Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 23 november 2016

Persbericht 22-11-2016 : “Onteigeningen omleidingsweg Noord-Zuidverbinding Limburg gaan gestaag verder”

Uit het antwoord van een schriftelijke vraag van Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts aan Marino Keulen (Open Vld) blijkt dat de onteigeningen gestaag vooruit gaan. “De kleine KMO’s zijn allemaal afgehandeld en men is nu bezig met het afronden van de grotere bedrijven. De minister betreurt de aangespannen procedure bij de Raad van State van een autorecyclagebedrijf, maar dit heeft geen gevolgen voor  het verloop van de onteigeningen,” aldus Keulen.


De totale KMO-zone werd integraal benaderd naar onder andere herlocalisatie in samenwerking met de provincie Limburg. De onteigeningen en het beschikbare krediet hiertoe werd daarbij afgestemd op de voortgang van elk specifiek bedrijf. Ondanks het feit dat nog niet alle bedrijven onteigend zijn, wil de minister reeds verder gaan met de onteigening van de particuliere percelen.

dinsdag 22 november 2016

Persbericht 18-11-2016 : Nieuw recreatief fietspad op grens Maastricht-Lanaken

Lanaken - Vandaag werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Lanaken, gemeente Maastricht en de beide provincies Limburg om een recreatief fietspad op de grensstrook Lanaken/Maastricht te realiseren. Daarmee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop, op de grens tussen Veldwezelt/Smeermaas en Maastricht.

Momenteel wordt er veel gefietst op het oostelijke talud van het Albertkanaal, tussen Europark en de steenfabriek van Wienerberger. Wanneer dit terrein wordt afgegraven voor het winnen van leem en vervolgens wordt ontwikkeld als watergebonden bedrijventerrein, kan dit fietspad niet blijven bestaan. Daarom ondertekenden de bestuurders van de gemeenten Lanaken en Maastricht en de provincies Belgisch en Nederlands Limburg vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een nieuw recreatief grensfietspad.

Burgemeester Marino Keulen: “Dit dossier had alles in zich om niet te lukken, doch door de voorbeeldige samenwerking tussen Lanaken, Maastricht en de beide provincies werd het tot een goed einde gebracht en hebben we vandaag alles formeel afgerond. Ook zijn er afspraken gemaakt omtrent de subsidiëring van het project waarbij alle 4 de partners hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Omtrent het onderhoud zullen de gemeenten Lanaken en Maastricht de nodige afspraken maken.”


Gemeenten en provincies staan elk in voor 50% van de kosten. Dit nieuwe grensfietspad zal aansluiten op een stukje reeds bestaand fietspad (van de spoorweg in Smeermaas tot aan de Van Akenweg) om verder te lopen doorheen de groene Zouwdalcorridor, rondom de steenfabriek van Wienerberger tot op de 2de Carabinierslaan te Veldwezelt. Via een beveiligde overgang wordt daar aangesloten op de weg die langsheen de Neanderthalersite opnieuw naar het Albertkanaal leidt. Ook langs de Van Akenweg komt een fietspad dat een goede verbinding met Lanaken Centrum mogelijk maakt. De ingebruikname is voorzien in de loop van 2018.


donderdag 10 november 2016

Persbericht 09-11-2016 : “Vlaamse spoorprioriteiten moeten essentieel onderdeel blijven van nieuwe plannen NMBS en Infrabel”

Nadat Vlaams minister van Mobiliteit Weyts aangaf niet tevreden te zijn met het voorliggende vervoersplan 2016-2020 van de NMBS, ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) hem vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement hierover. “De minister stelde dat het vervoersplan voorlopig ‘on hold’ gezet wordt en in december gekoppeld wordt aan een het investeringsprogramma van de NMBS en Infrabel. Het is positief dat de minister blijft pleiten voor de Vlaamse spoorprioriteiten (zoals spoorlijn 18 Hasselt-Neerpelt), maar gezien de besparingen bij de spoormaatschappij blijf ik pleiten om de mogelijkheid van cofinanciering te overwegen,” aldus Keulen.

De minister gaf in de plenaire vergadering duiding bij zijn standpunt en vooral ook bij het overleg dat heeft plaatsgevonden met zijn collega’s van Mobiliteit en de toekomst van het vervoersplan. Ook Lies Jans, Joris Vandenbroucke en Lode Ceyssens hadden gelijkaardige vragen aan de minister.


“Hieruit blijkt dat het vervoersplan gekoppeld zal worden aan het investeringsplan en dat minister Weyts de Vlaamse spoorprioriteiten naar voren blijft schuiven om deze te laten opnemen in het investeringsplan. Aangezien de federale spoormaatschappijen 3 miljard dienen te besparen tegen 2019 wil ik echter nog een stap verder gaan dan de minister. Deze ijvert voor prefinanciering van de Vlaamse prioritaire spoorlijnen (in casu lijn 18 Hasselt-Neerpelt), waarbij de Vlaamse overheid geld voorschiet aan de NMBS en Infrabel. Ik pleit voor cofinanciering, waarbij de Vlaamse overheid een deel van de aan te leggen spoorlijn betaalt. Dit is wettelijk perfect mogelijk en absoluut verdedigbaar aangezien het spoorlijnen betreft die volledig op Vlaams grondgebied liggen. Wij zijn politici geen theologen. De reizigers willen oplossingen, de methode is dan ondergeschikt aan het doel,” besluit Marino Keulen.

maandag 7 november 2016

Persbericht 06-11-2016:“Onthutsende cijfers: tijdens nationale betoging op 29 september staakten chauffeurs van De Lijn massaal, die van de pachters nauwelijks!”

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) opvroeg over de niet-gereden ritten bij De Lijn tijdens de nationale betoging van 29 september blijkt dat vooral chauffeurs van De Lijn zelf massaal een actiedag ingezet hebben. Terwijl bij de pachters, die in onderaanneming van De Lijn rijden, er amper chauffeurs staakten. “Hieruit blijkt vooral dat de stakingsbereidheid bij De Lijn zelf groter is dan bij de private pachters. Daarom zet de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld door om te komen tot een gegarandeerde dienstverlening, want daar heeft de reiziger recht op,” aldus Keulen.

De cijfers laten een duidelijk verschil zien (zie onderstaande tabel) tussen de uitgevoerde diensten door chauffeurs van De Lijn en het aantal ritten dat verreden is door de pachters (die in onderaanneming van De Lijn rijden) op 29 september. Vele chauffeurs van De Lijn hebben een actiedag ingezet en zijn niet komen werken, terwijl dit bij de pachters amper het geval was. Daarom zijn er ook veel minder geplande ritten niet uitgevoerd door hen. Terwijl de busdiensten in eigen regie van De Lijn amper uitgevoerd werden.


In eigen regie De Lijn
In opdracht van De Lijn (pachters)
Antwerpen
648 diensten van de 1.006 geplande diensten niet uitgevoerd (64%)
149 ritten van de 4.996 geplande ritten niet uitgevoerd (3%)
Limburg
228 diensten van de 346 (66%)
154 ritten van de 1.967 (8%)
Oost-Vlaanderen
454 diensten van de 631 (72%)
Alle voorziene ritten uitgevoerd
Vlaams-Brabant
395 diensten van de 734 (54%)
486 ritten van de 2.910 (17%)
West-Vlaanderen
228 diensten van de 503 (45%)
Alle voorziene ritten uitgevoerd

Er dient opgemerkt te worden bij de bovenstaande kader dat men voor De Lijn zelf spreekt over chauffeurs (diensten) en bij de pachter over ritten. Elke chauffeur voert meerdere ritten uit per dienst, wat maakt dat het aantal niet-gereden ritten bij De Lijn hoger ligt dan het aantal chauffeurs dat niet is komen werken.

“Uit deze cijfers haal ik één vaststelling: de stakingsbereidheid bij overheidsdiensten groter is dan in de private sector. Dat valt te verklaren door het klantengericht denken dat in de privé een belangrijkere plaats inneemt,” stelt Keulen vast. “Daarenboven is het zo dat de chauffeurs van De Lijn feitelijk een actiedag inzetten en staken, maar in de realiteit een vrije dag hebben. In de private sector is dat ondenkbaar.”


“Het is eenieders recht om te gaan staken, maar deze cijfers tonen wel aan dat er nood is aan een omslag bij De Lijn zelf. Wat meer dan ooit het principe van de gewaarborgde dienstverlening terug op de politieke agenda zet. De overheid moet durven kiezen voor de burger-belastingbetaler. De huidige meerderheid heeft hier reeds het voornemen gelanceerd voor een gegarandeerde dienstverlening op poten te zetten. Dit hebben de meerderheidspartijen ook afgesproken in het kader van de resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn,” besluit Keulen. “Dit komt de reiziger volledig ten goede.”