Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 13 juli 2015

#Persbericht Marino Keulen 12-07-2015#:“Wifi-aanbod op bussen en trams van De Lijn uitbreiden”#

Sinds december 2014 is De Lijn gestart met gratis wifi aan te bieden op 87 trams en 55 bussen. Na een zestal maanden vond Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen het tijd om te vragen naar een eerste evaluatie aan bevoegd minister van Mobiliteit Weyts. “Een grondige evaluatie heeft nog niet plaats gevonden, al monitort De Lijn wel de gebruikers ervan. Zo blijkt dat er op de voertuigen waar wifi aanwezig is dagelijks 2.000 gebruikers zijn. In totaal hebben reeds 36.000 unieke gebruikers zich aangemeld om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Daar het voorlopig over een beperkt proefproject gaat, ben ik er wel van overtuigd dat De Lijn op de ingeslagen weg verder dient te gaan en deze dienst moet uitbreiden naar alle beschikbare voertuigen om zo het comfort voor de reiziger te verhogen”, stelt Marino Keulen vast.
In een tijd waar connectiviteit belangrijk is, is het positief dat De Lijn meegaat in deze trend en gratis wifi aanbied voor reizigers die zich geregistreerd hebben via de website www.lijnnet.be. Zo heeft elke gebruiker recht op een limiet van 250 megabyte per maand, maar dit is ruim voldoende voor het volgen van sociale media en het consulteren van nieuwssites. “Uit de cijfers blijkt dat slechts in 5% van de gevallen de gebruiker de limiet bereikt heeft. Bijgevolg voldoet dit aanbod momenteel. Uit de stijgende maandelijkse unieke gebruikers, deze zomer zal dit nog verder stijgen daar de wifi ook aangeboden wordt op de kusttram, blijkt duidelijk dat de reiziger dit prettig vindt”, aldus Keulen.
Daarom roept Marino Keulen de minister en De Lijn op om dit project verder te zetten en uit te breiden op termijn naar het volledige voertuigenpark. “Wanneer we de reiziger comfort bieden om op de tram of bus zijn mails te checken of zijn status te updaten, dan kan dit mee ervoor zorgen dat men sneller de wagen thuislaat en het openbaar vervoer neemt om naar het werk te gaan”, besluit Keulen.
Een grondige evaluatie van dit project zal gebeuren na de publiekstest op de kusttram met alle betrokken actoren.

donderdag 9 juli 2015

#Persmededeling Marino Keulen#09-07-2015# : Bezorgd over de voortgang van de infrastructuurprojecten van SALK in Limburg”#

Wat is het doel van het Strategisch Actieprogramma Limburg in het Kwadraat? Ik ging er altijd vanuit dat dit tweeledig was: zorgen voor een economische doorstart van de provincie Limburg na de aankondiging van de sluiting van Ford-Genk én zorgen voor de versnelling van een heel aantal projecten die bijdragen aan deze economische doorstart. Zo verwees het SALK naar verschillende infrastructuurprojecten als de ‘randvoorwaarden’ om onze provincie er boven op te helpen. Een betere ontsluiting van onze provincie werd dus als essentieel beschouwd.
Wat betreft de economische doorstart van onze provincie liggen heel wat projecten op schema. Zo is men actief bezig met het activeren van de economie (denk aan de erkenning van onze provincie als ontwrichte zone en de regionale steunkaart waarbij bedrijven strategische transformatiesteun kunnen verwerven), het herscholen van werkzoekenden en het begeleiden van voormalige Fordwerknemers. Ook in domeinen als sociale economie en toerisme zet men stappen vooruit. In het onderwijs heeft men sinds september 2015 de opleiding handelswetenschappen aan de UHasselt gestart en ingezet op werkplekleren. Zo neemt de Universiteit Hasselt een unieke positie in waar een nieuwe opleiding toegevoegd is zonder bestaande opleidingen te schrappen.
Over de versnelling van infrastructurele projecten maak ik mij oprecht zorgen. SALK verbindt alle partijen ertoe om de opgenomen projecten te realiseren. Alleen stel ik vast dat in de praktijk een aantal projecten vertraging oplopen. De Noord-Zuidverbinding en Spartacus lijn 1 (Hasselt-Maastricht) zijn voorbeelden van infrastructuurdossiers die essentieel zijn voor de ontsluiting van onze provincie en de inter-Limburgse mobiliteit, maar waar de stilstand dreigt. Voor andere projecten zoals de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal zijn de Europese subsidies toegekend en kan men verder werken. De omleidingsweg rond Tongeren en Neerpelt en de aansluiting van Sint-Truiden met de E40 zitten in de studiefase. Dit verloopt moeizaam. Men zou zich de vraag kunnen stellen: welke meerwaarde biedt de ‘SALK-stempel’ in al deze dossiers?
Elke partij heeft zich geëngageerd om SALK te realiseren, het is integraal opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord en het slagen van SALK is essentieel voor enerzijds de geloofwaardigheid van de politiek en anderzijds voor de toekomst van onze provincie. De realisatie van deze infrastructuurprojecten zijn de lakmoesproef van SALK. Als deze projecten nog lang uitblijven, zal dit wegen op het beeld van SALK. Het succes van SALK zal hier in grote mate van afhangen.
Ik hoop dan ook dat de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken tijdens de commissie van deze namiddag mijn bezorgdheid kan wegnemen.

donderdag 2 juli 2015

#Persbericht Marino Keulen 02-07-2015#:“BOB-concept zal niet verdwijnen”#

Voor Open Vld is het bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen duidelijk: “BOB mag niet verdwijnen”. Deze middag heeft Keulen minister Weyts hierover ondervraagd in het Vlaams parlement in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. “Nadat er eindelijk klaarheid geschonken was over de sensibiliseringscampagnes rond alcoholgebruik achter het stuur en het voortbestaan van BOB verzekerd was voor 2015, bleef het onduidelijk of dit concept ook na 2015 nog langs Vlaamse wegen te zien zou zijn”, aldus Keulen. De minister stelde dat het BOB-concept ook na 2015 zal gebruikt worden. “Dat verheugt ons zeer en is een positief signaal van de minister.”
In december 2014 heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts een procedure opgestart om een gunning te bekomen voor de verkeersveiligheidscampagnes. Vanaf dat moment heeft Marino Keulen zijn zorgen over de toekomst van het BOB-concept geuit, zeker nadat duidelijk was dat het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) mee in de procedure moest stappen om kans te maken.
“Uiteindelijk heeft de minister een vergelijk gevonden met het BIVV om het BOB-concept te mogen gebruiken voor het jaar 2015. Zo is er in juni een campagne geweest en zal er in december eentje opgestart worden. De toekomst van BOB bleef onduidelijk”, stelt Marino Keulen vast. Tijdens de commissie kon de minister bevestigen dat de onderhandelingen met het BIVV nog lopen en dat de minister ervan uitging dat het in orde zou komen om de BOB-campagnes ook na 2015 te kunnen gebruiken.
“Het is positief dat er nog een toekomst is voor BOB, want ook in het buitenland bewijst dit concept zijn deugdzaamheid en zet het feestvierders aan om iemand aan te duiden om hen veilig naar huis te brengen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de minister een vergelijk met het BIVV zal bereiken om BOB ook na 2015 te kunnen gebruiken”, besluit Keulen.