Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 29 juni 2017

Groene golf voor bussen en trams van De Lijn nog niet voor morgen - antwoord van minister Weyts op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen

Hierbij mijn vraag en het antwoord van Vlaams minister Weyts over een vlotte doorstroming voor trams en bussen van De Lijn. De directeur-generaal van VVM De Lijn, de heer Roger Kesteloot, heeft de noodzaak van een groene golf voor voertuigen van De Lijn bepleit en deze vraag aan de minister peilde naar een aantal stappen die reeds ondernomen zijn door de bevoegde minister.


Zoals u in het bijgevoegde antwoord kunt lezen is het proefproject tussen Leuven en Brussel als bevredigend ervaren, maar is de formele evaluatie geweigerd geworden. Er is gewerkt rond compatibiliteit met de MIVB en op het Brussels gewestelijk grondgebied. Er werden verschillende manieren van slimme verkeerslichten (met korte afstandradiogolven of via fysieke detectielussen) bekeken. Een effectieve groene golf voor openbaar vervoer loopt echter tegen dezelfde technische beperkingen (o.a. in twee richtingen met kruisend verkeer is een vlotte doorstroming onmogelijk) aan dan een groene golf voor het reguliere wegverkeer. Een vlotte doorstroming blijft wel het uitgangspunt voor het openbaar vervoer.

woensdag 28 juni 2017

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 20-06-2017

Verkeer blijft de belangrijkste prioriteit in de ogen van de bevolking en overdreven snelheid blijft het grootste probleem voor de inwoners.
Afgelopen maanden mei en juni (tussen 2 mei en 11 juni) werden volgende bemande snelheidscontroles uitgevoerd door de politie Lanaken-Maasmechelen in de gemeente Lanaken:

Straatnamen LANAKEN
Passanten
Overtredingen
Dorpsstraat
283
95
2de Carabinierslaan
241
97
Maastrichterweg
829
181
Koning Albertlaan
422
117
Houterstraat
132
32
Kiezelweg
1279
76
Europalaan
284
48
Tournebride
778
57

Afgelopen maanden mei en juni (tussen 2 mei en 11 juni) werden volgende bemande snelheidscontroles uitgevoerd door de politie Lanaken-Maasmechelen in de gemeente Maasmechelen:

Straatnamen MAASMECHELEN
Passanten
Overtredingen
Industrielaan
232
64
Rijksweg
820
20
Koning Albertlaan
350
80
Windmolenweg
228
41
Steenweg naar As
651
154
Weg naar Zutendaal
287
101
Joseph Smeetslaan
279
18
Oude Baan
436
64
Heirstraat
214
26
De politie Lanaken-Maasmechelen wil voorzien in een voldoende en kwaliteitsvolle verkeershandhaving teneinde de dodelijke verkeerstol op onze wegen sterk te doen afnemen in samenwerking met onze partners en overheden.

donderdag 22 juni 2017

“Minister Weyts heeft momenteel geen plannen om het FAST-principe op gewestwegen ook toe te passen”

Uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) valt af te leiden dat het FAST (files aanpakken door snelle tussenkomst)-principe niet uitgebreid zal worden naar gewestwegen. Momenteel gebruikt men de FAST-takeldiensten om de autosnelwegen snel vrij te maken. De minister haalt aan dat er een uitgebreid netwerk van takeldiensten bestaat en dat een eventuele openbare aanbesteding voor takeldiensten op gewestwegen nefaste gevolgen heeft voor de concurrentie. Het snel vrijmaken van autosnelwegen is vanuit verkeersveiligheid en doorstroming een pak urgenter dan op gewestwegen, waar vaak meerdere uitwijkmogelijkheden zijn.


Wat bijkomende maatregelen betreft om het wegtakelen op gewestwegen aan te pakken pleit de minister voor een centrale dispatching van takeldiensten. Daarnaast zal bij het ontwerp van de gewestwegen ook nagedacht worden over hoe om te gaan met mogelijke calamiteiten (bv. in de vorm van een overrijdbare middenberm of een pechstrook). Ten slotte dient met de hulpdiensten samengezeten te worden om dit zo optimaal mogelijk in te richten.

Joeri Vangelabbeek eerste nieuwe kandidaat die gepresenteerd wordt door Open Vld-Lanaken voor de gemeenteraadsverkiezingen


De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog meer dan een jaar van ons verwijderd, maar als lokale afdeling zitten we niet stil en kunnen we u met trots een eerste nieuwe kandidaat voor 14 oktober 2018 presenteren: Joeri Vangelabbeek. Joeri is 42 jaar en vooral bekend als vuurwerkmaker. Hij is getrouwd met Nancy en heeft twee dochters (van 9 en 12 jaar). Naast een passie voor totaalspektakels en vuurwerk, is hij ook zeer geïnteresseerd in politiek, carnaval (gewezen prins van Lanaken in 2006), duiken (waar hij zelf ook regelmatig tijd voor maakt) en voetbal.

"Ik kijk uit naar deze kans. Lanaken is een mooie gemeente en ik geloof in het project van Open Vld-Lanaken en wil mij daar dan ook volledig voor inzetten", aldus Joeri Vangelabbeek.

"Als gepassioneerde ondernemer is Joeri bekend binnen en buiten Lanaken en zijn profiel past perfect binnen onze groep van geëngageerde kandidaten", besluit voorzitter Johnny Grosemans.

Namens Open Vld-Lanaken wensen we Joeri veel succes met zijn engagement.


woensdag 21 juni 2017

Belga 20-06-2017 : Nieuwe stelplaatsen De Lijn moeten 25 procent van energiebehoefte ter plekke opwekken.


BRUSSEL 20/06 14:51 (BELGA)
De Lijn wil dat nieuwe stelplaaten minstens 25 procent van de eigen energiebehoefte ter plaatse kunnen opwekken. In theorie zou De Lijn zelfs voldoende elektriciteit kunnen produceren om aan de behoeften van haar gebouwen en infrastructuur te voldoen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
De Lijn neemt al een hele tijd initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken. Zo wordt op locaties zoals de recente stelplaatsen en het Lijnhuis in Mechelen al een deel van de eigen energiebehoefte ter plaatse opgewekt. Daarnaast worden ook alle recent door het Vlaams Gewest gesubsidieerde schuilhuisjes uitgerust met PV-panelen, zodat de schuilinfrastructuur kan worden verlicht zonder een aansluiting op het elektriciteitsnet. Op basis van de beschikbare dakoppervlakte die geschikt is voor het plaatsen van een PV-installatie en het actuele gemiddeld rendement van een dergelijke installatie zou De Lijn volgens Weyts in theorie kunnen voorzien in voldoende eigen elektriciteitsproductie om haar gebouwen en infrastructuur te voeden.

Wel moet rekening worden gehouden met een aantal beperkingen, zoals het feit dat de geproduceerde energie binnen hetzelfde perceel moet worden verbruikt. Als dat niet kan, dient de opgewerkte elektriciteit geïnjecteerd te worden in het traditionele net, wat nadelig is voor de terugverdientijd. Omdat het niet mogelijk is de energieproductie uit zonnepanelen af te stemmen op het verbruik, moet er bijkomend worden geïnvesteerd in opslagcapaciteit, wat eveneens nadelig is voor de terugverdientijd. Er zijn ook beperkingen eigen aan bepaalde gebouwen, zoals de draagkracht van de daken. Weyts sluit overigens uit dat De Lijn naast gebouwen en infrastructuur ook nog voldoende energie zou kunnen opwekken voor haar trams (en binnenkort haar elektrische bussen). 

dinsdag 20 juni 2017

Open Vld-Lanaken houdt de vinger aan de pols


De zeven informatiebijeenkomsten die Open Vld-Lanaken de afgelopen weken georganiseerd heeft in elk kerkdorp waren een manier om te luisteren naar de mening van de inwoners. De aanwezigen kregen eerst een presentatie met een overzicht van het beleid van de afgelopen jaren én een vooruitblik op de komende jaren. Waarbij ook steeds aandacht besteed werd aan het kerkdorp waar de bijeenkomst zelf doorging. Nadien was er ruimte voor vragen van de aanwezigen.

“Mensen konden met hele praktische problemen bij ons terecht en de aanwezige schepenen konden hen dan een antwoord op maat geven”, aldus burgemeester Marino Keulen.

“Opvallend was dat de meest voorkomende vragen gingen over zwerfvuil en verkeersveiligheid voor de eigen deur”, stelt Keulen vast. “Daarvoor heeft de gemeente een systeem van meldingskaarten (via de attent of via het e-loket) waarbij het probleem onmiddellijk door de gemeentelijke diensten aangepakt kan worden. Dit werkt zeer goed en naar ieders tevredenheid.”

Met deze rondgang wou Open Vld-Lanaken vooral een oor te luister leggen bij de inwoners van Lanaken. “Ik denk dat we daarin geslaagd zijn,” vervolgt Marino Keulen, “we konden niet elk probleem onmiddellijk oplossen, maar wel duidelijk stellen dat we de bekommernis delen en op termijn een oplossing bieden.”

Mocht u nog een opmerking of een vraag hebben, kunt u deze steeds mailen naar openvldlanaken@gmail.com.

vrijdag 16 juni 2017

Persbericht 15-06-2017 : “Meer verkeersveiligheid creëren door gebruik te maken van floating car data”

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een vraag over een mogelijk partnership met Coyote (of een andere data-aanbieder) voor floating car data. Sinds zijn aantreden wenst minister Weyts uit principiële overweging geen gebruik te maken van data van een bedrijf dat tegen betaling optreedt als een radarverklikker. “Met het oog op meer verkeersveiligheid valt het te betreuren dat de minister niet meegaat in een digitale revolutie waarbij weggebruikers allerhande realtime meldingen ontvangen met betrekking tot hun traject. De minister zet zwaar in op verkeersveiligheid, maar laat hier een kans liggen. Smart mobility wordt alsmaar belangrijker en meldingen over obstakels op de weg, files of ongevallen kunnen weggebruikers aanzetten tot een veiliger rijgedrag”, stelt Marino Keulen vast.

Realtime data brengen in elk voertuig

De minister beargumenteerde waarom een bedrijf als Coyote Systems Benelux geen partner kan zijn voor hem met hun huidig bedrijfsmodel. Indien men het systeem van de radarverklikker aanpast naar het Franse model waarbij de afstand tot de (mobiele) radar steeds verschillend is, dan wenst de minister wel te luisteren naar hun ideeën.

“Coyote is één van vele aanbieders van floating car data, maar het is opvallend dat de minister wel de beschikbare Vlaamse data openstelt voor alle gebruikers, echter maakt Vlaanderen zelf te weinig gebruik van de data uit voertuigen. Terwijl men hiermee een heel duidelijk beeld zou kunnen krijgen van de voertuigbewegingen, de zwarte punten (zowel naar snelheid als naar ongevallen toe) als de piekmomenten. Dergelijke data kunnen onnoemelijk veel bijdragen aan de verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming. Bovendien kan de weggebruiker realtime meldingen ontvangen over mogelijke obstakels of files”, aldus Keulen.

Lokale besturen maken ook gebruik van floating car data


“Ook lokale politiezones en besturen zijn bezig om floating car data te gebruiken om de verkeersveiligheid in hun zone of binnen hun grenzen te verhogen. Ook in Antwerpen denkt men na om met behulp van deze data de verkeersstromen te optimaliseren, zeker op dit moment waarbij de knip gebeurd is of de lage-emissiezone geïnstalleerd is”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 9 juni 2017

Persbericht Marino Keulen 08-06-2017 : “De Lijn zet door met elektrische bussen; vanaf 2019 rijden er in Antwerpen, Gent en Leuven”

Nadat er in oktober 2015 een proefproject gelanceerd is met drie elektrische bussen in Brugge, gaat De Lijn nu een stap verder en komen er in Antwerpen, Gent en Leuven vanaf 2019 ook elektrische bussen rond te rijden. Dit past in de ambitie van De Lijn en de Vlaamse Regering om vanaf 2025 met het stadsvervoer te gaan voor uitsluitend nog elektrische of hybride bussen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts.

De Lijn zal tegen het najaar de marktbevraging en aanbesteding afronden en deze dan toetsen. Om het proefproject te realiseren wordt er 22 miljoen euro uit het Klimaatfonds aangewend.


Wat betreft het stappenplan om tegen 2025 volledig elektrisch of hybride stadsvervoer te hebben, blijft men bij De Lijn op de oppervlakte en stelt men enkel dat er op drie terreinen gewerkt wordt: infrastructuur – bussen – exploitatie. Men streeft naar compatibiliteit van de laadinfrastructuur zodat er meerder constructeurs kunnen meedingen en men de markt kan laten spelen.

dinsdag 6 juni 2017

Persbericht Parket van de Procureur des Konings Limburg mbt feiten te Lanaken 4 juni 2017

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag 4 juni 2017 werd in Lanaken een brandend voertuig aangetroffen. Getuigen hoorden in de nabijheid van het voertuig drie schoten en zagen een BMW wegrijden. De volgende ochtend werd een uitgebrande BMW aangetroffen in Smeermaas.

Onmiddellijk na de feiten kwam de lokale recherche ter plaatse. Het parket stuurde het gerechtelijk labo en een wapendeskundige.


Het onderzoek wordt verdergezet. We hebben vastgesteld dat de deur van het appartementsgebouw waar de eigenaar van het eerste voertuig woont, werd beschoten. De BMW die vanochtend uitgebrand werd teruggevonden,blijkt recent te zijn gestolen. Volgens getuigen zou het gaan om twee daders. Van hen is voorlopig geen spoor. 

vrijdag 2 juni 2017

Persbericht gemeente Lanaken 31 mei 2017 : 36.224 EURO GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR KLEUTER- EN BASISSCHOLEN

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft een toelage van 36.224 euro voor het kleuter- en lager onderwijs goedgekeurd. Kleuter- en lagere scholen ontvangen een toelage van 16 euro per leerling en kunnen deze toelage vrij besteden. Dit gegeven maakt deze toelage vrij uniek in Vlaanderen.

Schepen van onderwijs, Viviane Schellingen: “Dit is een vrij uniek gegeven in Vlaanderen, er zijn maar weinig Vlaamse gemeenten die deze toelage voorzien. Ons bestuur geeft sinds 2005 een jaarlijkse toelage van 16 euro per leerling aan de kleuter- en lagere scholen in onze gemeente. Het is dus een toelage over de schoolgrenzen heen voor zowel het katholiek als het gemeenschapsonderwijs. Enkel de gemeentelijke basisschool in Rekem valt niet onder deze regeling. De scholen mogen zelf invullen waar ze deze toelage voor gebruiken. Dit kan gaan van culturele voorstellingen, zwemlessen en soepbedeling tot bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest.”


De scholen in Lanaken mogen deze toelage in de maand juni verwachten.

Persbericht 1 juni 2017 : “Uitbreiding aanbod wifi op bussen en trams De Lijn zal niet voor morgen zijn”

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een vraag aan minister Weyts over de uitrol van wifi in de bussen en trams van De Lijn. “Sinds 2014 heeft De Lijn een partnership met Hello Bank! om in een 250-tal bussen trams gratis wifi voor de reiziger aan te bieden. Echter, veel uitbreidingen zitten niet onmiddellijk in de pijplijn blijkt uit het antwoord van de minister. Daarom pleit ik toch om ondanks alle praktische bezwaren, werk te maken van meer dienstverlening naar de reiziger toe. We willen meer mensen verleiden om de bus of de tram te gebruiken, maar willen die reiziger niets in ruil aanbieden. Bijkomend comfort zal meer reizigers verleiden tot het openbaar vervoer en levert een maatschappelijke winst op”, stelt Keulen vast.

VVM De Lijn heeft wel een nieuwe samenwerking met Orange Belgium gesloten om het beschikbare datapakket voor de reizigers (momenteel 250 megabyte per maand) uit te breiden en op termijn bijkomende bussen en trams met wifi mogelijk te maken. De minister stelde wel dat er randvoorwaarden zijn die bijkomend vervuld moeten worden voordat er bijkomende bussen en trams uitgerust kunnen worden.


“Anno 2017 is het gratis kunnen bekijken van je mails of het volgen van social media via mobiel internet welhaast een basisrecht, maar voor De Lijn zijn technische verwikkelingen een aspect waar men zich achter kan verstoppen. In onze buurlanden bewijst men dat wifi op bussen en trams een gemeengoed is”, aldus Marino Keulen. “De minister stelde dat in het buitenland de reiziger via zijn ticket mee betaalt aan de wifi-voorziening, maar we mogen ons niet verschuilen achter een mogelijke kostprijs. Bijkomend comfort zal meer reizigers verleiden tot het openbaar vervoer en levert een maatschappelijke winst op.”