Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 24 mei 2014

Marino Keulen & Liesbet Stroeken vragen morgen uw stem #vk14

Lijsttrekker Vlaams Parlement Open VLD Lijst 7
5de opvolger Kamer Open VLD Lijst 7

"Liesbet": Als arts in een opvangcentrum stel ik vast dat het streng maar rechtvaardig beleid van Maggie De Block werkt. Wie bescherming nodig heeft, helpen we, maar we kunnen niet de herberg zijn voor de hele wereld. 


"Marino": Het wegwerken van de wachtlijsten is een kwestie van respect. Wie zorgbehoevend is door ouderdom, ziekte of ongeval verdient passende opvang. Niet op geparkeerd te worden op een wachtlijst. Door meer in te zetten op Persoonlijke Assistentiebudgetten worden de wachtlijsten verkort en zorgbehoevenden daadwerkelijk geholpen. een Maggy De Block-aanpak in de zorg is het Open Vld antwoord op de gesel van de wachtlijsten.

Kandidaat van de dag: Lydia Peeters --- 2de plaats Vlaamse Lijst --- Dilsen - Stokkem #vk14

Lydia Peeters 2de plaats Vlaams Parlement Dilsen

“Het onderwijsbeleid is gebuisd over de hele lijn. Straks hebben we niet alleen een tekort aan scholen, maar ook aan leerkrachten. We moeten dringend een einde maken aan kamperende ouders en te grote klassen."


  


"Er zijn vandaag 121 banenplannen om mensen aan de slag te helpen. Werkzoekenden en werkgevers zien het bos niet meer door de bomen. Wat we nodig hebben is een drastische vereenvoudiging en heldere banenplannen voor doelgroepen zoals jongeren en ouderen.

vrijdag 23 mei 2014

Kandidaat van de dag: Frederick Vandeput --- 3de plaats Vlaamse Lijst --- Zonhoven #vk14

Frederick Vandeput 3de plaats Vlaams Parlement Zonhoven

Op 25 mei zijn het vlaamse, federale en europese verkiezingen, maar de echte inzet is de toekomst van Limburg. Hoe en of we jobs in Limburg kunnen houden. Dat wordt de volgende jaren in Brussel bepaald.


 
De nieuwe Google moet Limburgs zijn. Op de ruïnes van Ford Genk moeten ambitieuze Limburgse bedrijven van doeners verrijzen die met een open blik de wereld willen veroveren. 
De toekomstige welvaart in onze provincie hangt af van het aantal jongeren dat we warm maken om een onderneming te starten.

donderdag 22 mei 2014

Kandidaat van de dag: Meral Özcan --- 4de plaats Vlaams Parlement --- Beringen #vk14

Meral Özcan 4de plaats Vlaams Parlement Beringen

"Als zelfstandige ondernemer vind ik het belangrijk dat vrouwen ook alle kansen krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan. Open Vld is de partij bij uitstek om hen deze opportuniteiten te bieden. Ik hoop dat ik dankzij de verkiezingen ook mijn steentje hierin kan bijdragen. "
Als vastgoedmakelaar zie ik hoe duur het tegenwoordig is om een huis te kopen of om te huren. Ik ben er van overtuigd dat we dringend een ander woonbeleid nodig hebben. Lagere registratierechten moeten het makkelijker maken om voordelig een eigen stek te vinden. Migratie en diversiteit zijn uiterst belangrijk in onze samenleving. Mijn partij en ik zijn het hier helemaal over eens. Door middel van mijn kleurrijk optreden vanuit Open Vld hoop ik het gezellige Limburg nog iets warmer te maken.
Kandidaat van de dag: Caroline Penders --- 5de plaats Vlaamse Lijst --- Maasmechelen #vk14

Caroline Penders 5de plaats Vlaams Parlement Maasmechelen

Als schepen word ik dagelijks geconfronteerd met de Vlaamse regelneverij voor onze burgers, ondernemers en gemeentebesturen. Als een overheid niet op tijd zijn advies geeft, moet de burger automatisch zijn vergunning krijgen.

Onze gemeentebesturen moeten niet langer vleugellam gemaakt worden door de Vlaamse regelneverij, maar moeten vleugels krijgen!

Hoe groener onze samenleving hoe liever, maar het is toch niet meer normaal dat je voor het kappen van één boom zodanige procedures en adviezen moet inwinnen, dat niemand meer het bos door de bomen ziet?

woensdag 21 mei 2014

Kandidaat van de dag: Guy Schiepers --- 6de plaats Vlaamse Lijst --- Tongeren #VK14Guy Schiepers 6de plaats Vlaams Parlement Tongeren

Als schepen van Economie ken ik het belang van ondernemerschap in eigen regio. Een lokale verankering van ondernemingen en zelfstandigen zorgt voor de basis van een welvarende gemeenschap. Jobs in eigen streek, daar wil ik op inzetten. 100 bedrijven met 100 werknemers zorgen ook voor een equivalent van het aantal arbeidsplaatsen bij Ford. Daar werk ik samen met onze ploeg iedere dag aan. Duurzame tewerkstelling is ondernemerschap uit eigen streek.Limburg en haar economie verdragen geen grenzen. We liggen dichtbij Maastricht, Aken en Luik. Belangrijke economische en socio-culturele partners voor Zuid-Limburg. Laten we geen muren om ons heen bouwen, wel grenzen overschrijden.
Koopzondagen zijn een omstreden fenomeen in Vlaanderen. Tongeren was één van de voorlopers van de invoering van koopzondagen. Niet zonder succes, iedere eerste zondag van de maand ontdekken duizenden nieuwe kooplustigen Tongeren. Dat Kortrijk en Antwerpen Tongeren als voorbeeld nemen, mogen we op ons palmares schrijven…

Marino Keulen & Liesbet Stroeken hebben #goesting in de toekomst! #vk14


Heeft u de brief van Marino & Liesbet al gevonden in uw brievenbus?

U kan hem herlezen via deze link: huis aan huis brief Marino & Liesbet

Of herleest u liever nogmaals de Telex van Marino Keulen, waarin Liesbet & hijzelf een interview geven over hun ambities & goesting in de toekomst!

Deze kan u herlezen via deze link: Marino Keulen Telex mei 2014
dinsdag 20 mei 2014

Kandidaat van de dag: Pascal Vossius --- 7de plaats Vlaamse Lijst --- Sint-Truiden #vk14

Pascal Vossius 7de plaats Vlaams Parlement Sint-Truiden

Het ondernemerschap groeit in Sint-Truiden. Als politicus moet je jonge ondernemers ondersteunen en goed luisteren naar de noden van gevestigde waarden. Een goed netwerk in Brussel helpt daarbij. Ik zoek die kortste route van Het Huis van de Ondernemer in Sint-Truiden naar de Wetstraat in Brussel. "Citymarketing is niet enkel een term van vlotte reclamejongens, het werkt ook echt. Zo zijn er maar 20 liefst steden naar Sint-Truiden komen kijken om van ons recept "Beleving in de stad" te komen proeven. Jamie Oiliver kan het niet eenvoudiger klaarmaken. Een warme stad met leuke cafeetjes en evenementen, daar wordt geshopt"

zondag 18 mei 2014

Kandidaat van de dag: Wendy Bollen --- 9de plaats Vlaamse Lijst --- Hoeselt #VK14

Wendy Bollen 9de plaats Vlaams Parlement Hoeselt

Als onthaalmoeder weet ik dat kinderopvang voor heel wat werkende ouders broodnodig is. Elk gezin heeft recht op een plaats in een betaalbare opvang, zodat ouders werk en gezin kunnen blijven combineren.
  
"Mijn man heeft 23 jaar voor Ford Genk gewerkt. Hij is een van de gelukkigen die daarna opnieuw werk heeft kunnen vinden, maar dat is vaak niet het geval bij zijn collega’s. Hoeselt breidt haar industrieterreinen uit, een voorbeeld voor de rest van de provincie! "Iedereen heeft het recht om op oudere leeftijd goede zorg te krijgen. Zo kan men zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Een goed beleid inzake serviceflats en ouderenzorg is daarom noodzakelijk.

Kandidaat van de dag: Ilse Jaspers --- 10de plaats Vlaamse Lijst --- Hamont #vk14

Ilse Jaspers 10de plaats Vlaams Parlement Hamont-Achel

Een flexibele woonmarkt, om zo betaalbaar te kunnen wonen. Daar moeten we voor gaan. Bovendien moet de regelgeving voor sociale woningen herbekeken worden. Het is een oneerlijk systeem, waar op lange termijn niemand mee wint. We moeten het lef hebben om naar een betere structuur te streven!

"We moeten inzetten op zorg op maat. Subsidies voor organisaties missen vaak hun doel. Laat de steun naar de individuen gaan, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. "


Het zijn geen gemakkelijke tijden voor lokale ondernemers. Iedereen weet dat, maar toch lijkt niet iedereen even bereid te zijn, om oplossingen te bieden. Er worden de ondernemers genoeg de stokken in de wielen gestoken. Zij verdienen zuurstof, door lagere lasten en minder regeltjes.

zaterdag 17 mei 2014

Kandidaat van de dag: Anita Persoons - Bullens --- 11de plaats Vlaamse Lijst --- Halen #VK14

Anita Persoons - Bullens 11de plaats Vlaams Parlement Halen

Als voorzitter van de Limburgse Liberale Vrouwen weet ik wat sterke vrouwen kunnen verwezenlijken. Het glazen plafond compleet aan diggelen en gelijk loon voor gelijk werk, daar ga ik voor.

Als gewezen schepen van Financiën heb ik mij altijd bekommerd over de inkomsten en de uitgaven van onze gemeente. Laten we niet kiezen voor de gemakkelijkste weg door een belastingverhoging door te voeren, maar kiezen voor structurele oplossingen!

Het is niet altijd gemakkelijk om werk en gezin te combineren. Daarom moeten we kinderopvang promoten en ondersteunen, zodat werkende ouders de beste zorg voor hun kinderen kunnen garanderen.

vrijdag 16 mei 2014

Kandidaat van de dag: Daisy Zaenen ---- 12de plaats Vlaamse Lijst --- Ham

Daisy Zaenen 12 de plaats Vlaams Parlement Ham

Het onderwijs is dé hefboom voor vooruitgang. Daarom moeten we inzetten op goede leerkrachten, scholenbouw en het coachen van elk talent dat in eenieder schuilgaat.

Evenwicht tussen gezin en werk is een uitdaging en dan is er voor elk kind opvang nodig.


Iedereen kansen geven: zij die presteren mogen beloond worden en verantwoordelijkheid tonen voor hen die niet meekunnen.

donderdag 15 mei 2014

Kandidaat van de dag: Eric Awouters --- 13de plaats Vlaamse Lijst --- Borgloon #vk14

Eric Awouters 13de plaats Vlaams Parlement Borgloon

We moeten mensen warm maken om steeds bij te leren. Als we onszelf heruitvinden en bijscholen, blijft werken aantrekkelijk tot aan het pensioen en zelfs daarna. En bij meer actieve mensen is iedereen gebaat.

Als zelfstandige weet ik heel goed dat de lasten veel te hoog liggen. Dit geldt niet enkel voor zelfstandigen: ik merk steeds weer hoe dit ook bij mijn werknemers leeft. Laten we voor lagere belastingen gaan, om zo de werkgever en werknemer meer speelruimte te geven.


Plattelandsgemeenten hebben het moeilijker dan we doorgaans denken en kunnen meer steun gebruiken. Vlaanderen doet hier te weinig voor. Deze gemeenten moeten zo goed mogelijk bewaard worden, maar daar zijn middelen voor nodig.

woensdag 14 mei 2014

Kandidaat van de dag: Jan Dalemans --- 14de plaats Vlaamse Lijst --- Hechtel-Eksel #vk14

Jan Dalemans: burgemeester te Hechtel-Eksel 14de plaats Vlaams Parlement

Ik woon vlakbij de flessenhals van de Noord-Zuidverbinding waar dagelijks duizenden automobilisten in de file staan. We hebben genoeg van de stilstand. De mensen en economie van Noord-Limburg kunnen niet langer wachten op een oplossing.


Als je gemeente in het buitengebied gelegen is, ben je erg benadeeld. Zowel financieel als ruimtelijk krijgen zulke gemeenten erg veel beperkingen, wat voor oneerlijke concurrentie van de omliggende gemeenten zorgt. Laten we kiezen om deze restricties aan te passen, zodat iedere gemeente dezelfde mogelijkheden voor een goed beleid krijgt.
Hechtel-Eksel is de groenste gemeente van Vlaanderen. Wij weten wat het belang van een groene insteek in het beleid is. Laten we inzetten op het hand in hand gaan van economie en ecologie.

dinsdag 13 mei 2014

Kandidaat van de dag: Bruno Steegen --- 15de plaats Vlaamse Lijst --- Bilzen #vk14

Bruno Steegen 15de plaats Vlaams Parlement

We moeten de steden levend houden en de handelskernen versterken zodat het goed werken, wonen, leven en winkelen is in eigen gemeente.


Vlaanderen moet een ondernemersvriendelijk klimaat worden. Dat zal alleen maar lukken indien we inzetten op goedgelegen en makkelijk bereikbare bedrijventerreinen.


 


We hebben nood aan een vernieuwing van het onderwijssysteem, zodat we anticiperen op de veranderende samenleving. Dat betekent ook digitalisering. Het gebruik van Ipads al van in het kleuteronderwijs is echt geen overbodige luxe!


zondag 11 mei 2014

Kandidaat van de dag: Laurence Libert --- 1ste opvolger Vlaamse Lijst --- Hasselt --- VK14

Laurence Libert 1ste opvolger Hasselt

 
Ondernemers vormen de ruggengraat van onze samenleving. Dat wordt door andere partijen maar al te vaak vergeten. Het is aan ons om het bedrijfsleven de vrijheid te geven die het verdient. Regeltjes, belemmeringen en lasten schaden hen en dus de gehele economie en ons allemaal.
"De zwakke Limburgse mobiliteit belet werkgever en werknemer om hun job goed uit te oefenen. Het is de politieke verplichting om hier een oplossing aan te bieden. Gedaan met de Limburgse stilstand. Laten we terug bewegen!"

 

De tijdsgeest verandert, maar de mentaliteit en regelgeving inzake de combinatie van werk en gezin is in de geschiedenis blijven steken. Tijd voor verandering, zodat geen enkele werkgever of werknemer zijn gezin op de tweede plaats moet zetten.

zaterdag 10 mei 2014

Kandidaat van de dag: Hasan Düzgün --- 2de opvolger Vlaamse Lijst --- Maasmechelen --- VK14


Hasan Düzgün: 2de opvolger Maasmechelen

Als vakbondsvertegenwoordiger weet ik dat een goede dialoog tussen werkgever en werknemer noodzakelijk is om onze economie welvarend maar ook sociaal te maken.

"Om de Limburgse economie terug op de rails te krijgen, moeten we meer werkgelegenheid creëren. Jobs, jobs en nog eens jobs: daar ga ik voor. "Ik pleit voor een verdraagzame samenleving met respect voor alle culturen. Op die manier maken we het leven aangenamer voor iedereen.

Kandidaat van de dag: Sandra Jans --- 3de opvolger Vlaamse Lijst --- Wellen --- VK14

Sandra Jans 3de opvolger Wellen

"Het sociale aspect van onze samenleving verdient aandacht, maar dat geldt evenzeer voor het ondernemerschap. Ondernemers voorzien onze maatschappij werk, waardoor onze welvaart behouden blijft. De overheid moet hen daarom steunen, niet remmen. "
 
Mijn man verliest elke dag twee uur op de weg. De Noord-Zuidverbinding is de basis van dit probleem. Time is money, dus dit is een probleem voor zowel werknemer als werkgever. Een oplossing is niet alleen goed voor het bedrijfsleven, maar staat iedereen ook toe wat meer tijd aan het gezin te spenderen.Kinderarmoede hoort niet thuis in onze samenleving. Door hen gelijke kansen te geven in het onderwijs, het verenigingsleven en thuis kunnen we het potentieel van elk kind ontwikkelen.


vrijdag 9 mei 2014

Kandidaat van de dag: Kristof Pirard --- 4de opvolger Vlaamse Lijst --- Heers --- VK14

Kristof Pirard 4de opvolger Heers

Als burgemeester snak ik naar een betere samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus. Minder administratie en een efficiënter beleid, daar betalen onze burgers en bedrijven immers belastingen voor.  
"Innoveren en investeren moeten sleutelbegrippen zijn in het Vlaamse beleid. Stilstaan is immers achteruitgaan. "


  Zuurstof geven aan onze bedrijven en ondernemers geeft onze economie vleugels

donderdag 8 mei 2014

Kandidaat van de dag: Ann-Sofie Custers --- 5de opvolger --- Maaseik --- VK14

Ann-Sofie Custers --- 5de opvolger ---- Maaseik

"Stages werken motiverend, leggen interesses bloot en bieden jongeren de kans om al vroeg ervaring op te doen. Een must in elke opleiding! "
De grote aantallen jeugdwerklozen zijn schrijnend. We moeten daarom het probleem bij de wortel aanpakken. Laten we hen beter begeleiden in hun studiekeuze, aan job coaching doen en hen leren solliciteren."De ontsluiting van onze provincie is belangrijk voor de economie, maar ook voor ons sociaal en familiaal leven. Bovendien biedt het opportuniteiten voor wie verder van huis, binnen of buiten Limburg, wil studeren. "


 

woensdag 7 mei 2014

Kandidaat van de dag: An Goijens --- 6de opvolger Vlaamse lijst --- Lummen #vk14

An Goijens --- 6de opvolger --- Lummen

"Als jonge mama besef ik dat de combinatie werk en gezin niet evident is. Maar het leven kan vergemakkelijkt worden met voldoende flexibele kinderopvang, meer thuiswerk, glijdende werkuren… "

Als je een hele dag in Brussel gewerkt hebt, wil je graag snel thuis zijn. Zowel met de trein als met de wagen moet de bereikbaarheid verbeterd worden: meer sneltreinen vanuit Limburg naar Brussel met een grotere capaciteit en grotere stiptheid.

"We rijden ons vast op de wegen en snelwegen. Zo moet er een betere verkeersdoorstroming op de Noord-zuid-verbinding in Limburg komen. Meer filestroken of rijstroken op de snelwegen naar Brussel en Antwerpen. Mobiliteit is een belangrijke uitdaging voor de toekomst. "

dinsdag 6 mei 2014

Persbericht :€ 513.126 aan investeringen in sportaccommodaties

De gemeente Lanaken investeert fors in de renovatie van 3 gemeentelijke sportaccommodaties. Het dossier verloopt via het AGB Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf dat het bestek heeft goedgekeurd, het nodige budget heeft voorzien in haar begroting én het dossier verder administratief zal opvolgen.
Schepen van sport, Pierre Nelissen: “We vinden het zeer belangrijk dat onze accommodaties worden onderhouden en dat er aandacht wordt besteed aan het ecologische aspect. Daarom zal de sporthal in Neerharen voorzien worden van een nieuwe transparante achterwand die de sporthal van daglicht voorziet. De huidige wand is duidelijk aan vervanging toe. Ook de kleedkamers, douches en technische installaties worden aangepakt. De twee kleedkamers met gezamenlijke doucheruimte zullen omgevormd worden tot twee kleedkamers met eigen doucheruimte. De technische installaties, zoals sanitair, cv- en warmwater productie en ventilatie krijgen een opfrisbeurt. Verder wordt ook het platte dak van de sporthal in Neerharen gerenoveerd. Onder andere zal de bestaande houten draagvloer, die op enkele plaatsen doorgezakt is, vervangen worden en worden een nieuw dampscherm en thermische isolatie aangebracht. De renovatiekosten in deze sporthal bedragen € 258.291”.
“Onze gemeente mag ook trots zijn op haar tennishal met 7 binnenbanen. Maar de huidige tapijten vloer ligt er op vele banen slecht bij. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle banen te voorzien van een nieuwe polyurethaan vloer van de beste kwaliteit. De kosten bedragen € 178.605. Voor deze werken bekomen we een subsidie van € 60.000.” aldus schepen Pierre Nelissen.
Verder werd er voor de sporthal Sparrendal een bestek opgemaakt voor de bouw van nieuwe kleedkamers, de kantine en isolatiewerken aan het dak en de gevels. Voor deze architectuuropdracht met onder meer ook een stabiliteitsstudie, een studie van de technische installatie en de veiligheidscoördinatie zal een architect aangesteld worden. De kosten worden geraamd op € 76.230.

Kandidaat van de dag: Fabienne Coenen --- 7de opvolger Vlaamse lijst --- Genk #vk14

Fabienne Coenen --- 7de opvolger --- Genk

"Limburg kent een hoge werkloosheid, maar ook een grote vraag naar werknemers in knelpuntberoepen. Herscholing en actieve begeleiding is de oplossing."

De leefbaarheid van een stad staat in contrast met leegstand. We moeten daarom maatregelen treffen opdat kleine zelfstandigen meer ademruimte krijgen en tegen de grote ketens kunnen opboksen.


"Om de Limburgse mobiliteit te verbeteren, moeten we ook out-of-the-box kunnen nadenken. Laten we het vervoer via het kanaal promoten en uitbreiden, om zo de verkeersdrukte op de weg en op het spoor te beperken! "

maandag 5 mei 2014

Open VLD vreest 2 jaar extra vertraging voor Noord-Zuidverbinding in Limburg #vk14 #openvld

De Limburgse Open Vld-lijsttrekkers en voormalige ministers Marino Keulen (Vlaams Parlement) en Patrick Dewael (Kamer) vrezen dat de realisatie van de belangrijke Noord-Zuidverbinding 2 jaar extra vertraging zal oplopen.

"Hoewel alle partijen het eens zijn over het tracé en de financiering, maakt de Vlaamse regering het
mogelijk dat 'diehard' natuurverenigingen de zaak nog minstens 2 jaar laten aanslepen", betreuren de liberale politici.
Nadat de Raad van State vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding vernietigde, is zopas het nieuwe openbaar onderzoek gestart. Volgens Vlaams Parlementslid Keulen en Kamerfractieleider Dewael zal na dit onderzoek, in augustus 2014,
nog minstens twee jaar vertraging optreden, aangezien milieuverenigingen de kans krijgen om opnieuw bezwaren in te dienen en naar de Raad van State te stappen.
"Op onbegrijpelijke wijze volhardt deze Vlaamse regering in de boosheid om te kiezen voor stilstand", aldus Marino Keulen. "We hadden nochtans een nooddecreet voorgesteld dat de mogelijkheid om nieuwe bezwaren in te dienen zou uitsluiten." Het voorstel van decreet werd
echter door de Vlaamse meerderhedid weggestemd.

Patrick Dewael vult aan: "Zelfs indien het dossier perfect in orde is, wat ik ten stelligste hoop, gaan we vanaf nu met meer dan twee jaar bijkomende vertraging zitten. In het beste geval kunnen de
openbare aanbestedingen beginnen ten vroegste eind 2016."

Net als CD&V-infrastructuurspecialist Johan Sauwens hekelen de Open Vld-politici overigens het gewijzigde standpunt van de N-VA in dit dossier. "Jan Peumans is altijd één van de grootste
tegenstanders van de Noord-Zuid geweest", klinkt het. "En nu is N-VA opeens voor..."

Kandidaat van de dag: Khadija Safdi --- 8ste opvolger --- Heusden - Zolder #vk14

Khadija Safdi --- 8ste opvolger Vlaamse Lijst --- Heusden-Zolder

“Jongeren en ouderen moeten meer begrip hebben voor elkaar. We verschillen allemaal van mekaar, maar we kunnen ook veel voor mekaar betekenen. Integratie wordt teveel afgestemd op culturele achtergrond, terwijl verschillende leeftijden ook beter met mekaar moeten leren leven.”


“Het doet me pijn als ik zie hoeveel jongeren in Limburg het leven verliezen in het verkeer. Snelheid is niet cool, en we moeten dat duidelijk maken door controle en sensibilisering. En jongeren leren dat alcohol en rijden niet samen gaan.”