Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 29 juni 2017

Groene golf voor bussen en trams van De Lijn nog niet voor morgen - antwoord van minister Weyts op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen

Hierbij mijn vraag en het antwoord van Vlaams minister Weyts over een vlotte doorstroming voor trams en bussen van De Lijn. De directeur-generaal van VVM De Lijn, de heer Roger Kesteloot, heeft de noodzaak van een groene golf voor voertuigen van De Lijn bepleit en deze vraag aan de minister peilde naar een aantal stappen die reeds ondernomen zijn door de bevoegde minister.


Zoals u in het bijgevoegde antwoord kunt lezen is het proefproject tussen Leuven en Brussel als bevredigend ervaren, maar is de formele evaluatie geweigerd geworden. Er is gewerkt rond compatibiliteit met de MIVB en op het Brussels gewestelijk grondgebied. Er werden verschillende manieren van slimme verkeerslichten (met korte afstandradiogolven of via fysieke detectielussen) bekeken. Een effectieve groene golf voor openbaar vervoer loopt echter tegen dezelfde technische beperkingen (o.a. in twee richtingen met kruisend verkeer is een vlotte doorstroming onmogelijk) aan dan een groene golf voor het reguliere wegverkeer. Een vlotte doorstroming blijft wel het uitgangspunt voor het openbaar vervoer.