Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 27 juli 2012

Stop geweld tegen homo's

Opnieuw een homo vermoord. Ditmaal in Luik. Begin deze week werd in Gent een twintigjarige jongere door drie andere jongeren "afgetroefd" omdat hij homo is. Een week geleden werd een andere jonge homo in Aalst in coma geslagen. Wat is me dat ? We zitten in de 21-ste eeuw. In een geciviliseerde maatschappij. Homo's, die zolang de mensheid bestaat, 5% tot 10% van de bevolking uitmaken, horen volwaardig in de samenleving te zijn geaccepteerd. Dit zijn geen renegaten, wel mensen waarvan de geaardheid allang geen punt van discussie mag zijn. De daders moeten zwaar worden gestraft.

woensdag 25 juli 2012

Noord-Zuid Limburg lukt wel in Nederland

Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) is verheugd dat 25 partners in Nederland het gebiedsakkoord ondertekend hebben voor de realisatie van de Noord-Zuid Limburg in Nederland. Goed nieuws voor Vlaanderen en Limburg die vragende partij waren om zo een aansluiting te krijgen met hun eigen Noord-Zuid Limburg. Keulen : “Alleen gaan de Nederlanders sneller klaar zijn dan de Vlamingen.”

Met dit gebiedsakkoord wordt een heel belangrijke stap gezet om te komen tot een goede verbinding tussen Hasselt en de groeipool Eindhoven. “Een belangrijke beslissing want de realisatie zal zorgen voor een positieve economische boost voor gans Limburg.” aldus Marino Keulen.

Dankzij dit akkoord wordt er een verbinding gelegd tussen N69 (het verlengde van de Noord-Zuidverbinding op Nederlands grondgebied) en de E34 (de autosnelweg naar Eindhoven) en wordt in het akkoord de “Westparallel plus” genoemd. Het zal geen autosnelwegverbinding zijn maar één maal twee rijstroken waar je maximaal 80 kilometer per uur kan rijden zonder voorbij te steken.

Volksvertegenwoordiger Keulen : “Dit wegtype is misschien niet wat we gewenst hadden maar zal sowieso zorgen voor een veel betere verkeersdoorstroming. Mits goede dosering tussen doorgaand en lokaal verkeer moet hiermee het probleem alvast opgelost zijn op Nederlands grondgebied.”

“Het is wel pijnlijk om vast te stellen dat Nederland, die dit doet op onze vraag voor het doortrekken van onze Noord-Zuid Limburg, stukken sneller in realisatie is dan de vragende partij Vlaanderen!” stelt Marino Keulen vast.

Zowel Kris Peeters in 2007, toen nog in zijn hoedanigheid van minister van Openbare Werken en haar opvolger Hilde Crevits hadden beloofd dat nu zij aan het roer stonden alles snel zou gaan. Maar er kwamen weeral vertragingen. Het dossier werd zelfs één van de casestudies van de commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten en werd opgenomen in de rapportering van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over het risicomanagement van grote infrastructuurwerken.

Ondertussen schorste de Raad van State het GRUP voor de Noord-Zuidverbinding na klachten van de natuurbeweging die fouten vonden in het dossier. Minister Muyters stelde echter sterke argumenten te hebben om de Raad van State te overtuigen. Maar het betekent een zoveelste vertraging voor dit dossier en de economie in Limburg. Maar ook de omwonenden blijven in onduidelijkheid zitten over mogelijke onteigeningen. Bovendien zijn er nog geen middelen voorzien voor de onteigeningsdossiers wat ook nog eens voor vertraging kan zorgen.

Parlementslid Keulen : “Samen met vele Limburgers ben ik blij met de beslissing in Nederland. Hierbij doe ik een oproep aan de Vlaamse regering om naar Nederlands voorbeeld vanaf nu te zorgen voor een dossier zonder fouten en voldoende daadkracht zodat de Noord-Zuid In Belgisch Limburg zo snel als mogelijk gerealiseerd wordt. Het zou pijnlijk zijn indien de Nederlanders, die dit doen op onze vraag en dus later gestart zijn, sneller tot realisatie komen dan wijzelf en ons kloppen in degelijkheid en snelheid!”

maandag 23 juli 2012

Vlaamse regering bezondigt zich aan aankondigingspolitiek: Uitstel km-heffing en wegenvignet

23/07/2012 - Persbericht | Volgens Open Vld parlementsleden Marino Keulen en Sas van Rouveroij is het uitstellen van de kilometerheffing voor vrachtwagens en wegenvignet voor de personenwagens een zoveelste bewijs dat deze Vlaamse regering daadkracht en doortastendheid ontbreekt in belangrijke dossiers. In plaats van de zo dikwijls aangekondigde verandering te brengen blijft de Vlaamse regering steken in beloftes.

Volksvertegenwoordiger Keulen : “Wanneer deze Vlaamse regering een groot dossier op het vlak van Mobiliteit en Openbare Werken moet realiseren kan je er gif op innemen dat het niet lukt. Bovenop het pakketje met de Noord-Zuid in Limburg, het optrekken van de kostendekkingsgraad bij De Lijn, het ReTiBo-project van De Lijn, ontbreken van middelen voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, het Masterplan Antwerpen, … krijgt deze stapel er ook de invoering van de kilometerheffing en het wegenvignet bij.”

Deze kilometerheffing en wegenvignet gingen – in principe – belastingneutraal zijn voor de Vlamingen en de meeropbrengsten gingen vooral komen van de buitenlandse automobilisten op onze snelwegen. Deze middelen moesten dienen om te investeren in onder andere onze wegen (het versneld ophalen van de onderhoudsachterstand) dat nu vooral verdere vertraging zal oplopen.

dinsdag 10 juli 2012

Lanaken beste algemeen beleid in de regio volgens "Made in Limburg"

10/07/2012 - madeinlimburg.be | Lanaken haalt met een score van 7/10 de allerbeste score van alle gemeenten qua algemeen beleid. Op economische vlak scoort de gemeente in de middenmoot (6,1/10). De ondervraagden vinden dat Lanaken er algemeen op vooruit is gegaan, maar er moet nog gewerkt worden aan economische ondersteuning. 

Maasmechelen staat 2 keer gerangschikt op de derde laatste plaats. Qua algemeen beleid geven de ondernemers de bewindsploeg een 5 op 10. De economische inspanningen van het bestuur worden gewaardeerd met 5,3 op 10. Geen al te beste beurt dus.

Sint-Truiden doet echter nog minder goed. Zowel het algemeen beleid (4,6/10) als het economische (4,1/10) worden bedacht met de laatste plaats. Geen enkele ondernemer uit Sint-Truiden vindt dat het beleid er in de afgelopen legislatuur beter op geworden is.

Tongeren is het andere uiterste. Qua algemeen beleid scoort het bestuur daar het op één na beste resultaat (6,9/10). Het economische beleid van de stad wordt als allerbeste ervaren (7,2/10), meteen de enige gemeente die hoger dan 7 scoort (Foto: burgemeester Patrick Dewael).

Bilzen tot slot, heeft het volgens de ondernemers van VKW en Unizo, goed gedaan. Waar het algemeen beleid nog in de middenmoot wordt gewaardeerd (6,1/10), prijkt Bilzen met een score van 6,4/10 op de vierde plaats van de 22 gemeenten. | Lees het volledige artikel op madeinlimburg.be

maandag 9 juli 2012

maandag 2 juli 2012

Trajectcontrole E17 onderbenut

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) ziet mogelijkheden om de trajectcontrole op de E17 beter te benutten. Deze dure apparatuur kan ook ingezet worden om zowel criminaliteit als andere overtredingen aan te pakken.


Over het systeem van de trajectcontrole is al veel geschreven, vooral over het feit dat het zo lang duurde eer het projectoperationeel was. Maar nu de trajectcontrole sinds 9 juni effectief werkt, kan er met deze dure apparatuur veel meer gedaan worden.

Parlementslid Keulen ziet in Vlaanderen al veel steden en gemeenten die hun camera’s met nummerplaatherkenning op allerlei manieren gebruiken om criminaliteit aan te pakken. Met de toestellen op de E17 moet dit ook mogelijk zijn, net zoals in Mechelen, Kasterlee, Turnhout en anderen die hier al lang mee gestart zijn.

Zo kunnen we deze camera’s inzetten om nummerplaten van gestolen voertuigen te herkennen, valse nummerplaten te traceren, onverzekerde voertuigen te spotten, voertuigen die normaal uit gebruik zijn genomen, chauffeurs die een rijverbod hebben, het traceren van een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegt, … geeft Marino Keulen tal van voorbeelden.