Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 28 december 2013

Meer files in 2013 door te weinig daadkrachtige Vlaamse regering

Touring maakte bekend dat we in 2013 weer meer fileleed kregen. Enkel één jaar, 2010, had meer files dan 2013 en toont volgens Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) weeral aan dat het mobiliteitsverhaal de achilleshiel is van deze Vlaamse regering en dat het beleid hier zwaar tekort schiet.

Veel van de problemen zijn op te lossen met eindelijk werk te maken van een doorgedreven afhandeling van verkeersongevallen. De oplossingen zijn in feite heel simpel : Een aantal niet-politionele diensten zoals sleep- en takeldiensten laten gebruik maken van de pechstroken en die diensten blauwe zwaailichten geven. Maar ook FAST (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst en nu enkel actief in het zuiden van West-Vlaanderen, in een deel van Antwerpen waaronder de ring van Antwerpen en de directe aansluitingen en in Limburg) en FAST+ (FAST voor vrachtwagens dat nergens meer actief is) na de zoveelste mislukte openbare aanbesteding terug op de rails krijgen zou ook al veel verhelpen.

Keulen : “Maar het echte probleem blijft het tekort aan wegcapaciteit en daar is deze Vlaamse regering zwaar tekort geschoten. Van de zogenaamde missing links werd quasi niets gerealiseerd. In het dossier-Oosterweelverbinding worden nog altijd geen knopen doorgehakt, de Noord-Zuid in Limburg blijft vast zitten in procedures en onderzoeken, … Het is nog altijd wachten op het al zo lang aangekondigde superdecreet om grote werken versneld vergund te krijgen. Het Vlaams Parlement keurde in april 2010 daarover unaniem een motie goed, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Deze Vlaamse regering toont te weinig daadkracht, zeker op het vlak van mobiliteit en verkeer!”

dinsdag 17 december 2013

HBvL 17-12-2013 : Asielzoekers Lanaken houden buurt wakker

In Lanaken op de grens met de gemeente Zutendaal veroorzaken de asielzoekers van het opvangcentrum Ter Dennen regelmatig overlast. De buurtbewoners hebben klacht neergelegd bij burgemeester Keulen. Deze week gaan politie, centrumbegeleiding, gemeente en buurtbewoners rond de tafel zitten om een oplossing te zoeken voor het probleem.

"Het opvangcentrum Ter Dennen ligt een heel eind hier vandaan in het bosrijke gedeelte van de Molenberg. Maar steeds vaker komen de asielzoekers in groepjes rondhangen aan de bushalte en het bankje dat hier opgesteld staat aan de Bessemer. Voor de buurtbewoners is het lawaai 's avonds, vaak tot middernacht, niet langer te dulden", vertelt een van de bewoners van de wijk. "Als we contact zoeken met de centrummanager van het Rode-Kruis, die de opvang regelt, gaat het weer een tijdje goed. Maar blijkbaar is het wifi-signaal hier een stuk beter dan aan het asielcentrum zelf. En dus komen ze met z'n allen naar de bushalte vlakbij de Heiwyckstraat." AgressiefAfgelopen vrijdag liep de overlast de spuigaten uit. "Even voor middernacht stonden hier nog zeker tien man voor onze deur te roepen en tieren in het Engels. Buitenkomen durf ik niet meer, omdat ze verbaal enorm agressief uit de hoek komen. Ik heb de burgemeester aangeschreven en hem gemeld dat als er uit deze overlast ongelukken gebeuren, we niet zullen nalaten hun verantwoordelijk te stellen." ~Als deze groep zich niet aan de regels wil houden, dan moeten ze maar ergens anders ondergebracht wordenMarino KEULENBurgemeester Marino Keulen van Lanaken heeft ondertussen een overlegmoment georganiseerd. "Ik ga de buurt met de politiecommissaris en de verantwoordelijke van het opvangcentrum bij me ontbieden om tot een oplossing te komen. De overlast 's avonds laat kan uiteraard niet. Er zijn duidelijke afspraken die gelden in het centrum die door de meeste bewoners netjes worden opgevolgd. Als deze groep zich niet aan de regels wil houden, moeten ze maar ergens anders ondergebracht worden", aldus Keulen. Ook communicatiedirecteur bij het Rode-Kruis Vlaanderen Luc Botten gaat nog met de buurt overleggen.

maandag 9 december 2013

GAS-boetes

GAS-boetes of gemeentelijke administratieve sancties zijn ook in Lanaken in voege. En dat sedert 24 november 2011. Zij dienen om overlastfenomenen te beteugelen die door de rechtbanken, wegens overbevraging, worden geseponeerd.
Lanaken springt doordacht, dus niet overdrijvend met deze GAS-boetes om.

In 2012 werden (vanaf april tem december) 33 GAS-PV's opgemaakt en in 2013, tot op heden 43.
M.b.t. deze 76 GAS-PV's deed de sanctionerende ambtenaar (de gemeentesecretaris) volgende uitspraken :
- in 63 gevallen werd een boete opgelegd
- in 6 gevallen oordeelde hij dat geen boete moest opgelegd worden
- in 4 gevallen was het GAS-reglement niet van toepassing
- in 2 gevallen werd een taakstraf opgelegd (minderjarigen)
- in 1 geval kwam de geverbaliseerde er met een waarschuwing van af.

De feiten die het meest aanleiding geven tot GAS-sancties zijn :
- Loslopende honden, agressieve honden, hondenpoep (36 gevallen)
- Alle vormen van lawaaihinder (boomcars, nachtlawaai ...) (19 gevallen)
- Sluikstorten, zwerfvuil (18 gevallen)
- Overige : schade aan gemeentelijke eigendom, versperren openbaar domein, vuurwerk, stallen van woonwagens etc.

De hoogte van de geldboetes is variabel. Voor overtredingen m.b.t. honden wordt in regel 50 euro boete opgelegd. Daarbij doet zich wel geregeld een samenloop voor. Iemand die bv. zijn hond zonder leiband laat rondlopen en geen hondenpoepzakje bij zich heeft, begaat twee overtredingen en wordt doorgaans met 100 euro beboet. Bij sluikstorten is de boete afhankelijk van de omvang en van de plaats : blikjes op de grond gooien in het centrum werd beboet met 50 euro, glas storten in natuurgebied met 150 euro en opruimingskosten. Bij geluidshinder zijn de boetes variabel en afhankelijk van de aard van de feiten (50 à 150 euro).
Bij herhaling worden de boetes vermenigvuldigd met 2.

dinsdag 3 december 2013

Vrij Verteld - editie december 2013TOEKOMSTVERKLARING:

VRIJHEID & ENGAGEMENT!

Vorig weekend keurde Open Vld haar nieuwe beginselverklaring voor. Daarin zet de partij haar liberale ideologie op scherp voor de komende jaren.

Patrick Dewael, covoorzitter van het toekomstcongres: "We willen de komende jaren 100% inzetten op de economie: de jobs van de mensen en de concurrentiekracht van onze bedrijven. Meer concreet gaan we voor een belastingverlaging voor wie werkt en werk creëert, willen we iedereen aan de slag krijgen en pleiten we voor een overheid die minder doet en meer mogelijk maakt."

Speerpunt is het 5-5-5-plan. "We willen met alle overheden samen het overheidsbeslag terugdringen met 5%. Dit creëert de budgettaire ruimte om €5 miljard belastingverlagingen te geven aan de burger, o‑ ewel €170 à €180 per maand. Voor de bedrijven verlagen we de loonkost eveneens met €5 miljard. Zo versterken we hun concurrentiekracht, wat jobs oplevert", stelt Dewael.

De liberalen pleiten voor een maatschappijmodel waarin de geëngageerde burgers centraal staan en de overheid zich de rol aanmeet van scheidsrechter."We geloven dat de mensen betere keuzes maken op maat van hun noden, dan de overheid. We moeten opnieuw de architect kunnen zijn van onze vooruitgang en die van de samenleving", besluit Dewael.

Lees de geamendeerde en aangenomen beginselverklaring op http://openvld.be/Library/docs/Toekomstverklaring.pdf en bekijk de aftermovie op http://www.youtube.com/watch?v=s1k4oYBmqYQ&feature=youtu.be


VLAANDEREN STAAT STIL EN DAT KOST JOBS
Mobiliteit is één van de achillespezen van deze Vlaamse regering. Deze legislatuur zijn de files met 36% toegenomen, en dat merken we allemaal.

"Oorzaak is het gebrek aan daadkracht om missing links zoals de Antwerpse Oosterweel of de Limburgse Noord-Zuid te realiseren, ondanks de uitgestoken hand van Open Vld in de oppositie", zegt Marino Keulen. Ondertussen trekken bedrijven weg omdat ook zij de files beu zijn. "Hét bewijs dat omgevingsfactoren zoals mobiliteit en vergunningenbeleid eveneens cruciaal zijn voor onze concurrentiepositie. Het is vijf na twaalf: de files kosten ons jobs!"

Keulen stelt de volgende constructieve oplossingen voor: "Wij hebben nood aan een integraal beleid. Een goede wegeninfrastructuur vormt de basis van onze mobiliteit en economie. De missing links zoals de Noord-Zuid moeten dus snel worden vergund. Daarnaast zijn extra rijruimte, minder op- en afritten en nieuwe technologie voor een betere doorstroming van het verkeer nodig. Uiteraard in combinatie met een comfortabel en vooral stipt openbaar vervoer, zodat de Vlaming een waardig alternatief hee‑ voor koning auto."

Binnenkort vindt u hier de volledige nieuwsbrief online terug.