Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 26 januari 2012

Toelichting door De Lijn vandaag op de besparingen

26/01/2012 - In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement stelde minister Crevits (CD&V) het actieplan 2012 van De Lijn voor die het tekort van 60 miljoen euro moet terug dringen. Open Vld en parlementsleden Marino Keulen en Filip Antheunis wijzen al jaren op de pijnpunten die nu naar boven komen maar kreeg nooit steun vanuit de meerderheid. Nu zitten we echter op een keerpunt want niet alleen in de pers maar ook in de commissie zelf bleek dat vooral CD&V en ook NVA zich op de lijn van Open Vld zetten.

De Lijn kwam eind 2011, rijkelijk laat, tot de vaststelling dat er een tekort was van 60 miljoen euro waarvan 40 miljoen structureel. In het voorgestelde besparingsplan 2012 worden een rits van kleine maatregelen opgesomd om te besparen maar rekent ook op een extra dotatie van 15,6 miljoen euro van de Vlaamse regering.

Volksvertegenwoordiger Keulen : “Eigenlijk is dit besparingsplan geen echt plan maar het toepassen van de kaasschaafmethode door hier en daar wat besparing door te voeren. Een echte grondige hervorming, keuzes maken of omschakelen naar vraaggestuurd aanbod was nergens te bekennen. Een gemiste kans!”

Waar Open Vld vroeger alleen stond, valt het op dat sinds een paar maanden NVA maar vooral CD&V deze visie van Open Vld delen. Spa houdt vast aan het regeerakkoord waardoor weinig fundamentele hervorming van De Lijn mogelijk zijn en reageerde gepikeerd in de commissie. Jan Rogiers (Spa) : “Met mevrouw Brouwers (CD&V) zit de oppositie in de meerderheid.”

“De Lijn heeft een belangrijke functie in de Vlaamse samenleving maar boekt vandaag met een dotatie van 980 miljoen euro op een totale begroting van 26 miljard van de Vlaamse regering te weinig resultaten. Men bereikt slechts 5% van de reizigers, voor elke 100 euro uitgeeft verdient men 15 euro zelf (de befaamde lage kostendekkingsgraad) en de gratis politiek bestaat vandaag nergens meer in de wereld behalve bij De Lijn.” concludeert Marino Keulen.

donderdag 19 januari 2012

Leugens van Muyters in het nieuws

De TIJD | 19-01-2012, p.8 - Muyters moet weer door het stof kruipen - Vlaams N-VA-minister in opspraak door beledigende mail over parlement Oppositie dient motie van wantrouwen in

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) was zaterdag nog vrolijk aan het dansen op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Gisteren zat hij er verslagen bij in het Vlaams Parlement. In de commissie Financiën lag hij zwaar onder vuur over de communicatie van zijn kabinet rond de hervorming van de verkeersbelasting. In een mail die Marino Keulen (Open VLD) onderschepte, wijst het kabinet-Muyters de oppositie met de vinger voor het uitstel van die hervorming (zie gescande mail). Ook gaat het kabinet ervan uit dat het parlement 'geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren'.De oppositie nam het voortouw bij de kritiek, maar ook de meerderheid gaf toe dat de minister uit de bocht was gegaan. 'Praat niet recht wat krom is', riep Matthias Diependaele zijn partijgenoot op. 'Het klopt dat de communicatie van de minister getuigt van weinig respect voor de parlementaire democratie.' Ook de coalitiepartij sp.a hekelde de toon van de mail 'alsof het parlement er niet toe doet'. 'Als het recht op hoorzittingen ons wordt afgenomen, zitten we in een soort totalitair regime', zei Bart Martens.Na de hevige kritiek sloeg Muyters een mea culpa. 'Ik verontschuldig mij voor de termen in de mail. Natuurlijk zal ik rekening houden met de opmerkingen van het parlement, want ik heb er het volste respect voor. Ik kom bijvoorbeeld nooit te laat om de kostbare tijd van de parlementsleden niet te verspillen.'

Motie

Daarmee leek het incident gesloten. Maar dat was buiten de oppositie gerekend. Open VLD, LDD en Groen kondigden aan dat ze samen een motie van wantrouwen indienen. Ook Vlaams Belang zal dat doen. Een motie van wantrouwen kan in theorie tot het ontslag van een minister leiden en is voor het Vlaams Parlement een primeur.Gelukkig kreeg minister Muyters ook rugdekking van zijn coalitiegenoten. 'De oppositie haalt opeens een parlementaire bazooka boven', reageerde Eric Van Rompuy (CD&V), de voorzitter van de commissie Financiën. 'Dat legt vooral de zwakte van de oppositie bloot, niet die van de minister.'Maar volgens de oppositie gaat het om de zoveelste blunder, die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. 'We hebben heel zwakke excuses gehoord', zei Marino Keulen (Open VLD). 'Het gebrek aan parlementaire ervaring van Muyters reflecteert in de toon waarmee hij over het parlement praat. Ook controlerende instanties zoals het Rekenhof laken regelmatig Muyters' gebrek aan transparantie.'

Ontslag

Volgende week volgt een stemming in het Vlaams Parlement. Als de plenaire vergadering de motie aanneemt, wordt Muyters ontslagen. Die kans is klein, omdat de meerderheidspartijen hun vertrouwen al hebben bevestigd. 'De minister heeft zich verontschuldigd. We moeten ons opnieuw concentreren op de inhoud', oordeelde Bart Van Malderen, de fractievoorzitter van de sp.a. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) behoudt het vertrouwen in Muyters. Hij noemde het incident 'een akkefietje'.Toch is de kous niet af. De vertrouwensstemming zal volgende week ongetwijfeld nog vuurwerk opleveren in het Vlaams Parlement en doet de reputatie van Muyters weinig goed. Voor communicatieadvies kan hij alvast te rade gaan bij zijn collega-minister Ingrid Lieten (sp.a). Zij kwam eerder in opspraak door een uitgelekte mail met kritiek op haar collega-ministers en getuigde gisteren 'dat een ongelukkige mail je je hele leven blijft achtervolgen. Ik ben nu erg voorzichtig'.

 © Mediafin


 DeMorgen
19-01-2012, p.6
Primeur: motie van wantrouwen tegen Vlaams minister

'Excuses.' Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Financiën, móest ze gisteren aanbieden. In een mail die vanuit zijn kabinet vertrok, krijgt de oppositie de schuld voor de vertraagde invoering van een nieuwe belasting. Die oppositie dient nu een motie van wantrouwen in, een primeur.

"Op deze manier komen we in toestanden terecht zoals in Noord-Korea." Als iemand uit de oppositie dat verkondigt in een commissie kraait er geen haan naar, maar deze uitspraak was toch van een andere orde. Bart Martens, sp.a'er en dus lid van de meerderheid, fulmineerde gisteren richting minister Muyters. Aanleiding: een mail die vanop het kabinet van Muyters was gestuurd naar 'een burger', die had gevraagd wanneer de vernieuwde belasting voor inverkeersstelling precies in voege zou gaan. Het plan was: 1 januari.De burger kreeg antwoord. "De datum van inwerkingtreding is door het parlement verschoven naar 1 maart 2012. Ook wij betreuren dat, niet in het minst omdat we zo goed als zeker zijn dat het parlement geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren. Het is bijzonder jammer, maar u en wij zijn slachtoffer van een politiek spel gespeeld door Vld, Groen en LDD." Ondertekend: Thomas Pollet, woordvoerder van Muyters. De boze burger belde Marino Keulen (Open Vld) op. "Waar zijn jullie mee bezig, zeg?!", klonk het.Keulen kon zijn oren niet geloven en communiceerde meteen over "een flagrante leugen", maar daar bleef het niet bij. Muyters kreeg het gisterochtend in de commissie zwaar te verduren. Zelfs zijn eigen N-VA moest toegeven dat dit niet goed te praten viel. Sp.a-er Bart Martens begon over "Noord-Korea" en "du jamais vu". De oppositie ging verschroeiend tekeer. Keulen achteraf: "Dit is gewoon grof. De regering is zélf veel te laat met een decreetvoorstel naar het parlement gekomen en de daaropvolgende hoorzittingen zijn ook door de meerderheid gevraagd. Bovendien minacht Muyters het parlement: hij zegt dat die niets gaat veranderen aan de maatregel." Lode Vereeck (LDD): "De minister weet gewoon niet hoe het parlement werkt."Muyters probeerde het met excuses, maar alleen sp.a vindt die volstaan. "In de veronderstelling dat de minister het parlement nu zijn werk laat doen", dixit Martens. Minister-president Kris Peeters (CD&V) bevestigde zijn vertrouwen, nadat Muyters ook nog eens publiek zijn excuses aanbood. "Het is helemaal mijn bedoeling niet om de werking onderuit te halen... Er zal vanuit mijn kabinet geen enkele mail meer vertrekken waarin de gevoelens die op dat kabinet leven, staan. Die mail had beter moeten geformuleerd worden. Men maakt hier iets veel groter van dan het is."Nooit eerder werd een motie van wantrouwen ingediend tegen een minister in het Vlaams Parlement. CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy noemt het "grotesk" en "een parlement onwaardig", maar de oppositie volhardt in de verontwaardiging. "Muyters kan zijn uitgebreide portefeuille niet aan", zegt Vereeck. "Muyters is een brokkenpiloot", stelt Keulen. Het 'incidentenlijstje' is ondertussen lang. Eerst was er de discussie rond de dopingcontroles. Keulen: "Muyters wilde toen advocaten betalen voor de verdediging van sporters, maar die zouden zo tegen zijn eigen administratie procederen.Er was ook nog de belegging in de Gemeentelijke Holding, waarover Muyters veel te laat het parlement informatie gaf..." Vereeck vult met plezier aan. "En dan was er ook nog de topsportschool handbal in Hasselt. Tegen een ouder zegde hij dat die zou sluiten, terwijl hij en public verklaarde dat die beslissing nog niet was genomen."De kritiek wordt nu gebundeld in de motie, waarin ook een potentiële vervanger moet worden aangeduid. LDD heeft al een naam: parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA). Vereeck: "Die wilde minister worden, zodus. We zoeken ook iemand met parlementaire ervaring." Vlaams Belang volgt, Open Vld heeft nog niet beslist. Groen-fractievoorzitter Watteeuw zou "een vrouw een goed idee" vinden.

 © De Persgroep Publishing

De Standaard 
19-01-2012, p.9

Muiterij tegen Muyters

Oppositie zet door met motie van wantrouwen

De motie van wantrouwen tegen Philippe Muyters (N-VA) dreigt een rondje 'bazooka-schieten voor de galerij' te worden.

Van onze redacteur

'De oppositie heeft nooit het vertrouwen aan de regering gegeven, dan is het vreemd dat ze dat nu wil opzeggen.' Met die woorden smoorde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gisteren de opstand tegen zijn minister van Begroting in de kiem. Onder leiding van Marino Keulen (Open VLD) kondigden Open VLD, Groen en LDD aan samen een motie van wantrouwen in te zullen dienen tegen minister Philippe Muyters (N-VA). Het is de eerste keer dat in het Vlaams Parlement naar dat 'wapen' gegrepen wordt.

Muyters en Keulen zitten mekaar al een tijdje in de haren over de Belasting op de inverkeerstelling. De hervormde en groenere versie daarvan zou normaal dit jaar op 1 januari in voege treden. De oppositie vroeg echter hoorzittingen over de zaak, waardoor de timing met twee maanden opgeschoven is.

In een mail die bij Keulen terechtkwam, steekt het kabinet-Muyters zijn frustratie daarover niet onder stoelen of banken: 'Ook wij betreuren dat, niet in het minst omdat we zo goed als zeker zijn dat het parlement geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren. Het is bijzonder jammer, maar u en wij zijn slachtoffer van een politiek spel gespeeld door VLD, Groen! en LDD', luidt het in de mail.

'Leugenachtig en grof', zegt Keulen. De oppositiepartijen nemen het niet dat a) Muyters hen de schuld geeft voor de vertraging en b) hij op voorhand zegt dat het parlement niets meer zal kunnen wijzigen. Vanuit de meerderheid liet SP.A'er Bart Martens gisteren eveneens zijn ongenoegen de vrije loop. Zelfs N-VA'er Matthias Diependaele wilde 'niet rechtpraten wat krom is'.

Zonder emoties

Muyters moest door het stof. Hij verontschuldigde zich voor het ongelukkige woordgebruik. 'Ik zie duidelijk dat die mail de indruk wekt dat ik kritiek heb op de onafhankelijke werking van het parlement. Ik wil duidelijk stellen dat ik het volste respect heb voor de werking van het parlement.' Hij verduidelijkte dat er al een brede consensus over de zaak was binnen de Vlaamse regering en dat de belangrijkste Vlaamse adviesraden en de Raad van State de zaak al tegen het licht hielden. Muyters knoopte zijn medewerkers ook in de oren dat hij geen persoonlijke emoties meer wil zien in communicatie over beslissingen van het parlement.

Voor de meerderheidspartijen volstond dat om de bladzijde om te slaan. De oppositie zet echter door met de motie. 'Ik betreur dit', zegt Muyters. 'Zo maken ze van een mug een olifant.'

Met hun motie van wantrouwen, een krachtig instrument dat nooit eerder gebruikt is in het parlement, wekken de oppositiepartijen de indruk die olifant/mug met een bazooka te willen omleggen. Maar nu de meerderheid het vertrouwen in Muyters bevestigd heeft, bestaat de kans dat ze zichzelf ermee in de voet zullen schieten.

 © Corelio

Het Laatste Nieuws 
19-01-2012, p.2


Oppositie krijgt "leugenachtige" Philippe Muyters niet weg

Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) heeft gisteren een lawine van kritiek in het Vlaams Parlement overleefd. Hij was verplicht om er zich te excuseren voor een mail aan een burger waarin hij de schuld voor het uitstel van een hervorming gemakshalve in de schoenen van de oppositie had geschoven.

Die excuses volstonden niet voor Open Vld. "Wij dienen een motie van wantrouwen in", zei Marino Keulen, gevolgd door Groen en LDD. Zo'n motie is een primeur voor het Vlaams Parlement, maar ze blijft zonder gevolgen voor Muyters. De Vlaamse regering liet bij monde van minister-president Kris Peeters (CD&V) weten dat ze het vertrouwen in de minister behoudt. De mail in kwestie was het antwoord van Muyters aan een burger die informeerde naar de inwerkingtreding van de hervormde belasting op inverkeerstelling (BIV). "U en wij zijn het slachtoffer van een politiek spel gespeeld door de oppositie", had Muyters gemaild."Grof en leugenachtig", vond Open Vld. Voor Groen ging het om "een zware deontologische fout" en voor LDD om "een vuile streek van een dirty dancer". Zelfs de meerderheidspartijen, zijn eigen N-VA incluis, waren niet te spreken over de handelwijze van Muyters. Die verontschuldigde zich gisteren dan ook voor zijn taalgebruik, maar daarmee is de kous wat hem betreft af. "Ik ga hier niet licht over, maar ik heb de indruk dat men van een mug een olifant maakt." (JS)

 © Het Laatste Nieuwswoensdag 18 januari 2012

Minister muyters loog over uitstel van nieuwe groenere inschrijvingstaks voor voertuigen

18/01/2012 - Minister muyters loog over uitstel van nieuwe groenere inschrijvingstaks voor voertuigen. Die verantwoordelijkheid voor dat uitstel ligt volledig bij de minister. 

Het feit dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen schoof van de oppositiepartijen w.o open vld, werd vanmorgen door alle partijen aangeklaagd als grof en leugenachtig. Een minister hoort de waarheid te spreken en niet te liegen. Het is overigens het zoveelste incident op rij met minister. Hij mist parlementaire ervaring en is een brokkenpiloot. Ik denk aan verschillende incidenten met het rekenhof, het controle-orgaan van het parlement, rond het vrijgeven van informatie. Er zijn nog andere voorbeelden. Nu was de minister heel bleekjes in zijn verontschuldigingen en kondigde geen corrigerende vertrouwenwekkende maatregelen aan. De verenigde oppositie heeft een motie van wantrouwen ingediend en vraagt muyters' ontslag!

Oppositie dient motie van wantrouwen in tegen Vlaams minister Muyters

18/01/2012 - Na een interpellatie en vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Marino Keulen, Hermes Sanctorum en Lode Vereeck aan minister Philippe Muyters, hebben Open Vld, Groen en LDD in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen ingediend. Alle oppositiepartijen maar ook de meerderheidspartijen, zelfs N-VA, hadden de N-VA-minister zwaar op de korrel genomen voor zijn communicatie over het uitstel van de hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV). ‘Voor de oppositie volstonden de excuses van Muyters niet, die inzake minachting voor het Parlement niet aan zijn proefstuk toe is’, zegt Keulen. "Deze oppositie heeft bewezen constructief mee te werken bvb. in dossiers als I-Cleantech of Vlaams Energiebedrijf. De minister begrijpt niet dat het parlement de regering controleert, niet omgekeerd."

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Vlaams Parlement dat een motie van wantrouwen tegen een minister wordt ingediend. In een motie van wantrouwen zegt het Vlaams Parlement dat het geen vertrouwen meer heeft in de volledige Vlaamse Regering of in één of meer ministers. In de motie moet ook een opvolger worden aangeduid voor de minister in wie het Parlement het vertrouwen heeft verloren.

De oppositie nam in de commissie geen vrede met de excuses van Muyters. Hij had in zijn communicatie aan burgers over het uitstel van de invoering van de nieuwe BIV beweerd dat het de schuld van de oppositie was dat de nieuwe regeling niet op 1 januari kon ingaan. De minister was “het slachtoffer van een politiek spel gespeeld door Vld, Groen en LDD”. Hij betreurde dat, “niet in het minst omdat we zo goed als zeker zijn dat het parlement geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren.”

Daarmee gaf hij uiting aan een groot misprijzen van het Parlement. En daarbovenop overtrad hij verschillende regels tegen de ministeriële deontologie. Een minister hoort immers uit te voeren wat het Parlement hem opdraagt, en niet omgekeerd. Bovendien had Muyters zwart op wit gelogen. Dat hij onwaarheden had geschreven, werd hem trouwens ook door de parlementsleden van de meerderheid verweten.

Bovendien vertelde hij een nieuwe leugen in de media, toen hij om een reactie werd gevraagd op de beschuldigingen van Marino Keulen. Toen zei hij dat de vertraging te wijten was aan de hoorzittingen die door de oppositie werden gevraagd. De aanwezige parlementsleden moesten de minister ook hier terechtwijzen: de timing van de agendering van zijn ontwerp van decreet in de bevoegde parlementscommissie maakte immers een goedkeuring ervan vóór 1 januari onmogelijk. De hoorzittingen werden pas gevraagd na de indiening van een amendement door de meerderheid om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 maart. En tenslotte waren ook parlementsleden van de meerderheid vragende partij voor die hoorzittingen.

Voor de oppositie waren deze leugens en dit schromelijk gebrek aan deontologie de druppels die de emmer deden overlopen. Muyters was immers zeer recent nog eens in conflict gekomen met het Parlement, toen vernomen werd hoe de minister een betwiste belegging in commercial paper van de inmiddels ter ziele gegane Gemeentelijke Holding had verricht. Het Rekenhof stelde dat Muyters daarbij verschillende regels en procedures had overtreden en de verplichte informatie over de belegging veel te laat had overgemaakt aan het Vlaams Parlement. Ook in het dossier over de Hasseltse topsportschool voor handbal was er een mail van minister Muyters die de sluiting van de school aan een ouder aankondigde, terwijl de minister in het Parlement en in de media verklaarde dat de beslissing nog niet genomen was.

dinsdag 17 januari 2012

Muyters krijgt bakken kritiek over uitstel autobelasting

17/01/2012 - Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) is niet te spreken over de manier waarop Vlaams Financiënminister Philippe Muyters (N-VA) aan een burger heeft uitgelegd waarom de hervorming van de autobelasting met twee maanden is uitgesteld. Muyters schoof daarbij de schuld in de schoenen van de oppositie. 'Leugens' zo oordeelt Marino Keulen volgens een Corelio-krant. En ook fractieleider Lode Vereeck van LDD en Groen stellen dat de Vlaamse regering verantwoordelijk is voor de fout, niet de oppositie.


De belasting op de inschrijving van een nieuwe wagen zou op 1 januari hervormd worden, wat na kritiek van oppositie, automobielverenigingen en ook discussies binnen de meerderheid met twee maanden is uitgesteld.

"Het spel van de politieke oppositie"
"Ook wij betreuren dat de datum van inwerkingtreding is verschoven naar 1 maart 2012. Het is bijzonder jammer, maar u en wij zijn slachtoffer van een politiek spel gespeeld door Open VLD, Groen! en LDD", zo antwoordde Muyters per mail op de vraag van een burger.

"Een minister onwaardig"
Marino Keulen kon de mail onderscheppen en verslikte zich vervolgens in zijn koffie. Dat zijn "leugenachtige verklaringen, een minister onwaardig. Want de waarheid is dat de meerderheid zwaar verdeeld en slecht voorbereid dit dossier heeft aangepakt. Dat probeert Muyters nu te camoufleren door de vertraging in de schoenen van de oppositie te schuiven", fulmineert Keulen.

Muyters blijft kalm
De burger die zijn vraag stelde had bij de aankoop van zijn nieuwe wagen rekening gehouden met de hervorming van de BIV, maar moest dan plots vaststellen dat die met enkele maanden werd verdaagd.

Het kabinet Muyters blijft rustig bij de kritiek van Keulen. "Het uitstel komt er omdat de oppositie hoorzittingen vroeg. Had ze dat niet gedaan, was de nieuwe BIV-regeling nu al ingevoerd."

"Laag-bij-de-gronds"
Maar dat is volgens fractieleider Lode Vereeck van LDD niet waar. "Wij hebben inderdaad hoorzittingen gevraagd, maar die zorgen nauwelijks voor twee weken uitstel. Het dossier zelf is meer dan eens van de agenda van de Vlaamse regering gehaald omdat het niet klaar was", zegt de verontwaardigde LDD'er. "Wij willen een constructieve oppositie zijn, maar dan vragen wij ook een constructieve meerderheid. Dat is iets anders dan deze laag-bij-de-grondse aanval op de oppositie", aldus Vereeck.

Ook Groen verontwaardigd
Ook Groen reageert verontwaardigd over de communicatie van Muyters. "Als de hervorming vertraging heeft opgelopen, komt dat niet door de oppositie, maar doordat de regering haar huiswerk slecht gemaakt heeft", zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. "Het is een schande dat het kabinet zo'n document verstuurt", luidt het. Sanctorum pikt het ook niet dat de schuld in de schoenen van de oppositie geschoven wordt. "De vertraging komt er niet door de oppositie. De regering had haar huiswerk gewoon beter moeten maken. Bovendien was ook de meerderheid vragende partij voor hoorzittingen. En uit die hoorzittingen is al gebleken dat de BIV moet bijgestuurd worden en dat de autobelasting onvoldoende vergroend wordt". (belga/edp/lbs/sam)

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1379252/2012/01/15/Keulen-en-LDD-vallen-Muyters-aan-over-uitstel-autobelasting.dhtml#.TxMzHWt1P8c.facebook

maandag 16 januari 2012

Muyters geeft Keulen gelijk

16/01/2012 - Vlaams parlementslid en Open VLD-er Marino Keulen is boos op N-VA-minister Philippe Muyters, in de Vlaamse regering bevoegd voor Financiën. Aanleiding is de nieuwe Belasting op Inverkeersstelling. Marino Keulen vindt dat de minister daar 'leugenachtige verklaringen' over aflegt....


Herbeluister op Radio 1
http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/hommeles-rond-belasting-op-inverkeersstelling


vrijdag 13 januari 2012

Rapport toestand wegen 2011: Nog een lange "weg" te gaan.

13/01/2012 - Minister Crevits stelde de toestand van de wegen in 2011 voor in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Ondanks dat de trend positief is moeten we beseffen dat er nog een lange "weg" te gaan is en mogen we onze ogen niet sluiten voor een aantal pijnpunten die het rapport weergeven aldus Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld).


De patiënt is herstellende maar nog niet genezen.
Het aantal zeer goede (donkergroene kleur in de staafdiagrammen) en goede (licht groene kleur) zijn stijgend.  Maar het aantal wegen dat een onmiddellijk ingrijpen vereist (rode kleur) alsook de slechte wegen (oranje kleur) stijgen eveneens.  Dat de huidige winter enorm zacht is een echt godsgeschenk voor de wegen en is een enorme meevaller om te vermijden dat nog meer wegen zich bewegen naar een zeer slechte staat.  "De wegen die een onmiddellijk ingrijpen vereisen zijn diegenen die de mensen geld kosten.  Deze zijn immers de oorzaken van ongevallen bij de motorrijders en de schadegevallen bij de vrachtwagens en wagens door steenslag, putten en gaten in de weg.  Eveneens de oorzaak van de jaarlijks stijgende prijzen van de autoverzekering." verduidelijkt Marino Keulen.

Niet besparen op infrastructuur.
Het moment van de waarheid zal de volgende besparingsronde zijn van de Vlaamse regering.  Als het budget voor infrastructuurwerken in Vlaanderen terug daalt gaan we terug naar af en gaat ons dit op lange termijn meer geld kosten.  Daarom is het belangrijk dat minister Crevits tijdens deze besparingsronde niet mag laten snijden in het investeringsbudget infrastructuur en andere besparingsmogelijkheden moet opzoeken waaronder bij De Lijn.

Limburg.
Limburg scoort veruit het beste van alle provincies zowel op de autosnelwegen als op de gewone gewestwegen (N-wegen).  Dit komt omdat er hier jaren geleden reeds gestart werd met een inhaaloperatie omdat de toestand het slechtste was.  Nu plukken we hier de vruchten van en levert het beste bewijs dat goed onderhoud op termijn loont.

Leren van Wallonië.
Marino Keulen : "Aan minister Crevits wil ik de suggestie meegeven te onderzoeken of een werkwijze zoals bij SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) ook in Vlaanderen mogelijk is.  In Wallonië kampen ze met enorme financiële tekorten.  Hierdoor worden administratie gedwongen inventief te zijn en vinden ze dikwijls heel efficiënte werkwijzes.  Bij SOFICO bepalen objectieve parameters waar eerst geïnvesteerd moet worden in het onderhoud van hun infrastructuur waardoor."

Een voorbeeldje over SOFICO : Brug 1 is al jaren slecht maar nog voldoende in orde om er verder gebruik van te maken. Met elk jaar dat er gewacht wordt stijgt de kostprijs om deze terug in orde te krijgen met 500.000 euro.  Brug 2 is in redelijk staat maar de eerstvolgende drie jaar dat gewacht wordt met onderhoud stijgt de kostprijs om het terug in orde te brengen met 1,1 miljoen euro. Er wordt dan voor brug 2 gekozen om als eerste te onderhouden.  Bovendien wordt vriendjespolitiek hiermee uitgesloten.


Volksvertegenwoordiger Keulen : "Er is nog een lange 'weg' te gaan!"

dinsdag 10 januari 2012

Deze meerderheid maakt het de oppositie echt wel makkelijk

10/01/2012 - Waarom hervormingen bij De Lijn zich opdringen | Vandaag gaat er geen dag voorbij zonder dat één van de meerderheidspartijen schiet op een administratie of een bevoegdheid van een coalitiepartner. Er komen aan de lopende band voorstellen voor besparingen. Wat de regeringspartijen nu zeggen heeft Open Vld al sedert het begin van deze legislatuur verteld en werd door de meerderheid steeds weggelachen. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft deze regering Peeters tot nu toe geen echte hervorming of besparing doorgevoerd en wordt zij nu geconfronteerd met de gevolgen van haar non-beleid.

De Vlaamse regering beperkte zich tot de kaasschaafmethode. Deze methode is een keuze vanuit politieke angst, men durft geen knopen doorhakken uit onmacht. In plaats dat de regering regeert en keuzes maakt, gaat het gehakketak met persberichten, interviews en opiniebijdragen over en weer verder, stelt parlementslid Keulen vast.

De Lijn 

De Lijn krijgt een werkingsdotatie van 837 miljoen euro en hier bovenop nog een investeringsdotatie. Dat maakt voor 2012 een totaal van maar liefst 979,8 miljoen euro op een totaal budget van 27 miljard euro. Vlaanderen (en dus de Vlaamse belastingbetaler) geeft heel veel geld uit aan het openbaar vervoer. Volgens Marino Keulen kampt De Lijn met de volgende pijnpunten:
  1. De kostendekkingsgraad bedraagt 14,29%. Daarmee scoort de vervoersmaatschappij het laagst van alle Europese openbare vervoersmaatschappijen. Europa zal deze oversubsidiëring niet blijven tolereren. Het risico bestaat dat de schulden van de Lijn worden opgeteld – geconsolideerd – bij die van de Vlaamse overheid. Waardoor onze begrotingspositie Europees verder verslechtert. 
  2. Uit het laatste Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) blijkt dat de bus, tram of metro slechts goed is voor 4% van de hoofdvervoerswijze. Bovendien verliest de bus, tram of metro jaar na jaar terrein ten opzichte van de andere vervoersmodi (auto, trein, fiets of te voet).
  3. Deze beweging is omgekeerd evenredig met de dotatie die jaar na jaar stijgt. 
  4. Het decreet basismobiliteit slorpt te veel middelen op als je om de 750 meter een halte moet hebben in het buitengebied, om de 650 meter een halte in de rand- en het kleinstedelijk gebied en om de 500 meter in het stedelijk en grootstedelijk gebied. 
  5. Gratis bestaat niet. Iemand betaalt altijd de rekening en in het geval van De Lijn is dit de Vlaamse belastingbetaler. Gratis is synoniem voor hoge belastingen! Als zelfs Okra, de grootste organisatie voor senioren in Vlaanderen, stelt dat ze het gratis verhaal niet meer logisch vindt en dat de senioren gerust willen betalen voor hun openbaar vervoer kan het afschaffen van het gratis verhaal geen dogma meer zijn.Uit de stadsmonitor 2011 blijkt verder dat de stad Hasselt, ondanks het gratis openbaar vervoer, van de 13 centrumsteden de derde laagste score heeft voor verplaatsingen met de tram of bus naar het werk of naar de school.Uit de stadsmonitor 2011 blijkt ook dat de verplaatsingen in de vrije tijd in de stad Hasselt met het gratis openbaar vervoer voor 20,1% gebeuren met de bus of tram. In de stad Genk, waar men wel moet betalen, bedraagt dit percentage 17,5. Nog frappanter is dat het gemiddelde voor de 13 centrumsteden op 27,6% ligt, dus ver boven dit van Hasselt.Tenslotte is de tariefpolitiek een allegaartje geworden van kortingen, vermindering, reducties waardoor uiteindelijk nog maar slechts 53,5% zijn eigen ticket of abonnement betaalt.

Meestal duiken een aantal tegenargumenten op die bij nadere analyse volgens Marino Keulen niet zo stevig zijn :
  1. Het jaarlijks enorm stijgend aantal reizigers. Maar: deze cijfers steunen op drijfzand omdat ze komen van schattingen. Open Vld vraagt al jaren een systeem dat de werkelijkheid meet. Pas ten vroegste in 2014, dat is de laatste timing van de regering, die al verschillende keren uitgesteld werd, zal dit meetsysteem worden ingevoerd.
  2. Meer controle op zwartrijders zal centen opbrengen. Maar als slechts 53,5% van de reizigers nog moeten betalen voor hun vervoer zal hier niet veel te rapen vallen.
  3. Het ultieme argument is dat ineens alle reizigers, de volledige 4% die De Lijn voor haar rekening neemt van alle verplaatsingen, zouden gaan overstappen op de wagen en het ganse land vast komt te staan in de file. Niemand pleit voor het afschaffen van De Lijn maar wel om de prijzenpolitiek realistisch te houden. Bovendien bewijzen de cijfers uit het buitenland dat de resultaten beter kunnen ondanks een hogere prijs voor een ticket of abonnement. Marino Keulen : “Bij economische welvaart kan veel. Maar in tijden van crisis en besparingen moet men zich de vraag durven stellen of de dotatie van De Lijn nog in verhouding staat ten opzichte van de kwaliteit en de resultaten. Daarop is het antwoord neen!” Als er keuzes nodig zijn moet men deze noden vergelijken met andere noden zoals:- De wachtlijsten in de zorg.- Het voorzien van genoeg schoolgebouwen en het renoveren van de bestaande.- Het aanleggen van ontbrekende infrastructuur (weg, water, spoor, …)- Het herstellen van de bestaande wegeninfrastructuur.- Investeren in innovatie van producten en productietechnieken.
Ten gronde kan men met hetzelfde geld voor De Lijn veel meer doen. Het wordt tijd om de ideologische remmingen overboord te gooien en te onderzoeken hoe (bv. ook met taxi’s) het openbaar vervoer in Vlaanderen efficiënter kan worden georganiseerd.

“Daarnaast wordt het tijd dat deze Vlaamse regering de dogma’s, de kaasschaafmethode en het non-beleid verlaat en realistische en rationele keuzes maakt”, aldus Marino Keulen.

maandag 9 januari 2012

Marino Keulen trekt Open Vld-lijst in Lanaken

09/01/2012 - Marino Keulen zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober opnieuw de Open Vld-lijst trekken in Lanaken. Dat heeft de algemene bestuursvergadering van de partij unaniem beslist.

Keulen is sinds 1 januari burgemeester van Lanaken. Voordien was hij aan de slag als Vlaams parlementslid en al Vlaams minister.

"De volle steun krijgen van het bestuur, dat voelt aan als een teken van erkenning", reageert Keulen. "Voor mij persoonlijk zal het de tweede maal zijn dat ik de lijst mag trekken. Het resultaat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen overtrof elke verwachting. Hopelijk krijgen we van de inwoners van Lanaken weer een duidelijk mandaat om verder te doen waar we mee bezig zijn. Dit is onze ambitie en wordt zeker een mooie uitdaging."

http://www.hbvl.be/limburg/lanaken/marino-keulen-trekt-open-vld-lijst-in-lanaken.aspx?cmt=all

vrijdag 6 januari 2012

NVA stelt voor om eventueel te bezuinigen op het gemeentefonds

06/01/2012 - NVA stelt voor om eventueel te bezuinigen op het gemeentefonds. Dat zijn middelen die de vlaamse regering ter beschikking stelt voor de financiering van de vlaamse gemeenten. Da's onduldbaar.

De gemeenten staat nu al het water aan de lippen. Tengevolge van de fors gestegen pensioenlasten van gemeente-ambtenaren en politiepersoneel. Als de vlaamse regering nu bezuinigt op de middelen voor de gemeen...ten moeten die laatste de belastingen verhogen. Dat is geen optie! Waar ik NVA wel volg is dat er bij bv De Lijn extra kan worden bespaard. De openbare vervoersmaatschappij ontvangt jaarlijks een dotatie van 870 mio euro van de vlaamse overheid. Alles bij elkaar geteld zelfs 980 mio euro. En zij bereikt slechts 6% van het reizigerspubliek. Da's veel, veel te weinig. Ook te weinig is het feit dat De Lijn voor elke 100 euro die ze uitgeeft, slechts 15 euro zelf verdient. Da's de zogenaamde kostendekkingsgraad die slechts 15% bedraagt. Het allerlaagste cijfer van heel europa. Men moet weg van de zogenaamde gratis-politiek. Gratis is synoniem voor hoge belastingen. Daarom is de open vld tegen gratis bij De Lijn!

Marino Keulen trekt Open VLD-lijst in Lanaken

vr 06/01/2012 | De kersverse burgemeester van Lanaken Marino Keulen trekt bij de gemeenteraads-verkiezingen van 14 oktober opnieuw de Open VLD-lijst in zijn gemeente. Dat is beslist op een bestuursvergadering van de partij.

Vlaams parlementslid en voormalig Vlaams minister Marino Keulen nam op 1 januari de burgemeesterssjerp over van zijn partijgenoot Guido Willen. Het is duidelijk zijn ambitie na de komende lokale verkiezingen burgemeester van Lanaken te blijven, want hij trekt opnieuw de Open VLD-lijst. De algemene bestuursvergadering van de liberalen koos unaniem voor Keulen als kopman. Lees verder