Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 25 juli 2017

Persbericht 24-07-2017 : “Voortgang Spartacusproject op schema, al is een busverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen geen onderdeel van hoogwaardig openbaar vervoer”

Minister Weyts heeft de timing voor de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ondertussen bijgesteld tot 2023 en ook de verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen zal niet voor 2018 een feit zijn. “Ondanks deze bijgestelde timing blijf ik sterk geloven in het hele Spartacusproject. Zeker ook omdat op federaal niveau er ruimte is gemaakt voor de spoorlijn 18 tussen Hasselt en Neerpelt en Vlaanderen voluit blijft kiezen voor lijnen 1 en 2”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast op basis van een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts. “Daarbij komt dat Vlaanderen het nodige budget voorziet voor de realisatie.”
Lijn 1: Hasselt-Maastricht
De sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht heeft de afgelopen jaren de nodige problemen gekend, maar zit momenteel op het juiste spoor. De nieuwe werkwijze met op projectniveau verschillende werkgroepen waar de Vlaamse en Nederlandse partners aan deelnemen verlopen naar wens. Er dienen nog een aantal zaken gefinaliseerd te worden: bv. een nieuw bestemmingsplan voor het traject in de Maastrichtse binnenstad en de omvorming van het spoor tussen Lanaken en Maastricht tot lokaal spoor zodat naast goederenvervoer en ook personenvervoer mogelijk is op Nederlandse grondgebied.
Lijn 2: Hasselt-Maasmechelen
De verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen zou eerst via een trambus gaan verlopen, maar onderzoek wees uit dat dit geen haalbare optie was. Daarom kondigde de minister nu aan om met een busverbinding te werken en doorstromingsmaatregelen op het traject door te voeren specifiek voor deze bus. Tegen 2018 wil men hiermee van start gaan. Op termijn is het nog steeds de bedoeling om middels een sneltram dit traject af te leggen.

“Momenteel zijn er reeds busverbindingen tussen Maasmechelen en Hasselt, bijgevolg lijkt deze optie er eerder op gefocust om op korte termijn een snellere verbinding mogelijk te maken. Dit is voor Open Vld echter geen voorbeeld van hoogwaardig openbaar vervoer, wat het Spartacusproject uiteindelijk hoort te zijn, dit is slechts een tussenoplossing. De definitieve verbinding hoort via een sneltram te gebeuren”, besluit Keulen.