Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 28 september 2016

#Persbericht Marino Keulen 27-09-2016#: “Het is een goede zaak dat de Limburgse snelbussen blijven bestaan, maar onderzoek naar de teruglopende reizigersaantallen is noodzakelijk”#

In juli van dit jaar werd duidelijk dat de subsidie van de provincie Limburg voor de snelbussen ging wegvallen. Hierop stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen een vraag aan bevoegd minister Weyts over het voortbestaan van de snelbussen. “Enerzijds omdat we in Limburg onderbedeeld zijn in vlotte verbindingen van het openbaar vervoer met Antwerpen en Brussel en anderzijds omdat binnen De Lijn er heel wat veranderingen op stapel staan door de invoering van basisbereikbaarheid in plaats van het huidige basismobiliteit,” stelt Keulen vast. “Zonder alternatief voor de drie snelbuslijnen, blijven deze van cruciaal belang voor heel wat studenten en werkende mensen.”
In 2012 sloten de provincie Limburg en De Lijn een akkoord om de snelbussen te laten voortbestaan en voor drie jaar te voorzien van provinciale subsidies. Deze dienden als tussenkomst in de exploitatie van de snelbussen. Nu de provinciale subsidie wegvalt, blijven de snelbussen wel rijden. Toch evalueert De Lijn deze continu en zal bijsturen indien nodig.
“Ondanks het gegeven dat de snelbussen worden geconfronteerd met teruglopende reizigersaantallen, is het positief om vast te stellen dat deze behouden blijven. Ze zijn cruciaal voor de ontsluiting van Limburg en het Maasland, zeker aangezien een groot gedeelte van Noord-Oost-Limburg het moet stellen zonder spoormogelijkheden. Toch vind ik het jammer dat De Lijn geen onderzoek wil doen naar de redenen voor deze terugloop aan reizigers. Men vermoed dat dit komt omdat meer studenten in Limburg blijven om te studeren en omdat het treinstation van Hamont-Achel heropend is in april 2014,” aldus Marino Keulen.

“Destijds was ik één van de grote verdedigers van de snelbussen,” legt Keulen uit.  “In de huidige situatie is het belangrijk dat De Lijn de teruglopende reizigersaantallen onderzoekt. Echte cijfergegevens en onderzochte meningen heeft men niet. Dat is een gemiste kans, zeker met het oog op de uitvoering van de snelbuslijnen in het kader van Spartacus en de hervormingen die De Lijn ondergaat. Er komt een vervoerregio Hasselt-Genk en deze kan beslissen om eventueel snelbussen in te zetten als een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer binnen het aanvullend net, maar dan moeten er wel beschikbare data zijn uiteraard,” volgens Keulen.