Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 30 maart 2012

Negatief advies bouwproject Neerharen Centrum

30/03/2012 - Het college van burgemeester en schepenen van Lanaken heeft een ongunstig advies uitgebracht over de bouwaanvraag van Maaslands Huis, om in de Keelhofstraat in Neerharen, een woning af te breken en een nieuwbouw op te richten van 18 appartementen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaarschriften en een petitie ingediend door om wonenden. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich nu aan bij deze bezwaren. In haar advies stelt het college van burgemeester en schepenen van Lanaken dat een nieuwbouw van 18 appartementen op deze locatie te veel is. De nieuwbouw zou te groot uitvallen in vergelijking met de relatief lage perceelsbezetting in de omgeving.

Het negatief advies van de gemeente gaat nu naar Stedenbouw Hasselt, dat een definitief advies moet formuleren. Het college van burgemeester en schepenen dient op basis van dat advies een definitieve beslissing te nemen voor 27 april.

donderdag 29 maart 2012

Ontbrekende vangplanken kosten mensenlevens

29/03/2012 -  Het plaatsen van vangplanken langs de Vlaamse Gewestwegen loopt hopeloos vertraging op volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Minister Hilde Crevits had begin 2010 beloofd dat de 71 resterende locaties eind 2011 hun vangplank zouden hebben. Nu blijkt dat 44 locaties nog altijd hun vangplank niet hebben. Voor parlementslid Keulen is het duidelijk dat dit geen prioriteit heeft ondanks dat het mensenlevens kan redden.

Minister Crevits moet tand bijsteken om motorrijders te beschermen.

In de groep van de verkeersslachtoffers zijn de motorrijders nog steeds oververtegenwoordigd, zeker als het gaat over het aantal zwaargewonde en dodelijke slachtoffers. In 2010 waren er 753 dodelijke slachtoffers en 6.071 dodelijk (gewonden die overlijden kort na het ongeval of binnen de 30 dagen na het ongeval) en zwaargewonden in het wegverkeer waarvan respectievelijk 95 ofwel 12,62% dodelijke slachtoffers bij de motorrijders en 689 ofwel 11,35% dodelijk en zwaargewonden bij de motorrijders(*). De reden hiervoor is dat een motorrijder niet zozeer in levensgevaar komt als hij of zij valt, maar wel als hij of zij bij een ongeval tegen een voorwerp terechtkomt. Daarom is het plaatsen van vangplanken op verschillende gevaarlijke locaties van levensbelang.

In april 2010 confronteerde Marino Keulen de bevoegde Vlaamse minister Hilde Crevits met deze problematiek die beloofde dat tegen eind 2011 al de resterende 71 locaties hun vangplanken krijgen. Dit was volgens de minister een dossier met prioriteit.

Marino Keulen : “Maar nu blijkt uit navraag dat 41 van de 71 locaties nog altijd hun vangplanken niet heeft. Opnieuw noemt de minister dit een dossier met prioriteit maar het verschil tussen woord en daad is toch wel groot."

De reden is blijkbaar te wijten aan vertragingen in de aanbestedingsprocedure bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De nabije geschiedenis leert dat AWV wel dikwijls problemen heeft met de procedure van openbare aanbestedingen zoals bij de vertragingen van de herstellingswerken aan de E313, maar ook bij FAST en FAST+ tot zelfs opmerkingen van het Rekenhof over het wegwerken van de zwarte punten.

Parlementslid Keulen : “De minister moet haar belofte nakomen want het uitblijven van vangplanken kan mensenlevens kosten. Het vertragen van aannemingsprocedures is een verklaring maar is geen voldoende argumentatie. Men moet zorgen dat de procedures gestroomlijnd gebeuren. AWV heeft door de jaren genoeg ervaring opgebouwd in overheidsopdrachten en kan zich niet achter dit argument verschuilen.

Keulen vervolgt : “Maar er is ook een positieve noot. Er zijn 14 nieuwe locaties bijgekomen wat betekent dat de mensen van AWV op het terrein blijven rondkijken om de veiligheid te verbeteren. Nu de vangplanken nog geplaatst krijgen!”.

Ruim helft vangplanken voor motorrijders niet geïnstalleerd

29/03/2012 - Van de 71 beloofde vangplanken die bij een ongeval het leven van motorrijders moeten redden, zijn er 44 niet geïnstalleerd. De planken moeten ervoor zorgen dat motorrijders die onderuitgaan niet op voorwerpen langs de weg - zoals vangrails - kunnen botsen. Volgens volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) loopt de plaatsing op de Vlaamse gewestwegen grote vertraging op.

In april 2010 confronteerde Keulen bevoegd Vlaamse minister Crevits met de problematiek. Zij beloofde tegen eind 2011 de resterende 71 vangplanken te hebben geplaatst. De vertraging is te wijten aan de aanbestedingsprocedure bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Het uitblijven van vangplanken kan mensenlevens kosten", zegt Keulen. "Maar er is ook een positieve noot. Er zijn 14 locaties bijgekomen. Dat betekent dat de mensen van AWV op het terrein blijven rondkijken om de veiligheid te verbeteren." (JBW)

© Het Laatste Nieuws

vrijdag 23 maart 2012

"Snelbussen hebben uiterst goede bezettingsgraad"

23/03/2012 - Vandaag in Het Belang Van Limburg: Hilde Crevits geeft cijfers bedreigde snelbuslijnen vrij
Lijn 178, de snelbus tussen Maaseik en Brussel, heeft gemiddeld 35 reizigers per rit. Lijn 68 (snelbusverbinding Bocholt-Antwerpen) heeft gemiddeld 45 reizigers aan boord. Snelbuslijn 179 (Hamont-Leuven- Brussel) heeft dan weer gemiddeld 37 reizigers. Dat antwoordt Vlaams minister van Mobiliteit Crevits op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

Deze drie Limburgse snelbussen zijn bedreigd door besparingsplannen bij de openbare vervoersmaatschappij.

Een onderzoek loopt nog steeds. Marino Keulen: "Maar de snelbussen in kwestie hebben dus een uiterst goede bezettingsgraad. Mochten alle busverbindingen dergelijke cijfers kunnen voorleggen, dan was het debat over halflege en lege bussen zonder voorwerp", stelt Keulen.

"Het noordoosten van Limburg is sowieso al ondermaats bedeeld qua openbaar vervoer. Net zoals de NMBS vergeten is dat Limburg deel uitmaakt van het koninkrijk België. Deze cijfers bewijzen dat de snelbussen ook gebruikt worden. Ze zijn maatschappelijk relevant. Denk ze weg en het gros van de gebruikers, pendelaars en studenten, zullen per auto naar Antwerpen, Leuven of Brussel reizen. Dat betekent nog langere files op de E314, E313 of E40. En dan heb ik het nog niet over de CO2-uitstoot."

"Geen alternatief"
Keulen vindt de denkpiste om met gewone lijnbussen reizigers naar het NMBS-station in Genk te brengen geen goed alternatief.

"Wie vanuit Hamont-Achel of Meeuwen-Gruitrode dat traject met een bus moet doen, is snel drie kwartier kwijt. En dan moet er nog een perfecte aansluiting zijn in het station van Genk. Met deze cijfers is het duidelijk dat die snelbussen moeten blijven rijden."

© Concentra

Schorsing bestemmingsplan Spreiding Maastrichtse Coffeeshops Köbbesweg

23/03/2012 - De Raad van State uit Den Haag heeft op 22 maart 2012 een uitspraak gedaan over het verzoek tot schorsing van het bestemmingsplan “Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg” ingediend door de oa. Belgische gemeenten, Lanaken, Riemst, Voeren, Visé, Blegny en Dalhem en de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten.

Concreet betekent de schorsing van dit bestemmingsplan dat de gemeente Maastricht voorlopig geen vergunning kan krijgen voor de realisatie van drie coffeeshops en dit totdat de rechter ten gronde zich over deze verplaatsing heeft gebogen, hetgeen eind dit jaar verwacht wordt.

Bij de behandeling stelde de Raad van State vast dat de Belgische gemeenten belanghebbenden zijn, omdat het aannemelijk is dat op Belgisch grondgebied gevolgen van een dergelijke verplaatsing van coffeeshops kunnen ondervonden worden.

Verder stelde de Raad dat de gemeente Maastricht zich bij de vaststelling van het bestemmingsplan onvoldoende had voorbereid, daar zij hierbij geen rekening hielden met de invoering van de wietpas per 1/5/2012, ingevolge waarvan enkel meerderjarige inwoners van Nederland op vertoon van dergelijke wietpas én een geldig identiteitsbewijs toegang krijgen tot een coffeeshop.

Ter zitting stelde de gemeenteraad van Maastricht dat door de invoering van de wietpas het aantal bezoekers met meer dan 50% zou afnemen, terwijl men ikv de vaststelling van het bestemmingsplan tóch vasthoudt aan het spreidingsbeleid. De Voorzitter was er derhalve niet van overtuigd dat het plan op dat punt zorgvuldig is voorbereid.

Tot slot werd de gemeente Maastricht veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de Belgische gemeenten ad € 874,- en het griffierecht ad € 302,-.


woensdag 21 maart 2012

Wij voorzien de volgende projecten voor 2012 in Lanaken

21/03/2012 - Wij voorzien de volgende projecten voor 2012:
Waterstraat reeks C (Rozijnenstraat) – 14 woningen
 • aanbestedingsdatum 01/12/2011
 • startdatum lente 2012
Pannestraat – 23 woningen
 • aanbestedingsdatum voorzien voor het groot verlof 2012 
 • startdatum eind 2012

woensdag 14 maart 2012

Gemeente Lanaken opent rouwregister ter nagedachtenis slachtoffers busramp Zwitserland

14/03/2012 - Het gemeentebestuur van Lanaken opent een rouwregister ter nagedachtenis van de slachtoffers van de busramp in Zwitserland. Vanaf morgenochtend 9u kan men in het gemeentehuis terecht om dit rouwregister te ondertekenen. Sinds vanmiddag hangen de vlaggen aan het gemeentehuis van Lanaken halfstok.
Burgemeester Marino Keulen: “Namens de gemeente Lanaken wil ik onze deelneming betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp in Zwitserland. We willen hun sterkte toewensen en de gewonden een voorspoedig herstel. Er zijn geen woorden om datgene wat gebeurt is een plaats te geven. Ook in Lanaken is er grote betrokkenheid bij dit ongeval en willen de mensen hun deelneming betuigen. Daarom dat wij een rouwregister openen in het gemeentehuis zodat onze inwoners hun gedachten en gevoelens van medeleven hierin kunnen neerschrijven. Wij zullen dit rouwregister achteraf overmaken aan het stadsbestuur van Lommel en Leuven (Heverlee).”

Het rouwregister kan morgen ondertekend worden vanaf 9u tot 12.00u in het gemeentehuis van Lanaken. Vrijdag kan dit van 9u doorlopend tot 14u. Ook volgende week zal het rouwregister nog ondertekend kunnen worden.


woensdag 7 maart 2012

107 werknemers van De Lijn werden in 2011 door agressie slachtoffer van een arbeidsongeval

07/03/2012 - 107 werknemers van De Lijn werden in 2011 door agressie slachtoffer van een arbeidsongeval. In 73 gevallen ging dit gepaard met werkverlet.

In totaal waren de betrokkenen 1.281 dagen werkonbekwaam. De Lijn stelde zich in vier rechtszaken burgerlijke partij. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).

In de eerste negen maanden van vorig jaar deden zich op trams en bussen van De Lijn in totaal 3.028 incidenten voor waarbij de politie in 1.451 gevallen tussenkwam (met inbegrip van aangiftes nadien).

In dezelfde periode werden 1.668 feiten van agressie (zowel verbaal, fysiek, vandalisme, ...) gemeld (in één incident kunnen zich meerdere soorten agressieve feiten voordoen). 459 keer betrof het diefstal zonder geweld, 298 keer verbale agressie, 225 keer beledigingen, 76 keer om fysieke agressie en in 80 keer diefstal met geweld.

maandag 5 maart 2012

Crevits bijna op de lijn van Open Vld over De Lijn

05/03/2012 - Minister Crevits maakte bekend dat er een akkoord is in de Vlaamse regering om de prijzen van De Lijn te laten stijgen in 2013 en zelfs met meer dan enkel de index. Daarnaast gaan ook de groepen die nu een gratis abonnement krijgen onder de loep genomen worden om dit zo veel als mogelijk af te schaffen. Parlementslid Marino Keulen : "Open Vld pleit al jaren voor deze maatregel en is blij dat Vlaams minister Crevits en de Vlaamse regering hiervan nu ook overtuigd zijn. Wij zullen minister Crevits in deze materie dan ook voluit steunen om te zorgen dat De Lijn tot een hogere kostendekkingsgraad komt."

De Lijn krijgt een werkingsdotatie van 837 miljoen euro en hier bovenop nog een investeringsdotatie zodat we voor 2012 komen aan een totaal van maar liefst 979,8 miljoen euro op een totaal budget van 27 miljard euro.  Vlaanderen en dus de Vlaamse belastingbetaler geeft heel veel geld uit aan het openbaar vervoer.

De pijnpunten
Wat de regeringspartijen nu beginnen in te zien heeft Open Vld al sedert het begin van deze legislatuur geduid maar werd door de meerderheid steeds weggelachen.  Het betreft de volgende pijnpunten :
 1. De kostendekkingsgraad bedraagt 14,29% waarmee ze het laagste scoort van alle Europese Openbare Vervoersmaatschappijen.  Europa gaat deze oversubsidiëring niet blijven tolereren. Het risico bestaat dat de schulden van de Lijn worden bijgeteld – geconsolideerd – met die van de Vlaamse overheid.  Waardoor onze begrotingspositie Europees verder verslechtert.
 2. Uit het laatste Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) blijkt dat de bus, tram of metro slechts goed is voor 4% van de hoofdvervoerswijze.  Bovendien blijkt dat de bus, tram of metro jaar na jaar terrein verliest tov de andere vervoersmodi (auto, trein, fiets of te voet).  Deze beweging is omgekeerd evenredig met de dotatie die jaar na jaar stijgt.
 3. Het decreet basismobiliteit slorpt te veel middelen op als je om de750 metereen halte moet hebben in het buitengebied, om de650 metereen halte in de rand- en kleinstedelijk gebied en om de500 metereen halte in stedelijk en grootstedelijk gebied.
 4. Gratis bestaat niet, iemand betaalt altijd de rekening en in het geval van De Lijn is dit de Vlaamse belastingbetaler. Gratis is synoniem voor hoge belastingen!
 5. Als zelfs OKRA, de grootste organisatie voor senioren in Vlaanderen, stelt dat ze het gratis verhaal niet meer logisch vinden en dat de senioren gerust willen betalen voor hun openbaar vervoer kan het afschaffen van het gratis verhaal geen dogma meer zijn.
 6. Uit de stadsmonitor 2011 blijkt dat de stad Hasselt, ondanks het gratis openbaar vervoer, van de 13 centrumsteden de derde laagste score heeft voor verplaatsingen met de tram of bus naar het werk of naar de school.
 7. Uit de stadsmonitor 2011 blijkt dat de verplaatsingen in de vrije tijd in de stad Hasselt met het gratis openbaar vervoer voor 20,1% gebeurt met de bus of tram en in de stad Genk, waar men wel moet betalen, een percentage haalt van 17,5.  Nog frappanter is dat het gemiddelde voor de 13 centrumsteden ligt op 27,6% en dus ver boven dit van Hasselt.
 8. De tariefpolitiek is een allegaartje geworden van kortingen, vermindering, reducties waardoor uiteindelijk nog maar slechts 53,5% zijn eigen ticket of abonnement betaalt.
De wending van de Vlaamse regering
Nu kondigt minister Crevits aan dat alvast de tarieven fors omhoog zullen gaan, meer dan de index, en uit reeds eerdere berichten in de media blijkt ook dat De Lijn hard aan het zoeken is om minder rendabele bus- en tramverbindingen af te schaffen.

De discussie is echter nog niet afgerond en er zal binnen de Vlaamse regering nog stevig gepraat worden wat men juist in praktijk gaat brengen.  De reacties van de regeringspartijen de afgelopen weken in de media maken alvast duidelijk dat er nog geen akkoord is hoe men effectief gaat komen tot de besparing enerzijds en het verhogen van de inkomsten anderzijds.

Meestal duiken een aantal vaste argumenten op waar men mooie financiële resultaten van verwacht die bij nadere analyse volgens Marino Keulen niet zo een stevige argumenten zijn :
 1. Het jaarlijks enorm stijgend aantal reizigers mag wel iets kosten.  Maar wat blijkt : deze cijfers steunen op drijfzand omdat deze komen van schattingen.  Open Vld vraagt al jaren achter een systeem dat de werkelijkheid meet maar pas ten vroegste in 2014, dat is de laatste timing van de regering, die al verschillende keren uitgesteld werd, zal dit meetsysteem worden ingevoerd.
 2. Meer controle op zwartrijders zal centen opbrengen.  Maar als slechts 53,5% van de reizigers nog moeten betalen voor hun vervoer zal hier niet veel te rapen vallen.
 3. Het ultieme argument is dat ineens, plotsklaps alle reizigers, de volledige 4% die De Lijn voor haar rekening neemt van alle verplaatsingen, gaan overstappen op de wagen en het ganse land vast komt te staan in de file.  Niemand pleit voor het afschaffen van De Lijn maar wel om de prijzenpolitiek realistisch te houden.  Bovendien bewijzen de cijfers uit het buitenland dat de resultaten beter kunnen ondanks een hogere prijs voor een ticket of abonnement.
Wat steunt Open Vld
Marino Keulen : “Het wordt tijd om de ideologische remmingen overboord te gooien en indien dat gebeurt zal Open Vld minister Crevits steunen.  Maar dan moet het plan wel objectief zijn en pragmatisch.”

Wat zijn de voorwaarden waaraan dit plan moet voldoen :
 • Er is een heroriëntatie nodig naar de groepen die het openbaar vervoer nodig hebben zoals kinderen die naar school gaan, mensen die gaan werken (ook voor die in ploegen werken moeten van en naar het werk geraken) en mensen die een opleiding moeten volgen.  Bijkomende dienstverlening voor andere groepen is een “nice to have” en dit kan, maar binnen de beschikbare budgettaire marge.
 • Men moet snoeien in niet rendabele lijnen maar dit moet gebeuren op basis van objectieve cijfers.  Nu horen we al te dikwijls dat ook rendabele verbindingen onder vuur liggen.
 • Er moet wel degelijk geschrapt worden in het gratis verhaal voor doelgroepen.  Beter is iedereen te laten betalen en een systeem van kortingen toe te passen voor mensen in bepaalde situaties.
 • Het plan mag niet te lang op zich laten wachten.  Ten eerste om financiële redenen want als men te laat start met het plan is het moeilijker om dit jaar de doelstellingen te halen.  Ten tweede is de ongerustheid bij de reizigers over hun verbinding, ook al is het een succesvolle verbinding, groot en deze onduidelijkheid sleept al een tijdje aan en is nefast voor het aantrekken van nieuwe reizigers en het behouden van bestaande reizigers.
Voor meer informatie kan u terecht bij Marino Keulen, GSM 0476/416 480

Herkomst van de cijfers :

•    Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) : http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg42/ovg42-analyse-a1.pdf
•    Stadsmonitor 2011 : http://www.thuisindestad.be/stadsmonitor_4.html

De maatregel van minister Smet

05/03/2012 - Van Marleen Vanderpoorten, Vlaams Parlementslid: De eenzijdige maatregel van minister Smet maakt het beroep van leraar (nog) onaantrekkelijker.

De Vlaamse regering heeft beslist om de TBS regeling voor leraren uitdovend te maken.
Leraren zullen dus langer moeten werken. Een logische beslissing, die ook te verwachten viel. De manier waarop de minister is te werk gegaan bij de voorbereiding van de beslissing is echter verrassend.

De beslissing van de federale collega’s om de pensioenleeftijd op te trekken van 60 tot 62 had grote gevolgen voor de betaalbaarheid van de bestaande TBS-regeling. Maar vooral het dreigende lerarentekort maakte het ongeoorloofd om onderwijzend personeel nog op 58 jaar te laten uitstappen.

In het Vlaams Parlement had de minister reeds lang te kennen gegeven dat deze onderwerpen pasten in het lerarenloopbaandebat “zonder taboes”, dat o.a met de vakbonden werd opgestart. Spijtig genoeg heeft dit debat met de vakbonden nog tot geen enkel resultaat geleid. Het gevolg hiervan is dat er één geïsoleerde beslissing genomen is zonder flankerende maatregelen voor oudere leerkrachten en zonder maatregelen voor de broodnodige herwaardering van het beroep van leraar.

De TBS is ingevoerd als voorlopige maatregel in het begin van de jaren ’80, toen er leraren te veel waren. Bedoeling was om oudere leraren te stimuleren om plaats te maken voor jongeren. In de paars-groene regering-Dewael heb ikzelf als minister van Onderwijs, de regeling ter discussie gesteld. De arbeidsmarktrapporten van het departement Onderwijs maakten duidelijk dat er een lerarentekort dreigde dat vanaf 2001 alarmerende vormen zou aannemen. Het was dus hoge tijd om een tijdelijke en anachronistische regeling te wijzigen.

Na veel discussies met de vakbonden en felle acties werd de uitstapleeftijd opgetrokken tot 56 jaar voor kleuteronderwijzers en tot 58 voor de rest van het onderwijzend personeel, mét een overgangsregeling en een reductie van het wachtgeld voor al wie in die periode tussen 50 en 55 jaar was. De afspraak met de vakbonden was dat er na uitgebreid overleg in de volgende legislatuur een vervolg zou komen op deze nieuwe regeling die ook het hele eindeloopbaandebat zou omvatten. Deze afspraak is echter nooit uitgevoerd.

De voorbije jaren kondigde zich, mede door de demografische groei en een dalende instroom in de lerarenopleidingen, opnieuw een heel groot lerarentekort aan. Sowieso tijd dus om ons over de vervroegde uitstap te bezinnen én over het wachtgeld dat vervroegde uitstappers desgevallend ontvangen. Nu bedraagt dat 70 % van het loon dat leraars ontvangen door fulltime te werken. De aantrekkelijkheid van het systeem is dus heel groot.

De beslissing op federaal niveau om de (vervroegde) pensioenleeftijd op te trekken tot 62 jaar betekende dat als de TBS-regeling op 58 zou blijven, deze vier jaar zou duren, wat de Vlaamse overheid meer dan 200 miljoen zou kosten (ongeveer 430 miljoen euro i.p.v. de huidige 215 miljoen).

Dit zou onverantwoordelijk zijn in budgettair krappe tijden, maar vooral in tijden van een groot lerarentekort.

Goed en kwaliteitsvol onderwijs staat of valt met goede leerkrachten. Als die niet voorhanden zijn, wordt de situatie dramatisch.

Een reeks maatregelen drong zich daarom al een tijdje op. De TBS-regeling, regeling én wachtgeld, op heel korte termijn herbekijken was er daar één van. Maar er was en is veel meer nodig. Meer studenten naar de lerarenopleiding krijgen bijvoorbeeld, het beroep van leraar aantrekkelijker maken, ook voor mannen, verhinderen dat jonge leraren te snel het beroep de rug toekeren, de overstap vanuit andere beroepen stimuleren, de job van directeur attractiever en beter betaald maken, oudere leerkrachten inzetten voor andere functies …

Het moeten opnieuw de beste studenten zijn die kiezen voor een onderwijsloopbaan die carrièremogelijkheden inhoudt. Jongeren opleiden, begeleiden en opvoeden is een zeer uitdagende opdracht in de snel evoluerende en complexe samenleving van vandaag. Kiezen voor het beroep van leraar mag geen tweede of zelfs derde keuze zijn zoals nu al te vaak het geval is. De overheid moetzorgen voor een aantrekkelijk kader waardoor kiezen voor onderwijs een opportuniteit wordt. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Want wat deed minister Smet intussen? Hij kondigde sinds 2 jaar een debat aan dat er nu wellicht nooit meer komt.

Met het vooruitzicht van de uitdoving van de TBS-regeling had de minister snel werk moeten maken van dringende maatregelen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, om meer jongeren naar een onderwijsloopbaan te krijgen.

Met deze éénzijdige maatregelen is de kans groot dat het beroep onaantrekkelijker wordt, want positieve, stimulerende maatregelen blijven uit, er moet alleen langer gewerkt worden.

Dit is een dramatische wending voor een aangekondigd debat waar veel werd van verwacht maar waarin veel te veel gedraald werd.

Pascal Smet heeft een historische kans gemist om de toekomst van ons kwaliteitsvol onderwijs en van alle jongeren te verzekeren van voldoende uitstekende leraren.

Marleen Vanderpoorten | Vlaams parlementslid


Reizigers overhandigen 600 handtekeningen aan Keulen

05/03/2012 - Zondagmiddag hebben afgevaardigden van het ABVV, het ACLVB, het ACV en de twee snelbuspassagiers Lizette Paredis en Danny Vangansewinkel een petitie met 600 handtekeningen overhandigd aan de Lanakense burgemeester Marino Keulen.
"De handtekeningen zijn van werknemers en studenten die dagelijks van de bedreigde snelbussen gebruik maken. Indien die buslijnen worden afgeschaft, betekent dat 600 auto's meer richting Brussel en Antwerpen. Dat druist regelrecht in tegen de poging om de Kyoto-norm te halen", zegt Lizette Paredis, die al 20 jaar van Houthalen naar haar werk in Brussel pendelt, waarvan de laatste vijf jaar met de snelbus.

Ze vragen nu aan Vlaams parlementslid Marino Keulen de petitie in Brussel op tafel te leggen en te pleiten voor het behoud van de snelbussen.

Keulen was duidelijk in zijn reactie: "Iedereen moet momenteel de broeksriem aanhalen. Ik heb dan ook niets tegen de afschaffing van lege bussen. Maar ik begrijp niet dat De Lijn de kip met de gouden eieren wil slachten: de snelbussen zijn een absoluut succes, ze zitten overvol. En ze zijn bovendien maatschappelijk van grote betekenis, want ze brengen mensen naar hun werk of de universiteit.

Ik noem de eventuele afschaffing van die snelbussen dan ook een aanslag op Limburg, het deel van Vlaanderen dat inzake openbaar vervoer toch al stiefmoederlijk behandeld is. Jullie mogen op mijn steun rekenen: ik zal uw zaak in Brussel verdedigen." SH

© Concentra - Het Belang Van Limburg, 05/03/2012

donderdag 1 maart 2012

Sociaal huisvestingsproject in Neerharen

01/03/2012 - Momenteel loopt de bevragingsprocedure voor de inplanting van een sociaal huisvestingsproject in Neerharen, tegenover het oud-gemeentehuis. De mensen moeten van dat recht gebruik maken.

In de mate dat hun opmerkingen relevant zijn, zal het schepencollege deze in de uiteindelijke beslissing laten doorwegen. Er is nog niets beslist! Het project heeft de bedoeling betaalbaar wonen in neerharen een kans te geven. Via het toewijzingsreglement kan het gemeentebestuur zorgen dat mensen van neerharen, bv senioren, hierbij voorrang krijgen.

De procedure is dat na de bevraging van de bevolking, de gemeente een advies formuleert aan stedenbouw in hasselt, die dan op hun beurt hun standpunt meedelen aan de gemeente. Het schepencollege beslist finaal, in deze of gene richting. Rekening houdend met oa leefbaarheid en impact van het project voor de buurt. Er bestaan geen plannen om het oud-gemeentehuis van neerharen af te breken. Dat ontken ik met klem!

Marino Keulen.