Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 30 september 2016

#Persbericht Marino Keulen#29-09-2016 : “Proefproject verkeerslichtenbeïnvloeding stap naar vlottere doorstroming voor het openbaar vervoer”#

Een vlotte doorstroming is van groot belang voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. Verkeerslichten zijn hier vaak een obstakel voor en daarom heeft men twee proefprojecten met verkeerslichtenbeïnvloeding via KAR (korte afstandsradio) uitgerold. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft hierover enkele vragen gesteld aan bevoegd minister Weyts. “Het proefproject met de kusttram is afgelopen en werd als zeer positief geëvalueerd, terwijl het andere proefproject op de route Leuven-Brussel met een tiental bussen zal uitgevoerd worden tijdens de volgende maanden en in het voorjaar van 2017 geëvalueerd zal worden,” legt Keulen uit.
Met het KAR-systeem kan de bestuurder van de tram of bus zich aanmelden bij de verkeerslichten en voorrang krijgen op de andere weggebruikers. Bij de evaluatie hiervan voor het proefproject bij de kusttram stelde men vast dat dit in 95% van de gevallen perfect verliep. In enkele gevallen waren er problemen met de nauwkeurigheid van de locatiebepaling. Deze worden verder onderzocht om tot een oplossing te komen. Op basis van dit proefproject worden de effecten op de doorstroming per kruispunt geëvalueerd en indien nodig de verkeerslichtenregeling aangepast om de tramdoorstroming te optimaliseren.
Het tweede proefproject op de lijn Leuven-Brussel is met enige vertraging omwille van praktische problemen gestart. Ondertussen heeft een eerste uitgeruste bus het traject van lijn 358 (Leuven-Kortenberg-Brussel) succesvol afgelegd en nog negen andere bussen worden hiervoor ook uitgerust met KAR. In het voorjaar van 2017 zal op basis van de gegevens dan eenzelfde evaluatie gedaan worden als voor het proefproject met de kusttram.

“Een vlotte doorstroming is van cruciaal belang voor een performant openbaar vervoer en mensen te laten kiezen voor een bus of een tram in plaats van een auto als vervoermiddel,” stelt Marino Keulen vast. “Dat is een grote uitdaging en een optimale verkeerslichtenbeïnvloeding kan hiertoe bijdragen, maar is zeker niet de enige oplossing. Daarvoor moet er ook ingezet worden op een infrastructuur met vrije busbanen en een goed uitgeruste halte-infrastructuur om vlot mensen in en uit te laten stappen.”

woensdag 28 september 2016

#Persbericht Marino Keulen 27-09-2016#: “Het is een goede zaak dat de Limburgse snelbussen blijven bestaan, maar onderzoek naar de teruglopende reizigersaantallen is noodzakelijk”#

In juli van dit jaar werd duidelijk dat de subsidie van de provincie Limburg voor de snelbussen ging wegvallen. Hierop stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen een vraag aan bevoegd minister Weyts over het voortbestaan van de snelbussen. “Enerzijds omdat we in Limburg onderbedeeld zijn in vlotte verbindingen van het openbaar vervoer met Antwerpen en Brussel en anderzijds omdat binnen De Lijn er heel wat veranderingen op stapel staan door de invoering van basisbereikbaarheid in plaats van het huidige basismobiliteit,” stelt Keulen vast. “Zonder alternatief voor de drie snelbuslijnen, blijven deze van cruciaal belang voor heel wat studenten en werkende mensen.”
In 2012 sloten de provincie Limburg en De Lijn een akkoord om de snelbussen te laten voortbestaan en voor drie jaar te voorzien van provinciale subsidies. Deze dienden als tussenkomst in de exploitatie van de snelbussen. Nu de provinciale subsidie wegvalt, blijven de snelbussen wel rijden. Toch evalueert De Lijn deze continu en zal bijsturen indien nodig.
“Ondanks het gegeven dat de snelbussen worden geconfronteerd met teruglopende reizigersaantallen, is het positief om vast te stellen dat deze behouden blijven. Ze zijn cruciaal voor de ontsluiting van Limburg en het Maasland, zeker aangezien een groot gedeelte van Noord-Oost-Limburg het moet stellen zonder spoormogelijkheden. Toch vind ik het jammer dat De Lijn geen onderzoek wil doen naar de redenen voor deze terugloop aan reizigers. Men vermoed dat dit komt omdat meer studenten in Limburg blijven om te studeren en omdat het treinstation van Hamont-Achel heropend is in april 2014,” aldus Marino Keulen.

“Destijds was ik één van de grote verdedigers van de snelbussen,” legt Keulen uit.  “In de huidige situatie is het belangrijk dat De Lijn de teruglopende reizigersaantallen onderzoekt. Echte cijfergegevens en onderzochte meningen heeft men niet. Dat is een gemiste kans, zeker met het oog op de uitvoering van de snelbuslijnen in het kader van Spartacus en de hervormingen die De Lijn ondergaat. Er komt een vervoerregio Hasselt-Genk en deze kan beslissen om eventueel snelbussen in te zetten als een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer binnen het aanvullend net, maar dan moeten er wel beschikbare data zijn uiteraard,” volgens Keulen.

maandag 12 september 2016

"Met Marino in het Park" - Zondag 2 oktober - Pietersheim LanakenOp  zondag 2 oktober vindt in het park van Pietersheim "Met Marino in het Park" plaats tussen 14u en 19u. Dit evenement is de opvolger van het gekende "bal van Marino", niet langer op een zaterdagavond, maar op een zondagnamiddag.

Beleving voor jong en oud in het park staat centraal met optredens (GhostRockers en Laura Tesoro), randanimatie (springkasteel, clown, ponyritjes) en foodtrucks voor de honger te stillen. Ook is er een tombola waarbij men een reischeque van White Sun Reizen kan winnen. | Ga naar Facebook Event

donderdag 8 september 2016

#Persbericht Marino Keulen #07-09-2016:“Aanpak zwarte punten in Limburg stopt niet door het te klasseren als afgewerkt met een kleine ingreep, er is een blijvende noodzaak aan structurele oplossingen voor de verkeersveiligheid”#

Begin 2016 kondigde Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts aan dat de lijst met 802 zwarte punten, die dateerde uit 2002, bijna afgewerkt was. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde een schriftelijke vraag over de 32 Limburgse zwarte punten die als indicatie “kleine ingreep” meekregen. In een aantal gevallen betekent dit dat er effectief een kleine ingreep gebeurd is aan het kruispunt (bv. de verkeerslichtenafstelling is aangepast), maar meestal heeft deze term als gevolg dat het dossier geklasseerd is. “In het kader van verkeersveiligheid is dat geen goede manier om onveilige plaatsen aan te pakken, het is veeleer een vorm van misleiding, het zou beter zijn moest men alle actoren (bv. de lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer) samenbrengen om te komen tot een onderhandelde structurele oplossing,” aldus Keulen.

De meeste zwarte punten uit de lijst zijn kruispunten die tussen 2002 en 2006 in het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer opgenomen zijn, maar in realiteit heeft men vooral in de periode 2007-2008 beslist om de verkeersgevaarlijke punten de kwalificatie “kleine ingreep” te geven.
Enkele voorbeelden om het concept “kleine ingrepen” te duiden:
·        er is een beveiligde fietsoversteekplaats gekomen op de kruising tussen de Oude Tongersebaan en de Tongersesteenweg in Sint-Truiden, een voorbeeld van een minimale ingreep die een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.
·        de kruising tussen de Jan Rosierlaan en de Europalaan (N78) in Lanaken wordt heringericht met de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht (Spartacus), voorlopig is er dus nog niets gebeurd en wacht men op een groter infrastructuurwerk om het zwarte punt aan te pakken.
·        de kruising tussen de Rijksweg (N78) en de Joseph Smeetslaan / Dr. Haubenlaan in Maasmechelen is niet aangepast, hier is geen overeenstemming bereikt over de vooropgestelde aanpassingen (enkel de verkeerslichtenregeling voor afslaand verkeer is aangepast) en dus geen structurele aanpassing gedaan.
·        de kruising tussen de Westerring en de Onderwijslaan in Genk is onveranderd gebleven, hier werd door de bevoegde actoren beslist om geen aanpassingen door te voeren.
Deze verschillende voorbeelden laten zien dat onder de noemer “kleine ingreep” een variëteit aan mogelijkheden zitten; gaande van een effectieve ingreep met positieve invloed op de verkeersveiligheid tot simpelweg niets doen.
Door de zwarte punten de indicatie “kleine ingreep” te geven, kon de Vlaamse overheid deze als administratief afgehandeld zien. Uit het antwoord van de minister blijkt dat dit in de praktijk vaak allesbehalve het geval is. “De meeste zwarte punten die onder kleine ingreep vallen, hebben juist geen oplossing gekregen,” stelt Marino Keulen vast. “Vaak heeft dit te maken met toekomstige infrastructuurwerken waar men op wil wachten om dan het verkeersonveilige punt mee te nemen, maar evengoed kan het dat de (lokale) overheid er geen budget voor heeft of niet tot een compromis komt binnen de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid of de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Daarom besluit men dan om geen ingrepen te doen.”

“Minister Weyts is van plan om te werken met een dynamische lijst van zwarte punten, en dat is een positieve evolutie, maar er dient wel over gewaakt te worden dat dossiers niet zomaar van de tafel geveegd kunnen worden omdat er geen compromis is of een beperkt budget. Verkeersveiligheid is een belangrijke zaak en een taak voor ieder van ons,” besluit Keulen.