Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 juni 2016

#Persbericht Marino Keulen 29-06-2016#:“Doorbraak in sneltramverbinding Hasselt-Maastricht is mogelijk met Nederlands voorstel”#

Open Vld, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen, is tevreden met het voorstel dat de Nederlandse partners gelanceerd hebben om de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te realiseren. “Deze interessante piste maakt een doorbraak in het dossier op korte termijn mogelijk,” aldus Keulen.
Het Nederlandse voorstel behelst een compensatie van 6 miljoen euro voor het exploitatieverlies om niet tot aan het station door te sporen, een frequente busverbinding (gratis voor de tramreizigers) tussen Mosae Forum en het treinstation van Maastricht, een busverbinding tussen Maaseik en Sittard en geld voor de elektrificatie van de spoorlijn Hamont-Weert.
“Dit is een mooi voorstel van de Nederlandse partners (gemeente Maastricht en provincie Nederlands-Limburg) en het is goed voor de mobiliteit in Limburg moest de sneltramverbinding gerealiseerd kunnen worden. Ook voor de geloofwaardigheid van de politiek is het van cruciaal belang om projecten te realiseren, zeker omdat men met Spartacus al bezig is sinds 2004,” legt Marino Keulen uit. “Het is wel van belang dat alle partijen nu kleur bekennen en duidelijk aangeven of ze mee willen gaan in het Nederlandse voorstel.”

donderdag 23 juni 2016

#Persbericht Marino Keulen & Nele Lijnen 22-06-2016#:“Ben Weyts: stop met studeren en ga aan de slag met de tijdelijke maatregelen in Houthalen-Helchteren”#

Uit een artikel in Het Belang van Limburg blijkt dat Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts een nieuwe studie bestelde over de tijdelijke maatregelen aan het zogenaamde Hamburgerkruispunt in Houthalen-Helchteren. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen en zijn federale collega Nele Lijnen, die beiden infrastructuur opvolgen, reageren verbaasd. “De aanleg van de rotonde en het tijdelijke viaduct in het kader van de tijdelijke maatregelen voor de Noord-Zuidverbinding Limburg leken beslist beleid en een kwestie van weken vooraleer deze afgerond konden worden, nu komt minister Weyts plots op de proppen met een nieuwe studie om een ondertunneling te bekijken, dat verbaast mij zeer,” legt Marino Keulen uit. “Er is in Limburg een groot draagvlak voor de omleidingsweg en de tijdelijke maatregelen en toch wenst de bevoegde minister opnieuw te studeren rond enkele elementen in plaats van met realisaties op het terrein te komen,” aldus Nele Lijnen.
Het gaat specifiek over de tijdelijke maatregelen die voorzien zijn aan het kruispunt van de Grote Baan met de Meerstraat en de Koolmijnlaan in Houthalen-Helchteren. Ook wel bekend als Hamburgerhill of het hamburgerkruispunt door de aanwezigheid van enkele bekende ketens. Het is de bedoeling om hier te voorzien in een rotonde om de verkeersveiligheid te verhogen en een tijdelijk viaduct om het doorgaande verkeer te bevorderen in afwachting van de realisatie van de omleidingsweg.
“Nu blijkt uit een krantenartikel dat minister Weyts het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht heeft gegeven om volgende maand een nieuwe studie af te ronden en de tijdelijke brug te vervangen door een korte tunnel, terwijl in het Vlaams Parlement minister Weyts bij herhaalde vragen over het onderwerp nooit deze optie aangehaald heeft en men normaal gesproken de werken aan de tijdelijke maatregelen al had moeten aanvatten,” aldus Keulen.
“De Noord-Zuid verbinding is van groot strategisch belang maar is al jaren verzand in procedures. Nu schuift minister Weyts zelfs de tijdelijke maatregelen die het centrum van Houthalen-Helchteren voorlopig moeten ontlasten op de lange baan. Minister Weyts moet nu eindelijk eens iets uitvoeren wat hij beslist heeft en stoppen met elke beslissen te herbekijken of opnieuw te bestuderen. Het is tijd voor actie,” besluit Lijnen.
Daarom hebben beide liberale volksvertegenwoordiger een duidelijke oproep voor minister Weyts: stop met studeren en ga aan de slag!

dinsdag 14 juni 2016

#Persbericht Marino Keulen 10-06-2016#:“Audits tonen aan dat de veiligheid op de regionale luchthavens in orde is”#

Na de aanslagen van 22 maart jongstleden was er heel wat te doen rond de veiligheidscontroles op de luchthavens. In het kader daarvan heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een vraag over de veiligheidsaudits bij de regionale luchthavens (Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem) gesteld aan Vlaams minister Weyts.
Uit de cijfers die bevoegd minister Weyts aanleverde blijkt dat sinds 2008 er op de regionale luchthavens van Antwerpen (Deurne) en Oostende-Brugge in totaal tien veiligheidscontroles hebben plaatsgevonden: drie in Antwerpen en zeven in Oostende-Brugge. Drie van deze controles werden uitgevoerd door de Europese Commissie en de andere zeven door het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV). De derde regionale luchthaven (Kortrijk-Wevelgem) wordt beheerd door een intercommunale en daar is het Vlaams Gewest niet bij betrokken en daar kan minister Weyts dan ook geen cijfers over verstrekken.
“De resultaten van al deze controles bevestigen dat de regionale luchthavens veilig zijn. Slechts enkele kleine opmerkingen werden gegeven en deze zijn steeds vrijwel onmiddellijk gecorrigeerd,” aldus Keulen. Ook voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem is dit het geval. “De DGLV is bevoegd voor het toezicht op de veiligheid en voert daarom inspecties uit en deze worden vervolgens nog eens gecontroleerd door de Europese Commissie. Al deze audits tonen aan dat de het met de veiligheid op de regionale luchthavens goed zit,” besluit Marino Keulen.