Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 15 oktober 2012

Burgemeester Marino Keulen reageert op de verkiezingen op TVL-Nieuws


14/10/2012 - VIDEO | Marino Keulen (Open VLD Lanaken), Bruno Steegen (Open VLD Bilzen) en Frieda Brepoels (N-VA Bilzen) evalueren de gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 op TVL-Nieuws.

DANK U !

"Dank aan alle kiezers van Open VLD in Lanaken. 42,3 % van de uitgebrachte stemmen zijn voor ons liberalen. Ik verwachte mij aan een goed resultaat. Maar dit is nog meer. We winnen 2,8 % tov 2006, toen iedereen zei dat wij ons plafond hadden bereikt. Zelf haal ik 4571 voorkeurstemmen, dat zijn er nog 228 meer als zes jaren geleden. Dat stemmenaantal is overigens nog nooit eerder behaald in Lanaken ! Onze zege is gestoeld op 3 elementen :
  1. Onze alom-aanwezigheid op activiteiten en bij verenigingen. 
  2. Een goed beleid. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt. 
  3. Een sterke kandidatenlijst. Er was een goede mix van nieuwe en ervaren kandidaten op onze lijst met een goede spreiding over het centrum en de deelgemeenten. 
Ik draag deze zege op aan alle 29 lijstkandidaten van Open Vld. Verkozen en niet-verkozen kandidaten. Allemaal hebben ze bijgedragen aan dit geweldige resultaat. En tenslotte ook aan de kiezers-inwoners van Lanaken. Zij kunnen verder op ons rekenen!
Wij maken een coalitie van Open Vld, 14 zetels, + 1; en SP.a - Groen, 3 zetels, + 1. Een continuering van de huidige coalitie. Allebei 1 zetel gewonnen. Ik ben voorgedragen als burgemeester."

Marino Keulen: "Ik zal ook tussen 2013 en 2018 weer burgemeester zijn van Lanaken"14/10/2012 - VIDEO | Interview met de herkozen burgemeester Marino Keulen van Open VLD Lanaken en de nieuwe (oude) coalitiepartner Michel Stevens van SPA-Groen tijdens de Verkiezingsshow 2012 van Lanaken: "Ik ken het programma van SPA-Groen en dat ligt in het verlengde van wat Open VLD Lanaken wilt. We zullen nog vaak rond de tafel moeten gaan zitten en zullen nog de nodige discussies voeren, dat was in het verleden ook al zo. Het waren altijd vruchtbare discussies, maar we kwamen er samen altijd sterker uit. Door samen aan één zeel te trekken gaat de bevolking er op vooruit doordat je een eensgezinde politiek krijgt en dan wordt de politiek daarvoor ook beloond door de burger. We gaan allebei één zetel vooruit en dat is fantastisch ... We hebben in de afgelopen 6 jaar mekaar goed leren kennen en tot het einde van de rit is dat goed gegaan en we gaan dit samen voort zetten. Een woord is een woord en dat moet je altijd respecteren. De krachtenbundeling van deze twee partijen maakt Lanaken tot wat het nu is en dat is dat het één van de mooiste gemeentes is van Limburg, iets wat we vaak te weinig beseffen: Lanaken is een parel in de kroon van onze mooie provincie Limburg."

zondag 14 oktober 2012

Marino Keulen | Lijsttrekker Lanaken & Lijstduwer Limburg

 
"Op 1 januari van dit jaar werd ik burgemeester van Lanaken. Daar heb ik lang naar uitgekeken en de afgelopen 10 maanden zijn voorbij gevlogen. Na 14 oktober zou ik graag burgemeester van Lanaken blijven. Ik zit nog boordevol plannen en ambitie. Lanaken komt de volgende jaren in beweging. Verder wil ik erover waken dat Lanaken leefbaar en veilig blijft, een gemeenschap waar veel te beleven valt en die financieel gezond is."

donderdag 11 oktober 2012

Open Vld Lanaken, voor een positief en goed beleid

We willen kort en zakelijk reageren op de folder van de CD&V

Open VLD is erg verbaasd dat CD&V onze rekening maakt, want we hebben 6 jaar lang niets van CD&V gehoord. Noch inhoudelijk, noch op het vlak van aanwezigheidspolitiek. CD&V moet blijkbaar in versneld tempo haar achterstand inhalen.

Wat het niet bouwen van het zwembad betreft: hierop heeft Open VLD al uitvoerig gereageerd. De exploitatie van een zwembad kost handen vol geld. Het nieuwe zwembad in Maaseik maakt jaarlijks 1.1milj € verlies. Die factuur heeft Open VLD Lanaken willen besparen. Daardoor heeft Lanaken nu 15 milj euro aan reserves in kas.

De evenementenhal en het sportcomplex: voor het sportcomplex zijn de pps-contracten afgesloten. We krijgen daarvoor ieder jaar een subsidie van 350.000€ van de Vlaamse Regering. Deze evenementenhal moet een OC Lanaken worden waar de grotere fuiven, maar ook een bruiloftsfeest moet kunnen plaats vinden voor de verenigingen en de Lanakense gezinnen.

Wat de extra kinderopvang betreft doet Lanaken haar best… de gemeente investeert in Villa kakelbont en stelt personeel ter beschikking van de scholen. Voor uitbreiding van de voor- en naschoolse kinderopvang initiatieven krijgen wij geen toestemming van de Vlaamse Minister van Welzijn, CD&V-er Jo Vandeurzen. De CD&V zou beter kritisch zijn voor zichzelf!!

maandag 8 oktober 2012

Marino Keulen: "Beperkte voorrang voor jonge mensen"


07/10/2012 - VIDEO | In  "De zevende dag" weerlegt Marino Keulen de bezwaren van Christian Van Eijken, Vlaams parlementslid voor de Union Francophone omtrent "het geven van voorrang aan jonge mensen uit eigen streek bij het toewijzen van bouwgronden". Hiervoor werd een klacht ingediend wegens discriminatie bij de Europese instanties.

dinsdag 2 oktober 2012

Programma Open VLD Lanaken 2013-2018

Beste inwoner,

Met deze brochure presenteren wij ons programma aan de inwoners van Lanaken. De afgelopen zes jaren hebben wij Lanaken mogen besturen. Dit hebben wij als ploeg met veel inzet en passie gedaan. In onze vorige brochure hebben wij u onze realisaties gepresenteerd. Nu is het tijd om u ons nieuw programma voor te stellen.

Wij willen u niet zomaar een ‘gewoon’ programma voorstellen met een aantal doelstellingen die we willen realiseren. Na zes jaren besturen willen we meer. Daarom bestaat ons programma uit twee delen: een toekomstvisie op Lanaken 2020 én concrete actiepunten om deze visie te bereiken in de volgende legislatuur.

Op deze manier willen we Lanaken verder besturen. Onze visie is gebaseerd op een aantal inhoudelijke pijlers en met oog voor de gemeenschap. Met deze visie willen we Lanaken op het goede spoor brengen, het spoor van de toekomst. Dit zullen we enkel kunnen bereiken als we blijven uitgaan van het principe dat Lanaken een financieel gezonde gemeente hoort te zijn.

>> Programmafolder Open VLD Lanaken 2013-2018

Marino Keulen
Lijsttrekker Open Vld