cijfertjes of betekent veel aanwezig zijn nog niet dat dit parlementslid zijn/haar mond open doet en weegt op de beslissingen.

De mensen die mij kennen weten dat ik hard werk, geen muurbloempje ben dat stilletjes op zijn stoel zit maar steeds actief deelneem. Zo hoort het ook want parlementsleden zijn politici, moeten de mening van het volk vertegenwoordigen door standpunten in te nemen en hard te werken.

Mijn persoonlijk profiel op deze website kan je vinden op "http://www.zewerkenvoorjou.be/parlementair.php?i=1834"

dinsdag 27 september 2011

Meer geld voor de gemeenten

27/09/2011 - Meer geld voor de gemeenten. Da's wat de vvsg, de vereniging van vlaamse steden en gemeenten, vraagt aan de Vlaamse en de in de maak zijnde federale regering. 

Vandaag hebben onze gemeenten financieel het heel moeilijk. De gemeenten staan het kortste bij de mensen en zijn zeer belangrijk voor de dienstverlening. Onze gemeenten doen daarvoor ontzettend hun best maar dat kost geld, waarvan er tekort is. Ik word op 1 januari burgemeester en hou mijn hart vast voor de toekomst van de gemeentelijke financien. En dan is lanaken nog een van de beste leerlingen van de klas! Wij hebben financiele reserves. Ik ondersteun de vraag van de vvsg naar meer geld. Alleen tem 2015 moeten alle overheden samen ruim 20 miljard euro besparen! 

De massaliteit van dat bedrag is niet te bevatten. Dat betekent de broeksriem aanhalen. Dus het met minder gaan doen! Iedereen weet dat, maar daar ook consequenties aan koppelen?

maandag 26 september 2011

Assessment voor elke scholier

26/09/2011 - Pleidooi voor een grondige evaluatie bij afsluiten van de schoolloopbaan | Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) pleit voor een betere en nuttiger evaluatie van leerlingen bij het beëindigen van de leerplicht. Dit moet hen helpen bij de keuzes in verband met hun intrede op de arbeidsmarkt of voor verdere studies. “De meeste jongeren gaan minstens vijftien jaar voltijds naar school”, zegt Keulen, “ze stappen er als kleuters in en als jongvolwassenen komen ze er weer uit. Na al die jaren op de schoolbanken, verdienen zij echt wel een evaluatie waar ze wat aan hebben”.


In België geldt de leerplicht van zes tot achttien jaar. De meesten jongeren gaan minstens vijftien jaar voltijds naar school. Ze zijn er als kleuter ingestapt, ze stappen er als jongvolwassenen weer uit. Eens zij achttien zijn, gaan velen op zoek naar een plaats op de arbeidsmarkt.  De meest ondernemende beginnen binnen enkele maanden misschien al een eigen zaak.  Anderen studeren nog verder in ons hoger onderwijs.  Dit zijn allemaal moeilijke keuzes, die van grote invloed kunnen zijn op het verdere leven van de meisjes en jongens die voor die keuzes staan.

Goed advies is in elk van deze gevallen van goudwaarde. Onze scholen zouden het best geplaatst moeten zijn om dergelijk advies te kunnen geven. Nochtans verlaten achttienjarigen het secundair onderwijs zelden met meer dan een rapport met cijfers voor de verschillende vakken waarvoor zij examen hebben afgelegd. In een aantal gevallen krijgen zij ook een advies in verband met studiekeuze mee van hun school of van het CLB. Meer zit er doorgaans niet in. Eigenlijk is dat een magere evaluatie, na twaalf jaar voltijdse leerplicht.  De jongeren die we de wereld in sturen om te werken, te ondernemen of te studeren, verdienen beter.

Eigenlijk zou ons onderwijssysteem in staat moeten zijn om  onze jongeren een evaluatierapport mee te geven, met aandacht voor hun persoonlijkheid, hun vaardigheden en hun competenties. Op die manier zou de jongere beter inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden, zijn of haar sterktes, zijn of haar verbeterpunten. Een beter zelfinzicht zou kunnen helpen bij het maken van keuzes qua werk en/of verdere studies. Zo moeilijk kan het ook niet zijn om een degelijke evaluatie te maken. We zien dat op de arbeidsmarkt dergelijk ‘assessment’  in een dag tijd gemaakt kan worden, en dat de rapporten die daarvan het resultaat zijn doorgaans een goed beeld schetsen van de persoonlijkheid van de betrokkene, en van zijn of haar vaardigheden en competenties.  Waarom zou dat dan niet kunnen bij het afsluiten van een periode van twaalf jaar voltijds onderwijs?

Bovendien zou een dergelijke evaluatie ook het signaal geven aan onze jongeren dat er in het leven ook nog andere zaken zijn dan al dan niet hoog kunnen scoren op examens. Met zo’n evaluatie zouden we hen ook kunnen helpen om een juister zelfbeeld te hebben, waar het bijvoorbeeld gaat over hun persoonlijkheid, hun sociale en communicatieve vaardigheden, hun vaardigheden om problemen op te lossen, hun creativiteit, enzovoort.  Dit zijn zaken die hun latere beroepsleven minstens even veel zullen bepalen als hun competentie om kennis te demonstreren op een examen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen wil een debat op gang brengen rond de problematiek van de evaluatie bij einde schoolloopbaan. Daarom heeft hij vandaag Minister Smet geïnterpelleerd in de Commissie Onderwijs van het Vlaamse Parlement. Marino Keulen: “Ik heb de Minister van Onderwijs gevraagd om daarover na te denken, en er werk van te maken. Laat ons dit bespreken met de jeugdsector, met de werkgevers, met het hoger onderwijs. Laat ons uitzoeken welke evaluatie echt waardevol is voor de jongere zelf en laat ons dat dan ook realiseren. Na twaalf jaar op de schoolbanken verdienen die jonge dames en heren dat eigenlijk wel”.

Het voorstel voor een bredere evaluatie van leerlingen bij het einde van hun schoolloopbaan van Marino Keulen, werd in de Commissie algemeen gesteund, ook door de leden van de meerderheid, met name mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a), mevrouw Kathleen Deckx (sp.a) en mevrouw Sabine Poleyn (cd&v).

De heer Minister van Onderwijs, Pascal Smet, was het idee ook genegen en zei dat hij dit wil laten uitwerken en opnemen in het decreet leerlingenbegeleiding, als een uitwerking van het ‘persoonlijk leerlingendossier’ dat hij daarin wil voorzien. Minister Smet verklaarde ook nog dat dit een opdracht zou zijn van de Klassenraad en het CLB.

donderdag 22 september 2011

Keulen geeft De Lijn compliment

22/09/2011 - Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) is verheugd dat De Lijn volop bezig is met het realiseren van 754 realtime informatieborden. Elk jaar interpelleert Keulen Vlaams minister Crevits over de klachten die De Lijn en de Vlaamse ombudsman binnen krijgen. Een heel groot deel van deze klachten gaat over het ontbreken van informatie over de duurtijd van de vertraging van bus of tram.
Vorig jaar kreeg De Lijn 38.201 klachten binnen waarvan 6.991 gaan over het niet rijden, te laat rijden of te vroeg vertrekken van de tram of bus.  “In mijn oproep om de reiziger meer informatie te geven en zo ergernis te vermijden sta ik niet alleen.  Dit probleem is een jaarlijks terugkerend item in het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsman, ook in het jaarverslag van 2010 waar er gepleit wordt om te zorgen voor precieze, praktische en tijdige informatie.” aldus parlementslid Keulen.
Marino Keulen : “De ideale oplossing voor veel ergernis is het plaatsen van realtime informatieborden waarmee de reiziger perfect op de hoogte wordt gehouden van de rijtijden en dus ook vertragingen van de bus of tram.  Veel ergernis en dus ook hopen klachten kunnen hiermee vermeden worden.”

“Dat deze boodschap ook bij De Lijn is doorgedrongen blijkt uit het antwoord dat ik kreeg op mijn parlementaire vraag” aldus Keulen.  In totaal gaat De Lijn 754 realtime informatieborden plaatsen voor een bedrag van 9.452.144 euro.  De borden zijn van de firma SPIE en bevatten allemaal een SIM-kaart waardoor men op elk moment de nodige nieuwe informatie kan doorsturen naar het bord en zo de wachtende reiziger bereikt.

208 borden zijn reeds geplaatst waarvan 147 reeds actief.  Momenteel staan er in elke provincie van deze borden behalve in de provincie Limburg maar er volgen nog 546 borden.  Hierdoor krijgen we de volgende verdeling :

-    Antwerpen : 239
-    Limburg : 81
-    Oost-Vlaanderen : 190
-    Vlaams-Brabant : 86
-    West-Vlaanderen : 158

Volgens Marino Keulen wordt door dit positieve initiatief van De Lijn gehoor gegeven aan een reeds jarenlange bestaande vraag en zal dit er mee voor zorgen dat het aantal klachten over De Lijn terug kan dalen.  Spijtig genoeg zijn er nog heel wat zaken die kunnen verbeterd worden bij De Lijn maar dit initiatief stemt Volksvertegenwoordiger Keulen hoopvol omdat dit nu een perfect voorbeeld is hoe De Lijn haar klanten centraal kan stellen en dat is volgens hem de juiste ingesteldheid.