Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 8 september 2016

#Persbericht Marino Keulen #07-09-2016:“Aanpak zwarte punten in Limburg stopt niet door het te klasseren als afgewerkt met een kleine ingreep, er is een blijvende noodzaak aan structurele oplossingen voor de verkeersveiligheid”#

Begin 2016 kondigde Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts aan dat de lijst met 802 zwarte punten, die dateerde uit 2002, bijna afgewerkt was. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde een schriftelijke vraag over de 32 Limburgse zwarte punten die als indicatie “kleine ingreep” meekregen. In een aantal gevallen betekent dit dat er effectief een kleine ingreep gebeurd is aan het kruispunt (bv. de verkeerslichtenafstelling is aangepast), maar meestal heeft deze term als gevolg dat het dossier geklasseerd is. “In het kader van verkeersveiligheid is dat geen goede manier om onveilige plaatsen aan te pakken, het is veeleer een vorm van misleiding, het zou beter zijn moest men alle actoren (bv. de lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer) samenbrengen om te komen tot een onderhandelde structurele oplossing,” aldus Keulen.

De meeste zwarte punten uit de lijst zijn kruispunten die tussen 2002 en 2006 in het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer opgenomen zijn, maar in realiteit heeft men vooral in de periode 2007-2008 beslist om de verkeersgevaarlijke punten de kwalificatie “kleine ingreep” te geven.
Enkele voorbeelden om het concept “kleine ingrepen” te duiden:
·        er is een beveiligde fietsoversteekplaats gekomen op de kruising tussen de Oude Tongersebaan en de Tongersesteenweg in Sint-Truiden, een voorbeeld van een minimale ingreep die een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.
·        de kruising tussen de Jan Rosierlaan en de Europalaan (N78) in Lanaken wordt heringericht met de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht (Spartacus), voorlopig is er dus nog niets gebeurd en wacht men op een groter infrastructuurwerk om het zwarte punt aan te pakken.
·        de kruising tussen de Rijksweg (N78) en de Joseph Smeetslaan / Dr. Haubenlaan in Maasmechelen is niet aangepast, hier is geen overeenstemming bereikt over de vooropgestelde aanpassingen (enkel de verkeerslichtenregeling voor afslaand verkeer is aangepast) en dus geen structurele aanpassing gedaan.
·        de kruising tussen de Westerring en de Onderwijslaan in Genk is onveranderd gebleven, hier werd door de bevoegde actoren beslist om geen aanpassingen door te voeren.
Deze verschillende voorbeelden laten zien dat onder de noemer “kleine ingreep” een variëteit aan mogelijkheden zitten; gaande van een effectieve ingreep met positieve invloed op de verkeersveiligheid tot simpelweg niets doen.
Door de zwarte punten de indicatie “kleine ingreep” te geven, kon de Vlaamse overheid deze als administratief afgehandeld zien. Uit het antwoord van de minister blijkt dat dit in de praktijk vaak allesbehalve het geval is. “De meeste zwarte punten die onder kleine ingreep vallen, hebben juist geen oplossing gekregen,” stelt Marino Keulen vast. “Vaak heeft dit te maken met toekomstige infrastructuurwerken waar men op wil wachten om dan het verkeersonveilige punt mee te nemen, maar evengoed kan het dat de (lokale) overheid er geen budget voor heeft of niet tot een compromis komt binnen de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid of de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Daarom besluit men dan om geen ingrepen te doen.”

“Minister Weyts is van plan om te werken met een dynamische lijst van zwarte punten, en dat is een positieve evolutie, maar er dient wel over gewaakt te worden dat dossiers niet zomaar van de tafel geveegd kunnen worden omdat er geen compromis is of een beperkt budget. Verkeersveiligheid is een belangrijke zaak en een taak voor ieder van ons,” besluit Keulen.