Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 30 september 2016

#Persbericht Marino Keulen#29-09-2016 : “Proefproject verkeerslichtenbeïnvloeding stap naar vlottere doorstroming voor het openbaar vervoer”#

Een vlotte doorstroming is van groot belang voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. Verkeerslichten zijn hier vaak een obstakel voor en daarom heeft men twee proefprojecten met verkeerslichtenbeïnvloeding via KAR (korte afstandsradio) uitgerold. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft hierover enkele vragen gesteld aan bevoegd minister Weyts. “Het proefproject met de kusttram is afgelopen en werd als zeer positief geëvalueerd, terwijl het andere proefproject op de route Leuven-Brussel met een tiental bussen zal uitgevoerd worden tijdens de volgende maanden en in het voorjaar van 2017 geëvalueerd zal worden,” legt Keulen uit.
Met het KAR-systeem kan de bestuurder van de tram of bus zich aanmelden bij de verkeerslichten en voorrang krijgen op de andere weggebruikers. Bij de evaluatie hiervan voor het proefproject bij de kusttram stelde men vast dat dit in 95% van de gevallen perfect verliep. In enkele gevallen waren er problemen met de nauwkeurigheid van de locatiebepaling. Deze worden verder onderzocht om tot een oplossing te komen. Op basis van dit proefproject worden de effecten op de doorstroming per kruispunt geëvalueerd en indien nodig de verkeerslichtenregeling aangepast om de tramdoorstroming te optimaliseren.
Het tweede proefproject op de lijn Leuven-Brussel is met enige vertraging omwille van praktische problemen gestart. Ondertussen heeft een eerste uitgeruste bus het traject van lijn 358 (Leuven-Kortenberg-Brussel) succesvol afgelegd en nog negen andere bussen worden hiervoor ook uitgerust met KAR. In het voorjaar van 2017 zal op basis van de gegevens dan eenzelfde evaluatie gedaan worden als voor het proefproject met de kusttram.

“Een vlotte doorstroming is van cruciaal belang voor een performant openbaar vervoer en mensen te laten kiezen voor een bus of een tram in plaats van een auto als vervoermiddel,” stelt Marino Keulen vast. “Dat is een grote uitdaging en een optimale verkeerslichtenbeïnvloeding kan hiertoe bijdragen, maar is zeker niet de enige oplossing. Daarvoor moet er ook ingezet worden op een infrastructuur met vrije busbanen en een goed uitgeruste halte-infrastructuur om vlot mensen in en uit te laten stappen.”