Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 31 december 2011

Eentje om terug te zien: Bal van Marino Keulen 2005


VIDEO | Naar jaarlijkse traditie zakten opnieuw een massa mensen af naar Lanaken voor het bal van Vlaams Minister Marino Keulen. Erwin zorgde voor de spetterende muzikale afsluiter.

dinsdag 27 december 2011

Beheer van belbussen niet transparant

27/12/2012 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelt vast dat er weinig transparantie is over de werking van de belbussen van De Lijn. Gegevens over kosten en opbrengsten worden omwille van zogenaamde vertrouwelijkheid naar aanleiding van aanbestedingen niet vrijgegeven. Naast het gebrek aan transparantie plaats parlementslid Keulen ook grote vraagtekens bij de efficiëntie van het belbussysteem.

“Het is altijd belangrijk, maar in tijden van crisis is het een noodzaak zo efficiënt mogelijk te werken en objectieve keuzes te maken ook al zijn die hard”, aldus Marino Keulen. Zo is het geen goed bestuur dat de inkomsten en uitgaven van de belbussen niet gekend zijn. We weten bovendien ook niet of de doelgroepen bereikt worden, of dat men mogelijke kansen en opportuniteiten laat liggen. Zo weet niemand bij De Lijn hoeveel mensen met een handicap de belbus nemen, hoewel die mensen hun ritten expliciet dagen op voorhand moeten aanvragen.

Wat De Lijn wel al goed doet in verband met de belbussen, vindt Keulen, is dat langdurige wachttijden van de chauffeurs efficiënt worden opgevuld door middel van andere noodzakelijke taken op de stelplaatsen zoals bussen reinigen, materiaal klaar zetten, …

Ondanks het efficiënt opvullen van de wachttijden maken de cijfers van het aantal reizigers per gereden kilometer duidelijk dat het systeem van de belbussen zwaar verlieslatend is, volgens Marino Keulen. Als je weet dat de reiziger voor een busticket voor 1 of 2 zones nu 1,20 euro moet betalen en daar tegenover een kost staat van 1,34 euro per reiziger per gereden kilometer dan zie je het probleem onmiddellijk. Personeelskosten, aankoop en onderhoud van materiaal is dan nog niet eens in rekening gebracht.

Daarom stelt parlementslid Keulen voor dat het systeem van de belbussen dringend moet doorgelicht en geëvalueerd worden. Misschien moeten een aantal belbussen zelfs afgeschaft worden, vervangen worden door auto’s, of moet er toch geraakt worden aan de basismobiliteit zo lang het maar efficiënter wordt en het niveau van aanbod goed genoeg blijft.

Marino Keulen : “De Lijn krijgt een jaarlijkse werkingsdotatie van 837 miljoen euro en brengt voor elke 100 euro die ze kost slechts 14,29 euro zelf in het laadje. Het is dus noodzakelijk dat iedereen uit de ideologische loopgraven komt en op basis van objectieve gegevens realistische gaat keuzes maken in verband met De Lijn.”

Op een moment dat de Vlaamse regering 400 tot 500 miljoen euro moet gaan zoeken om de begroting in evenwicht te krijgen, moet je alles – zonder taboes – durven te onderzoeken, en dan moet het vertrekpunt zijn, wat is de kostprijs van de dienstverlening en wat is het maatschappelijk nut? Het kan dan zijn dat een taxi goedkoper is, dan een belbus! Dat is een voorbeeld van efficiëntiewinst die de Vlaamse regering “beweert” na te steven.

dinsdag 20 december 2011

Langs alle kanten wordt er met scherp op het project Spartacus geschoten

20/12/2012 - Toch even enkele bedenkingen voor diegenen die de investeringen van de Vlaamse overheid in de Limburgse mobiliteit niet zien zitten:
  • Diegenen die Spartacus steeds opnieuw in vraag stellen wegens steeds duurder worden van het project en nieuwe studies eisen zijn zelf verantwoordelijk voor een ongelooflijke meerkost. De studiekosten zijn nu reeds 12 miljoen euro en blijven op deze manier stijgen. Met elk jaar vertraging stijgt de kostprijs met minstens 10% gewoonweg door de indexstijging, stijging van de lonen en door de steeds stijgende materiaalprijzen. vb. De prijs van zink, lood en koper steeg tussen juni 2010 en januari 2011 zelfs met gemiddeld 58%.
  • Als Spartacus er niet komt zal er niet ineens een andere oplossing opduiken die gratis is. Gratis bestaat niet!
  • De tegenstanders van Spartacus stellen dat er terug treinverbindingen moeten komen. Juist omdat we al meer dan 30 jaar verloren hebben door het stilzitten van de NMBS werd er gekozen voor Spartacus. Als men opnieuw wilt starten met 30 jaar te wachten om dan nog geen altijd niets beweging te zien ...
Over het advies van IF zijn toch heel wat bedenkingen te maken :
  • IF rekent wat een gemiddelde bezetting zou zijn op basis van de rittenhoeveelheid en maximale tramcapaciteit op de piekmomenten. Als de redenering die IF opbouwt gevolgd zou worden geraken tijdens de piekmomenten iedereen gewoonweg niet vervoerd en dat kan moeilijk de doelstelling zijn.
  • IF spreekt van kannibalisatie-effect op NMBS-reizigersaantallen terwijl de verkeersmodellen, die IF ook ter beschikking had, een stijgend reizigersaantal geeft voor de NMBS. Trouwens een kannibalistisch effect op spoorverbindingen die er niet zijn lijkt me geen overtuigend argument.
  • IF trekt enkel cijfers in twijfel als het project verder negatief beoordeeld kan worden. Cijfers die positief zijn voor het project en niet werden opgenomen worden "toevallig" er niet bijgehaald. Een objectief advies gaat in op alle elementen.
  • ...
Conclusie : Het advies moest blijkbaar negatief zijn terwijl we een objectief advies nodig hebben.

vrijdag 16 december 2011

Fractieleiders blikken vooruit op 2012: Marino Keulen

HBVL.be - 16/12/2012 | "Ik ben lid van Open Vld. In Lanaken onderscheidt deze partij zich van de andere door initiatieven te nemen die moed vergen. Ik denk aan de nieuwe spoorverbinding tussen Lanaken en Maastricht en de hele economische ontwikkeling van het industrieterrein Europark; een ontzettend belangrijke troef voor de welvaart van onze inwoners. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe brandweerkazerne waardoor de veiligheid van de Lanakense bevolking gevoelig verhoogt. Dit zijn dossiers waar onze Open Vld-fractie en onze burgemeester Guido Willen in persoon heel hard aan de kar hebben getrokken om ze te realiseren. Ik kan deze dynamiek nog verder illustreren met voorbeelden als Oud-Rekem, mooiste dorp van Vlaanderen, en de waterburcht, mooiste monument van Vlaanderen. Twee dossiers waar Mark Curvers zijn uiterste best voor heeft gedaan, idem voor wat betreft de creatie van de wekelijkse markt die 2000 bezoekers naar het centrum loodst of de feestcheques en de sociale restaurants in Briegden en Neerharen enz." Lees verder het volledige interview

donderdag 15 december 2011

Het Belang van Limburg: Marino Keulen legt eed af als burgemeester van Lanaken

15/12/2012 - Vandaag om 14 uur legt de 48-jarige Marino Keulen (Open Vld) de eed af als vierde burgemeester van Lanaken sinds de fusie van 1976. "Lanaken" - dixit Keulen - "heeft altijd sterke bestuurders gehad, sterke burgemeesters." Hij zegt het niet letterlijk, maar Keulen is vast van plan die traditie voort te zetten. Er is gedrevenheid, er is goesting, er liggen plannen klaar. Wie deze wat atypische 48-jarige liberaal niet beter kent, zou zeggen: "Er zijn binnenkort vast verkiezingen."

Waarom nog burgemeester worden? Waarom Guido Willen zijn laatste jaar niet laten uitdoen?
"Omdat het zo afgesproken is aan het begin van de legislatuur: 'Het laatste jaar ben ik burgemeester.' Ik was in 2007 nog Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur. Maar ik ben wel een ploegspeler. Dat is misschien het atypische. Door te delen, word je sterker. Ik hoor vaak: 'Je moet meer van je afbijten, je moet meer opeisen.' Maar door te zijn wie ik ben, ben ik er ook gekomen. Guido heeft een fantastisch parcours afgelegd. Qua deskundigheid en aanpak niet te overklassen. Hij blijft ook in het college als schepen van Financiën. Tegelijk hebben veel mensen voor mij gestemd in 2006, ze verwachten het ook van mij."

Je bent lijsttrekker van Open Vld, veruit de sterkste fractie in de gemeenteraad. Gaan jullie verder met de sp.a?
"De verstandhouding in de coalitie is goed, er is een loyale samenwerking, maar er is geen overeenkomst met de sp.a. En ook niet met een andere partij. Het zal een open race worden. Een nieuwe factor zal de N-VA zijn. Zullen ze hun nationale succes ook lokaal kunnen vertalen?

Hoe pijnlijk was je nederlaag om het voorzitterschap van Open Vld?
"Na enkele weken werd het me duidelijk dat ik het niet ging halen. Ik werd te veel met de vorige generatie geassocieerd, met Dewael, Verhofstadt. Hoewel ik dat nog altijd de sterkste generatie vind die de Vld ooit gehad heeft. Maar de militanten wilden een cesuur, wilden iets nieuws, wilden verandering. En zo is Alexander De Croo voorzitter geworden. Je kan van Alexander beweren wat je wil, maar in de regeringsonderhandelingen heeft hij wel bewezen dat hij het kan.

woensdag 14 december 2011

Samenwerking Schauvliege-Muyters leidt tot totale chaos

14/12/2012 - Vlaamse regering blundert met invoering nieuwe BIV | Met de invoering van de nieuwe Belasting op Inverkeerstelling (BIV) doet de Vlaamse regering waar ze goed in is: een totale chaos organiseren. Dat stelde Open Vld bij monde van Marino Keulen en Dirk Van Mechelen in het Vlaams Parlement, na het uitstel van de nieuwe regeling tot 1 maart 2012.

In juli van dit jaar besliste de Vlaamse regering bij monde van haar ministers Joke Schauvliege en Philippe Muyters om een vergroening van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) door te voeren. De vergroening bestond erin het motorvermogen als grondslag voor deze belasting te vervangen door een ingewikkelde formule waarin de CO2-uitstoot en de Euronorm als criteria worden ingevoerd.

Na vernietigende kritiek van mobiliteitsorganisaties, de autoconstructeurs en de Inspectie van Financiën, werd het voorstel bijgestuurd. De fijn stof component heeft iets meer gewicht gekregen en de hele regeling wordt ook van toepassing op de bedrijfswagens. Deze bijsturing biedt echter geen antwoord op de kritiek dat de nieuwe regeling erop neer komt dat vooral de kleine- en de gezinswagens meer zullen betalen.

Als klap op de vuurpijl ontstaat nu de grootste verwarring over het tijdstip waarop het nieuwe stelsel zal worden ingevoerd. Het ontwerpdecreet dat pas op 22 november bij het Vlaams Parlement werd ingediend, vermeldt 1 januari 2012 als datum van inwerkingtreding. Dezelfde datum wordt gehanteerd op de website van de Vlaamse belastingsdienst waarop alle potentiële kopers en verkopers van wagens een simulatie met betrekking tot de nieuwe BIV kunnen laten lopen.

Vandaag werd na de toelichting in de bevoegde parlementscommissie echter door de meerderheid via een amendement aangekondigd dat de startdatum van dit nieuwe systeem pas 1 maart 2012 zal zijn. Dit brokkenparcours had men kunnen voorspellen: er werd een half jaar verspeeld door de onvoldragenheid van het voorstel. En het werd pas op 22 november bij het Parlement ingediend.

De verwarring bij de sector, op enkele maanden van het autosalon, is compleet. Reeds enkele weken worden auto’s verkocht aan salonvoorwaarden waarbij gretig gebruik gemaakt wordt van de simulatietool en de ingangsdatum van 1 januari. Fout dus…

Open Vld heeft de beide ministers opgeroepen om nu eindelijk naar de sector en de kopers toe duidelijkheid te verschaffen rond het tijdstip van invoering van het nieuwe belastingsstelsel, na de wancommunicatie van de laatste weken. Gezien de knoeiboel die de Vlaamse regering van de nieuwe BIV maakt is 1 april misschien een betere keuze!

Marino Keulen over de problemen ivm de realisatie van de Noord-Zuid in Limburg

14/12/2012 - Marino Keulen over de problemen ivm de realisatie van de Noord-Zuid in Limburg, meer bepaald de schorsing van het gewestelijk RUP Noord-zuidverbinding N74 door de Raad van State.

donderdag 8 december 2011

Daling aantal zwartrijders bij De Lijn

08/12/2011 - Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) te pakken kreeg blijkt dat het aantal zwartrijders bij De Lijn tussen 2008 en 2010 met 19,48% daalt en dit zelfs met een stijging van het aantal controles.

In de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2015 van De Lijn werd de doelstelling opgenomen om jaarlijks 5% meer controles uit te voeren om het zwart- en grijsrijden tegen te gaan. In 2010 werd deze doelstelling gehaald en steeg het aantal controles met 101.133 personen, van 1.450.763 naar 1.551.896 ofwel met 6,97%.

Parlementslid Keulen : “Meestal stijgen het aantal betrappingen wanneer men meer gaat controleren maar hier kunnen we een spectaculaire daling vaststellen. In 2008 waren er nog 46.206 PV’s voor zwartrijden, in 2009 nog 40.638 PV’s en in 2010 zakte het naar 37.204 PV’s. De trend die in 2009 werd ingezet gaat dus verder door.”

“Deze PV’s leveren ook een aantal inkomsten op. In 2008 werden er voor 3.978.363,66 euro PV’s uitgeschreven, in 2009 voor 3.535.293,82 euro en in 2010 voor 3.097.429,80 euro. Maar het belangrijkste is dat er dus minder gefraudeerd wordt en dat dit ook leidt tot meer inkomsten voor De Lijn via abonnementen- en ticketverkoop.” houdt Marino Keulen voor.

Naast de verhoging van de controles blijkt ook het vooraan instappen in de bus en tram een groot effect te hebben op de daling van het aantal zwartrijders. Een goede beleidskeuze dus.

Onder het moto “als het goed is mag het ook gezegd worden” vindt volksvertegenwoordiger Keulen dat De Lijn en Vlaams minister Crevits in deze een pluim verdienen!

donderdag 1 december 2011

Open Vld verwelkomt de steun van Touring voor de Groene Golf

01/12/2011 - Open Vld pleit al jaren voor het invoeren van een Groene Golf en verwelkomt dus de steun van Touring voor dit idee. Met een Groene Golf worden de verkeerslichten zodanig afgesteld dat het rijdend verkeer als die een bepaalde snelheid aanhoudt niet moet stoppen voor een verkeerslicht. Op deze manier verloopt het verkeer veel vlotter.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) : “Met Open Vld pleiten wij al een aantal jaren voor het invoeren van een Groene Golf op alle wegen waar dit kan. Nederland is hier gidsland waar dit ondertussen de normaalste zaak van de wereld is en ze zelfs een Groene Golf Team hebben. In Vlaanderen kan dit leiden tot een jaarlijkse filekostbesparing van 30 miljoen euro doordat de capaciteit van de wegen vergroot door de vlottere doorstroming.”

Voor Open Vld bleef het niet bij woorden want Marino Keulen diende samen met zijn collega’s Vlaams volksvertegenwoordigers Annick De Ridder en Sas van Rouveroij, Jean-Jacques De Gucht en Irina De Knop reeds in maart 2010 een resolutie in bij het Vlaams Parlement om de regering te verplichten tegen 2014 één op drie verkeerslichten op kruispunten langs wegen met een belangrijke verbindingsfunctie te laten analyseren en te optimaliseren om de doorstroming te bevorderen.

“Open Vld is blij dat Touring deze visie van Open Vld bijtreedt wat nogmaals onderstreept dat Open Vld het bij het rechte eind heeft. Nu is het te hopen dat onze resolutie de steun krijgt van iedereen en vooral dat er snel realisaties komen op het terrein.” Aldus Marino Keulen.