Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 30 oktober 2009

Marino Keulen stelt zich kandidaat voorzitter Open VLD

30/10/2009 - Marino Keulen stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van Open Vld. Zijn running mates zijn Annick De Ridder en Yves Deswaene.

De afgelopen maanden heb ik veel met mensen gepraat in alle geledingen van de partij. Overal hoor je dat Open Vld kampt met een gebrek aan geloofwaardigheid en eendracht. Iedereen is het erover eens dat de nieuwe partijvoorzitter het vertrouwen van de kiezer in onze partij moet herstellen. Ik merk dat ik dat vertrouwen krijg van mensen. Men kent mij als iemand die doet wat hij zegt en geen energie verspeelt met tactische spelletjes.

Voor een ambitieuze partij als Open Vld is 15% van de stemmen te weinig om echt te kunnen wegen op het beleid. De vier opeenvolgende verkiezingsnederlagen hebben onze positie ten opzichte van de andere partijen serieus verzwakt en het moreel van onze leden en militanten ondermijnd.

Het is essentieel dat deze negatieve trend wordt gekeerd. We moeten er absoluut naar streven om terug zoals in 2003 een miljoen kiezers te kunnen overtuigen. Dat is een werk van lange adem, dat weet ik maar ik ben er van overtuigd dat er nog steeds een brede liberale stroming bestaat in de samenleving. Open Vld moet terug dé vertegenwoordiger worden van de kiezers die liberaal denken.

Hoe wil ik dat, samen met mijn running mates, aanpakken?

Een breed inhoudelijk verhaal

In de jaren negentig was de VLD het politieke labo van Vlaanderen. Bij de VLD ontstonden vernieuwende ideeën over samenleving en politiek. We moeten op het vlak van politieke vernieuwing een voorloper blijven. Maar het wordt tijd om een breder verhaal over de samenleving te brengen, gericht op een breder publiek. We komen nog te vaak over als een one-issue partij.

Ik wil een partij die een even degelijk verhaal kan brengen over onderwijs en milieu als over de begroting. Een partij die met evenveel vuur kan spreken over de bestrijding van armoede als over de nood aan lastenverlagingen. Uiteraard moeten we onze basisideologie blijven bewaken. Open Vld zal steeds de partij zijn die pleit voor meer vrijheid: meer bestedingsvrijheid voor de burger door lagere lasten en meer bewegingsvrijheid voor de ondernemer door minder regels en betutteling. Het is immers een realiteit dat de afgelopen jaren onze natuurlijke bondgenoten (zelfstandigen, ondernemers,..) van ons vervreemd raakten.

Een sterke lokale verankering

Voor onze leden en militanten zijn het geen makkelijke jaren geweest. Veel van onze lokale mensen voelden zich in de voorbije jaren door “Brussel” in de steek gelaten. Het is essentieel om onze leden terug 100% mee te krijgen in de koers van de partij. De basis en het kloppende hart van de partij zit niet in de Melsensstraat, maar in de lokale afdelingen. De vraag is niet wat de afdelingen kunnen doen voor de partij, maar wat de partij kan doen voor de afdelingen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de reeks van verkiezingsnederlagen slechts kan doorbroken worden door volop in te zetten op de lokale afdelingen. Daar ligt de sleutel!

Samen met mijn running mates zal ik een Project 2012 voorstellen waarin de afdelingen optimaal voorbereid worden op de belangrijke verkiezingen van 2012. Aan mij zullen de lokale mandatarissen en de afdelingen hun grootste bondgenoot hebben. Ik heb zelf mijn hele politieke carrière uitgebouwd vanuit de lokale politiek en vanuit een sterke lokale basis; ik weet waarover ik spreek.

Verenigen en vernieuwen

Ik wil de partij terug verenigen. We hebben een sterke en rijke traditie in het aan bod laten komen van veel verschillende meningen. Maar dit mag geen kakafonie meer zijn. Open Vld moet voortaan spreken met één stem.

Ik geloof niet in een zogenaamde strijd tussen de generaties binnen Open Vld. We mogen de ervaring die de vorige generaties hebben opgebouwd niet zomaar weggooien. Maar het is ook onze plicht om jongeren en nieuwe gezichten kansen te geven om door te stromen. Onze partij telt veel beloften. Maar ik heb gekozen voor mensen die ook al bewezen hebben wat ze in hun mars hebben. Liberalen geloven in een samenleving die inzet en hard werken beloont. Dit moeten we ook consequent toepassen in onze eigen partij.

Annick De Ridder heeft als fractieleider van de grootste stad in Vlaanderen veel voeling met de lokale politiek. Ook als parlementslid heeft ze haar werkkracht en politiek inzicht reeds bewezen. Ze werd door de pers uitgeroepen tot onze beste volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement.

Yves Deswaene staat symbool voor lokaal succes. In Lochristi is hij sinds 2001 burgemeester en Open Vld haalt daar 52% van de stemmen. Deze grote lokale basis heeft hij zelf opgebouwd. Als we in alle afdelingen kunnen groeien wordt Open Vld terug sterk.

Zelf heb ik stap voor stap een stevige carrière in de politiek uitgebouwd. Ik ben begonnen als gemeenteraadslid in de oppositie, ben schepen en provincieraadslid geweest, parlementslid en zes jaar minister. Als partijvoorzitter zal ik de standpunten van Open Vld moeten verdedigen tijdens vaak loodzware en slopende onderhandelingen. Mijn uitgebreide politieke ervaring heeft mij hiervoor gewapend.

Ja, ik ben er klaar voor. En ik geloof in mijn running mates. Samen gaan wij voor een sterke partij die geloofwaardigheid uitstraalt, uitvoert wat ze belooft en stevig lokaal verankerd is.

Marino Keulen, kandidaat-voorzitter
Mijn running mates, Annick De Ridder Yves Deswaene

woensdag 7 oktober 2009

Vlaamse regering past renovatiepremie aan op kap van werkende middenklasse

07/10/2009 - Werkende gezinnen en jonge tweeverdieners zijn de dupe van de aangepaste renovatiepremie. Dat zeggen de Vlaamse parlementsleden Mercedes Van Volcem en Marino Keulen nu de Vlaamse regering de tussenkomst voor renovaties beperkt. 

Ze dringen erop aan dat ook de mensen die de renovatiepremie met hun belastinggeld financieren, ten volle van de premie kunnen genieten.

Volledig artikel

vrijdag 2 oktober 2009

Marino Keulen vraagt uitleg aan Minister Jo Vandeurzen

02/10/2009 - Dementie en nood aan opvang | Eén van dé prioriteiten in het Limburgplan was het wegwerken van de achterstand in het aanbod van rusthuisbedden in Limburg. 

Tegen 2010 zouden er 1.900 bedden bijkomen en tegen 2013 zelfs 3.000. Eind 2004, volgens statistieken gepresenteerd door toenmalig minister-president Yves Leterme op 24 februari 2005 te Hasselt, beschikte Limburg over 50,7 rusthuisbedden (+ RVT) per 1000 inwoners ouder dan 65 jaar terwijl het Vlaams gemiddelde 65,4 per 1000 inwoners ouder dan 65 jaar bedroeg.

Ondertussen zijn we bijna 5 jaren en een Limburgplan verder en blijkt de achterstand nauwelijks ingehaald te zijn...