Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 13 november 2017

Persbericht 12-11-2017 : “Op termijn ook gedoofde verlichting mogelijk op bepaalde gewestwegen door een nieuwe lichtvisie”

                         
“Op de snelwegen kennen we het principe al dat er ’s nachts geen verlichting brand en minister Weyts is van plan om dit ook mogelijk te maken op gewestwegen”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag aan de bevoegde minister.
Voor de autosnelwegen bestaat er al sinds 2011 een lichtvisie waarbij de snelwegen opgedeeld zijn in enkele zones: plaatsen waar permanent de verlichting aan is (bv. Antwerpse of Brusselse ring), plaatsen waar er helemaal geen verlichting meer is (bv. E314 tussen Maasmechelen en Lummen) en plaatsen waar er dynamische verlichting is (bv. E313 tussen Lummen en Ranst). “Deze techniek van dimmen en doven wil de minister nu ook naar de gewestwegen brengen. Eind dit jaar komt er een gewestelijke lichtvisie”, aldus Keulen.

De laatste twee tot drie jaar werden alle nieuwe installaties van het gewest wel uitgerust met ledverlichting en een interface om ze dimbaar te maken, maar nog niet elke installatie kan gedimd of gedoofd worden. Wel is het de ambitie van de minister om dit als standaard praktijk uit te rollen. “Op welke plaatsen het licht effectief gedoofd kan worden, dient locatie per locatie bepaald te worden. In het kader van een verantwoord beleid rond lichtvervuiling is het positief dat Vlaanderen hier verder op inzet. Al hoop ik wel dat vanuit het oogpunt sociale veiligheid op de plaatsen waar huizen staan langs gewestwegen en dus mensen wonen de straatverlichting blijft branden”, besluit Marino Keulen.

dinsdag 7 november 2017

Persbericht 05-11-2017 : “Zelfrijdende shuttles in stedelijke centra weldra geen fictie meer?”

Een haalbaarheidsstudie zal moeten aantonen of er zelfrijdende shuttlebusjes vanaf 2020 zullen rondrijden in Genk en Mechelen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Het is positief dat De Lijn open staat voor de vragen van steden en gemeenten om de mogelijkheden rond zelfrijdende shuttles te onderzoeken. Naast de haalbaarheidsstudie zijn ook de juridische obstakels rond zelfrijdende voertuigen op de openbare weg nog een kwestie om verder te onderzoeken”, stelt Keulen vast.
De haalbaarheidsstudie wordt dit en volgend jaar uitgevoerd en zal focussen op verschillende invalshoeken of het mogelijk is een autonome shuttle te laten opereren in stedelijke centra: verkeerstechnisch, infrastructureel, ruimtelijk, financieel,… De steden Genk en Mechelen participeren voor 50% mee en voor elke stad wordt een aparte studie gedaan.
De snelheid van de shuttles is een specifiek punt van onderzoek gelet op het feit dat deze sterk afhankelijk is van de lokale verkeerscomplexiteit. In de meest eenvoudige verkeerssituaties zal de maximale snelheid waarschijnlijk wel hoger liggend dan 20 km/u. De gemiddelde snelheid zal veelal tussen de 10 km/u en 20 km/u liggen.
“De haalbaarheidsstudies zullen moeten uitwijzen op welke manier de zelfrijdende shuttles ingezet worden in het stadsvervoer; als een lus doorheen het centrum of als een pendel tussen een randparking en het centrum. Het is positief dat De Lijn meegaat in deze piste van enkele Vlaamse steden en we op die manier moderne technologieën omarmen. Het is evenwel onduidelijk of dit een aanvulling op het stadsvervoer dan wel een vervanging van bestaande ritten wordt. Dat dient nog verder uitgeklaard te worden”, besluit Marino Keulen.


maandag 6 november 2017

Persbericht 03-11-2017 : “Noodzakelijke update camerabeelden website Vlaams verkeerscentrum zorgt voor betere informatie voor de automobilisten”

 Op de website van het Vlaams verkeerscentrum kan iedereen camerabeelden raadplegen van de autosnelwegen in de regio’s Antwerpen, Brussel en Gent. Zodoende kan elke automobilist voorbereid op pad gaan. Aangezien eind september 9 van de 36 beschikbare camerabeelden tijdelijk niet-beschikbaar waren, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) opheldering hierover aan bevoegd minister Weyts. “De minister verklaarde op de hoogte te zijn van de problemen, maar tegen het einde van dit jaar wordt er een nieuw videomanagementsysteem in gebruik genomen en zouden de problemen tot de verleden tijd moeten behoren. Dit blijkt ook te kloppen, want momenteel zijn maar 2 camera’s tijdelijk buiten gebruik”, aldus Keulen.
Het nieuwe videomanagementsysteem spoort sneller problemen op bij niet-beschikbare camerabeelden omdat er niet langer fysische verbindingen gelegd dienen te worden om de analoge beelden op de website weer te geven.

In totaal staan er langs Vlaamse autosnelwegen 1.400 camera’s en bedragen de jaarlijkse onderhoudskosten 1 miljoen euro. Een vervangingsratio hiervoor is niet voorzien, wel poogt men om het aantal defecte camera’s onder de 5% te houden.


“In tijden van verregaande digitalisering dient ook de overheid dit pad te volgen, de update van de camerabeelden op de website van het Vlaams verkeerscentrum is dan ook een logische stap. Het goed informeren van automobilisten is een eerste stap om files te vermijden en de verkeersveiligheid te verhogen”, stelt Marino Keulen vast.