Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 25 april 2012

Zakelijke reactie op CD&V-aantijgingen aan het adres van het gemeentebestuur

Fusie politiekorpsen
Inbrakengolf

De fusie van politiekorpsen, respectievelijk Lanaken en Maasmechelen tot politiezone LAMA, geeft net méér veiligheid! ’s Nachts was er vroeger in Lanaken slechts één ploeg van 2 inspecteurs op de baan. Nu zijn er in de nieuwe zone, 3 ploegen van 2 inspecteurs op de baan, die mekaar bijspringen indien nodig. De fusie van de 2 korpsen zorgt, nét meer voor politie in Lanaken.Ook opmerken dat het hele land geconfronteerd wordt met een inbrakengolf :Van de Panne tot Kinrooi Van Aarlen tot BlankenbergenDe inwoners kunnen de politie helpen door verdachte bewegingen of voertuigen te melden aan de politie.De politie komt bij dergelijke oproepen meteen ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. De politie is ook druk bezig met de strijd tegen inbrakenplaag Dit is voor haar een topprioriteit Krijgt dus alle aandachtDat is ten andere ook mijn vraag geweest aan de politie om daar prioritair aandacht aan te geven. De politie is daar mee bezig!

Dichtplakken brievenbus Kesselt
Het dichtplakken/opheffen van de brievenbus te Kesselt is zeker geen gemeentelijke beslissing. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij BPost. Daaromtrent is nooit met de gemeente vooraf gecommuniceerd. We vernemen van BPost, dat het buiten gebruik stellen van deze brievenbus, te maken heeft met de huidige werken aan de brug en aan de N78 te Briegden.Blijkbaar kan men, door de huidige verkeersomleiding, de bus niet op de vastgestelde tijdstippen ledigen.Dat is dus een voorlopige maatregel. Van zodra de werken beëindigd zijn, zal de brievenbus terug operationeel zijn.

Afschaffen wijkbibliotheken
Het centraliseren van alle bibliotheekactiviteiten naar de hoofdbibliotheek in Lanaken-Pietersheim, was een goede beslissing. Alle bibliofielen/boekenliefhebbers zijn het daarmee eens. Het boekenaanbod in de centrale bibliotheek is zoveel ruimer en meer divers. Bovendien worden alle lagere schoolkinderen vanuit de deelgemeenten, op kosten van de gemeente, naar de hoofdbibliotheek vervoerd. Dat gebeurt éénmaal per maandag Bedoeling: kennismaking met het rijke aanbodHet is ook een manier om boeken te lezen, zelf mijn allergrootste hobby, te stimuleren!

Onderhoud gemeente
We hebben al gedurende jaren een systeem van meldingskaarten, waardoor mensen kleine herstellingen en overlast kunnen melden. Dat systeem werkt zeer goed, want het grootste deel van de klachten (+/- 85%) is binnen een korte tijdspanne opgelost.Voorstellen om de dienstverlening naar de bevolking toe te verbeteren, daarover wil ik altijd met de CD&V praten, zolang zen iet leiden tot meer ambtenaren en kosten

zondag 22 april 2012

22 april 2012 : Open VLD-congres

Op 22-04-2012 was ik gastspreker op het Open VLD-congres over de gemeenteraardsverkiezingen in Mechelen. Het was een geslaagde bijeenkomst . Voor Open VLD nationaal zijn de 5 inhoudelijke speerpunten :

  1. Een blauwe stad of gemeente betekent in de eerste plaats een financieel gezonde gemeente. Een gemeente die haar huishouden op orde houd zonder te kiezen voor de gemakkelijke weg van belastingverhogingen. De cijfers geven ons ook gelijk: de gemeenten met een blauwe burgemeesters hebben gemiddeld een lager tarief voor de algemene personenbelasting of voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing dan de rest van Vlaanderen. Van de vijf gemeenten in Vlaanderen met én de laagste APB én de laagste opcentiemen, worden er vier geleid door een Open Vld-burgemeester. Dat is geen toeval. Meer dan welke andere partij kiest Open Vld voor gezonde financiën, met lagere belastingen.
  2. Een blauwe stad of gemeente betekent ook een gemeente die de burger ernstig neemt. Die de mensen actief betrekt bij de besluitvorming. Die niet over de hoofden heen beslist, maar die de mensen de kans geeft hun mening te geven over bijvoorbeeld de heraanleg van hun straat. Meer dan ooit willen mensen betrokken worden, ernstig genomen worden. De oude bestuursstijl van een burgemeester en schepencollege dat het eigen grote gelijk opdringt, heeft definitief afgedaan. Open Vld staat voor een moderne bestuursstijl, die mensen actief betrekt bij de besluitvorming en inspraak geeft.
  3. Een blauwe stad of gemeente is een gemeente die iedereen ondersteunt die initiatief neemt. De ondernemer, de handelaar, maar ook de jongere die een fuif wil organiseren of de senior die een petanquetornooi wil houden. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken om mee te bouwen aan een betere samenleven in zijn stad of gemeenten verdient alle steun. Daarom verzetten we ons tegen overdreven regelneverij, administratieve rompslomp of pestbelastingen. Een kwaliteitsvolle dienstverlening vanwege de lokale overheid, die mensen die initiatief willen nemen niet afremt maar juist ondersteunt, is de derde grote prioriteit van Open Vld voor de komende verkiezingen.
  4. Een blauwe stad of gemeente is een gemeente die zorgt voor veiligheid. Voor ons liberalen is het waarborgen van veilige straten en buurten één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Er is immers geen vrijheid zonder veiligheid. Daarom zetten we sterk in op meer veiligheid. Niet alleen door te bestraffen, maar ook door positieve maatregelen te nemen, die het samenleven in buurten en wijken moet bevorderen. En ook hier hebben we al bewezen wat we waard zijn. Hier in Mechelen, bijvoorbeeld, zetten we vaak de toon voor de rest van Vlaanderen. Vele initiatieven zoals de overlastboetes of de aanpak van jonge criminelen, de vandaag in heel wat steden en gemeenten worden gebruikt, zijn hier ontstaan.
  5. Een blauwe stad of gemeente is, tenslotte, een leefbare gemeente. Een gemeente die inzet op verkeersveiligheid, op propere straten en pleinen, op een goede zorgverlening voor wie zorgen nodig heeft of voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Open Vld-kandidaten hebben een totaalvisie voor hun stad of gemeente. Ze beperken zich niet tot 2-3 holle slogans, maar komen met concrete antwoorden op de concrete problemen in hun stad of gemeente. Dat is onze sterkte: wij staan met onze beide voeten in de realiteit van elke dag. Onze mensen weten wat er leeft, wat de problemen zijn, en komen met positieve voorstellen. We beperken ons niet tot woorden, maar blinken ook uit in daden.

Open Vld trekt naar verkiezingen met slogan 'Doen'

HLN.be - 22/04/2012 | De Open Vld'ers in 't Arsenaal in Mechelen kregen van burgemeester van Lanaken Marino Keulen te horen wat de speerpunten van de verkiezingscampagne worden. In elke stad en gemeente worden andere klemtonen gelegd, zei Keulen, "maar toch hebben we een ideeëncatalogus samengesteld". Gezonde openbare financiën, veiligheid, een open bestuur, doeners ondersteunen en de leefbaarheid van de gemeente zijn de thema's die overal zullen terugkomen, legde hij uit. "De federale regering slaagt maar omdat de Open Vld haar verantwoordelijkheid genomen heeft. Wij zijn nodig in de Wetstraat, maar ook in de steden en gemeenten." Lees het volledige artikel

zaterdag 14 april 2012

De Brug van Briegden

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Op zaterdag 14 april zijn onder massale belangstelling de laatste resten van de brug van Briegden opgeblazen. Daarom is het tijd voor een stand van zaken.Hoe vlotten de werken en hoe verloopt de omleiding?

Op dit moment verlopen de werken volgens schema en zijn er nog geen noemenswaardige problemen opgedoken. De deadline kan dus gehaald worden. Daarnaast is er de omleiding voor alle verkeer. De meeste weggebruikers zijn gewend geraakt aan de omleiding en buiten enkele kleine aanpassingen verloopt alles relatief vlot.

Voor informatie met betrekking tot de werken is er een website (www.brugbriegden.be) en een centraal telefoonnummer: 0800 20 212. | Bekijk hier de originele publicatie

Bouwvergunning voor 13 sociale koopwoningen goedgekeurd

14/04/2012 - Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van 13 sociale koopwoningen in de derde fase van de sociale verkaveling Waterstraat/Rozijnenstraat.
Deze fase is opgevat als eens schakel die elementen uit de voorgaande fasen en de omringende omgeving hergebruikt. Dankzij de herhaling van schakelmethoden is het mogelijk om de verschillende bouwfasen en de directe omgeving met elkaar te vervlechten.

Het gemeentebestuur van Lanaken is bezig aan een inhaalbeweging wat sociale woningbouw betreft. Na een meting van de woonbehoeftes in 2008 is gebleken dat er in Lanaken tegen 2020 voorzien moet worden in 90 extra sociale koopwoningen en 175 extra sociale huurwoningen.

In totaal zijn er sinds 2008 door het college van burgemeester en schepenen vergunningen afgeleverd voor 37 sociale koopwoningen en voor 20 sociale huurwoningen. De sociale huisvestingsmaatschappij SVK Maasland heeft sinds 2008 ook nog 15 panden in beheer waardoor het totaal aantal sociale huurwoningen op 35 uitkomt.

Het recente project in de Rozijnenstraat zal gerealiseerd worden door de huisvestingsmaatschappij 'Kleine Landeigendom'.

vrijdag 13 april 2012

De Lijn en de Vlaamse gemeenten investeren in groene schuilhuisjes

13/04/2012 - Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) verkreeg cijfers van De Lijn waaruit blijkt dat er volop geïnvesteerd wordt in het groen maken van de schuilhuisjes door nieuwe schuilhuisjes met zonnepanelen te plaatsen. Zo kwamen er in 2011 348 schuilhuisjes met zonnepanelen bij, een stijgende trend ten opzichte van 2009 en 2010.
Uit cijfers van De Lijn blijkt dat er volop verder geïnvesteerd wordt in schuilhuisjes met zonnepanelen. In 2011 kwamen er 348 bij, bijna zoveel als gedurende de twee voorgaande jaren samen (364). Dit is trouwens enkel mogelijk dankzij de inspanningen van de steden en gemeenten want zij financieren 25% van de kostprijs van de nieuwe groene schuilhuisjes en De Lijn de resterende 75%. In totaal werd er samen 2.065.215,07 euro geïnvesteerd.

West-Vlaanderen : Groenste provincie in schuilhuisjes
Als we naar de verhouding groene schuilhuisjes kijken ten op zichtte van het totaal aantal schuilhuisjes blijkt dat de provincie Limburg haar koppositie heeft prijsgegeven. De provincie West-Vlaanderen is duidelijk koploper geworden met 23,46 % groene schuilhuisjes. De provincie Vlaams-Brabant blijft zoals de voorgaande jaren achteraan bengelen en verliest verder terrein. De provincie Limburg zit met haar 12,06% net onder het Vlaamse gemiddelde van 13,83%

Marino Keulen : “Het aantal van dergelijk te plaatsen schuilhuisjes ligt vooral in de handen van de steden en gemeenten die zelf het initiatief moeten nemen richting De Lijn. Een dergelijk ‘groen’ schuilhuisje heeft trouwens een aantal voordelen want buiten CO2 neutraal te zijn is er ’s avonds altijd licht wat het veiligheidsgevoel en dus het comfort van de reiziger verhoogt!”.

2012 biedt nieuwe opportuniteiten
De Lijn liet weten voor 2012 een budget te voorzien voor 450 schuilhuisjes met zonnepanelen wat een stijging is met 29,31% en dus een nieuw record. “Het zal dus enkel van de steden en gemeenten afhangen of dit aantal gehaald wordt en een nieuwe kans voor de provincie Limburg om terug de koppositie te nemen als groene provincie!” waarmee parlementslid Keulen alvast een oproep doet.

maandag 9 april 2012

Veel belastinggeld verknoeid door vandalisme aan bushokjes

09/04/2012 - Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) bekwam blijkt dat 8,25% of 425 van de 5.147 schuilhuisjes in 2011 beschadigd werd. In Limburg ligt dit cijfer zelfs op 12,2% of 140 van de 1.151 bushokjes. De meeste schade die ontstaat is aan de glaspanelen. 

Vlaanderen telde eind 2011 5.147 gesubsidieerde schuilhuisjes, dat zijn er exact 400 meer dan in 2010. In de provincie Oost-Vlaanderen kwamen er 99 schuilhuisjes bij of 10,7% extra waarmee ze koploper zijn, daarna komt Vlaams-Brabant met 111 bijkomende of 9,7% extra, gevolgd door West-Vlaanderen met 57 of 9,1% meer, daarna Antwerpen met 66 extra of een stijging van 6,8% en de provincie Limburg is de hekkensluiter met 67 extra of 6,2% meer.

Vandalisme blijft de grootste oorzaak van beschadigingen
Het aantal beschadigingen in gans Vlaanderen maar ook in elke provincie vertonen gelukkig een dalende trend maar blijven toch nog hoog. Limburg blijft ruim koploper met 12,2% beschadigingen in 2011 waar er in 2010 nog 16,51% beschadigde schuilhuisjes waren.

Dat het beter kan en met meer respect voor deze openbare eigendommen bewijzen de cijfers uit de provincie West-Vlaanderen. In 2010 werden er 5,12% van de schuilhuisjes beschadigd en in 2011 kwamen ze op 5,13%. De bodem lijkt daar bereikt en ligt toch beduidend lager dan in Limburg.

Een deel van deze beschadigingen zijn te wijten aan ongevallen, hagelbuien maar veruit de meeste zijn te wijten aan vandalisme en dus te weinig respect voor het publieke eigendom.

Limburg schiet in eigen voet
De gemeenten voeren de herstellingen uit op eigen kosten. Het geld dat naar herstellingen gaat kan niet geïnvesteerd worden in nieuwe schuilhuisjes. Als er veel vandalisme is zal een gemeente sneller beslissen om geen schuilhuisjes te zetten.

Het beste bewijs hiervan vinden we spijtig genoeg in de provincie Limburg. Waar Limburg vroeger gekend stond als de provincie waar de meeste nieuwe schuilhuisjes bijkwamen is deze plaats nu afgestaan. Het beste bewijs dat mensen met vandalisme in eigen voet schieten. Nochtans heeft de Limburger zeker nood aan schuilhuisjes doordat het landelijke gebied is.

Het echte aantal beschadigingen ligt hoger
Deze cijfers geven enkel een weerspiegeling van de herstellingen die uitgevoerd worden door de leverancier. De gemeenten kunnen ook beroep doen op een andere hersteller of dit in eigen beheer doen. Het werkelijk aantal schadegevallen zal dus nog hoger liggen maar hierover zijn geen cijfers bekend.

Marino Keulen : "Een oproep tot respect voor openbaar bezit is hier wel op haar plaats; per slot van rekening worden ook die schuilhuisjes geplaatst en hersteld met belastingsgeld, met geld van ons allemaal!"

vrijdag 6 april 2012

Vlaamse regering benoemt 347 bestuurders en kijkt er niet naar om

06/04/2012 - De nieuwe Vlaamse regering (NVA, SPa en CD&V) benoemde 347 bestuurders in de Raden van Bestuur van Vlaamse instellingen. Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) : “Maar na de benoeming kijkt deze Vlaamse regering niet meer of deze – meestal betaalde mandaten – bestuurders wel effectief hun werk doen. Ze voelen zich zelfs niet meer verantwoordelijk voor deze bestuurders.”
Wanneer een nieuwe regering aantreedt benoemt deze regering vertegenwoordigers-vertrouwelingen in de verschillende raden van bestuur van de Vlaamse instellingen.  Het beleid van de nieuwe coalitie moet ook in elk beslissingsorgaan een weerspiegeling krijgen.  Zo zal elke partij van deze regering – NVA, Spa en CD&V – in verhouding een aantal van deze 347 bestuursmandaten krijgen en hiervoor mensen mogen aanduiden.  Deze bestuurders worden voor hun inspanningen en hun verantwoordelijkheid vergoed.
Benoemd zijn, vergoed worden maar je werk niet doen en toch blijven zitten.
Parlementslid Keulen : “Maar het schoentje gaat aan het wringen als blijkt dat niet elke bestuurder zich evengoed of zelfs slecht van zijn taak kwijt en toch vergoedingen ontvangt en benoemd blijft. Zo blijkt uit cijfers dat van de 347 bestuurders een goede 13,5% niet eens op de helft van de bestuursvergaderingen aanwezig is en 7,5% brost zelfs tweederde van de vergaderingen.”
Niet bepaald schitterende cijfers en het is een wetmatigheid dat de interesse en inzet meestal afnemen hoe verder men in tijd verwijderd is van het benoemingsmoment.  De cijfers zullen zonder ingrijpen er dus niet op verbeteren.  Bovendien bestaan de meeste vergoedingen uit een vast gedeelte dat men krijgt ongeacht de aanwezigheid op de vergaderingen wat dus niet echt stimulerend werkt, een gedeelte op basis van presentiegelden per vergadering met een maximum van 15 vergoede vergaderingen per jaar en een verplaatsingsvergoeding.  De voorzitter zijn vergoedingen zijn het dubbel ten opzichte van de andere bestuursleden.  Alle vergoedingen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.


De cijfers van de vergoedingen
Vaste vergoeding op jaarbasis
Presentiegeld per vergadering*
Categorie I
2.900 euro
290 euro
Categorie II
2.320 euro
232 euro
Categorie III
1.740 euro
174 euro
Categorie IV
1.450 euro
145 euro
* Maximum 15 keer per jaar.

Categorie I :    De Lijn, VDAB
Categorie II :  Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen, De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Categorie III : Vlaams Agentschap Ondernemen, OPZ Rekem, OPZ Geel.
Categorie IV : Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, VREG en Vlaamse Regulator voor de Media


Kris Peeters neemt Pontius Pilatus houding aan.
Minister-president Kris Peeters werd geconfronteerd met de cijfers en vindt dat het de verantwoordelijkheid is van elke voorzitter om de leden van de Raad van Bestuur op hun verantwoordelijkheid en aanwezigheid te wijzen.  Nochtans zijn de leden van de Raad van Bestuur de vertegenwoordigers van de bevoegde minister en worden ze benoemd en ontslagen door de ganse Vlaamse regering.  Marino Keulen : “Minister-president Peeters ontvlucht hier zijn verantwoordelijkheid en neemt een Pontius Pilatus houding aan.  Ik had een andere houding verwacht van iemand die steeds stelt te staan voor ‘goed bestuur’!”
“Bovendien kan dit probleem simpel aangepakt worden.  Men kan bijvoorbeeld een systeem instellen dat bij een bepaalde graad van afwezigheid men automatisch ontslag neemt uit een Raad van Bestuur.  Hier kan perfect rekening gehouden worden met overmachtsituaties zoals ziekte, zwangerschap, …” waarmee Parlementslid Keulen een oplossing aanbied.
Verlaging van het aantal mandaten.
Met 347 bestuursmandaten voor 25 instellingen zitten we aan een gemiddelde van 13,9 leden per instelling.  Dit zou eerder een maximum moeten zijn voor de grootste instellingen maar lang geen gemiddelde.
Marino Keulen : “Recentelijk legde deze Vlaamse regering zelf op aan de intercommunales vb. Infrax om het hoge aantallen bestuursmandaten naar omlaag te halen.  Ik verwacht dus dat de huidige meerderheid – NVA, SPa en CD&V – het een goed idee zal vinden om zelf het goede voorbeeld te geven en te snoeien in het aantal mandaten in hun instellingen.”

Bunker Briegden helaas geen optie

06/04/2012 - Het gemeentebestuur van Lanaken stond in eerste instantie niet afkerig tegenover de vraag van de erfgoedkring Wiosello, om de oorlogsbunker ter hoogte van de brug van Briegden, niet hetzelfde lot te laten ondergaan als de brug zelf, namelijk verdwijnen.

“Het was inderdaad wenselijk, dat ter nagedachtenis van zowel het cultuurhistorisch alsmede het oorlogsverleden, deze bunker in stand zou gehouden worden”, aldus burgemeesterMarino Keulen.

Het plan was, om het door de Scheepvaart voorziene budget om de bunker af te breken, te gebruiken om hem te verplaatsen. Doch het voorziene bedrag, namelijk 100.000 EUR bleek ruimschoots onvoldoende te zijn, voor de eventuele herlocatie naar de nieuwe talud van het verbrede Albertkanaal. De gemeente zou zelf nog minstens 50.000 EUR moeten investeren, er is immers geen enkele vorm van subsidiering mogelijk.

Ook werd onderzocht in hoeverre er toelages mogelijk zijn om te voorzien in de kosten van het ontsluiten van de bunker, hetgeen finaal eigenlijk de bedoeling was.

Het College van burgemeester en schepenen maakte de afweging tussen enerzijds de kosten en anderzijds het belang van het behoud, en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het verplaatsen te zwaar weegt op het budget.

Marino Keulen: “Deze oorlogsbunker conserveren is dus helaas geen optie, wegens te duur. Daarom hebben we in het schepencollege beslist, om ter hoogte van de nieuwe brug een gedenksteen te voorzien met een foto van de bunker, een bijhorende tekst én met een uittreksel van het werk van Louis Paul Boon.”

Op die manier vereeuwigt het gemeentebestuur op een alternatieve wijze dit oorlogsmonument, dat helaas moet verdwijnen. Zo brengt ze ook hulde aan de in mei 1940 gesneuvelde Belgische soldaten én aan Louis Paul Boon, die dit oorlogsgeweld ter plaatse meemaakte en beschreef in één van zijn beste werken, namelijk “Mijn kleine oorlog”.