Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zondag 30 oktober 2011

Geweldig nieuws voor Lanaken

30/10/2011 - Nieuws dat wat in de schaduw is blijven hangen, is de recente beslissing van Sappi in Zuid Afrika om 42 miljoen euro te investeren in de vestiging hier bij ons in Lanaken.

Die smak geld moet dienen voor bouw van een centrale voor warmtekrachtkoppeling. Die centrale moet oa dienen om de energiefactuur van sappi-lanaken fors te doen dalen. En dat maakt de positie van de fabriek internationaal, in de groep en daarbuiten, weer competitiever. Vooral belangrijk is dat ze op het hoofdkwartier in Zuid Afrika door deze beslissing hun vertrouwen in de toekomst van de fabriek in lanaken tot uitdrukking brengen. En dat is dan weer uitstekend nieuws voor de 580 werknemers die er aan de slag zijn. Sappi is de grootste werkgever en de grootste welvaartscreator van de gemeente. 

Geweldig nieuws dus voor heel Lanaken!

dinsdag 25 oktober 2011

De waarheid over het nieuwe sportcomplex met evenementenhal

25/10/2011 - Open Vld zorgt er voor dat er een nieuw sportcomplex komt op de terreinen vlakbij de Paters in Lanaken. Naast de nieuwe sporthal wordt ook de bouw van een nieuwe evenementenhal voorzien. Deze evenementenhal was een blikvanger in het Open Vld-verkiezingsprogramma. De realisatie ervan beantwoordt aan een reële behoefte die zich stelt. We realiseren dit project zonder belastingsverhoging en zonder extra kosten voor de sportverenigingen. Over dit project werd altijd open en transparant gecommuniceerd en werd met de betrokkenen uitgebreid overleg gevoerd.

Omdat de oppositie (CD&V) nu met haar initiatief van een zogenaamde ‘volksraadpleging’ onze projecten verdacht maakt en veel onzin erover vertelt, zetten wij van Open Vld voor U nog even de puntjes op de i’.

Wat is de waarheid?

Wat is NIET waar?
Een evenementenhal waar niemand zit op te wachten ?  
Onzin! Een hal waar grotere evenementen voor 1500 personen ongestoord kunnen georganiseerd worden is een gemis in Lanaken. Alle verenigingen erkennen dit gemis.  Nu worden soms grote evenementen georganiseerd in de ontmoetingscentra die niet alleen  storend zijn voor de omgeving maar die dikwijls ook georganiseerd worden door organisaties die totaal geen binding hebben met het kerkdorp.  Eigenaardig: Ook de CD&V heeft bij de vorige verkiezingen de bouw van een evenementenhal als een doel naar voor geschoven. Nu wij dit daadwerkelijk realiseren, veranderen zij van gedacht… 

Onbetaalbaar ?   
Niet waar!  Onze gemeente is financieel gezond en we willen en zullen dit ook zo houden. De bouw van een nieuwe sporthal met evenementenhal zal geen invloed hebben op de belastingen die wij aan onze inwoners vragen. Het is niet met de Open Vld dat de belastingen zullen stijgen. Het tegendeel is waar. Open Vld heeft  een belastingvermindering doorgevoerd van 2 miljoen euro in deze legislatuur. Ondanks deze belastingvermindering hebben wij een reserve kunnen opbouwen van meer dan 13.000.000 euro. Een gedeelte van deze reserve ( +/- 3 miljoen euro ) zal gebruikt worden om het project te financieren.  Dit project zal geen invloed hebben op andere investeringen zoals de  noodzakelijke herstelling en onderhoud van wegen, investeringen in het  woon en zorgcentrum voor ouderen, investeringen in de economische ontwikkeling van Lanaken, politie en brandweer, netheid van Lanaken, toeristische infrastructuur, jeugd, enz. Daarnaast krijgen we voor dit project trouwens belangrijke financiële steun van de Vlaamse overheid, namelijk 350.000 euro per jaar.  Omdat de versleten sporthal Sint Servaes wordt gesloten, besparen we jaarlijks 100.000 euro. Op die manier is de bouw van het nieuwe sportcomplex perfect betaalbaar.  Zonder verhoging van de belastingen en zonder dat we andere taken verwaarlozen.

Te weinig inspraak ?  
Onzin!  De plannen werden gedurende drie volle dagen uitvoerig met alle betrokkenen besproken. Het hele project werd ook uitvoerig besproken op een speciale gemeenteraad.  Ook met de verenigingen werd een bijzondere bijeenkomst gehouden, hun wensen en verzuchtingen werden mee in de plannen opgenomen.
Jagen wij de verenigingen op kosten?  Helemaal niet! alle verenigingen en clubs van Lanaken zullen hun sport en activiteit op dezelfde manier kunnen uitoefenen. Dit zal geen extra financiële last voor de vereniging betekenen. Zij zullen overigens steeds vrij mogen kiezen of zij hun sport of activiteit willen organiseren in de sporthal van Rekem, Veldwezelt of de nieuwe sporthal in Lanaken.

Geen evenementen meer in de deelgemeenten?  
Natuurlijk zal dat wel nog kunnen! Het is helemaal niet de bedoeling dat de verenigingen uit de kerkdorpen hun activiteiten in Lanaken-Centrum zullen moeten organiseren. Met de nieuwe evenementenhal zorgen we wel voor een alternatief voor evenementen die van buiten Lanaken georganiseerd worden.  Bepaalde grootschalige evenementen horen niet langer thuis in het Cultureel Centrum, omwille van vooral praktische redenen. De nieuw te bouwen evenementenhal zal daar een uitwijkmogelijkheid voor bieden.

Moeten de sporthallen in Veldwezelt en Rekem verdwijnen 
Helemaal niet!  Net het omgekeerde gebeurt, we blijven investeren in deze twee sporthallen. Zo komt er in Rekem een nieuwe vloer.  Zo blijven deze twee sporthallen de thuishaven blijven van wie er vandaag sport en dat in de toekomst verder wil blijven doen. 

Tennisclub en atletiekpiste bedreigd?    
CD&V beweert dat de tennisclub en de atletiekpiste uit het Domein Pietersheim moeten verdwijnen. Dit is een puur verzinsel.  De tennisclub en de piste blijven. Open Vld bouwde tezamen met atletiekverenging ATLA een prachtige atletiekpiste. Een accommodatie die ons in heel Limburg benijd wordt.  Er is geen haar op ons hoofd die ook maar overweegt om aan dit pareltje van een accommodatie te raken.  De tennisclub Lanaken is met zijn 800 leden één van de grootste clubs uit Limburg. Nergens in Limburg is er een tennisclub die over zo’n mooie accommodatie in een mooie groene omgeving gelegen is. Op vraag van onze tennisclub willen wij zelfs bijkomende “mini” tennisvelden aanleggen om de beginnende jongeren nog een betere begeleiding en training te kunnen aanbieden. Wel moet er een oplossing gezocht worden voor het wild parkeren in het park Pietersheim en proberen wij de auto te bannen uit het domein.

Open Vld is altijd zeer transparant en eerlijk geweest. We betreuren dat de CD&V onze inwoners overspoelt  met onjuiste informatie en valse insinuaties. We hopen dat we u met deze toelichting nogmaals duidelijkheid geven over onze plannen.

Guido Willen                                                                          Marino Keulen
Burgemeester                                                                      Voorzitter van de gemeenteraad

dinsdag 11 oktober 2011

Nieuwe spiegelafstelplaatsen vermijden dodelijke ongevallen

11/10/2011 - Eind oktober van dit jaar zullen er 12 nieuwe spiegelafstelplaatsen voor vrachtwagens operationeel zijn blijkt uit de gegevens die Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) te pakken kreeg. Spiegelafstelplaatsen zijn zeer nuttig om ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers te vermijden. Aan kruispunten bevinden zwakke weggebruikers zich dikwijls in de dode hoek van de spiegels van de vrachtwagen en geraken zo dikwijls onder de wielen terecht.

Volksvertegenwoordiger Marino Keulen : "Jaarlijks vallen er ongeveer een 9 doden, 13 zwaar gewonden en een 45 lichtgewonden te betreuren volgens cijfers van het BIVV (Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid) die gebeuren door de dode hoek bij de spiegels van de vrachtwagens. Investeren in spiegelafstelplaatsen redt dus mensenlevens!"

Er waren reeds drie spiegelafstelplaatsen (H. Essers Wilrijk, Nike site Laakdal, N702 t.h.v. weegbrug Hasselt), dit jaar kwamen er 10 bij (Luchthaven Oostende, Gheeraert Transport Zedelgem, Haven Zeebrugge, Transportcentrum LAR Menen, Opleidingscentrum De Nestor haven Gent, DBT Bulktransport Kalmthout, Vervoer Verbessem Kontich, BASF Antwerpen, GOBO Transport Lanaken, Alders Transport Overpelt) en er volgen dit jaar nog twee (Grensinspectiepost linkeroever haven Antwerpen, Kempisch dok rechteroever haven Antwerpen). De gemiddelde kostprijs van een spiegelafstelplaats is 5.318,85 euro en er werd budget voorzien voor 20 spiegelafstelplaatsen.

Er is dus nog ruimte voor 8 bijkomende locaties die mee kunnen helpen het aantal slachtoffers te doen dalen. Marino Keulen roept dan ook bedrijven, gemeenten en politiezones op de nodige voorstellen te doen zodat er zo snel als mogelijk kan overgegaan worden tot de bepaling van de laatste locaties en deze vlug kunnen gerealiseerd worden.

De Lijn kan door een éénmalige investering jaarlijks 6,5 miljoen euro besparen.

11/10/2011 - Het project Eco-driving van De Lijn dat startte in 2010 leert dat het gemiddeld verbruik van de bussen 15% lager kan. Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) heeft uitgerekend dat Eco-driving laten volgen door alle chauffeurs die in dienst zijn bij De Lijn een jaarlijkse besparing oplevert van 6,5 miljoen euro. "Dit is nu iets waar ze van gas mogen op geven! " aldus Marino Keulen.

Eind 2010 startte De Lijn met het project Eco-driving waarbij een aantal chauffeurs van De Lijn via een opleiding leren anticiperen op verkeerssituaties, constanter rijden, beter remmen en rekening houden met het overige verkeer. Het gevolg is minder verbruik maar ook de verandering in rijgedrag levert meer veiligheid en comfort op voor de reizigers.

"Het verbruik daalde in het proefproject gemiddeld met 15%. Als je weet dat De Lijn jaarlijks 51.375.099 liter brandstof verbruikt voor een bedrag van 43.530.814 euro dan kan er jaarlijks 6.529.622 euro bespaard worden als we alle chauffeurs van De lijn, 5.206 chauffeurs, deze opleiding laten volgen.", duidt Marino Keulen en in één adem legt hij verder uit wat de kost is : "De investeringskost is eigenlijk éénmalig. Het kost 1.073 euro om vier chauffeurs een dagopleiding te laten volgen ofwel 1.395.973 euro om dit te doen voor alle 5.206 chauffeurs die bij De Lijn in dienst zijn."

Hierin investeren is een slimme investering volgens Marino Keulen want reeds het eerste jaar brengt de investering meer op dan ze kost, de jaren erna zijn pure winst en zowel de veiligheid van de passagiers als het milieu is ermee gediend. Iedereen is winnaar!