Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 28 oktober 2014

nieuwe woonzorgzone voor #senioren in #Lanaken

In Lanaken wordt volgend jaar gestart met de bouw van een nieuwe woonzorgzone voor senioren. Vzw Welzijnscampus Huize Sint-Anna vervangt hier haar oude gebouw door een nieuw innovatief woonzorgcentrum met een capaciteit van 105 bedden, samen met een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kort verblijf en een polyvalante zaal. OCMW en Gemeente Lanaken bouwen er een lokaal dienstencentrum met een seniorenloket. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zorg- en informatiebehoeften voor senioren in Lanaken.

Michel Stevens, voorzitter OCMW Lanaken: “Er komen 2 nieuwe gebouwen nabij het huidige rusthuis St. Anna en de serviceflats. Er komt een nieuw woonzorgcentrum voor senioren met een capaciteit van 105 bedden. Het wordt een innovatief gebouw dat meer zal bieden dan de huidige kwaliteitsnormen en er voor kan zorgen dat de senioren in een modern kader hier kunnen verblijven. Als dit woonzorgcentrum klaar is zullen de huidige inwoners van het rusthuis St. Anna hier hun intrek nemen. Het huidige woonzorgcentrum (vaak nog rusthuis genoemd) zal nadien afgebroken worden. OCMW en Gemeente Lanaken zullen aansluitend aan het nieuwe woonzorgzone van Huize St. Anna een lokaal dienstencentrum voor senioren bouwen.”

Het lokaal dienstencentrum biedt informatieve, recreatieve en vormende activiteiten voor senioren aan. Men kan er bijvoorbeeld terecht met vragen over thuiszorg, er vinden informatiemomenten plaats, men kan er meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies, men kan er lessen volgen om bijvoorbeeld met de computer te leren werken of een taal te leren enz.

Michel Stevens: “Naast het lokaal dienstencentrum komt er een seniorenloket en worden alle huidige OCMW diensten die gericht zijn op het seniorenpubliek hier onder gebracht.”

De activiteiten in het lokaal dienstencentrum zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden.

De lokale dienstencentra bieden ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven. De bezoeker kan er bijvoorbeeld naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, hij/zij kan er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen … Het centrum helpt senioren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Michel Stevens: “Alles wordt dus gecentraliseerd. Reken daar nog eens de bestaande assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) bij en je merkt dat de senior van Lanaken op deze nieuwe woonzorgzone terecht kan voor heel wat van zijn of haar noden of het nu gaat om wonen, opvang, informatie of het onderhouden van sociale contacten.”

De kostprijs voor het lokaal dienstencentrum bedraagt € 1,9 miljoen. De investering van woonzorgcentrum zal 16.5 miljoen gaan kosten. Op deze investering is een toelage mogelijk van € 648.000 voor het dienstencentrum en 8.3 miljoen gespreid over 20 jaar voor het wzc. Het toelagedossier ligt ter goedkeuring voor bij de bevoegde minister.

De planning is dat met de bouw van het project kan gestart worden in de loop van volgend jaar.

dinsdag 21 oktober 2014

#Belga#20-10-2014#Wegen en Verkeer betaalde vorig jaar 3,3 miljoen euro verwijlintresten#


Het Agentschap Wegen en Verkeer moest in 2013 3,3 miljoen euro verwijlintresten betalen omwille van te laat betaalde facturen. In totaal werd vorig jaar de betalingstermijn overschreden van 4.437 facturen. Die waren goed voor een totaal bedrag van 146,4 miljoen euro, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld). 

                   Eind 2013 was van 884 niet-betaalde facturen - goed voor een totaalbedrag van 25,6 miljoen euro - de betalingstermijn overschreden. Op 30 juni 2014 stonden er van deze facturen, die eind 2013 reeds vervallen waren, nog steeds 79 open. De gezamenlijke waarde van deze 79 facturen beliep 3,1 miljoen euro. 

Burgemeesters vragen een spreiding in terugbetaling kosten #brandweer

Gisterenmorgen, maandag 20 oktober, zijn een aantal Limburgse burgemeesters samen gekomen in het gemeentehuis van Lanaken om de hoge (en laattijdige ) factuur van de brandweerzones te bespreken.
Beluister hier het radiofragment van radio 2.

maandag 20 oktober 2014

#Belga#20-10-2014#Toezichthouders Wegen en Verkeer identificeerden vorig jaar 74 sluikstorters

De bevoegde wegentoezichters van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben in 2013 bij de controle van sluikstorters in totaal 74 overtreders kunnen identificeren. Er werd telkens een pv opgesteld dat doorgestuurd werd naar het parket. In totaal werden 193 sluikstorten gecontroleerd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
                   Voor de vervolging van sluikstorters langs gewest- en snelwegen in Vlaanderen werden begin 2013 binnen het Agentschap Wegen en Verkeer 62 wegentoezichters bevoegd. In totaal schreven de voor zwerfvuil bevoegde ambtenaren (met inbegrip van de gemeentelijke) in Vlaanderen in 2013 1.468 PV's uit, waarvan er 414 aanleiding gaven tot een administratieve geldboete. Dat leverde 68.955 euro aan inkomsten op.
      In 2013 werd langs gewest- en snelwegen in totaal 3.572 ton zwerfvuil opgehaald. De kost hiervan beliep 4,9 miljoen euro.


vrijdag 17 oktober 2014

#Belga 17-10-2014# De Lijn verwacht in 2014 ongeveer 180 nieuwe schuilhuisjes met zonnepanelen te installeren.#

De Lijn verwacht in 2014 ongeveer 180 nieuwe schuilhuisjes met zonnepanelen te installeren. Dat zijn er iets minder dan in 2013 toen er 189 werden geplaatst. In 2011 en 2012 ging het om 347 en 228 schuilhuisjes. De Lijn startte eind 2009 met de installatie van dergelijke schuilhuisjes. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
                   De halteaccomodatie die de gemeenten via De Lijn bestellen wordt voor 25 procent door de gemeenten en voor 75 procent door het Vlaams Gewest betaald. In 2013 investeerden de gemeenten 193.168 euro in de nieuwe infrastructuur, het Vlaams Gewest 579.506 euro. Een tiental van deze schuilhuisjes dienden reeds te worden hersteld wegens defecten. De Lijn beschikt niet over aparte cijfers voor deze schuilhuisjes over het aantal beschadigingen door vandalisme. Jaarlijks moeten om in die reden in totaal 800 schuilhuisjes worden hersteld.

      Dergelijke schuilhuisjes worden 's avonds verlicht met groene energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen. Er wordt hierbij ook gebruik gemaakt van zuinige LED-verlichting en een bewegingssensor zodat het licht alleen maar brandt wanneer het nodig is. 

woensdag 15 oktober 2014

Stand van zaken #SALK

Bijgevoegd vind je mijn vraag om uitleg aan Minister-president Geert Bourgeois over de stand van zaken mbt de uitvoering SALK.

Ik heb de antwoorden van de minister-president bijgevoegd.

Hieruit blijkt dat de uitvoering van SALK loopt volgens schema. In het parlement is ook afgesproken dat we gaan naar een halfjaarlijkse rapportering van de uitvoering van SALK. Dat wat de toekomst betreft.

Persoonlijk vind ik het uitermate belangrijk dat Vlaanderen zich als een betrouwbare actor gedraagt in de uitvoering van het SALK. Einde dit jaar sluiten Ford en de toeleveranciers de fabriekspoorten. Op dit moment is er veel ontrust bij heel wat bijna ex-werknemers van Ford en toeleveranciers omdat de sluitingsdatum nu heel kortbij komt. Vlaanderen moet dus volop investeren in opleiding en herscholing. Maar ook de rest van zijn engagementen nakomen. Minister-president Bourgeois gaf zijn woord hiervoor.